zaterdag 31 januari 2015

Sterke aanwijzing oogverwijdering door Kiev, dankzij Olaf Koens

English summary below.

Dankzij Olaf Koens' werk tussen de Oekraïense trooepen, bestaan er nu sterke aanwijzingen voor zware oorlogsmisdaden van diezelfde soldaten. Deze voor het Oekraïense leger bijzonder belastende verklaringen heeft Koens naar buiten weten te brengen en geplaatst in zijn Volkskrantartikel van zaterdag 31 januari 2015. Het lijkt onvermijdelijk dat de praktijk van ogen uitpurren die het Kiev regime lijkt toe te passen op gevangen genomen opponenten, tot vragen gaat leiden van de Tweede Kamer in Den Haag tot de Verenigde Naties in New York. Wij kunnen ons niet voorstellen dat Minister Koenders een leger wil blijven steunen dat de ogen van zijn opponenten uitpurt, of dat de vertegenwoordigers van het Nederlandse volk dit blijven accorderen.

Het is Koens gelukt uitermate belastend materiaal voor het Kiev regime van achter de linies naar buiten te krijgen.

Na zijn beperkte en éénzijdige fact-finding missie in Marioepol, is Olaf Koens doorgereist naar Slavyansk en heeft hij een gevangenenruil gevolgd. Daar komen ook de volgende passages uit conversaties vandaan die sterke indicaties opleveren dat het Oekraïense leger bewust ogen verwijdert bij krijgsgevangenen . Het wordt zo luchtigjes gezegd en opgeschreven dat gevreest mag worden dat dit geen op zichzelfstaand incident is. Deze passages, die mogelijk als een directe schuldbekentenis gezien mogen worden, volgen op berichten die eerder over het Oekraïense leger rondgingen over afgesneden vingers van krijgsgevangen genomen verzetsleden om het overhalen van de trekker in de toekomst te bemoeilijken.

Onderstaand de passages: ***************************************************************************************************

Dagelijks wisselen de zelfuitgeroepen republieken in Oost-Oekraïne en de regering in Kiev krijgsgevangenen uit. Vaak in het geheim. 'Deze? Dat was een scherpschutter. Hij mist nu een oog.'

En verderop in het artikel:

Bij een ziekenhuis wordt de krijgsgevangen genomen rebellensoldaat in een oude Duitse ambulance gezet. 'Die rebel hebben we al een tijdje, een gevangengenomen scherpschutter', legt (Vasili) Boedik uit. 'Tenminste, ik ga ervan uit dat het een scherpschutter was, want nu mist-ie een oog.'

***************************************************************************************************ENGLISH SUMMARY

Thanks to Koens' work among the Kiev governemnt troops he found out and brought to light the very high probability of those Ukrainian troops committing horendous warcrimes, deleting the eyes of its opponents.

Dutch journalist Olaf Koens, regularly critisised by us, has now delivered what can probably be seen as a document of admitting warcrimes by the Pro-Kiev Ukraine army. He quotes a Ukraininan soldier that recognises a hostage held resistance fighter as a sniper as he now misses an eye. Below you will find the full translated transcripts of the parts of Koens' article in De Volkskrant:

***************************************************************

The self-proclaimed Republics in east-Ukraine and the government in Kiev exchange prisonners of war on a daily basis. Often secretly. "This one? He was a sniper. He is now missing an eye."

A little further in the article:

Close to a hospital, the rebelsoldier is being put into an old German ambulance. "That rebel has been with us already for a while, a sniper we catched", Budik explaines. "At least, I suppose he was a sniper, as he misses an eye now."

***************************************************************

It cannot be immagined that Mr. Koens' findings will not lead to questions in Parliaments from London to Washington and will not lead to turmoil in the United Nations.

vrijdag 30 januari 2015

18+ Bloedige aanslag voedselafgiftepunt Donetsk 30-1

Updates volgen in dit artikel

Below video, just translated and subtitled by Blik op NOSjournaal team, shows Alla Pechugina who has just lost her husband. We also see another local resident just having lost his wife, his brother and a friend.Bij een bloedige artillerie-aanval van het Oekraïense leger vandaag vrijdag 30 januari op een voedselafgiftepunt en een busshalte in het Koebishevskom district in Donetsk zijn mensen omgekomen. De voorlopige schattingen variëren van 5 tot 12 dodelijke slachtoffers. Een vrouw was met haar man voor het eerst onderweg om humanitaire hulp te brengen aan de bewoners van Donetsk. Zij raakte haar man kwijt. Daar zijn beelden van die we mogelijk later nog brengen. Meer foto's, HIER.

Dit bloedbad vindt plaats terwijl de NOS op de radio vandaag de hele ochtend loopt te roepen dat er 5 (Oekraïense?) militairen zijn omgekomen bij oorlogshandelingen. Dat is een zeer vreemd bericht omdat het daar oorlog is, en gemiddeld komen bij oorlogshandelingen deze dagen in Donbass veel meer dan 5 soldaten om per dag om. en de NOS meldt verder (bijna) nooit wat over militaire slachtoffers. Het wordt interessant te zien wat NOS met deze nieuwe aanslag op vreedzame burgers gaat doen, notabene bij een uitgave punt van humanitaire hulp. Veer cynischer en wreder kun je het nauwelijks bedenken.Bij het uitgiftepunt van humanitaire hulp zijn 5 mensen omgekomen

Bij de bushalte zijn twee mensen omgekomen.

Twijfelachtige conclusies Koens en Co. rond raketaanval Marioepol

De waarheid of logica spelen in deze oorlog al helemaal geen rol meer. De "Pro-Russische Rebellen" hebben het gedaan. Sancties tegen en druk op Rusland: geen stap terug, eerder een tandje er weer bij. De OVSE zei het ook, de rakketten kwamen uit het Noord-Oosten, vanaf de rebellen. Dat had de onpartijdige en neutrale OVSE diezelfde middag al waargenomen en voorlopig geconcludeerd. En zo stond het hele verhaal als een huis.

Om dan maar met die OVSE te beginnen. De lokale bevolking in de Donbass heeft grote afkeer van de OVSE'ers. Hun leed veroorzaakt door het Oekraïense leger wordt gedownplayed. In een geval als Marioepol daarentegen zijn ze er als de kippen bij om terwijl het bloed nog niet opgedroogd is, de richting, de afstand, en de dader aan te wijzen: De seperatisten!

Olaf Koens loopt wederom voorop bij het neerleggen van de schuld bij "de Rebellen". Ze kunnen het wel ontkennen, maar "onafhankelijke organisaties" en de plaatselijke burgerbevolking "weten wel beter". En verder iets in de trant van: "De "rebellenleider" zei zelf de dag ervoor dat het offensief op Marioepol ging beginnen, dus 1 + 1 = 2.". Nou, misschien toch niet helemaal. Ja, Zakharchenko heeft inderdaad iets in die trant uitgesproken. Klopt als een bus. Maar daarmee heeft hij nog niet het sein gegeven om een aanval op een drukbevolkt marktgebied om 9:30 in de zaterdagochtend uit te voeren vanuit 3 posities, een tiental kilometers van de frontlijn vandaan. Waarom zou hij dat doen? Wat wint hij erbij? Qui bono? De nieuwe sancties zijn voor hen en de Russen. Dat kon van te voren al bedacht worden. Olaf Koens haalt in zijn Volkskrantartikel van jl. dinsdag inwoner Igor van Marioepol aan die het gebrek aan logica verder onderstreept:

"We waren het de afgelopen maanden misschien vergeten, maar onze stad ligt gewoon aan de frontlinie."

Ze waren in Marioepol de oorlog blijkbaar vergeten! Terwijl het verzet dus aan de poorten staat. Zie ook de dashboardopname van de ontploffingen hieronder. Tot aan de ontploffingen zie je een vrij normale, levendige, ongeschonden stad, waar de mensen onbezorgd over straat konden.

Vergelijk dat beeld eens met Gorlovka dat constant door Oekraïne bestookt wordt. Kinderen in de schuilkelder. (Meer foto's HIER). Aantal burgerdoden In Donetsk en Gorlovka 28 Januari en de nacht naar 29 Januari: 11. Als gevolg van de continue beschietingen door het Oekraïense leger.

Voor de oorlogsretoriek van Poroshenko is geen plaats in de volkskrant. Hebben zij geschreven dat hij gezegd heeft dat de Donbasskinderen in schuilkelders zullen doorbrengen? Daarentegen gaan juist de zalvende woorden van Petro Poroshenko er in als koek bij Koens en co.: "De Oekraïense President Petro Poroshenko liet zondag weten dat er een politieke oplossing moet worden gezocht. "Het beginnen van een politiek proces van de-escalatie en regulering blijft onze prioriteit. We zien geen alternatieven voor de overeenkomsten uit Minsk." De Volkskrant brengt deze woorden onbecommentarieerd. Hoe ze rijmen met de agressie en mobilistaties (de meest recente, maar niet de laatste, van 50.000 man), valt in de Volkskrant van Koens en Lanting helaas niet te lezen.

Putin-speculaties

Omdat er van Poetin blijkbaar geen bruikbare quotes voorradig waren, zetten zowel Koens als Lanting het op een potje speculeren. Allebei, komen ze in hun eigen artikelen, in de krant van dezelfde dag, hoe toevallig, met exact dezelfde speculatie (de pluriformiteit in de Volkskrant is niet meer zoals die ooit was).

De ene: "Het uiteindelijke doel (van Poetin) blijft onduidelijk". De ander: "Wat Poetin voor ogen staat is moeilijk te peilen". De ene: "Op de Krim, het schiereiland dat Rusland vorig jaar annexeerde, zijn troepen in staat van paraatheid gebracht. Rusland zou makkelijk een doorgang over land kunnen forceren". De ander: "Mogelijk hoopt het Kremlin dat de rebellen Marioepel innemen en vandaar doorstoten naar de Krim, het schiereiland dat begin vorig jaar door Rusland werd geannexeerd." Het verschil tusen Bert en Olaf zit 'em er dus in dat de ene speculeert dat Putin van de Krim naar Marioepol trekt (van links naar rechts) en de ander dat de "rebellen" van Marioepol naar de Krim zullen trekken (voor de kijker van rechts naar links).

Technische aanwijzingen schuld "seperatisten" verre van spijkerhard

Bij Volnovakha wist de Volkskrant ook al in de eerste editie na de busaanslag wie het gedaan had. Bij navraag bleek de redakteur van het artikel (Lanting) echter niet te weten hoe die conclusie, als onderschrift bij een foto, in zijn artikel terecht was gekomen. En ook nu weer lijkt de snelheid om een oordeel te vellen belangrijker dan de kwaliteit van het oordeel: De seperatisten ontkenden, maar Koens en Ko wisten wel beter, zich daarbij beroepend op een voorlopige OVSE-conclusie. Daarin bepalen de OVSE mensen niet alleen de richting (dat valt nog goed voor te stellen) waarvandaan de raket kwam, maar ook van welke afstand. En daar zit 'em de crux. Want op 19 kilometer ligt Oktyabr, onder controle van het verzet, en daar precies kwam een gedeelte van de raketten vandaan, volgens de OVSE. De raketten kwamen niet van zo'n 7-8 kilometer uit Talakovka. Volgens de OVSE. Op die plek hadden de Oekraïners de controle, eveneens noord-oostelijk van Olimpiski street, de plek des onheils. Hoe de OVSE mensen, die bij bomdoden in Donetsk altijd zo wijffelend optreden dit nu zo snel en beslist konden concluderen is een raadsel. Een GRAD raket, voor de duidellijkheid, heeft een range van tussen de 5 (minimum) en circa 20 kilometer. Daarbij spreekt de OVSE ook nog over Uragan raketten, terwijl het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst, Naliwaichenko, op maandag 26 Januari met helemaal niks van een Uragan raket kwam, waarmee nog meer vraagtekens bij het verhaal van de OVSE gezet konden worden. BRON. Lees verder in het Engels, HIER, waar nog gewezen wordt op het afsluiten van het gas een half uur voor het salvo.

Matt heeft weer een cartoon voor Blik op NOSjournaal gemaakt.

donderdag 29 januari 2015

Brief NOS-journaal indringer

English translation letter below.

NRC had, zo blijkt uit hun tv-programma, al rekening gehouden met een andere programmering vandaag. Met dank aan They Knew.
Pistool, hoewel heel echt lijkend, bleek een neppistool.

Burgemeester Broertjes (ex Volkskrant) spreekt van dramatische beelden en grote impact.

Met dank aan mennie, onderstaand de brief van de indringer bij het NOS-journaal.

http://blikopnosjournaal.blogspot.nl/2015/01/brief-nos-journaal-indringer.html


English Translation of letter:

******************************************************************************

When you read this, do not pannick. Dont shout and do not warn your colleagues. Do as if nothing has happened. I am heavily armed. If you coorporate in a normal way, nothing will happen to you. Understand that I am not allone. There are another 5 plus 98 hackers, ready for a cyberattack. Moreover 8 heavy explosives containing radio-active material have been place in this country. If you do not bring me to studio 8 to take over a broadcast, we will be forced to get to action. You would not like to hold such responsibility, would you? So accompany me to studio 8, the NOS-studio.

We are taken hostage by heavily armed men (--> in studio 8 Media Park Hilversum). there more of them in the rest of the country and they have 98 hackers ready for a cyperattack. Also 8 heavy explosives have been placed in the country, containing radio-active material. They want to do a live broadcast to tell their story. In case the live broadcast is interrupted in any way, they will come into action. From the exterior is being monitored if the live-broadcast can be seen in entire Holland. Because of this, their conditions are, 1. This building is not being raded. 2. The live broadcast is not being delayed, not interrupted not even for a second, and not editted. 3. No informationticker nor subtitles should be added to the live broadcast. In case the conditions are being complied with, we will be released. I will repeat it again. (repeat)

******************************************************************************

In case you find the letter a bit weird, in Dutch it is the same.

Burgemeester Broertjes (ex Volkskrant) spreekt van dramatische beelden en grote impact.

Broertjes refereert aan Parijs (Charlie Hebdo). Nu ook in Hilversum. Aldus Broertjes.Uit de brief lijkt het alsof hij zichzelf voordoet als slachtofffer, of dat (2e) gedeelte was voor de studiomedewerkers om voor te lezen. Vreemd in ieder geval:

"Wij zijn gegijzeld door zwaarbewapende mannen"

"Zij willen een live uitzending doen om hun verhaal te kunnen houden"

Een mooie beschouwing van de avond bij JDTV.

Kat ziet het gebeuren van gisterenavond als een laatste stuiptrekking van een zinkend NOS-schip, HIER.

Martin Vrijland valt vooral het in zijn ogen slechte acteerwerk op, en beschouwt het als een hoax, Probleem, reactie, oplossing.

Oog operatie Vanya geeft beetje hoop

26 Januari is Vanya Woronov aan zijn ogen geopereerd. De operatie in de Fedorov Kliniek aan de Noordzijde van Moskou nam 7 uur in beslag. Het linker oogje dat al gevoeligheid aan het licht toonde, biedt hoop, maar de kwaliteit van het zicht zal niet ideaal zijn. Er werden kleine splinters verwijderd.

Wat het rechter oogje betreft, is de kans klein dat deze weer zal zien. In het beste geval zal dit oog het verschil tussen dag en nacht waarnemen. De beweegfunctie van de ogen is hersteld. Ma de operatie zijn Vanya en zijn moeder teruggebracht naar Kliniek Roshal. Dit is een kliniek voor kinderchirurgie, eveneens in Moskou.Er is geprobeerd Vanya minder pijnstillers te geven, maar..., zijn benen doen veel pijn en Vanya vroeg om een spuit. De wonden in het gezicht worden geleidelijk minder.

Vanya is langzaam herstellende van de operaties. Vooralsnog lijdt hij nog aan pafferigheid en op de ogen houdt hij zeker nog 10 dagen verband. Hij staat onder een streng regime: Elke 5 minuten druppels, insmeren met crème, en injecties.

De hevige fantoom-pijn is er nog steeds. Hij vraagt zijn moeder de dokter te roepen om hem uit te leggen hoe iets dat er niet is toch pijn kan doen.

"Vanya vraagt de hele tijd wanneer hij mij kan zien", zegt zijn moeder, Lesya Woronova. "We bidden en we geloven dat er een wonder gebeurt. Vanya gaat alle operaties moedig in, hij verdbijt de pijn en is blij met elke dag. Hij speelt met zijn nieuwe speelgoed en luistert muziek op zijn MP-3-speler." Het doet Vanya goed te weten dat er mensen zijn die hem het beste wensen en belangstelling hebben. BRON. Meer info: HIER

Vanya en zijn moeder*

* In de Tweet naar de Overnachting hebben wij abbusievelijk in de haast -waarvoor onze excuses- getweet dat Vanya zijn moeder is krijtgeraakt. Dat klopt dus niet. Vanya heeft zijn 5-jarige broertje, zijn stiefvader, twee benen, een arm en een groot deel van zijn zicht verloren. Zijn moeder heeft hij gelukkig nog.

dinsdag 27 januari 2015

Putin: "Het Oekraïense leger is een buitenlands NAVO-legioen." NL+ENG subs

Putin spreekt zich maandag 26 Januari in St.Petersburg uit:

* Het Oekraïense leger is in feite geen leger maar een buitenlands NAVO-legioen.

* Het volgt niet haar eigen belangen of dat van de Oekraïense burgers.

* Het dient het willen bereiken van het geo-politieke doel om Rusland eronder te houden.Terwijl Putin zijn woorden nog niet uitgesproken heeft, komt Oekraïne in Tsjechië per vliegtuig een vrachtje tanks ophalen. Via oplettend werk van SDR, gaat het uit Kiev komende vliegtuig er niet mee terug naar Kiev, maar lijkt de vracht richting Afrika te gaan.

Onderstaand verlaten of vernietigd Oekraïens pantser. Dit filmpje is vandaag beschikbaar gekomen en toont het door het verzet (eenheid Shaitana) ingenomen Ozerjanovka.

maandag 26 januari 2015

"Pure terreur. Bombardement Gorlovka dient geen enkel militair doel."

English Version below.Sinds de hervatting van de actieve oorlogshandelingen een week geleden is het naast Donetsk vooral Gorlovka dat te lijden heeft onder onophoudelijke stormachtige bombardementen op alle wijken van de stad. "Er is een enorm aantal slachtoffers. Er zijn nu al, gedurende de afgelopen dagen, meer slachtoffers gevallen dan gedurende de hele zomerperiode. Het Oekraïense leger bombardeert Gorlovka zonder enig militair doel van drie kanten. Het gaat om pure terreur. De beschieting is nu al 3 etmalen gaande, zonder oponthoud. De hel is er losgebroken." Dit meldt Igor Strelkov eind vorige week HIER.De ziekenhuis-hoofdarts van Gorlovka sprak vorige week al over 109 doden. Burgerdoden.

23.01.15. 21:17. Verzetslid Andrei, bijnaam "het Jonkie": "Beschieting Gorlovka vanuit Dzerzhinsk en Artemovsk."

Op dit moment vindt er een beschieting plaats vanuit Derzhinsk en Artemsk op woonwijken van Gorlovka. Ze beuken niet op de posities van het verzet, maar juist precies op de woonwijken."

Blik communiceert direct met twee inwoners van Gorlovka

Omdat Blik op een gegeven ook niet meer weet wat hij moet geloven of niet, besloten we ad-random contact op te nemen met twee inwoners van Gorlovka. We wilden, zonder tussenkomst van iemand anders, zelf horen van enkele inwoners hoe de situatie in de stad is. We spreken de taal, dus dat is allemaal niet zo ingewikkeld.

Anastasia

Anastasia meldt ons: "Ze bombardeerden ons de hele dag. Er zijn veel doden en gewonden. Het is nu net even stil. Het is al acht dagen zo'n hel, het is afschuwelijk. We zijn bang de straat op te gaan. De projectielen vallen niet alleen, ze nemen hoofden mee, vandaag is bij een man vlakbij een been afgerukt"

Wie doet dat Anastasia?

"Het Oekraïense leger bombardeert ons met GRAD, Uragan (Orkaan), Smertsh (alle drie gaat het om (zware) (multiple) rocket launchers) en vernielt huizen, scholen, ziekenhuizen, speelplaatsen. Ik ben verhuist naar een vriendin in een andere wijk. Bij een ontploffingsgolf zijn mijn ruiten gebroken."

Anastasia spreekt de hoop uit dat dit gauw afgelopen is. De zenuwen van de mensen zitten aan hun limiet. Ook hoopt ze dat er nog iets van de stad over zal zijn en geeft ze aan dat het bombardement niet ophoudt. Het raam beeft.

We communiceren ook met Swetlana

Swetlana meldt dat ze hen doden. De Oekraïeners, de junta-nazi's, doden de inwoners van Donbass. "De projectielen vallen uitsluitend op grotere wooncomplexen, scholen en kinderopvang. Ze doden de burgerbevolking en kinderen." Swetlana leeft in een schuilkelder en meldt dat er gebombardeerd wordt. Onderstaand twee video's van beschietingen gedaan op 22 en 23 januari en gefilmd op 23 januari. Daaronder meer foto's. Voor nog meer foto's en verdere info (in het Russisch), Gorlovka.today. De dame met de blauwe jas in de eerste video zegt in grote lijnen precies wat onze directe contactpersonen ook melden.

Onderstaande video gaat over het bombardement van maandag 19 Januari. Geen enkel militair doel. Doden en gewonden. Pure terreur. Van Pro-Kiev/Washington troepen. Meer info, in het Engels, HIER.

********************************************************************

ENGLISH VERSION

********************************************************************

"Pure Terror. Shelling Gorlovka does not serve any millitary goal."

Since the restart of the active war some one week and a half ago, apart from for instance Donetsk, it is above all Gorlovka suffering from heavy stormlike shelling of all sectors of the town. "There is an enormous number of victims. There are more victims now than during the entire summertime (when Gorlovka was also heavily hit). The Ukrainian army shells Gorlovka without any military goal from 3 directions. It is pure terror. Shelling has continued for three days and nights, without interruption. It is hell. These were Igor Strelkov's words last week, " HERE.The Chief Gorlovka hospital doctor already a few days ago spoke about 109 civilians killed.

23.01.15. 21:17. Novorossiya soldier Andrei, nick-name "the Young one": "Shooting Gorlovka from Dzerzhinsk and Artemsk."

At this moment shooting takes place from Dzerzhinsk and Artemsk on civilian sectors of Gorlovka. They do not target our resistance forces, but exactly the civilian sectors.

Blik communicates with two inhabbitants of Gorlovka

Wanting to get confirmation of the worrying news, Blik op NOS-journaal decided to contact ad-random 2 inhabbitants of Gorlovka. We wanted to hear ourselves, without anybody in between, from some civilians themselves, what the situation is, in their town. *For privacy reasons we changed the names.

Anastasia*

Anastasia tells us: "They are shelling us all day. there are many dead and wounded. Now it is quiet for a moment. It has been a hell for the last eight days, it's awfull. We are afraid to go out. The shells don't only fall, they take heads. Today a man close by lost a leg."

Who is doing this, Anastasia?

"The Ukraine army attacks us with GRAD, Uragan, Smertch (all three of them are (heavy) (multiple) rocket systems. They destroy houses, schools, hospitals, playgrounds. I moved to a friend in another area. During a wave of explotions my windows have broken."

Anastasia hopes there will be an end soon to all of this. People's nerves have reached their limmits. She also hopes something of the town will remain, once shelling has finnished. She indicates shelling continues. The window shakes.

Swetlana*

Swetlana says they are being killed. The Ukrainians, the junta-nazi's, are killing the people of Donbass. "The explosives exclusively fall on the bigger appartment blocks, schools and childcare fascilities. They kill the civilian population and children." Swetlana lives in a bomb-shelter and informs shelling takes place. Please see above, under the Dutch section two video's of shelling on 22 and 23 January and filmed on 23 January. The thirs video concerns the shelling on 19 January. Not a single military target. Dead and wounded. Pure terror. For more foto's and information (in Russian), Gorlovka.today. More information in English, HERE.

Gorlovka

Gorlovka

Gorlovka hospital: Galya and her mother Rita Ivanova, via Oliver Caroll

zondag 25 januari 2015

OLAF KOENS "IK WORD MET DE DOOD BEDREIGD"

ENGLISH SUMMARY BELOW

* Zeer opmerkelijk interview met Olaf Koens

* Vreemd antwoord van Olaf Koens na vraag over het onschuldige oorlogsslachtoffer, de 8-jarige jongen Vanya.

* Heel Rusland kent Vanya, maar RTL-Rusland correspondent Koens niet.

* Koens claimt CONTINU met de dood bedreigd te worden

* DOODSBEDREIGINGEN vanuit de hele wereld

* Bellangrijkste verandering bij Koens: HIJ GEEFT TEGENWOORDIG AAN BEDELAARS

* Koens werkt NIET voor de CIA.

* De journalist van het jaar hoopt op een nieuwe standplaats waar het warmer is.

* Niet van het leed van Vanya raakt Koens in de stress, maar van het feit dat er mensen zijn die het lef hebben de sterreporter op het verhaal attent te maken.


In een zeer opmerkelijk interview van Filemon Wesselink met Olaf Koens in de nacht van zaterdag op zondag 25 Januari 2015 wenste Olaf Koens niet te spreken over Vanya. Eerder deze maand berichtten wij (HIER) over de 8-jarige jongen die zijn jongere broertje kwijtraakte, alsmede zijn stiefvader, bij een raketaanval van het Oekraïense leger. Daarbij verloor Vanya eveneens twee benen, een arm en mogelijk zijn zicht.

De door collega's tot journalist van het jaar gekozen Koens was te gast bij Filemon Wesselink in het nachtprogramma, de Overnachting op NPO Radio 1. Omdat wij in de Nederlandse media, in tegenstelling to buitenlandse media, nog niks over het indrukwekkende verhaal van Vanya gezien hadden, besloot Blik het programma de foto van Vanya te tweeten met de volgende tekst erbij:

De tweet van Blik:

@DeOvernachting Filemon vraag @obk eens over #Vanya die moeder en broertje kwijtraakte door raket #Oekraine


Koens behandelt in zijn antwoord alles en iedereen behalve Vanya

Koens leek weer geirriteerd en raakte van zijn apropos. Stotterend en hakkelend, bij tijd en wijlen naar adem happend, worstelde hij zich door het staartje van het programma. Hij kwam met een verhaal dat zwenkte van een college over de vijand van de vijand is je vriend, tot 9/11, en van complottheorieën tot doodsbedreigingen en lidmaatschap van de CIA. En dat op een hele eenvoudige vraag. En natuurlijk ontbrak ook Putin niet in het antwoord. Tussen neus en lippen verklaart de sterreporter het kind nog even dood. Wij hadden al eerder de indruk dat Koens met de burgerdoden en het menselijk leed niet veel op had in DIT interview eerder deze week. Als Filemon hem erop wijst (scherp) dat het kind in een hospitaalbed ligt en dus niet dood is, lijkt de irritatie nog verder op te lopen. En dan wordt het nog opmerkelijker, niet Vanya is het slachtoffer maar Koens zelf. Hij wordt, naar eigen zeggen, continue met de dood bedreigd. Van Amerika tot Belgie en van Nederland tot Oekraïne, van over de hele wereld stromen de doodsbedreigingen bij Koens binnen. Koens wordt, om de dag, door 2-3 mensen met de dood bedreigd. Het gehele interview is HIER terug te luistreren. Het Blikgedeelte begint bij 53:00. Dat gedeelte hebben we ook hieronder integraal uitgeschreven.

Transscript

Filemon Wesselink: Jij bent een verwoed twitteraar, er komt nu een tweetje binnen van iemand (Blik), die wilde ik je toch even voorlezen:

"Vraag hem ook eens over Vanya die moeder en broertje kwijtraakte door raket"

Olaf Koens (haalt diep adem): Ja, dan krijg je altijd een foto van een dood kind, ehhhh, ... Er is iets bijzonders aan de hand in Nederland, ehhhm, en dat is, dat heeft te maken met, ehhmm, ehhmm, ehhmmm, met een bekend principe en dat is dat de vijand van de vijand is jouw vriend.

Filemon Wesseling: De vijand van jouw vijand is jouw vriend?

Olaf Koens: Ja, precies. Dus, ja ehh, er zijn mensen, heel veel mensen in Nederland hebben überhaupt een hekel aan de politiek, of vooral aan de Europese Unie, ehhhhm, en die zien dat Vladimir Putin ook een hekel heeft aan de Europese Unie en die zien daar een soort van valse vriend in. Ehhm, en eeeeeh, ja dat zijn mensen die ehh, die niet geloven in, in, in, wat de Main Stream Media vertelt, vaak zijn het complotdenkers, ehhm ik weet niet hoeveel mensen het zijn, het zijn er best wel veel, misschien 5-10% ehh, van de samenleving. Veel van die mensen geloven ook niet dat, dat ehh, die denken dat 9/11 door de Amerikanen zelf in scene is gezet en zo. Eehhm, de man, of de man of vrouw die dit bericht heeft gestuurd, ehh, ehhh, ja die, die ziet wel meer complit, complottheorieën hierin. Ehhhm...

Filemon Wesselink: Dat had ik er nog niet eens uit gefilterd in eerste instantie.

Olaf Koens: Ja, ik wel omdat...

Filemon Wesselink: Het is een complot?

Olaf Koens: Nou nee. Ik, ik filter het er zo uit. Ik krijg aan de lopende band doodsbedreigingen binnen.

Filemon Wesselink: Niet!?

Olaf Koens: Ja. Ehh, continue. Per dag ehh, om de daag, dag, een stuk of 2, 3 of zo.

Filemon Wesselink: Want?

Olaf Koens (diepe zucht): Want mensen zeggen, "Je bent een CIA-agent, want je werkt voor, voor..."

Filemon Wesselink: Nederlanders?

Olaf Koens: Ja. Nederlanders, Russen, Oekraïeners, noem het maar op. Amerikanen, ze komen overal vandaan, Belgen ook. Dit is uiteindelijk ook enerzijds een conflict tussen Rusland en het Westen en heel veel mensen, ook in het Westen die vinden dat we daar zelf schuldig aan zijn, en dat Rusland daar niet veel mee te maken heeft. En die zien een soort valse vriend in Vladimir Putin. Ehhm en eh, wat je heel erg ziet in Rusland is dat er een soort hysterie is tegen westerse journalisten want die liegen allemaal en die werken allemaal voor de CIA etcetera, etcetera. Ehm,nou goed, dat heeft heel erg zijn weerslag online ook.

Filemon Wesselink: Dat je bedreigd wordt in Oekraïne of in Marioepel of door Russen omdat daar de persvrijheid niet normaal is, dat is tot daar aan toe, maar door Nederlanders?

Olaf Koens: Ja. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Maar...

Filemon Wesselink: Dat is wel wrang?!

Olaf Koens: Het is wrang, maar ik heb er langzaam vrede mee gesloten dat, dat een deel van van ehh, een klein deel van, van ehh, ook, ook Nederlanders, ehh

Filemon Wesselink: Je hebt er vrede mee gesloten dat je af en toe met de dood bedreigd wordt?!

Olaf Koens: Ja.

Filemon Wesselink: Door Nederlanders?

Olaf Koens: Ja. Online.

Filemon Wesselink: In Rusland?

Olaf Koens: Het is wel online. Laten we het zo houden. Gelukkig, ehh, ehhm, maar ja, dat gebeurt en kijk ehh, veel mensen zeggen, "je bent niet objectief of je luistert niet goed of dit of dat." Dat is dus.. Ik doe mijn werk naar eer en geweten, ik werk echt niet voor de CIA. Ehhhm. Het is oorlog en er vallen aan, aan beide kanten slachtoffers. Ehh, ik heb altijd gezegd een oorlog is niet een kwestie van goed en fout, maar van fout en fout, ehhh.

Filemon Wesselink: Waar gaat dit dan specifiek over?

Olaf Koens: Ehhh...

Filemon Wesselink: Dat weet je niet precies?

Olaf Koens: Dat weet ik niet precies! Maar ik moet zeggen dat mensen die me foto's van dooie kinderen sturen daar ehh, daar kan ik überhaupt niet zoveel mee.

Filemon Wesselink: Nee. Ik dacht het kind was in een ziekenhuisbed.

Olaf Koens: Ja, maar.

Filemon Wesselink: Doet er niet toe. Dat had je van te voren toen je filosofie studeerde en misschien dacht aan de journalistiek niet bedacht?

Olaf Koens (Ademt diep in):

Filemon Wesselink: Dat je uiteindelijk ook als partij wordt gezien.

Olaf Koens: Ja. Eeeehhh. Nee.

Filemon Wesselink: Ben je veranderd door het hele werk?

Olaf Koens (Ademt weer diep in):

Filemon Wesselink: Harder, killer geworden misschien?

Olaf Koens: Nee. Niet echt

Filemon Wesselink: Beetje amateurpsychologie, zeg ik er gelijk bij hoor.

Olaf Koens (moet ingehouden lachen): Nee, ik denk niet dat ik echt..., nou, ehh, ja, ik ben wat zachter geworden. Ik ben wat zachter geworden. Ik, ik gaf vroeger nooit iets aan bedelaars of zo. Of mensen die om geld vragen of zo. Dat doe ik tegenwoordig wel.

Filemon Wesselink: Hoe komt dat denk je?

Olaf Koens: Weet ik niet. Omdat je heel veel ellende ziet, dat je misschien toch af en toe een beetje, eehhh, een beetje wilt helpen.

Filemon Wesselink: En je hebt een kind.

Olaf Koens: Je hebt een kind, dat maakt je ook gek genoeg niet voorzichtiger. Ehh, ik dacht vroeger altijd van, "nou, dan word ik vader, en dan zal ik wel helemaal nooit meer de deur uit deurven". maar er zit ook soms een vreemd gevoel in van "Mwah", weet je, ik heb al een dochter, dus ehh, voor de rest kan er niet meer zoveel mis gaan.

Filemon Wesselink: Nee

Olaf Koens (Vergenoegd grinnikend):

Filemon Wesselink: Wat doe je eigenlijk in Nederland?

Olaf Koens (Diepe zucht):
Ehhh. Ik was even hier om gewoon eens even te praten, met redacties, eh, om even te kijken wat er in nederland weer allemaal gebeurt. Ik wilde een hoop kaas kopen. Dat hebben we niet meer in Rusland, wegens de boycot, maar goed. Ik ga niet terug naar Moskou, maar terug naar Oekraïne. Ehhm, ja gewoon heel even een paar dagen uitpuffen, ehh, gewoon in een café zitten in Amsterdam, vrienden opzoeken. Bijkomen.

Filemon Wesselink: Wil je wel in Rusland blijven werken?

Olaf Koens: Voorlopig wel.

Filemon Wesselink: Ja?

Olaf Koens: Ja. Het is niet iets wat ik eeuwig wil blijven doen. Ehh, en ehh, en zeker nu, het is daar echt heel erg veranderd allemaal. Ehhm, het is heel erg ehh, ehh, het is een stuk moeilijker geworden, lastiger geworden. Ehh, het is een stuk vijandiger geworden. Ehhm.

Filemon Wesselink: Daardoor heeft het wel meer nieuwswaarde. Is het relevanter wat je doet.

Olaf Koens: Klopt. Maar daardoor is het ook een plek waarvan ik bijvoorbeeld niet wil dat mijn dochtertje er op zou groeien. Dus ehh, nou, ik ga nog lang niet weg, maar, maar, ik blijf ook niet eeuwig.

Filemon Wesselink: En de volgende stop wordt dat dan een ander buitenland?

Olaf Koens: Ik denk dat het een ander buitenland wordt. En ik hoop dat het, dat het wat warmer wordt.

Filemon Wesselink: Laten we daar op proosten. En succes daar.

Olaf Koens: Jij ook.

******************************************************************************

ENGLISH SUMMARY

* VERRY REMARKABLE INTERVIEW WITH OLAF KOENS

* Utterly strange answer Olaf Koens after simple question about the handicapped 8-year old innocent warvictim Vanya.

* KOENS CLAIMS TO BE RECEIVING DEATH THREATS CONTINUOUSLY

* Deaththreads from all over the globe

* Most important change within Koens: He gives money to beggers nowadays

* Koens is NOT a CIA-agent.

* The best journalist of the year hopes to go working in a warmer country.


* Not the faith of Vanya has an impact on the starreporter, but the people bothering him with the info on Vanya, are not his cup of tea.


In a remarkable interview of Filemon Wesselink with Olaf Koens in the night from Saturday to Sunday 25 January 2015 the starreporter refused to talk about Vanya. Earlier this month we reported (HERE) about the 8-year old boy, being hit by a Ukrainian army rocket near Donetsk, losing his younger brother and his steph-father. Vanya also lost his two legs, an arm, and maybe his eye-sight.

Koens was voted by his colleagues Journalist of the Year 2014. He was guest in Filemon Wesselink's State Radio night show, de Overnachting at NPO Radio 1. Because of the fact that different from foreign media, in Holland we had not seen anything regarding the impressive story, Blik op NOSjournaal decided to tweet Vanya's foto with following text:

The Tweet:

@DeOvernachting Filemon plse ask @obk about #Vanya having lost mother and brother by rocket #Ukraine


In his answer Koens touches all subjects, except Vanya

Koens seemed irritated again . He started to talk with ehh's and difficulty, sometimes grasping a breath. He struggled himself through this last piece of the programme. He arrived with a story going from a lecture that the enemy of your enemy is your friend, to 9/11; from conspiracy theories till death-threads and membership of the CIA. And of course, also Putin was mentionned. In between lines he even assumed Vanya dead. When the host explains that the child is not dead, irritations with the starreporter seem to increase. And then the talk gets a surprising turn. Not Vanya is the victim. The victim is Koens himself. He is being threatened by death, continuously, according to Koens himself. From America to Belgium, from Holland to Ukraine, the threats come in from all over the world. Every second day Koens is being threatened by death by some 2-3 people. according to Koens. All of Russia knows about the dramatic case of Vanya, but Dutch RTL Moscow correspondent Koens, doesn't... The full interview, in Dutch can be foundHERE.

zaterdag 24 januari 2015

Soldier with American or British accent spotted in Mariupel

Soldaat met Amerikaans en of Engels accent gespot in de straten van Mariupel. Can anybody specify the accent of the soldier?

Ondertussen doet het NOS journaal alsof het verzet de aanslag van vannochtend opgeeist zou hebben, dat is wat rond 17:30 op radio 1 werd gemeld. In het nieuws van 18:00 uur werd het nieuws iets bijgesteld. Het verzet heeft aangekondigd het Oekraïense leger te verdrijven, maar of ze daarmee bedoelden dat ze ook de aanslag hebben geclaimd zou onduidelijk zijn.

Wij helpen de NOS: nee, de aanslag, de raket aanval claimt het verzet niet. Integendeel. Ze ontkennen met klem dat gedaan te hebben. De aanval past ook niet in hun plaatje, en ook niet als antwoord op de vraag "Qui bono?"

Het verzet heeft inderdaad aangegeven dat het genoeg is en dat ze het Oekraïense leger uit Donetsk en Lugansk zullen verdrijven. Er kan vanuit gegaan worden dat het zelfvertrouwen van Zacharenko gebaseerd is op voor het verzet gunstig omstandigheden en/of voor het Oekraïense leger ongusntige omstandigheden.

Nieuw bloedbad: Marioepel zaterdag 24-1-2015

Marioepel, bad- en havenplaats aan de Zee van Azov, is vanochtend opgeschrikt door een raket op een markt. Een tiental mensen zijn om het leven gekomen.

Marioepel is dit voorjaar door het Oekraïense Azov bataljon verovert op het verzet. Sinds het oplaaien van de strijd vorige week, trekken de Novorossiya troepen langzaam op tot aan de randen van de stad Marioepel.De Oekraïense zijde legt de schuld van dit bloedbad bij Novorossiya. Dit zou de Novorossiya wijze van oprukken zijn. Ook Geoff Pyat, VS ambassadeur in Kiev legt de schuld direct neer bij het verzet. Wij herinneren eraan dat Oekraïne en Geoff Pyat (oftewel de VS) immer hand in hand lopen met hun beschuldigingen naar wat zij "de Pro-Russen" noemen. Daar hebben ze beiden nooit veel tijd of onderzoek voor nodig.

Novorossiya zijde ontkent dergelijke raketten te gebruiken in stedelijk gebied, en aldus de verantwoordelijkheid voor deze aanval.

Wij merken op dat het Oekraïense leger steden als Donetsk en Gorlovka dagenlang, onophoudelijk, in stedelijk gebied bombardeert en op burgerdoelen, veelal zonder enig militair doel. Novorossiya heeft (voor zover onze info rijkt) nog geen enkele keer een dergelijke raket op een burgerdoel in Marioepel gevuurd. Het zou dan ook opmerkelijk zijn dat ze dat nu wel doen, en dan gelijk op een markt.

Olaf Koens geeft via twitter "kleuring" aan DIT Volkjskrant-artikel:

Olaf Koens @obk

Pro-Russische rebellen zetten aanval op Marioepol in. Meerdere doden in de stad. Enorme escalatie.

Meer beelden uit Marioepel, HIER (niet duidelijk of het de marktaanslag betreft of andere plekken).

Twee dingen uit elkaar houden:

1. Beschieting markt: Daarvan zegt het verzet en burgers dat de raket uit Noordwestelijke richting kwam, Starikrim, gebied onder controle van het Oekraïense leger.

2. Verdere escalatie in de (voorsteden van de) stad is bezig.

Volgens DIT artikel van RT beloopt het dodental van de beschieting 16 personen.

vrijdag 23 januari 2015

Assault on the New Terminal Donetsk - Documentary ENG-subs

Impressive documentary on the assault of the new terminal airport Donetks 16-18 january 2015. Subs by Kazzura

Zo bespreken de Russen de actualiteit

In Jinek's laatste uitzending mocht Johan Derksen aanschuiven om over de breuk tussen het blad Voetbal International en VI-tv te spreken. Denk daar eens over na. Wie bedenkt het om, terwijl er oorlog in Europa woedt, zo'n onderwerp te behandelen. Oekraïne heeft het door Bert van der Veer geleide Jinek nog nooit behandeld. Zelfs toen Mr Maidan himslef, Hans "Keep on fighting" van Baalen in de studio zat, alsook Oekraïener uit de Donbass Evgeniy Levshenko, werd het onderwerp gemeden als de pest. Jinek zakt weg in stroperig- en nietsigheid en excelleert in het missen van essentiële actualiteit.

Onderstaand ziet u de wekelijkse politieke talkshow "Witsher" ("Avond"), geleid door Vladimir Solovjev. Drie kwartier worden de internationale ontwikkelingen besproken. Een must see voor diegenen die willen weten hoe er van Russische zijde op zaken gekeken wordt en hoe die met elkaar besproken wordt. Geheel Engels ondertiteld.

Rutte en Nederland volgzaam in anti-Rusland koers VS

NOSjournaal liet van Obama's State of the Union het economische succesverhaal zien: minder werkeloosheid en meer groei. Wat niet aan de orde kwam was de Rusland paragraaf. Obama was trots op de sancties, die Ruslands economie "in flarden had gescheurd. That's how America leads."

Landen als Italië, Hongarije en Tsjechië zijn wel klaar met de sancties tegen Rusland. Maar Rutte niet. Die vindt zelfs het praten daarover ongepast. Nadat Snowden een dag eerder bekend maakte dat de Nederlandse inlichtingendiensten in de praktijk gehoorzame onderafdelingen zijn van de Amerikanen, lijkt dat voor het kabinet Rutte niet anders te zijn. Het democratisch herenigen van de Krim met Rusland, dat Rutte annexatie noemt, geeft de liberaal-democraat op als reden voor de sancties.

Waar ten tijde van de Olympische Spelen een onbeduidende binnenlandse "homowet" avond na avond aanleiding was voor urenlange discussies op radio en tv, daar is het wanneer Rutte Oekraïne zijn steun toezegt, doodstil in het Nederlandse medialandschap. Poroshenko, gesteund door het Westen, doet er in zijn rethoriek nog een tandje bij: Als het verzet de wapens niet neerlegt zal hij ze "op de tanden slaan". Vandaag ontmoetten Rutte en Poroshenko elkaar op het economisch forum in Davos. Let op de handdruk.Waarheid niet belangrijk

Gisteren gaf de Poolse Minister van Buitenlandse Zaken een radio-interview, en het ging over de herdenking van Auschwitz. Volgens die Minister was Auschwitz bevrijd door Oekraïeners, omdat het bataljon "Oekraïens front" heette. Hij vergat daarbij dat dat slechts de naam was, maar dat het om een eenheid van het Rode Leger ging met een mix van alle in de Sovjet Unie verenigde nationaliteiten. De opmerkelijke herschrijving van de geschiedenis lijkt op die van een week eerder waar Jatsenjoek zonder problemen, met negatieve connotatie, kon verkondigen dat het de Russen geweest zouden zijn die met een invasie Oekraïne en Duitsland binnengemarcheerd zouden zijn. Het mag duidelijk zijn dat in een land waar de Tweede Wereldoorlog veel meer leeft dan in bijvoorbeeld Nederland en dat als geen ander land zijn offers heeft gebracht, zulke uitspraken aanleiding waren voor bespreking in hun (staats-)media. Bij DE SAKER meer details.

Gorlovka

Gorlovka wordt nog steeds "stormachtig" beschoten door de Oekraïeners. Hoofdarts van de ziekenhuizen sprak gisteren over 109 burgerdoden in de afgelopen dagen. Volgens het verzet schieten de Oekraïeners zonder "korrectirovka", oftewel gewoon in het wilde weg, op de stad en haar burgerdoelen. Onderstaand 3 foto's van Gorlovka, vandaag binnengekomen.


Amerikaanse generaals op bezoek bij gewonde Oekraïense soldaten

De 24-jarige soldaat raakte gewond bij Debaltsevo. Hij heeft 2 kinderen. Zijn arm had voor 100k gered kunnen worden. Maar die waren er niet. Hij krijgt een presentje van de generaal, het symbool van het Amerikaanse leger in Europa, met op de achterzijde "presented for excellence". De Amerikaan spreekt zijn trots uit over de soldaat en zijn dienst voor Oekraïne. De soldaat zegt dat het aandenken voor zijn kinderen is. Later zegt de generaal dat soldaten tot ongelofelijke dingen in staat zijn als ze weten dat ze terug kunnen vallen op goede medische zorg.

Oekraïense soldaat krijgt een aandenken van de Amerikaanse generaal Hodges.

Ook ten tijden van het Maidan oproer kwamen de Amerikanen niet met lege handen. Victoria Nuland deelt presentjes uit in de vorm van koekjes.

DNR waarschuwt voor mogelijke False Flag

De Volksrepubliek Donetsk (DNR) meldt dat er Oekraïense voertuigen gearriveerd zijn bij Artemsk met -letterlijk- valse vlaggen van DNR er op en met soldaten in uniformen van DNR. Een mogelijke provocatie ligt in het verschiet. http://vineyardsaker.blogspot.de/2015/01/uaf-might-be-preparing-false-flag.html

Motorola vindt geluidsdragers met Amerikaanse Baptisten boodschap voor Oekraïense militairen.

donderdag 22 januari 2015

10 doden bij Busaanslag Donetsk

LifeNews bericht:

"Projectielen van het Oekraïense leger zijn neergekomen op een trolleybus en een halte in de wijk Boss Donetsk. Volgens voorlopige opgave zijn er zeker 10 mensen omgekomen. De aanval begon aan het einde van de avondklok, wanneer de mensen weer de straat op gingen."

Een andere BRON (Dimitri Steshin) spreekt over de hel van het Lenin-district en een attack van de Oekraïense indringers op de tram en trolleybusring. Hij spreekt over 15 lijken, vrouwen en ouderen.

UPDATE 12:22

"Te vroeg om te concluderen wie het gedaan heeft.", aldus de terughoudende reactie van de Minister van de Volksrepubliek Donetsk, HIER.

De aanslag is waarschijnlijk van een kleiner kaliber wapen, een mortier waarschijnlijk. Een aantal van die projectielen zijn daar terecht gekomen. Er zijn binnen de stad al een tijdje DRG eenheden actief, "Diversanten Groepen", saboteurs, gelieerd aan de Oekraïense zijde.

Jatsenjoek weet het zeker: "Russisch gesteunde terroristen zijn verantwordelijk voor deze afschuwelijke terreurdaad".


De Novorossiya mensen hebben de bij het vliegveld actieve en daar gevangen genomen Majoor meegenomen naar de trolleybus om hem te confronteren met het bloedbad. Meer, HIER.

Poroshenko eerder deze week nog de "Russische terroristen" beschuldigend (in Davos als we het goed hebben) van de eerdere busaanslag bij Volnovakha 13 januari.

Boublog

Wat anders. Boublog wijdt een interessant artikel aan Nikilai Starikov die zijn commentaar geeft over onder andere Charlie Hebdo, HIER.

We komen mogelijk later in deze draad terug op deze terreurdaad. Mogelijk bespreken we hier ook verdere omstandigheden in de politieke en media arena.

UPDATE 13:05 UUR: DNR meldt de sabateurs van de busaanslag gepakt te hebben.

Bericht van het Ministerie van Defensie DNR (Volksrepubliek Donetsk), Vladimir Kononova:

Het is ons gelukt de groep saboteurs aan te houden die betrokken was bij de beschieting van de bushalte in het Lenin District in Donetsk in de ochtend van 22 Januari. BRON.

Commentaar Blik: We wachten uiteraard de beelden van deze aangehoudenen af.

De lijst van 13 gewonden

1. Плюш Лилия Викторовна, 1982 г.р. 2. Шершнев Сергей Николаевич, 1962 г.р. 3. Никон Лилия Валерьевна. 1991 г.р. 4. Ехрименко Марина Геннадиевна, 1989 г.р. 5. Николаев Сергей Александрович. 1984 г.р 6. Захаров Вячеслав Николаевич, 1965 г.р. 7. Шевчук Павел Александрович, 1976 г.р. 8. Кашникова Наталья Анатольевна,. 1981 г.р. 9. Блудов Евгений Николаевич, возраст – 63 года. 10. Павлов Е.И., возраст – 35 лет. 11. Грищенко Д.Ф., возраст – 33 года. 12. Ганченко Л.Н. возраст – 76 лет. 13. Габ Н.В., возраст – 45 лет.

De lijst van 7 omgekomenen

1. Широкая Валентина Ивановна, 24.04.1951 года рождения; 2. Пнилевская Татьяна Сергеевна, 19.08.1962 года рождения; 3. Афонасенко Тамара Михайловна, 27.01.1949 года рождения; 4. Мирошниченко Александр Сергеевич, 1980 года рождения; 5. Зуфтекова Валентина Андреевна, 1958 года рождения. 6. Man, nog niet geidentificeerd, circa 50 jaar; 7. Vrouw, nog niet geidentificeerd, circa 50 jaar.

Meer beelden van de krijgsgevangenen (eerder gevangen genomen vliegveldvechters naar verluid) in contact met de bevolking van Donetsk, HIER.

Oma is boos op de Oekraïense militairen en dwingt ze op de knieen. Oekraïense krijgsgevangene zegt dat het goed zou zijn als zijn leiding hier ook zou komen HIER.

Dit was de laatste update in deze draad.

Opmerkelijk radio interview met Olaf Koens op NPO Radio-1

Woensdagmiddag 21 Januari was Olav Koens te gast bij Willemijn Veenhoven en Felix Murders in de Nieuws BV op NPO radio 1. Het gesprek is HIER terug te luisteren. Het begint op 44:00 en eindigt op 57:15. Een goede dertien minuten hebben ze met elkaar de tijd gehad. En zoals we van Pieter Waterdrinker weten, is bij de Nederlandse staatsmedia heel veel geregiseerd, dus zeker een dusdanig gesprek over een high profile onderwerp als Rusland/Oekraïne.Dertien minuten

Dertien minuten, is een mooie tijd om de luisteraar bij te praten over wat er in Oekraïne aan de hand is. Maar dat gebeurde niet. Inhoudelijk ging het nauwelijks ergens over. Koens klonk verveeld. Willemijn Veenhoven, stelde hem terecht tot twee keer toe de vraag: "Wat doe je hier in Nederland, terwijl het daar los gaat?!". Koens antwoordde dat hij zijn "runbag" klaar heeft. Oftewel, blijkbaar is het nu nog niet interessant genoeg voor Koens. "Soms moet je er weer even uit". Wij kunnen ons niet herinneren dat hij er recentelijk nog in was, maar daar moet wel gelijk de disclaimer bij dat we weinig Volkskrant lezen en weinig RTL kijken. "Soms moet je er weer even uit". Ok, als je er vrij recent was, dan kan dat. Aan de andere kant, er is daar nu wel iets gaande dat we de laatste maanden niet gezien hebben: full scale oorlog. Hij gaf het zelf in het begin van het gesprek aan: "We zijn in oorlog! Er zijn loopgraven in Europa!". Maar nu bagetaliseert hij het alweer. Verveeld: "Het is vooral een strijd tussen Pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger rond het vliegveld. Dat is al maanden aan de gang, heb ik al gezien. En die burgerdoden? Dat gaat maar door."

Intrigerend...

Dan voegt hij er nog een intrigerend zinnetje aan toe dat voor meerdere interpretaties vatbaar is: "Het is niet zo dat wanneer het niet in de krant staat, dat het niet gebeurt."

Dat was het enige inhoudelijke over het conflict in de Donbass. Twee zinnen dus: 1. Het is vooral een strijd tussen Pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger rond het vliegveld die al maanden aan de gang is. 2. De burgerdoden gaan maar door.

"De Oekraïense beschietingen hebben vandaag het Kirovsk district in Donetsk bereikt, ik heb deze persoon gefotografeerd, een burger, gedood door het Oekraïense leger", aldus Graham Phillips op 21 Januari.

Over van alles en niets

Verder gaat het over Koens' bemoeming door collega's tot journalist van het jaar, zijn vrouw, zijn kind, het tandje van zijn kind, over Libie, over zijn favoriete journalisten, zijn lievelingsliedje wordt gedraaid, wanneer hij weer terug gaat (vrijdag of zaterdag), waar het volgende item over gaat (de oorlog misschien), hoeveel liefde hij wel niet heeft voor de journalistiek. Kortom, het gaat over van alles, behalve over het Oekraïne conflict. Welke vraag dan gesteld en besproken had kunnen en wellicht moeten worden? De burgerdoden bijvoorbeeld. Bij de MH17 leek het nog dat die hem zoveel deden. En nu met de dagelijkse Donbass burgerdoden beschuldigen beide partijen elkaar over en weer. Hoe zit dat nou?

Het is duidelijk dat je soms een onderwerp van een wat indirectere kant kunt benaderen, maar er speelt nu een keiharde oorlog, in het centrum van Europa, met 1 van de leidende journalisten uit dat gebied, en dan zo de kern van het verhaal mijden, temeer daar deze oorlog nog nauwelijks is besproken op de Nederlandse radio, is opmerkelijk. Naar hoe de onderhandelingen voorafgaand aan dit gesprek zijn verlopen, kan enkel gegist worden. Meurders verklapt wel, "We hebben je gevraagd wie je drie voorbeelden zijn". Dat was dus het gekozen format van het gesprek, de grote voorbeelden van de journalist van het jaar.

Twitterfitty

Op Twitter heeft Koens een fitty ontketend door de zeer populaire echte Donbass verslaggever Graham Phillips naar een gesticht te verwensen. In tegenstelling tot Koens, die altijd kort de Donbass inreist en veel van zijn tijd rond de warme hotellobby doorbrengt, staat Phillips tot aan zijn knieen in de modder en is al maanden onafgebroken dag in dag uit op pad om de ene reportage na de andere te filmen, onder de meest extreme omstandigheden. Dan zegt Koens in het interview, dat als je een goede journalist wilt zijn: "Je moet er middenin zitten", en haalt hij een voorbeeld aan van een journalist over de Hells Angels die zelf bijna een Hell's Angel werd. Koens geeft daarmee aan waarom Phillips inderdaad zo'n goede journalist is, en wat zijn eigen tekortkoming is.

HIER nog een interview met Koens vanuit Brussel. De helft van zijn vrienden is weg, en de andere helft is bezig met te vertrekken. Blijkbaar is zijn omgeving niet representatief voor de Russische bevolking want ons is niks bekend van een (groot) emigratieoverschot.

woensdag 21 januari 2015

Theaterdirecteur "gelustreerd" op verdenking Seperatistisch gedachtengoed

In Dnepropetrovsk is dinsdag de directeur van het Opera Theater "gelustreerd". Hij werd door een menigte beschuldigd van "seperatistisch gedachtengoed" en dubbele boekhouding. Het "lustratie commité" kwam langs met de mededeling dat hij zijn eigen ontslag diende te ondertekenen.

Toen de directeur weigerde, werd hij gelustreerd, wat inhoudt dat hij mee naar buiten werd genomen, in een vuilcontainer geplaats werd en eireren en meel over zich heen kreeg. Dit is de nieuwe vorm van typisch Oekraïense democratie, die als we Hans van Baalen goed begrepen hebben, als voorbeeld moet dienen voor Europa, waarbij een menigte, zonder tussenkomst van een rechter of de politie, een hoogwaardigheidsbekleder kan "lustreren".Kind begraven, gedood door Oekraïense leger

20 Januari vond de befrafenis plaats van het 4-jarige jongetje Artyem. Hij is zondag jl. omgekomen bij een beschieting door het Oekraïense leger. Verzetsleden kwamen met hun GRAD installaties de laatste eer brengen aan het onschuldige kind.

Wij herinneren eraan dat de Nederlandse regering nog nooit de Oekraïeners op ook maar enigerlei wijze op de vingers getikt heeft voor hun niet aflatende oorlogsmisdaden, laat staan dat binnen het kabinet Rutte sancties tegen het terreurbewind aan de orde zijn gekomen. De afwezigheid van een homo-huwelijk in Rusland brengt Rutte in opperste staat van veroering. De dood en verminking van onschuldige kinderen en vrouwen, leidt bij de premier tot geen enkele zichtbare emotie en al helemaal niet tot ook maar enige actie. Terwijl hij, mede in verband met de MH17, een grote rol zou kunnen spelen.

Wat er over is van het huis van de omgekomen Artyem in het Kyrov district van Donetsk.

"Omaatje, loop nou door!", Situatie Donetsk gespannen

ENGLISH SUMMARY BELOW. Graham Phillips is niet te stoppen en produceert het ene filmpje na het andere, rechtstreeks vanuit de Donbass. Uw aandacht voor de onderstaande anderhalve minuut van vandaag dinsdag 20 Januari.

We vertalen wat tekst, zodat het nog sprekender wordt:

0:27 Allemaal liggen !!!!

0:44 Graham Phillips: Op de grond, op de grond.

0:49 Hierheen Omaatje, sneller!

0:53 Snel, de schuilkelder in!

1:00 Graham, kijk hier eens.

1:05 Wegwezen hier!

1:23 Naar de binnenplaats!For an update and more news on the battle, read the Saker.

Pressconference Zakharenko, leader Donetsk Republic, HERE and HERE. English subtitles (Big thanks to Kazzura). Oekraïense soldaten worden naar het vliegveld gestuurd onder valse voorwendselen en sneuvelen of worden krijgsgevangen gemaakt, HIER. (ENG-subs)

ENGLISH VERSION

Graham Phillips is unstoppable in his production of one video after the other, right from the Donbass. This film is of Tuesday 20 january. We translate some text below.

0:27 Get down everybody !!!!

0:44 Graham Phillips: On the ground, on the ground!

0:49 Come grandma, quicker!

0:53 Quick, into the shelter!

1:00 Graham, have a look here.

1:05 Let's go, let's go!

1:23 To this inner garden!

dinsdag 20 januari 2015

Oekraïne-misleiding bij NOS-journaal met glansrol Godfroid

English summary below. Als onze haren er recht van overeind gaan staan, dan kunt u er vanuit gaan dat de propagandamachine weer op volle toeren draait. En de haren gingen overeind staan.

De NOS heeft het een volle week na het bloedbad in Volnovakha behaagd een eerste item in het 8-uur journaal aan Oekraïne te wijden. HIER vanaf 9:50.

De éénzijdigheid van de reportage past in een patroon dat David Jan Godfroid en de NOS al gedurende het gehele conflict tentoonspreiden. De misdaden tegen de burgerbevolking van het Oekraïense leger worden genegeerd, en als er dan al helemaal niet omheen gegaan kan worden, dan is het plots allemaal vaag en verschuilen ze zich gewoon achter de officiële lezing uit Kiev. Kiev, waarvan niet gezegd kan worden dat ze een reputatie opgebouwd hebben die als betrouwbaar omschreven zou kunnen worden. Godfroid zit hoog en droog in Moskou en het behaagt de man slechts af en toe om af te dalen naar de Donbass.

Waar ztten de addertjes onder het gras in deze reportage? Dat begint op 10:40. NOS heeft iemand gevonden die zegt dat niet te bewijzen valt wie verantwoordelijk is. Waarschijnlijk hebben ze daar lang voor moeten zoeken en knippen, maar uiteindelijk gelukt. Ok, willen we niet te veel van zeggen.

Ziekenhuis

Vervolgens komen we op 10:50 bij een ziekenhuis. Dat ziekenhuis kennen we toevallig. Het betreft Stadsziekenhuis Nr. 3 in Donetsk. Dit ziekenhuis is maandagochtend beschoten door het Oekraïense leger en de kinderafdeling bevindt zich op de tweede verdieping. Dit vertelt de NOS niet.


Manipulatie vertaling en ondertiteling

De vrouw met de baby op de arm wordt maar gedeeltelijk vertaald. "Schoften" wordt netjes vertaald. Dat zou zowel op "rebellen" als op regeringssoldaten kunnen duiden. Maar dan gaat ze over op enkelvoud: "Twar" zegt ze. Dat is een beschaafde manier om "rotzak" te zeggen. Enkelvoud.

"Rotzak. Zieke kinderen moet je behandelen en hij beschiet ziekenhuizen."

Dat is wat ze zegt. Zo vertaald, zou het kunnen zijn dat de kijker nieuwsgierig word naar wie die "hij" zou zijn. En met "hij" zou de vrouw zomaar eens de President van Oekraïne kunnen bedoelen, Petro Poroshenko, de man die zichzelf gisteren in Zürich zonder valse bescheidenheid tot Vredespresident heeft uitgeroepen.

De NOS manipuleert de ondertiteling naar het veel algemenere:

"Zieke kinderen moet je behandelen en niet beschieten."

Godfroid benadrukt rol Rusland en negeert die van de VS/EU.

Dan komt Godfroid in de uitzending en BAF! "Hoe lukt het de rebellen op deze schaal oorlog te blijven voeren?", wil Rob Trip weten. De vraag is niet gespeend van insinuatie, en Godfroid weet hoe het toneelstukje bij de NOS gespeeld wordt: "Centraal bij de beantwoording van die vraag is de rol van Rusland", aldus Godfroid. De staatsjournalist houdt voor de zoveelste keer zijn betoog over een poreuse grens waarover van Russische kant naar het verzet van alles getransporteerd wordt.

****************************************************************************

Godfroid presteert het om in 120 seconden 4 keer over "Rol Rusland" te spreken.

Godfroid presteert het om in 120 seconden 0 keer over "Rol EU/USA" te spreken.

****************************************************************************

De vraag die Trip en Godfroid niet bespreken is: "Hoe lukt het de failliete Oekraïne om op deze schaal oorlog te blijven voeren?" En: "Wie beslist over de hervatting van de oorlog? Kiev of Washington?" Uiteindelijk zegt Godfroid toch nog iets: Kiev bezuinigt op alles en houdt daarom geld over voor deze oorlog. De rol van de VS, de EU en de NATO wordt vakkundig buiten beeld gehouden. De kijkbuismensen moeten geloven dat het door het zuinige karakter van Kiev allemaal gefinancierd wordt. En de kijkbuiskijker moet al helemaal niet de indruk krijgen dat de beschieting van dat hospitaal door hem als EU belastingbetaler mogelijk is gemaakt, met kredieten en schenkingen. Dit item van Godfroid vanavond zou een centrale rol moeten krijgen bij elk college over professioneel perceptie-management.

Hier zoals Life news rapporteert over Hospitaal nummer 3. Een Oekraïense aanval. Een cardioloog en een vrouw gewond.

Het wil NOS en Godfroid maar niet lukken te achterhalen wie nou verantwoordelijk is voor de beschieting van woonwijken (zoals in onderstaand filmpje) in Donetsk. We zullen Godfroid een beetje helpen: Het verzet verdedigt de stad, en de Oekraïeners onder leiding van Poroshenko willen die stad veroveren. Poroshenko sprak de niets verhullende woorden: "Jullie kinderen (sprekende over de kinderen in Donbass) zullen in de schuilkelders zitten."

ENGLISH SUMMARY

It took Dutch state NOS-journaal a week to start reporting on Ukraine in the 8 'o-clock news. The shelling by Ukrainian army of Donetsk, according to NOS was done by both sides. The hospital in Donetsk shelled by Ukrainian forces on Monday was shown, but nothing was said about who did it. "How do the rebels manage to keep waging a war on a scale like this?", Rob Trip the presentator, wanted to know. David Jan Godfroid, the state-journalist comfortly reporting on Donbass from his residence Moscow: "To answer this question, one has to start with the role of Russia." We checked and counted a total of 4 (FOUR) times, Godfroid saying "Role Russia". "Role USA/EU", was not said one time. Perception management succeeded again!