donderdag 31 juli 2014

BREAKING: Verzet waarschuwt voor aanval op Chloortanks met 2 Tochka Raketten

Update4 Hele stad Lugansk sinds vannacht zonder stroom. Ziekenhuizen draaien op dieselgeneratoren. Electriciteitscentrales uitgevallen als gevolg beschieting Oekraïense leger. http://vk.com/strelkov_info

Update3 "Nederlandse ambassade financiert Hromadske TV in December 2013 met circa e 50.000 (!) waar een gast mijmert over het doden van 1,5 miljoen mensen in Donbass als oplossing van een probleem" http://slavyangrad.org/

Update2 1-8-2014 "Oekraïene heeft dinsdag 29-7-2014 4 Tochka's afgevuurd waarvan 2 op Saur Moglia. Geen van de raketten heeft doel bereikt. Vanuit Rusland zijn ze voortijdig onschadelijk gemaakt. Troepen die in Rusland klaar staan zijn daarnablijven staan. Strelkov herhaalt wederom Novarussia's bereidheid tot onderhandelen." http://vineyardsaker.blogspot.ca/2014/07/july-20th-combat-sitrep-by-juan.html

Update 1-8-2014: English transscript of the video, translation by Gleb Bazov, HERE.

English Summary below. In case of updates they will be added. Als er nog verdere updates zijn, worden die toegevoegd.

Samenvatting van de persconferentie boven van Igor Strelkov, Minister van Defensie Donbass en Vladimir Antoefeev, voorzitter Donbass, en de verklaring hieronder

31-7-2014 Voorbereidingen Terreurdaad (door Kiev)

"Ik heb al geschreven dat de informatie over de beschieting van Saur Mogile zeer veel gelijkenis tonen met analoge handelswijzen van de Nazi's bij de beschieting van het Provinciehuis van Lugansk (voor wie dit niet weet: HIER), de beschieting van Slavyansk met "GRAD" (zes dodelijke raketten met 1 druk op de knop), het gebruik van vuurbommen, etcetera. De oorlogsmisdaden worden in verschilende varianten begaan, waarna Kiev de reacties aandachtig bestudeert. De vreedzame bevolking van de natie maakt zich geen zorgen. Zij slikken elke misdaad. Het gaat om de reactie van Moskou. Is die er niet, dan komt er een groot nog niet eerder gebruikt aanvalsmiddel."

"In het kort, vandaag bombardeert de luchtmacht (van Oekraïene) met "Gradi", zich geheel niet bekommerend of de bom valt op een woonhuis, een burger object of een positie van het verzet. De oorlogsmisdaden worden de norm."

"Met de "Tochka-U" is het net zo. Het gebruik daarvan heeft geen reactie bij Moskou losgemaakt, daarom is de tijd gekomen voor een raketoorlog."

"Ons heeft informatie bereikt dat drie Tochka eenheden klaar gemaakt worden voor een klap op schoonmaak opslagtanks in Donetsk en enkele andere steden. Schoonmaakopslagtanks betekent: enkele honderde tonnen chloor. Afhankelijk van de windrichting op het moment van de klap kan de wolk zich verspreiden tot Wolnowacha. Onder de klap vallen enkele mijoenen mensen."

"Men bereidt een informatieaanval voor waarbij het verhaal wordt dat het de terroristen van Strelkov zijn die de aanslag hebben gepleegd en een ongelofelijk aantal mensen de verdoemenis in hebben geholpen. Het echte doel is niet Strelkov. Het doel is Rusland die "terroristen steunt". Rusland moet in één klap verschoppelingenland worden, net als Joegoslavië, Irak, Iran. Opdracht: total internationale isolatie, verbreken van alle economische banden, economische collapse, en uiteindelijk een algehele staatsomwenteling (/staatsgreep)"

"De raketaanval kan uitgevoerd worden in de komende dagen. De oorlogsinstallaties stan er al en worden nu klaargemaakt voor de klap. De inlichtingendienst heeft de volledig overtuigende gegevens verschaft. Of het lukt de nieuwe misdaad van de junta te voorkomen is niet te zeggen. Bij het verzet zijn geen krachten om de wapens van een grote terrorist in de hand te houden en een operatie opzetten om de klap te voorkomen zou betekenen dat krachten uit een ander gebied weggetrokken moeten worden wat ook in een catastrofe zou aflopen."

Igor Strelkov geeft aan geen misdaden te plegen. Niet tegen zijn eigen mensen, niet tegen Oekraïeners en niet tegen militairen van de opponent. Als zij uitrusten en zich niet in gevechtszone bevinden raakt hij ze niet aan.

"Een dergelijke perverse geest kan enkel aanwezig zijn bij openlijke psychopaten waarmee de hele Kievse junta op de hoogste verdieping bevolkt is.""Iets groots is zojuist ontplofd bij Lugansk, mogelijk een vacuumbom"; ik kan niet bevestigen dat deze foto daadwerkelijk daarvandaan komt of dat het als algemeen voorbeeld dient.

Onderstaande de originele tekst in het Russisch

31.07.2014. Сообщение писателя Анатолия Эль-Мюрида

"Подготовка к теракту.

Теперь о чрезвычайно важной информации, которую попросил огласить Игорь Иванович Стрелков. Она получена практически только что. Я уже писал о том, что информация о применении "Точки-У" по Саур-могиле чрезвычайно похожа на аналогичные действия нацистов при стрельбе по Луганской ОГА, при расстреле "Градами" Славянска, при применении зажигательных боеприпасов и так далее. Военное преступление совершается в разовом варианте, после чего Киев внимательно наблюдает за реакцией. Мировое сообщество нация не беспокоит - оно проглотит любое преступление. Речь идет о реакции Москвы. Реакции нет - начинается массированное применение ранее не использовавшихся средств поражения.

Как итог - сегодня авиация, "Грады" утюжат площади, совершенно не разбираясь - попадают ли они по жилым домам, гражданским объектам или по позициям ополчения. Военные преступления становятся нормой и обыденностью.

С "Точкой-У" - та же ситуация. Ее применение не вызвало реакции Москвы - поэтому приходит время ракетной войны.

Пришла информация о том, что минимум три комплекса "Точка" сейчас готовятся нанести удар по очистным сооружениям Донецка и некоторых других городов Донбасса. Очистные сооружения - это несколько сот тонн хлора. В зависимости от розы ветров в момент удара облако может распространиться до Волновахи. Под удар попадет несколько миллионов человек.

Готовится информационный вброс о том, что это именно террористы Стрелкова совершили подрыв сооружений и обрекли на гибель невероятное количество людей. Цель на самом деле - не Стрелков. Цель - Россия, которая "поддерживает террористов". Россия в ударные сроки должна стать страной-изгоем по тому же сценарию, что и Югославия, Ирак, Северная Корея, Иран. Задача - тотальная международная изоляция, разрыв экономических связей, экономический коллапс и в конечном итоге - государственный переворот.

К власти должны прийти коллеги киевских нацистов. Мы прекрасно видим, что они реально существуют - от их имени приезжал известный политолог, они же, скорее всего, создают вокруг ДНР и Стрелкова тотальный вакуум в деле оказания хоть какой-то помощи именно им. Миллионы людей - просто заложники. Они - размен в игре, которую ведут США для того, чтобы окончательно ликвидировать Россию в качестве своего потенциального конкурента. Навсегда. Ради такой великой цели не жалко и миллиона человек. Слишком серьезна задача - ее решали очень многие, иногда более, иногда менее успешно.

Но все это высокие материи. Ракетный удар может быть нанесен в ближайшие дни. Уже доставлены сами комплексы, боевые части, проводится подготовка к нанесению удара. Разведка предоставила вполне убедительные данные. Удастся или нет предотвратить новое преступление хунты - неизвестно. У ополчения физически нет сил держать оборону огромной территории, а провести операцию по предотвращению удара потребует снятия сил с других направлений, что может закончиться окончательной катастрофой.

Остается лишь объявлять, что информация о происходящем известна. Игорь Иванович твердо и ясно заявляет о том, что у руководства ДНР нет ни малейших мыслей проводить теракты против людей, которые и защищают Республику. Столь извращенное сознание может присутствовать только у откровенных психопатов, которыми укомплектована по самые верхние этажи вся киевская хунта".ENGLISH SUMMARY

Resistance warns a rocket attack on chloor fascilities may be prepared on them by the Kiev regime and executed in the coming days. A media campagne is being prepared to blame the terrorists of Strelkov for the disaster. The goal however is not Strelkov. The goal is to blame Russia "supporting terrorists" and getting the country on the same list as Yugoslavia, North Corea, Iran: a complete international isolation and finally an overturn of the state.

Hier schiet het Oekraïense leger nu mee: OTR-21 Tochka Tactische RaketHet Oekraïense leger is de afgelopen dagen weer een stap verder gegaan (bron o.a. bovenstaande CNN rapport, maar hiet als enige bron) in het gebruik van nog zwaardere wapens. Nieuw in hun programma is nu de Точка. Oftewel: OTR-21 Totchka Tactical Missile. Een duizend-ponder. Hij is recent afgevuurd in Donbass.En het laatste bericht uit Donbass van Strelkov is het volgende: "Onduidelijke info - er is doorgegeven dat Saur Moginu (dit is een tactisch belangrijke heuvel in handen van het verzet) door Ukis (de Oekraïeners) beschoten is met iets zwaars, mogelijk, opnieuw met Totshki."En hier is het allerlaatste nieuws van Strelkov en zijn team:

"Just (at 22:30) the column of VSU (Strijdkrachten van Oekraïene) was ambushed under Saur the Grave. The equipment in large numbers burns, at the enemy there are a lot of 200th".

Verzetsleden na een geslaagde eerdere actie. Op de achtergrond rookt de tank van de opponent.

English Summary

Ukrainian army upgraded again in the use of heavy weaponary. Tochka's are introduced as per reports of CNN, above, among others. See the videos of what the Tochkis look like. Further the latest news from Strelkov on the important Saur the Grave where he first got reports something heavy was thrown on, maybe such a missile, but then: "Just (at 22:30) the column of VSU (armed forces Ukraine) was ambushed under Saur the Grave. The equipment in large numbers burns, at the enemy there are a lot of 200th".

woensdag 30 juli 2014

"Oekraïene biedt Humanitair Horror Corridor des Doods aan" (Must read)

ENGLISH SUMMARY BELOW. Het Oekraïense biedt nu een humanitair corridor aan wat volgens het verzet in het beste geval een deportatie route is, en in het slechtere geval een corridor des doods. Lees onderstaand de integrale mededeling vanuit het pers centrum LNR (Volksrepubliek Donbass, Aleksei Toporov.

30.7.2014 Mededeling journalist persdienst LNR (Volksrepubliek Lugansk), Alexei Toporov

Oekraïense authoriteiten laten bewoners Lugansk door via filtratiepunten

Vertegenwoordigers van de plaatselijke staf van de Anti-terroristische Operatie (ATO) van de Oekraïense strijdkrachten, in de stad Swatov, regio Lugansk, heeft medegedeeld dat ze bereid zijn de bewoners van Lugansk een humanitair corridor te verschaffen door de dorpjes Shastje (betekent "Geluk" in het Nederlands), ook bekend onder de naam Metalist. Luganskers moeten er doorheen met witte tekens op de mauw en vervolgens wordt hen toegang verschaft tot de zogenaamde "filtratie-punten".

In het document van de ATO authoriteiten staat onder andere: "Als herkenningsteken moet een wit stuk doek voor de groep aanwezig zijn en een wit teken op de arm voor elk lid van de colonne of zijn leiders... De corridor looopt via de Sovjet straat - Straat van de 16e lijn, Froenzestraat, Shevshenko straat, verder over de Luganskweg, Shastje via Metalist. Bij blockpost 3001 (noordelijk bevolkingspunt Metalist) en 1203 (Weselaya Gora ("vrolijke berg") zijn verzamelpunten en controlepunten. Het filtratiepunt zal werken op het gebied van de Staatsdienst voor uitzonderlijke situaties van Oekraïene in de stad Shastje ("Geluk"). De leiding van ATTs per Oekraïense Staatsveiligheidsdienst heeft een order uitgevaardigd dagelijks het vuur te staken op een afstand van 200 meter rechts en links van de genoemde corridor tussen 10:00 en 16:00.

Er dient opgemerkt te worden dat het dorp Metalist en het 12 kilometer ten noorden van Lugansk liggende stadje Shastje ("Geluk") bezet worden door het Oekraïense leger en op een plek ligt waar actieve oorlogshandelingen plaatsvinden. De humanitaire corridor is niet overeengekomen vanuit de Oekraïense kant met de leiding van LNR en is genomen op geheel éénzijdige basis. Terwijl burgers van Lugansk ongestoord de stad kunnen verlaten in oostelijke richting, hetgeen dagelijks plaatsvindt. In verband hiermee beschouwt LNR deze stap van de staf van de ATO als een van te vooren geplande provocatie. "De de fascisten bevorderde zogenaamde "humanitaire corridor" betreft niets anders als een "corridor des doods", aldus een speciale mededeling van het perscentrum van de LNR. Met het oproepen van mensen onder kogels en granaten door te lopen begaan ze wederom een bloedige daad tegen onze burgers. Als de Kievse authoriteiten echt een humanitaire corridor zouden willen openen, dan zouden ze die moeten overeenkomen op het niveau van leiding met onze republiek en het betrekken van medewerkers van OVSE en het Rode Kruis. Niets van dit alles is gebeurd. Daarom durven wij te stellen dat dit worstje dat voor de neus van vreedzame burgers wordt gehangen een "corridor des doods" betreft. Van onze kant bestaat een echte humanitaire corridor, een "corridor des levens". In de richting Lugansk-Krasnodon-Izwarino-Donetsk (Rostov gebied Russische Federatie) kunnen burgers van LNR veilig vertrekken in elke richting, zowel naar Rusland als naar Oekraïene. Deze route wordt gecontroleerd door ons leger en de doorgang voor elk transport is veilig. De leiding van de republiek roept de burgers van Lugansk op zich niet te laten leiden door de provocatie van de Oekraïense Junta en zich niet te bewegen in de richting Lugansk-Metalist-Shastje. Het is gevaarlijk voor uw leven.

Op basis van gegevens van een correspondent van IA REGNUM wordt iedereen op de "Filtratie punten", zoals eerder in andere steden het geval was, gecontroleerd op loyaliteit aan LNR. Degenen die positief bevonden worden, belanden achter de tralies. De door de strijdkrachten van het Oekraïense leger recent aldus opgepakte mannen van een bepaalde leeftijd zijn allemaal het leger ingestuurd om deel te nemen aan de oorlog.

Witte lintjes en armbanden en filtratiekampen - allemaal tradities uit het Derde Rijk. Trouwens, vreedzame burgers door een strijdveld te laten vertrekken, daar is Hitler nooit op gekomen.

BRON: http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_9613%2F72c9e17aa0bb432de0Originele tekst in het Russisch:

30.07.2014. Сообщение журналиста пресс-службы ЛНР Алексея Топорова. Украинские власти хотят пропустить жителей Луганска через фильтрационные пункты. Представители местного штаба антитеррористической операции (АТО) Вооруженных сил Украины в г. Сватово (Луганская область) заявили, что готовы предоставить жителям Луганска гуманитарный коридор через поселок Счастье в занимаемый ими поселок Металлист. Луганчане должны пройти по нему с белыми повязками на рукавах, а впоследствии их пропустят через так называемые "фильтрационные пункты". Соответствующую информацию штаб АТО распространил через пресс-службу Луганской облгорадминистрации (ОГА) "в изгнании", также располагающуюся в г. Сватово. В документе, в частности, сообщается: "Опознавательным знаком для гражданского населения должно быть белое полотнище для групп людей и широкая белая повязка на руке для каждого гражданина или ведущего колонны и замыкающего... Коридор будет проходить по направлению по ул. Советской - ул. 16-я линия - ул. Фрунзе - ул. Шевченко, далее по шоссе Луганск - Счастье через Металлист. На блокпостах 3001 (севернее н.п. Металлист) и 1203 (Веселая Гора) будут организованы пункты сбора и проверки. Фильтрационный пункт будет работать на территории части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Счастье. Руководство АТЦ при СБ Украины в Луганской области издало приказ прекратить огонь на расстоянии 200 метров справа и слева от определенного коридора с 10:00 до 16:00 ежедневно". Нужно отметить, что поселок Металлист и находящийся в 12 км севернее Луганска городок Счастье, занятые украинскими войсками, расположены в месте, где ведутся активные боевые действия. Предоставление гуманитарного коридора никак не согласовывалось украинской стороной с руководством ЛНР и было принято в одностороннем порядке. При этом беспрепятственно выйти из города жители Луганска могут с восточного направления, что происходит ежедневно. В этой связи власти Луганской народной республики восприняли подобный шаг штаба АТО как заранее спланированную провокацию. "Объявленный фашистами так называемый "гуманитарный коридор" ни что иное как "коридор смерти", - говорится в специальном сообщении пресс-службы ЛНР. - Призывая людей идти под пули и мины, они снова совершают кровавый акт расправы над нашими гражданами. Если бы киевские власти действительно хотели сделать гуманитарный коридор, то они его должны были согласовывать на уровне руководства нашей республики и при этом привлечь сотрудников ОБСЕ и Красного креста. Ничего этого сделано не было. Поэтому мы может смело утверждать, что это ловушка для мирных жителей, - это "коридор смерти". С нашей же стороны есть настоящий гуманитарный коридор - "дорога жизни". В направлении Луганск-Краснодон-Изварино-Донецк (Ростовская обл. РФ) жители ЛНР могут безопасно выехать в любом направлении, как в Россию, так и на Украину. Это направление контролируется нашей армией, и передвижение по ней безопасно для любого транспорта, выезжающего за пределы республики. Руководство республики призывает жителей Луганска не поддаваться на провокации украинской хунты, не передвигаться в направлении Луганск-Металлист-Счастье. Это опасно для вашей жизни". По данным корреспондента ИА REGNUM, в "фильтрационных пунктах", организованных ранее в других городах и населенных пунктах Луганщины, занятым украинской армией, всех проверяют на лояльность к ЛНР - уличенные в этом попадают за решетку. В недавно захваченных ВС Украины Северодонецке и Лисичанске всех мужчин призывного возраста отправляли в действующую армию для участия в боевых действиях. Белые повязки и фильтрационные лагеря - все в традициях Третьего Рейха. Впрочем, до выхода мирных жителей через зону боевых действий даже Гитлер не додумался.

ENGLISH SUMMARY

Ukrainian authorities offer the people of Lugansk a so-called "humanitarian corridor". Resistance forces claim it is all but a humanitarion corridor but a corridor of Death, as it goes straight through an active war zone. And if you make it alive to the end, everybody is being awaited for a check on LNR loyalty; unability to pass the test will lead to sitting behind bars. LNR strongly advises to use their corridor which is save and leaves people a free choice to go either to Russia or to Ukraine.

A Day in The Hague 29-7-2014

Dutch Parliament was to discuss MH17 aftermath and more sanctions against Russia. We headed for the Hague and shot some footage. Came back and wondered what to do with it; ok, you can see it below, decided to share it with you anyway. If only as proof of having been there on the day the new sanctions against Russia were decided on and the MH17 crash aftermath was further discussed.

Lovely American lady comse to The Hague and shares her thoughts: "US gets too involved in things and it's not our business"
While asked about Ukraine, Pam from Florida shares her thoughts over her USA getting too involved in things... on the day Dutch Parliament discusses MH17 crash and EU/USA getting more "involved" in more sanctions against Russia... Maybe Europe should get a little involved in USA affairs and start campaining "Pam for President"...

Also Amigo representative from Aruba finds situation Ukraine "niet zo leuk hoor" "not nice" Pam came back to back up her previous statement. "It's intrusive of us". Amigos and representatives from Aruba also find situation Ukraine "niet leuk", not nice.

Minister Timmermans and his crew preparing for getting into the Parliament room Dutch Minister of Foreign affairs preparing to jointly start entering the combat zone Parliament room for discussions on the MH17 case and of course sanctions to Russia. Ask a carpenter a solution to any problem and the answer will always be "a hammer". Ask EU and USA politicians for a solution to any problem: "sanctions to Russia".

Frans Timmermans on sanctions and the crash-site The Hague Tuesday 29 July, Parliament meeting with Frans Timmermans, Dutch Minister Foreign affairs. Film does not last too long for being kicked out of the room. "Only professional Journalists may film here". Police coming to help the clerk, also got help again from side neighbour visitor who urged unprofessional cameraman to obey the professional police officer and front neighbour looking very nasty at. The resistance in me broke and I had to push the "off" button. Although I still tried "cann't find the button" which was partly true. Welcome in the The Hague, city of Law and Order Peace and Justice!

Aftermath of a visit to the Timmermans MH17 Sanction the Russians show Police officer teaching citizen of the Netherlands how European democracy works: Filming is only for professional journalists, not for the unofficial ones. "And you are an unofficial one who has not paid the fee, so no-show! You don't give a shit about the rules here!" Cameraman humbly answering "sorry, was a little bit naught, wont do it again".

So was there still any news at that The Hague Parliament meeting? Two things.

1. Unconfirmed as I can hardly believe I heard it correctly. If anyone can either confirm or deny it, please do, but I thought I heart Timmermans stumbling that Ukraine authotities promised cease fire in 40 kilometer around the crash site and he had the impression, not completely sure, they complied with that. He started again with a digest about people who should have been here with us in The Hague in shorts and in holliday/summermood but because of events beyond their responsibility they are not. He took that modus not only once. Some people might find this impressive. Others may find it pathetic.

2. Timmermans, also more than once, reiterated that Russia coorporates fully regarding solving MH17 affairs. Something that could not be said about Ukrainian authorities. One member of parliament (did not get the name) askes repeatedle a couple of times if sanctions on Russia then could not harm this good Russian coorporation. Timmermans about 3 times asked the member what he should do then??? I wanted to scream out that maybe no sanctions, but I seem to have been the only one in the room having those thoughts. Timmermans explains that the sanctions against Russia are because of "Russia's behaviour" in general over the last few months and its interference in Ukrainian affairs. Nothing to do with MH17. "If these sanctions will be done, it will be a very strong signal "you are on the wrong track".

"An independence with more poverty"

Timmermans also replied to Lavrov who said that sanctions would make Russia more independent. "It will be an independence with more poverty for the people". At that moment he left unmentionned that it will also mean more poverty in Holland and the world.

Ukraine wants a relationship with Russia based on punnishing it for interfering in the East

I also believe to have heard, but I leave it as unconfirmed, "Holland gets a lot of support from the whole world. Ukraine wants a relation with Russia based on punishing it for intruding in East Ukraine". I also wrote down this quote: "195 of "our" people have been abducted from their possibilities. Against their will they have fallen victim of a conflict caused among others by Moscow". (Again he meant the conduct in general, not specifically). Then I believe to have heard some kind of treaty being prepared making it possible military can be sent to Ukraine with full immunity for the foreign (Dutch) soldiers. But (for the moment) no armed military is being sent.

With the critics to Ukrainian authorities (yes really, there were some critics on their difficult coorporation) he mentionned that "Ukraine being the bad guy is not the case", "It is very complex".

SUMMARY

Good guys, bad guy, and the sanctions go to: Russia! Douze points!

PS1: Timmermans mentionned 40 km; it seems Ukrainians talk about 20 km: http://www.president.gov.ua/news/30877.html

PS2: Last news from RT here: http://rt.com/news/eastern-ukraine-army-operation-680/

BREAKING: Vice Premier Volksrepubliek Donetsk doet dringend beroep op Internationale Gemeenschap

ENGLISH SUMMARY BELOW. De Volksrepubliek Donetsk, bij monde van vice-premier Andrei Purgin, doet een dringende oproep aan de wereld. Een oproep die uitermate serieus genomen dient te worden, en niemand die kan zeggen dat er met deze mensen niet te praten valt. Maar valt er met Kiev te praten? We herinneren er ook aan dat DNR/LNR de eerste schoten in het conflict niet gelost heeft. Kiev begon met schieten.

Andrei Purgin doet een -als je door de regels heen leest- bijna emotionele oproep op tot een staakt het vuren en het starten van onderhandelingen of gesprekken (met Kiev nemen wij aan).

Voordat er nu mensen gaan reageren en zeggen, "ja, hij staat nu op verliezen en nu wil hij praten". Er kon een paar dagen geleden ook gesproeken worden, DNR, ziet wat er van het vechten komt, de burgerslachtofferaantallen stijgen en lopen in de tientallen per dag en het Oekraïense leger gebruikt met de dag zwaardere en onnauwkeurigere wapens, inclusief verboden wapens zoals fosforbommen en clusterbommen. DNR zou er ook voor kunnen kiezen om tot het gaatje te gaan, maar dat willen ze niet. Zij zijn bereid tot het zeggen van "ok, het was wat het was, zo kan het niet verder, oplossen"

Rutte en Timmermans hebben een unieke kans om een rol hierin te spelen want DNR herhaalt nogmaals de bereidheid de veiligheid van de onderzoekers van de rampplek te garanderen. Rutte en Timmermans moeten hun relatie met de Oekraïense authoriteiten gebruiken om hen tot hetzelfde te bewegen als waartoe DNR bereid is: stoppen met vechten en beginnen met praten. Beter laat dan ooit. Lees onderstaand de integrale verklaring.

29 Juli 2014 22:30 uur MEDEDELING VAN ANDREI PURGIN, VICE-PREMIER VAN DE VOLKSREPUBLIEK DONETSK (DNR)

Enkele dagen geleden heeft de Regering van de Volksrepubliek Donetsk medegedeeld bereid te zijn tot het éénzijdig staken van gevechthandelingen en het beginnen van onderhandelingen. Echter, hebben de Oekraïense machthebbers de gevechtshandelingen niet gestaakt. Daarenboven maken zij actief gebruik van luchtaanvallen, raketsystemen "Grad", de bij internationale conventie verboden fosforbommen en clusterbommen op bevolkte punten en burgerbevolking. Op deze wijze gaat de Oekraïense macht door met escalatie van het conflict.

In verband hiermee richten wij ons op de internationale gemeenschap en op de waarnemers van de OVSE en verzoeken hen aandacht te schenken aan hetgeen zich afspeelt in DNR en LNR (Volksrepubliek Donets en Volksrepublie Lugansk). Kiev treineert het voeren van onderhandelingen en gaat bewust door met de gevechtshandelingen.

Ik stel nogmaals, dat de leiding van DNR en LNR bereid is tot onderhandelingen, en ik bevestig ook dat we bereid zijn veiligheid te garanderen aan de Nederlandse en Australische experts om hun werk ongestoord te kunnen doen op de rampplek van de Maleisische Boeing.


Pers-centrum DNR ©

BRON.Onderstaand de Russische originele versie.

29.07.2014 22:30 ЗАЯВЛЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ДНР АНДРЕЯ ПУРГИНА

“Несколько дней назад Правительство Донецкой Народной Республики заявляло о готовности в одностороннем порядке прекратить боевые действия и начать переговоры. Однако, украинские власти не прекратили боевых действий. Более того, они активно применяют авиацию, ракетные системы “Град”, запрещенные международной конвенцией фосфорные заряды и кассетные бомбы по населенным пунктам и гражданскому населению. Таким образом, украинские власти продолжают эскалацию конфликта.

В связи с этим, мы обращаем внимание международного сообщества и наблюдателей ОБСЕ на происходящие в ДНР и ЛНР события. Киев затягивает проведение переговоров и сознательно продолжает боевые действия.

Еще раз заявляю, что руководство ДНР и ЛНР готово к переговорам, в также подтверждаю готовность обеспечить безопасность голландских и австралийских экспертов при выезде для беспрепятственной работы на месте крушения малазийского “Боинга”.

Пресс-центр ДНР ©

ENGLISH SUMMARY BELOW

DNR (Donetsk People's Republic) does an urgent appeal to the World, the OVSE and the powers in Ukraine to cease fire and start talk or negotiations. They confirm their repeated readiness to a onesided ceasefire and to talks, but they point that previously Ukrainian authorities have not shown reciprocative action. They also point that with Kiev's use of every day's heavier waepons, among others, aviation, Grad, the illegal phosphor and casette (fragmentation) bombing. Kiev should stop delaying entry into such talks. DNR also confirms repeated readiness to guarantee safety to Australian and Dutch investigators in order to enable them an undisturbed working environment for the experts on the Malesian Boeing.

maandag 28 juli 2014

"Ik heb en had geen BUK, mijn mensen hebben MH17 niet neergehaald" Rebellenleider Strelkov in Interview 28-7-2014

UPDATE 29-7-2014 2:55: Now full English transcript, translated by Gleb Bazov: http://slavyangrad.org/2014/07/29/igor-strelkov-press-conference-july-28-2014/

UPDATE 2: 29-7-2014 3:21 Video is nu met goede Engelse ondertiteling.

English summary below.

Kijk de onderstaande persconferentie in het Russisch (8 minuutjes) en mijn vertaling zo goed en zo kwaad als ik kan, daaronder. Met nieuws over de oorlogshandelingen en Verzetsleider Strelkov's commentaar over de MH17."Pantservoertuigen oekraïense leger bemand door huurlingen van negroïde ras"

"Vandaag zijn bij Shaxtersk diverse gevechten in diverse wijken van de stad geweest. De gevechten gaan op dit moment door. Het verzet vuurt op de barricades van het Oekraïense leger. De opponent had een -zelfs voor mij- ongebruikelijke hoeveelheid pantsermateriaal, ik schat zo'n 250 stuks. Het resultaat is dat we het grootste deel van de aanvallen afgeslagen hebben. We hebben 3 officieren gevangen genomen. Stepanovka is in handen van het verzet. Dubrovka ook in handen verzet maar aanvallen van de opponent. Bij de Russische grens heeft het verzet 4 tanks, 4 stuks pantservoertuigen vernietigd en verbrand. Onder de gedode opponenten bevinden zich huurlingen van het negroïde ras. Wederom hebben we info dat pantservoertuigen door huurlingen bemand worden. Wij kunnen u dat nu aantonen. Als u daarnaartoe gaat wordt u opgewacht".

Verzet verliest 30 man aan doden en gewonden, Oekraïense kant verliest "groot aantal man"

"Ik weet niet of de Oekraïeners jullie gaan afschieten, maar wie gaat, kan het filmen. Tussen Shaxtersk en Torez (dus waar de trein met spullen rampvlucht staat, Blikop) zijn zware gevechten gaande. Bij ons 30 man gedood en gewond, meerendeel gewond. Bij de opponent is een groot aantal gedood. Het verzet probeert de verbinding Shaxtersk-Torez te herstellen voor het donker. Opponent begint langzaam weer terrein prijs te geven."

"In Hirlovka gaat de strijd door. Verder geen info. Opponent gooit alles in de strijd om Donetsk omsingeld te krijgen."

MH17

Op de vraag van NY Times of hij de MH17 neergehaald heeft antwoordt hij dat hij al jaren in het leger zit maar met dergelijke techniek nooit gewerkt heeft en hij en zijn mensen geen BUK hadden. Op de volgende vraag welke verklaring hij heeft, zegt hij geen idee te hebben behalve dat het vliegtuig is neergekomen en niet door zijn teams, "volgende vraag, nog twee, drie".

"Morele steun uit Rusland is het belangrijkste"

Op de vraag welke hulp hij van Rusland verwacht is het antwoord: "Het belangrijkste is morele steun", en de aanwezigen worden bedankt en de show is voorbij. BRONANDER NIEUWS

Strelkov vaardigt een order uit met betrekking hoe om te gaan met gevangen genomen of gevangen te nemen tegenstanders, in het licht dat velen daarvan onder dwang op hen afgestuurd zijn.

ORDER of the Commander of Donetsk People’s Republic Militia

Regarding measures to be applied to voluntarily surrendering Ukrainian military personnel.

Recently we can observe abrupt growth of numbers of military personnel, who do not wish to continue this kin-on-kin war against their own people, and who refuses to obey criminal orders of their commanders. Such military personnel being subjected to different kinds of punishment from their commanders and undergoing pressure from the Nazis – up to executions with no trial – however do not surrender to the DPR militia forces being afraid of repressions from them. Being guided by considerations of humanity in the name of stopping the bloodshed and saving the lives of the Ukrainian military personnel, who have been forced to go to the kin-to-kin warfare area

I HEREWITH ORDER TO:

1. All commanders and fighters of DPR militia forces not to open fire at groups of single persons from among the Ukrainian military personnel, who have raised the white flag or who have otherwise expressed their intent to surrender. After disarming and checking for presence of weapons, such persons should be permitted to pass through the battle arrays, accumulate them at special gathering points for further transportation to the hinterland under guards supervision. Such persons shall acquire the status of a prisoner of war.

In Accordance with the Geneva agreements “About the Rules of Warfare” and the addenda thereto, such persons will be provided with board and medical assistance as required. No executions, tortures or humiliation of such persons are permitted. Violation of this paragraph will constitute a military crime and will be punished according to the martial law.

2. All the above persons must be registered and information about them must be sent to the DPR militia headquarters for the purpose of deciding upon their future location in accordance with one of the three models and based on personal choice. Persons, who have voluntarily surrendered their weapons and surrendered to DPR militia, and who have not committed any capital offenses in Novorossia in the process of the warfare, can choose to:

• Return to their families in Ukraine • Joint DPR militia • Be sent to the territory of Russia as a temporary interned person (or alternatively as a refugee)

Minister of Defense Commander of Donetsk People’s Republic Militia Colonel I.I. Strelkov

De originele order in het Russisch staat HIER. De vertaling in het Engels hierboven is goed.

Interessant Interview met Paul Craig Roberts

Onderstaand interessant interview met voormalig regeringsmedewerker Paul Craig Roberts. Hij legt in korte en heldere bewoordingen uit hoe hij de huidige wereldsituatie ziet. Het is geen rooskleurig beeld, verklappen we alvast, en voor sancties tegen Rusland pleit hij ook niet...

http://www.liveleak.com/view?i=da8_1406067165#Sbe427DsMpJDpc0e.99Rusland vraagt aandacht voor de vluchtelingen situatie in hun land en nodigt bij monde van Sergei Lavrov journalisten uit langs te komen:

Rusland vangt vluchtelingen uit het Oekraïene conflict op: http://en.itar-tass.com/russia/742616

ENGLISH SUMMARY

Strelkov gave a press conference today Monday 28 July 2014, footage first video above. He informs about heavy fighting in several places, includding around Torrez, the place where the wagon with belongings of MH17 is finding itself. Among others Strelkov speaks about 30 men of him hit, mostly wounded, part dead; the opponent suffered big losses, according to strelkov; he mentionned thader the dead from the opponent are mercenaries of the black race; he invites the journalists to verify. Answering a question from NY Times journalist whether he downed the MH17, Strelkov answered having been a military man for long but not having worked with such equipment. He and his men have no BUK and have not downed the plane. The question what he thinks has happened, Strelkov answers that the plane went down and he and his men did not do it. On the question what he expects from Russia he answers that above all moral support.

NOS correspondent David Jan Godfroid committing Journalistic Warcrime

ENGLISH SUMMARY BELOW (Must read) David Jan Godfroid denkt mischien dat wij gek zijn en zijn verhalen zomaar aannemen maar dat is niet het geval. Hij is zelf of "instabiel" of hij probeert ons bewust te misleiden. Hij is met zijn propagandajournalistiek wederom door een grens gegaan. We kunnen de ellende die op ons afkomt niet veranderen, maar u kunt wel via twitter (@djmoskou) of anderszins van hem eisen te reageren op dit artikel. Zelf kan ik het niet, want de staatsjournalist heeft mij bij het eerste vleugje opbouwende kritiek per twitter direct geband.

Het gaat om deze video met het bombardement van vandaag van Horlivka met tientallen burgerdoden tot gevolg. Godfroid schrijft via een retweet van een pro-kiev persoon abusievelijk of valselijk dit bombardement toe aan het verzet ("terrorists")

Dat NOS verslaggever DAVID JAN GODFROID er dubieuze praktijken op nahield, was ons al bekend. Wij hebben hem in korte tijd al diverse malen betrapt op het leveren van propagandajounalistiek, onder andere HIER, HIER, HIER en HIER.

Maar wat meneer nu doet, gaat weer een nieuwe grens over. Wat is er gebeurd? Gorlovvka wordt vandaag zeer zwaar gebombardeerd, door het Oekraïense leger. Dat leger is bezig met een opmars en Gorlovka is hun volgende doel. Ze willen zoals Godfroid notabene (wel correct) aangeeft het door het verzet gecontroleerde Donetsk afsluiten van toevoer. Standaard procedure is dan, net als in Slavyansk, Kramatorsk, Lugansk, Donetsk etcetera, dat het leger dan zwaar met artilerie zo'n plek bombardeert alvorens er in te trekken. Beelden van burgerslachtoffers in zo'n geval doet de Oekraïense propagandamachine af als dat het verzet die veroorzaakt heeft om Kiev in een kwaad daglicht te stellen. De geloofwaardigheid van die uitspraken zijn van het niveau dat Goebbels zou zeggen dat de Nederlanders Rotterdam zelf platgebombardeerd hebben of de Israeli's zeggen dat de Palestijnen Gaza zelf platgooien. De Oekraïense fascisten (sorry, maar we noemen de zaken gewoon bij de naam) hebben geen enkel probleem om zulke leugens te bezigen. En nu komen we bij ons punt: en DAVID JAN GODFROID heeft geen enkel probleem de Flagrante leugens van de fascisten verder te verspreiden.

Godfroid retweet een bericht van een pro-Oekraïene twitteraar met beelden van het bombardement. Maar die persoon en dus ook Godfroid, begeleidt de beelden met de tekst "author claims that terrorists fired the residential area by "Grad"". Wij hebben de video nageluisterd (spijtig genoeg voor Godfroid begrijpen wij Russisch zonder problemen) en de persoon spreekt enkel zijn afschuw uit en scheldt op de bommengooiers en jammert en kommert om zijn stad Gorlovka (250.000 inwoners). Geen woord over wie de bommen gooit. Daar is de man niet mee bezig. Hij is in shock van wat hij ziet.

Zoals aangegeven is de handtekening onder dit bombardement net zo duidelijk als dat van Rotterdam 1940 of Gaza juli 2014: Het Oekraïense Fascisten leger. Maar David Jan Godfroid laat zijn twittervolgers in de waan van het omgekeerde. Als David Jan Godfroid dat niet begrijpt dan dient hij direct ontslagen te worden. Als hij dat wel weet dan schuift hij dus bewust de schuld van het omkomen van een baby van 1 en een kleuter van 5 in de schoenen van de verkeerden en begaat hij een journalistieke oorlogsmisdaad. Die kinderen waren niet de enige slachtoffers. Er worden getallen genoemd uiteenlopend van 13 tot 30 en vele gewonden, als gevolg van dat bombardement. Onder andere een bom op een supermarkt met klanten heeft slachtoffers geëist. Er waren ook bommen bij een geboortehuis en in de tuin van een apartementecomplex.

Verzetsleider Igor Strelkov zou zijn hoofdkwartier in de stad hebben maar die ook ontvlucht zijn. BRON.

Kafka en Orwel samen

Onderstaand goed te zien hoe een GRAD aanval eruit ziet. Dit betreft de aanval van de Kievse troepen op Horlivka 26 juli 2014. Dit zijn ongeleide raketten die dus onnauwkeurig terecht komen en waarvan HRW (Human Right Watch) het gebruik betitelt als oorlogsmisdaad. Godfroid wil ons laten geloven dat dit het verzet is wat op zichzelf schiet om zo de Oekraïense macht in een kwaad daglicht te stellen. Wij denken dat de heer Godfroid te veel Kafka en Orwell gelezen heeft...Volgens ooggetuigen werkt de tactiek van de kievse troepen als volgt: ze vuren met GRAD raketten op drukke punten. Wanneer mensen dan bij de slachtoffers proberen te komen voor hulp, volgt er een nieuw salvo. Bron en schokkende foto's HIER. Horlivka is slechts 1 van de vele plekken waar onschuldige burgers omgekomen zijn. Adveevka is een andere plek waar volgens ooggetuigen zeker 1 persoon gedood is.

Onderstaand de bewuste tweets van David Jan Godfroid

Geretweet door David Jan Godfroid

VoiceOfDonetsk @VoiceOfDonetsk · 13 uur

Gorlovka now. Author of video claims that terrorists fired the residential area by "Grad" https://www.youtube.com/watch?v=1oAIi5hDguQ … pic.twitter.com/vqFTJOw5KPDavid Jan Godfroid @djmoskou · 11 uur

Berichten over 20 tot 30 omgekomen burgers in Horlivka

Rebel hold Teddy is disgrace, #Kiev turning #MH17 crashsite in battlefield is ok! #Dutch #West hypocrisie. ENGLISH SUMMARY

David Jan Godfroid, the correspondent of Holland's state news broadcast company NOS, has again been uncovered for giving upside down pictures of the reality. A bombardment of Hirlovka, yesterday Sunday 27 July 2014, very obviously done by governement forces to conquer the 250k town, Godfroid attributes it to the resistance forces retweeting pro Kiev Twittermember @VoiceOfDonetsk . This @VoiceOfDonetsk sends the bombardment clip around adding that the maker claims that "terrorists fired the residential area by "Grad". When seeing and listening the video, we can say for sure that the maker does not make any of such comments, not even close. We are fortunate to understand Russian without problem and therefor cannot easily be hold for fool by Mr Godfroid, but normal people following this State journalist cannot and are to believe that a Kiev regime bombardment killing a baby of 1, and a child of 5 among many others, was done by the other party. This is not a disgrace. This is a journalisitc warcrime committed by David Jan Godfroid.

zondag 27 juli 2014

"Kiev regime is planning a Terror Act"; Resistance Forces warn

UPDATE 28-7-2014

Er wordt nu concreet gewaarschuwd voor een terreuraanval op de burgers van Pavlograd in de Dneprpetrovsk regio. Er zouden voorbereidingen getroffen worden voor een vreselijke aanval waarbij wat het aantal slachtoffers betreft de ramp van de Boeing wordt overstegen. Russisch sprekende, zogenaamd verzetsleden uit Lugansk en Donetsk zouden vreeedzame burgers gaan vermoorden als represaille voor de vele burgerslachtoffers bij hen. Een nacht van de lange messen met honderden doden tot gevolg. Er zou al sprake zijn van voorbereidingen met zogenaamde ooggetuigen die alles moeten bevestigen. Actie zou al deze nacht kunnen plaatsvinden. Voor wat het waard is, maar de retweeter van het bericht heeft al veel correcte info verschaft dus vandaar dat wij dit plaatsen.

ENGLISH BELOW. Het Oost Oekraïense verzet waarschuwt in een officiële verklaring voor een grote terroristische daad, of een serie van terroristische daden in de komende dagen op Oekraïens grondgebied. Het doel van de actie is Rusland de schuld te geven en het totalitaire regime te vervolmaken. Het hoogste doel is om de voorwaarden te scheppen voor een NAVO interventie en dat van het Pools-Lithouse contingent in het bijzonder.

Foto: Shkiryak

De communicatieve voorbereidingen voor deze daad zijn in handen van de heren Avakov en zijn assistent Shkiryak. De verantwoordelijkheid voor de actie met codenaam “Spalokhutemreve” ligt bij een majoor van de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) die zichzelf voorstelt met de naam Alexei Nikonov, die weer in nauw contact staat met de heer Nalyvaichenko.

Het Kiev regime volgt de voetsporen van hun voorgangers, de Duitse nazi's.

Iedereen wordt gewaarschuwd en zijn maatregelen te nemen.

Bron: http://slavyangrad.wordpress.com/2014/07/27/urgent-warning-of-impending-terrorist-acts-by-the-kiev-junta-july-26-2014/

Blik Op Nosjournaal zou er aan toe willen voegen, alle Nederlandse marechaussee en militairen die nu die kant op gestuurd worden: wees gewaarschuwd. Neem ontslag en blijf thuis. Wij waren ook het eerste en enige medium in Nederland dat een waarschuwing had voor het neerhalen van een passagiersvliegtuig met onze clip van Elena op 1:10. Verder kwamen we inmiddels ook de waarschuwingen van Shkiryak tegen in de Oekraïense media. Dus de cirkel is aardig rond. Voor alle duidelijkheid: Shkiryak waarschuwt dus voor een terroristische daad van het verzet waarvan het verzet zegt dat zij niks plannen maar dat het Oekraïense regime er zelf mee bezig is om die aan het verzet te linken for obvious reasons.

Comrades, Friends, Brother and Sisters,

I, Anton Guryanov, speaking on behalf of the Resistance Forces that I have the honour to represent, will now make an official address. The text of the address is in front of me, and, in order to make no mistakes, I will refer to it, from time to time.

According to our information, the Nazis of the Kiev Junta are planning to conduct a major terrorist act in the next several days. Or a serious of terrorist acts. On the territory of Ukraine.

For the past several days, Messr. Avakov and his assistant Shkiryak have been conducting preparation for this in the mass media. The goal of this is to blame the terrorist acts on Russia and to introduce a regime of total dictatorship on the territory of Ukraine. The maximum goal is to create the conditions for a NATO military intervention, and of the Polish-Lithuanian contingent in particular.

The responsibility for the operation code-named “Spalokhutemreve” has been placed on an SBU [Ukrainian Security Service] Major, who has been introducing himself as Alexei Nikonov. He is a close associate of Messr. Nalyvaichenko.

This information was provided by high-ranking officials in Kiev, who are concerned for their future after the fall of the Kiev Junta, which inevitably will come.

And so, the Ukrainian Nazis have chosen to follow in the footsteps of their predecessors – the German Nazis. They will now be implementing an operation analogous to the Reichstag Fire. All that can be said is that they are following in the footsteps of their predecessors.

What should the common people, now listening to this address, do? In the next several days, do not visit places of public concentration of people. Try either not to use public transportation or to use it as sparingly as possible. In particular, this concerns the metro system. Pay close attention to looking after your children. Look after your buildings’ cellars and entranceways, to ensure that no strangers go there and that no unknown cargos are deposited in your cellars and entranceways.

Please disseminate this information to your acquaintances, friends and neighbours – to anyone that you can. And may God help us.

Source: http://slavyangrad.wordpress.com/2014/07/27/urgent-warning-of-impending-terrorist-acts-by-the-kiev-junta-july-26-2014/

Open Letter to Frans Timmermans (Must Read)

Frans Timmermans, Dutch Minister of Foreign Affairs, held an emotional appeal addressing the UN in New York. It proved that a key-part of his speech was based on manipulated and incorrect information. The "Thugs" that had stolen rings, proved to be Anti-Fascists securing valuables of the victims. Taking Timmermanss own words, it is the "thugs" from Kiev trying to take advantage of a catastrophe by falsifying information. Please read below the "impressive" letter of Bas van der Plas with the video-link addressed to Frans Timmermans. When will sanctions against Kiev be subject of conversation?

OPEN LETTER TO FRANS TIMMERMANS

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE NETHERLANDS

Dear Frans Timmermans,

As Minister of Foreign Affairs you are representing the Dutch interests around the world. And sometimes you have to act tough in it. Especially in the current situation with the dramatic plane crash in eastern Ukraine, where no less than 193 Dutch citizens tragically died. You talked about that on July 21 during a meeting of the UN Security Council. The Dutch newspaper NRC called it "an impressive speech" of "an emotional Minister of Foreign Affairs” and published the full text in English. Of course you are, like many other Dutch people, emotionally touched by the events in eastern Ukraine with the dramatic fall of flight MH17 with tragic consequences. In your 'impressive speech', you use the following words:"The last couple of days we have received very disturbing reports of bodies being moved about and looted for their possessions. It must be unbearable to lose your husband first and then to have the fear that some thug might steal his wedding ring from his remains." Of course 'stealing a wedding ring' of one of the victims, is an extremely serious crime, but this example should be based on the truth. However, this is not true. The Ukrainian authorities now in power in Kiev have an interest to assure that in the eastern part of the country one crime follows the other. And they do not shrink from falsifying or fabricating 'evidence'. Please look at the following video in which you also play a role:

http://www.czarina.nl/petersburg/insudok/ned/oekraine/Nieuwsmanipulatie.html

Also, the Dutch NOS-news, in the person of correspondent Godfroid, regularly reports in a indiscriminate and not fact-based manner about 'theft', the 'removal of personal belongings of victims' and thus contributes to a desired image by Kiev about the 'criminal' east. The past ten years I have often been in that area. I did research for my new book and stayed at my in-laws in the Russian Federation only about 500 meters away from the Ukrainian border. From there I went to places like Krasnodon, Lugansk, Snezjnoje, Donetsk, Kramatorsk and more places that until July 17, 2014, but few have heard of. It is a war zone now.

My forthcoming book is also about war, which only took place 70 years ago. Also then the area where now fighting is going on was a war zone. In the period 1941-1944 countless men, women and children from that area were transported to Greater Germany for forced labor. The so-called 'Ostarbeit'. Countless people lost their lives, others came back to the Soviet Union broken and were on arrival blamed for 'high treason'. I've talked to a lot of people there to gather information for my book: former forced laborers and their relatives, children, grandchildren ... and I got to know the people in the eastern parts of Ukraine as people with a heart of gold, who will certainly not do what Godfroid claims in the NOS news. Your speech at the UN Security Council was also broadcasted on Ukrainian and Russian television, it is no wonder that the people in the villages around the remains of flight MH17 with disbelief and emotionally reacted to your words.

The war of 70 years ago still leaves deep wounds in eastern Ukraine. The word 'fascism' is still enough for violent emotions, almost every family lost relatives to that 'political system'. Therefore, when it became known that the new government in Kiev after the takeover of February 22, 2014 was brought to power with the support of the openly fascist paramilitary organization 'Right Sektor' and the crypto-fascist political party Svoboda (Freedom), for many people in that region it was a reason to turn away, with all its consequences we know now, from the new authorities in Kiev.

Mr. Timmermans, emotions are understandable, I even welcome emotions in politics, but emotions must be based on sincerity and truth. Don't rely on and be mislead by the flow of disinformation and propaganda that is also going on. Because like all wars, this is a propaganda war in which the disinformation can even penetrate a meeting of the UN Security Council. And that could not have been your intention

I wish you strength in your further appearances for the interests of the victims and their families,

Yours sincerely,

Bas van der Plas

Narva (Estonia), July 23, 2014

http://www.czarina.nl/petersburg/insudok/eng/ukrain/Dutch%20Minister%20Foreign%20Affairs.html

zaterdag 26 juli 2014

Zwaarste gevechten tot nu toe; tientallen doden en gewonden; Gebruik fosfor.

UPDATE: MORE INFO ON THE FOSFOR ATTACK: http://en.ria.ru/world/20140726/191306382/Ukraines-Army-Fires-Phosphorus-Bombs-at-Donetsk--Peoples.html

ENGLISH SUMMARY BELOW. "Het lijkt erop, van wat ik tot nu toe gezien heb, dat vandaag de vreselijkste beschieting van Lugansk door de Oekraïeners was. Ze sloegen hard toe, zelfgangers en tulpen (tulp is een bomsoort) vanuit alle posities. Opnieuw begonnen mobiele terroristen te werken met lichte bommenwerpers. Er zijn minimaal 19 burgers omgekomen. Daarbij hebben de "Oekies" ook de voorstad Roskoshn beschoten met GRAD (ongeleid raketsysteem). Er is niks meer van hem (de voorstad) over." Aldus LNR journalist Alexei Toporova op zijn facebook pagina, vandaag 26 juli 2014.

Life News rapporteert 24 omgekomen mensen in Lugansk vannacht en zeker 85 gewond. Het gaat om een groot offensief van het leger op de stad.

De beschieting die met het offensief gepaard ging begon rond 18.00 uur vrijdagavond 25 juli 2014. Rond 04.00 vanochtend vond weer een verheviging plaats.

In Donetsk is de situatie vergelijkbaar: doden en gewonden. En Oekraïense tanks die de stad binnenkomen vanuit de westzijde en de kant van het vliegveld. Echter hier wordt ook melding gemaakt door het verzet van gebruik van FOSFORBOMMEN door het Oekraïense leger in de wijk Mandrikin. Aldus reportages van Vesti.ru en 1TV.ru.Strelkov, de legerleider van het verzet, houdt de moed erin en spreekt ook over diverse afgeslagen aanvallen van "de opponent" en dat hij over 2-3 weken met verse krachten ook in staat zal zijn terug te slaan. Hij zegt daar voldoende krachten voor te hebben. Of hij die tijd nog krijgt valt te bezien. Maar hij doet ook een beroep op zijn eigen bevolking zich aan te melden bij zijn leger. "Er zijn voldoende aanmeldingen, maar meer is beter.". In tegenstelling tot het Oekraïense leger waar mannen gedwongen worden te vechten met hardverscheurende beelden tot gevolg, strijdt het verzet op basis van vrijwilligheid. NOS correspondent DJ Godfroid omschrijft de situatie via twitter met een understatement:

David Jan Godfroid ‏@djmoskou · 1 u

Situatie in Oost-Oekraine momenteel instabiel en niet echt veilig. Meldingen van gevechten op verschillende plaatsen

Trouwens, misschien is het een idee als u hem nog eens twittert ‏(@djmoskou) hoe het nou zat. Want een maandje of 2 geleden met de raketaanval op eveneens Lugansk zij hij dat het Oekie leger heel voorzichtig bombardeert. In ieder geval niet daar waar burgers in het geding zijn. Ik kan het hem per twitter niet meer vragen, want de door mij betaalde staatsjournalist heeft me geblokkeerd. Terwijl ik toch zo'n betrokken burger ben. Maar van de staatsjournalist mag je waarschijnlijk wel betrokken zijn, maar het moet niet "te" worden, en je moet niet zijn werk gaan overnemen...

ENGLISH SUMMARY

Tens of killed people. Many more wouded. It seems Ukrainian forces have started a massive end attack on Donetsk and Lugansk. Reports of fosfor being used by that same Ukrainian army.

"Oekraïene vuurt GRAD raketten op bewoond gebied". Oekraïene ontkent.ENGLISH SUMMARY BELOW. Human Rights Watch beschuldigt het bewind in Kiev van PETREO POROSHENKO van OORLOGSMISDADEN. Oekraïene -bij monde van Kolonel Andrei Lysenko- ontkent en zegt dat het verzet het zelf doet om de Oekraïnse regering in een kwaad daglicht te stellen. In een eerder artikel hebben we al aangegeven dat daar wel wat op af te dingen valt.
Poroshenko en Timmermans in gesprek; het ziet ernaar uit dat de Oekraïense oorlogsmisdaden hier nog niet aan de orde zijn geweest. Poroshenko geeft in de Washington Post ook aan dat hij de VS nodig heeft om zich tegen Rusland te weren. En dat het nu het moment is voor de Internationale gemeenschap om zij aan zij met Oekraïene te staan. "Mijn land doet alles om het lot in eigen hand te nemen. We strijden tegen corruptie, voeren hard-nodige veranderingen door, en bovenal herstellen we het vertrouwen van de Oekraïense bevolking in hun regering."

"Het is belangrijk dat de VS hardere sancties ingesteld heeft tegen Rusland als antwoord op de Rusland's agressie in mijn land. Echter, in het licht van de tragedie, zouden de VS hardere sancties moeten overwegen en bredere sector-sancties. En Europa moet de leidende VS volgen en eigen op economische sectoren gerichte sancties doorvoeren."

Onderstaand een filmpje van de markt in Lugansk, 18 juli 2014 na een raketaanval die alle kenmerken heeft van zo'n typische oorlogsmisdaad van de president die erop vertrouwt dat zijn Europese partners zij aan zij met hem staan. Het filmpje duurt nog geen minuutje maar is wel 18+. Krijgt u bij de NOS niet te zien. Ook niet in het late nieuws. U dient te clicken alle inhoud op uw computer te willen ontvangen, anders is het boven blank; dan kunt u eventueel wel HIER clicken en komt u er ook.

ENLISH SUMMARY

Documentary by Aljezeera (in English) shows Human Rights Watch accusing Ukraine regime of firing unguided GRAD misiles on densely populated areas. This can be regarded as a WAR-CRIME. Ukraine denies and says it is "the terrorists" doing it to to blame the Ukranian governement. A government that according to Poroshenko in Washington Post is doing everything to modernise the country and restore trust of the people in its leadership. European partneRs should stand aside with him and impose tougher sanctions on Russia. The last video clip shows a misile attack on a market in Lugansk last Friday 18 July 2014, having all characteristics of being a Poroshenko act. If the area of the video is blanc, you can see it HERE.

vrijdag 25 juli 2014

Tranen van Geluk in Oekraïens dorp na bevrijding door Oekraïense Leger

Semyonovka that no longer existsInternet has shown a new creepy pictures of destroyed Semyonovka by punitive forces of Kiev junta, which is currently occupied by Ukrainian army. Within two months of continuous attacks village has turned into a pile of rubble - destroyed almost all the houses, burned cars, totally destroyed infrastructure, disrupted all communication, no water or electricity.

Shells from heavy guns are lying on the streets of a village , which the Ukrainian army shelled on daily basis.

Most of residents have long since left their homes, leaving only the most unfortunate who have no power to move away or have nowhere and no one to leave. According to their testimony Ukrainian authorities, who have erased their homes to the ground and do not do anything to restore the ruins of the village, there is a lack of basic necessities, food, medicine and medical care.

Despite the evidence of locals Ukrainian Bandera propaganda, acting in the best traditions of Dr. Goebbels, continues to lie that Semyonovka was destroyed by "terrorists", exploding and burning their homes, positions and people of their countrymen, who had dream of getting rid of the fascist Kiev forces.

Read more at http://www.liveleak.com/view?i=ae6_1406281568#s6hRRZHeWWLpFzdF.99


http://www.liveleak.com/view?i=ae6_1406281568

MH17 Victims' Son Pleads for Political Solution To Ukraine ConflictSource + More Info: http://mobile.abc.net.au/news/2014-07-25/mh17-son-of-victims-makes-impassioned-plea-for-peace/5623102?pfm=sm§ion=australianetworknews

Zeer interessante info uit Oost Oekraïene Bron Militie Strelkov

ENGLISH SUMMARY BELOW. Ik heb even geen tijd hier iets moois van te maken; maar het is een compilatie van zeer belangrijk nieuws vanuit Oost Oekraïene. Het gaat om interneringskampen, mensen oppakken van de straat, verdwijningen van onschuldige mensen. We zullen het maar kort samenvatten als de geneugten van European values en Democracy. Plus een hoop militaire informatie. Doden en gewonden aan beide zijden. In het Engels, vertaald vanuit het Russisch door Gleb Bazov (Twitter @gbazov)

CLICK HIER VOOR HET INTEGRALE DOCUMENTENGLISH SUMMARY

Sorry, not much time to make it a nice lay-out, but the info is too interesting and important not to share with you: It's a bout filtration camps, picking people up from the streets ad random, disappearances. In short: all the benefits from European Values and Democracy. And all the news from the front with dead and wounded on both sides. In the heart of Europe. Translated from Russian into English by Gleb Bazov @gbazov

CLICK HERE FOR THE FULL AND COMPLETE REPORT.

FOR THE FASTEST INFO FOLLOW US AT TWITTER @Blikopnos

Another Shelling by Petro Poroshenko and 2 Civilians dead (22-7)

NEDERLANDSE VERTALING ONDER. Human Right Watch calls the shelling with GRAD on densely populated areas, WAR CRIMES. Only this month already 16 civilians fell victim to this. Human rights Watch suspects the Kiev regime doing this. Read HERE.
Poroshenko here in action, laying flowers at Dutch embassy

And this is Lugansk Tuesday 22nd of July 2014 around 15.00 hours, Komarova Street. Lugansk is under control of the Self-Defenders. The Self-defenders are not known for bombing civilian areas and even less for those held by themselves. So we suppose this is such an attack, suspectedly executed by the Kiev forces. 4 Bommes, at least 2 killed. The video gets especially graphic at 3:30 where the first killed civilian comes in the picture, and around 4.30 with the second victim.Get a little update in English and see around 3:30 how Poroshenko refers to his opponent fellow Ukrainians: as "Parasites". This idea of him may well explane the way he operates in east Ukraine.

At the same time the US is sending more military advisors in support of the Ukrainian regime in order to improve their work, and on the other hand Obama called Rutte today to discuss more sanctions to Russia for supporting the agression against the Ukrainian government.

SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS (DUTCH SUMMARY)

Human Rights Watch (HRW) noemt het bombarderen met GRAD systemen op dichtbevolkte gebieden OORLOGSMISDADEN. Alleen deze maand zijn daar al 16 burgers slachtoffer van geworden. HRW verdenkt het Kievse regime ervan dit te doen. Lees HIER. De eerste video toont de Komarova Straat Lugansk jl. dinsdag 22 Juli. Zeer waarschijnlijk is dit wederom zo'n bombardement van het regeringsleger. In ieder geval is Lugansk onder controle van het verzet en die staan niet bekend om het bombarderen van bewoond gebied en nog minder van bewoond gebied wat ze zelf in handen hebben. Het gaat om 4 bommen, en in ieder geval 2 gedode burgers, die getoond worden rond 3:30 en 4:30. De laatste video is een korte samenvatting van een Amerikaanse. Rond 3:30 in een Reuters bericht spreekt Poroshenko met betrekking tot zijn Oekraïense opponenten over "parasieten".

Ondertussen nog even een gedachte betreffende het sturen van 40 ongewapende Marrechaussee en 100 Australische bewapende mensen. Die moeten dan zogenaamd tegen de Separatisten beschermen. Als je een onderzoeker op een rampplek kunt vergelijken met journalisten in oorlogsgebied dan is het goed om te weten en in de discussie mee te nemen dat er dit jaar al 7 journalisten gedood zijn. Voor zover bekend allemaal door het regime. Dus niet door het verzet. Journalisten die ontvoerd zijn door het regime en het er levend vanaf hebben gebracht drukken journalisten op het hart geen wapens aan te raken. Als het het Nederlandse regime om de veiligheid van de onderzoekers gaat zou het zich beter op het Oekraïense regime kunnen richten. Het is ook dat regime dat de strijd weer deed oplaaien kort na de ramp waarbij de Maleisische delegatie dicht bij het geweld zat toen het regime het treinstation bij Donetsk bombardeerde. Ondertussen sturen de VS meer adviseurs naar Oekraïene en pusht Obama Rutte om meer sancties tegen Rusland in te stellen.

UPDATE 25-7-2014: http://rt.com/news/175484-hrw-rockets-killed-civilians/

Additional footage

donderdag 24 juli 2014

Twee journalisten opgepakt door Kievs regime (inmiddels vrij!); 1 journalist ontvoerd door Verzet

UPDATE 26-72014: Anton Skiba, journalist van CNN is ook weer vrij. Hij is zwaar toegetakeld. Hij was ontvoerd door mannen zonder insignes op de kleding. Hij zou gepakt zijn omdat hij de vijand informatie over de DNR, Volksrepubliek Donetsk, gegeven zou hebben. http://lifenews.ru/news/137345

UPDATE: Ook Graham Philips vrij en op het vliegtuig naar the UK gezet en inreisverbod voor 3 jaar. Hij zegt dat hij -in tegenstelling tot Vadim NIET geslagen is- dus Vadim had het iets te scherp aangezet. De door het verzet ontvoerde Anton Skiba zit nog altijd vast. ENGLISH INFO BELOW. Graham Philips, verbonden aan RT, en Vadim Aksyonov, verbonden aan ANNA-News, zijn gemarteld nadat ze bij het vliegveld van Donetsk dinsdagavond door het Oekraïense leger ontvoerd zijn. De twee maakten deel uit van een groep van 4 die ontvoerd werd.

Vadim Aksyonov is inmiddels vrijgelaten en heeft bovenstaande verteld aan RT. Het lot van de Schotse Brit Graham Philips is onbekend; hij wordt nog vastgehouden, aldus ANNA news aan RT. Volgens de ANNA nieuwsdienst is Vadim Aksyonov in een "vreselijke staat" omdat hij een dag niet geslapen had en gemarteld is.

Vadim vertelt hier (in het Russisch), nadat hij zichzelf een beetje opgelapt had, het verhaal zoals hier beschreven. Zijn uitspraken, inclusief over het martelen en het schreeuwen, zijn hiermee bevestigd.

De journalist vertelde RT hoe hij en Graham Phillips vastgehouden werden:

"We werden gevangen op het vliegveld (van Donetsk). Graham rende naar het parkeer terrein, ik rende achter hem aan. Toen werden we door mannen met geweren gepakt. Ik zag het officiële leger embleem voordat ze zakken over onze hoofden trokken".

Toen ze naar cellen werden gebracht bij een checkpoint, werden ze gemarteld en geslagen, voegt hij toe.

"Eerst waren we samen, daarnaar apart. Ik hoorde Graham schreeuwen van de pijn en hij hoorde mij schreeuwen." Hierboven nogmaals het nieuws over Vadim Aksyenov, nu wel met English Subtitles, maar minder uitgebreid dan het interview in het Russisch. In deze Anna-news flash wel weer extra interessante en uitermate belangrijke info over deportaties van vreedzame burgers die gestemd hebben bij het referendum over onafhankelijkheid van LNR en DPR (Lugansk Voks republiek en Donets Volks Republiek)

Volgens Aksyonov zijn ze toen naar een andere locatie gebracht. Hij hoorde dat Phillips werd achtergelaten in de stad Krasnoarmeisk in de Donetsk-regio, Oost-Oekraïene. Hij denkt dat Graham Phillips wellicht meegenomen is naar Kiev of Zaporizhie een stad in het zuiden of naar de stad Uzhhorod in west Oekraïene. Volgens Brandwatch is Phillips de populairste twitteraar over Oekraïene. Hij werd al eerder 36 uur vastgehouden door Kiev militairen.

CNN medewerker ontvoerd

CNN heeft opgeroepen tot vrijlating van een locale producent die aan het werk was in Oost Oekraïene en volgens hen door anti-Kiev militanten is ontvoerd. Het tv kanaal uit de VS zegt dat leden van de Volks Republiek Donetsk (DPR) Anton Skiba openlijk gearresteerd hebben, twee dagen geleden, op beschuldiging van terrorisme en spionage. CNN heeft eerst geprobeerd in directe onderhandelingen met DPR de man vrij te krijgen, voordat ze met de open oproep kwamen.

Al 7 journalisten gesneuveld

Juni:

Anatoly Klyan, TV1.ru, doodgeschoten door Kiev getrouwen

Igor Kornelyuk, Rossiya TV, bom*

Anton Voloshin, Rossiya TV, bom*

Mei:

Andrea Rochelli, Italië, mortier*

Andrey Mironov, mortier*

In mei en juni zijn ook nog 2 journalisten van het Russische Zvezda en 2 journalisten van LifeNews ontvoerd door de Nationale garde, Kievse militairen.

* volgens onze info kwamen de bommen en mortieren ook in deze gevallen van het Kievse regime, maar het artikel waaruit we citeren spreekt daar niet over. Info ook verder op onze site. Foto is van Anatoly.

Dit artikel is gebaseerd op dit artikel in het Engels.

ENGLISH SUMMARY

This article is based on this RT article in English: http://rt.com/news/175284-ukraine-contributor-phillips-hostage/

UPDATE: Graham Phillips free! He says he was not beaten, so Vadim's first info was not completely correct. We changed the header. Anton Skiba, journalist from CNN held by the Seperatists still not released.

This is Graham Phillips' website: http://grahamwphillips.com/ UPDATE 26-7-2014: Anton Skiba released also. He was beaten. "By unidintified men, for giving info about Donetsk People's Republic to the enemy". http://lifenews.ru/news/137345

Open Brief aan Frans Timmermans (Must Read)

Het blijkt dat Frans Timmermans er met zijn speech voor de VN in New York helemaal naast zat. Het "tuig" dat ringen stal, bleken anti-fascisten te zijn die de spullen juist veilig stellen. Om dan maar in Timmermans' eigen woorden te blijven: het is het tuig in het kwadraat uit Kiev, dat deze ramp met gefalcificeerd materiaal nog verder probeert uit te melken. Lees de onderstaande "indrukwekkende" brief van Bas van der Plas met de korte video-link aan Minister Timmermans. Wanneer komen de sancties tegen Kiev aan de orde?MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN NEDERLANDGeachte Frans Timmermans,

Als Minister van Buitenlandse Zaken behartigt u de Nederlandse belangen overal ter wereld. En soms moet u daarin hard optreden. Zeker in de huidige situatie met de dramatische vliegramp in het oosten van Oekraïne, waarbij maar liefst 193 Nederlanders op tragische wijze om het leven kwamen. U sprak daar op 21 juli over tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. De krant NRC noemde het 'een indrukwekkende speech' van 'een geëmotioneerde minister Timmermans van Buitenlandse Zaken' en publiceerde de volledige Engelse tekst. Natuurlijk bent u, net als talloze andere Nederlanders, geëmotioneerd door de gebeurtenissen in het oosten van Oekraïne met als dramatisch dieptepunt de val van vlucht MH17 met alle tragische gevolgen vandien.

In uw 'indrukwekkende speech' gebruikt u de volgende woorden: “The last couple of days we have received very disturbing reports of bodies being moved about and looted for their possessions. It must be unbearable first to lose your husband and then to have to fear that some thug might steal his wedding ring from his remains”.

Natuurlijk is 'het stelen van een trouwring' van een van de slachtoffers een buitengewoon ernstige misdaad, maar dit voorbeeld moet dan wel op waarheid berusten. Dit is echter niet waar. De Oekraïense autoriteiten die nu in Kiev aan de macht zijn hebben er alle belang bij het oosten van hun land tot een gebied te verklaren waar de ene misdaad op de andere volgt. En zij schromen daarbij niet om 'bewijsmateriaal' te vervalsen of te fabriceren. Kijkt u alstublieft naar het volgende filmpje waarin u ook nog een rol speelt:

http://www.czarina.nl/petersburg/insudok/ned/oekraine/Nieuwsmanipulatie.html

Ook het NOS-journaal, in de persoon van correspondent Godfroid, laat zich regelmatig op ongenuanceerde en niet op feiten gebaseerde wijze uit over 'diefstallen', het 'weghalen van persoonlijke eigendommen van slachtoffers' en draagt daarmee bij aan een door Kiev gewenst beeld van 'het criminele oosten'.

De afgelopen tien jaar ben ik heel vaak in dat gebied geweest. Ik deed er onderzoek voor mijn nieuw te verschijnen boek en verbleef steeds bij mijn schoonfamilie in de Russische Federatie op 500 meter afstand van de Oekraïense grens. Van daaruit trok ik naar plaatsen als Krasnodon, Lugansk, Snezjnoje, Donetsk, Kramatorsk en nog veel meer plaatsen waar tot 17 juli 2014 maar weinigen van gehoord hadden. Het is nu oorlogsgebied.

Mijn te verschijnen boek gaat ook over oorlog, maar dan die van ruim 70 jaar geleden. Ook toen was het gebied waar nu sprake van is oorlogsgebied. In de periode 1941-1944 zijn talloze mannen, vrouwen en kinderen uit dat gebied naar Groot-Duitsland vervoerd om daar dwangarbeid te verrichten. De zogeheten 'Ostarbeit'. Tallozen kwamen daarbij om het leven, anderen keerden gebroken terug om in de Sovjet-Unie ook nog eens van 'landverraad' te worden beschuldigd. Ik heb veel mensen daar gesproken om informatie voor mijn boek te verzamelen. Ex-dwangarbeidsters, hun familieleden, kinderen... en ik heb de mensen in het oosten van Oekraïne leren kennen als mensen met een hart van goud, die zich zeker niet schuldig zullen maken aan wat Godfroid in het NOS-journaal beweert. Uw speech in de VN-veiligheidsraad werd ook uitgezonden op de Oekraïense en Russische televisie, het is dan ook geen wonder dat de mensen in de dorpen rond de restanten van vlucht MH17 met ongeloof en emotioneel op uw woorden reageerden.

Ook de oorlog van 70 jaar geleden heeft diepe wonden geslagen in het oosten van Oekraïne. Het woord 'fascisme' is nog steeds voldoende om heftige emoties los te maken, vrijwel iedere familie heeft er wel mensen aan verloren. Toen dan ook bekend werd dat de nieuwe regering in Kiev na de machtsovername van 22 februari 2014 mede in het zadel was geholpen met steun van de openlijk fascistische paramilitaire organisatie 'Rechtse Sektor' en de cryptofascistische politieke partij Svoboda (Vrijheid), was dit voor veel mensen in die streek reden om zich van de nieuwe machthebbers in Kiev af te keren, met intussen alle gevolgen vandien.

Meneer Timmermans, emoties zijn begrijpelijk, ik juich emoties in de politiek zelfs toe, maar emoties moeten dan wel op oprechtheid en waarheid gebaseerd zijn. Laat u daarbij niet leiden door de stroom van desinformatie en propaganda die ook gaande is. Want zoals alle oorlogen is dit ook een propagandaoorlog, waarbij de desinformatie zelfs kan doordringen in een vergadering van de VN-Veiligheidsraad. En dat kan toch niet uw bedoeling zijn geweest?

Ik wens u sterkte in uw verdere optredens voor de belangen van de slachtoffers en hun nabestaanden,

met vriendelijke groeten,

Bas van der Plas

Narva (Estland), 23 juli 2014

http://www.czarina.nl/petersburg/insudok/ned/oekraine/open%20brief%20aan%20Timmermans.html

Democratische Ontwikkelingen Oekraïne: Mobilisatie, Verbod Oppositie, Samen Zingen

Radio 1 ging zojuist een uur lang over Oekraïene, maar verder dan over Rusland praten, en over de sancties tegen dat land, komt men bij Radio 1 niet. Joris van Bladel maakt het helemaal bont door de stoet rouwenden van vandaag te gebruiken en ze als een serieus signaal tegen het Kremlin, een "message", te benoemen. Bedenkelijk. Welke onderwerpen Radio 1 compleet negeert (te druk met sanctie-promotie-talk) zijn niet de minste.

VERBOD COMMUNISTISCHE PARTIJ

Het Oekraïense parlament heeft deze week een wet aangenomen die een verbod op de Communistische Partij betekent. Je hoeft geen commmunist te zijn om de acties van de nieuwe Oekraïense "Democratie" met argusogen te bekijken... Geen woord natuurlijk op Radio1, de Communistische Partij staat traditioneel dicht bij de mensen in het oosten van het land, en dat zijn volgens Jatsenyuk, de premier en contactpersoon (vriend?) van van Baalen, sub-humanen. Logisch dat die partij dus verboden wordt in Oekraïene.VECHTEN IN DE RADA

En dan natuurlijk het altijd onvermijdelijke duw- en trekwerk van deze Oekraïense ideaal democratie:

De uitleg, in het Engels, HIER.

ZINGEN

En als we dat dan gehad hebben, oppositieleden een beetje gemolesteerd hebben of weer een partij gewoon helemaal verboden... dan gaan we in Oekraïene de leiders publiekelijk eren en kerkelijk in halleluya stemming toegezingen. Onderstaand wordt in de buitenlucht en onder de Kievse zomerzon gebeden voor burgemeester Klitshko, en voor President Klitshko. Allemaal hands in the air en daar gaan we! Voor de gezondheid is dat ook veel beter dan kritiek hebben op de leiders.

De enige die hier nog ontbreekt lijkt Hans van Baalen te zijn. Hij zou zijn vingers aflikken bij zoveel heerlijke Europese waarden en democratie. Het is duidelijk dat deze beelden boven en beneden een template vormen van hoe we in de toekomst in Brussel en Den Haag ook omgaan met oppositie en machthebbers.GEDEELTELIJKE MOBILISATIE

Als je dan denkt het gehad te hebben met de geweldige ontwikkelingen in Oekraïne, dan heeft u het echt mis. Vandaag 23-7-2014 is er een wet aangenomen voor een gedeeltelijke mobilisatie van de Oekraïense mannelijke bevolking. Bericht (in het Russisch) HIER, maar komt op het volgende neer:

"President Petro Poroshenko heeft een wet getekend betreffende de gedeeltelijke mobilisatie van het land. De noodzaak zit 'em in de "verbreiding van het terrorisme". De mobilisatie is afgekondigd in de gebieden van: Vinits, Wolinska, Ivano-Frankovska, Odessa, Poltava, Rovensk, Sumska, Ternopolska, Charkov, Cherson, Chmelnits, Tjerkas en Tjernikov."

Het "gedeeltelijke" zal 'em erin zitten dat zonen van de parlementsleden uitgesloten zijn van de mobilisatie.

RADIO 1 GAAT NERGENS OVER

Dit is dus weer een bijzonder verontrustend bericht waarover op Radio 1 vandaag NIKS te horen valt. Tussen 21-22.00 uur, 23-7-2014 wauwelen Marnix Krop, Mark Jansen en Joris van Bladel een vol uur lang over Oekraïene. (HIER terugluisteren, maar eigenlijk zonde van de tijd, gaat nergens over ("Nederlandse bevolking staat op scherp (tegen Rusland)" "Directeur Philips durft te twijffelen over sancties tegen Rusland, hij denkt enkel aan zichzelf", etcetera). De uitzending verwordt in de loop van het uur tot een goedkope en tenenkrommende "sancties tegen Rusland" show met geen enkel woord over het Oekraïense VS-marionetten regime en de kant waar het naar op gaat. Een gedeeltelijke MOBILISATIE! Verbod op oppositie. Openlijke bid sessies op straat voor de leiders. Ideale democratie. I-de-aal!!!

ENGLISH SUMMARY

Developments in Democratical, USA/EU run Ukraine go crazily fast. Only this week the Communist Party has been prohibbited, a partial mobilisation of the male population to go into army has been ordered by a new law signed by Poroshenko, a good fist-fight in the Rada boxing arena Ukrainian Parliament. And all this topped off by a collective singing under the Kiev Summer sun, hailing the great leaders, Klitshko of the city of Kieve, and Poroshenko, the country leader. As we learnt from Hans van Baalen, Dutch EU member of parliament, this is what European values and Democracy looks like. We actually missed him among the city center singers (please watch this last video, maybe you can spot van Baalen where we had missed him). Eliminating the opposition for more unity, expanding the army for more freedom and democracy, and then all hands in the air and singing and praising and praying for the leaders. Welcome in Ukraine July 2014, a true template for European values! And in Holland Radio 1 (HERE Joris van Bladel, Slavist and advisor to the Austrian government, uses today's mourning people and calls them a serious signal to Moscow, a message. Would those people also know what they are being used for?

PS: Ondertussen houdt Strelkov met zijn mannen de stemming erin. Hij twittert deze foto's rechtstreeks vanuit de proxy-war, die het bewijs leveren. Kijk, dit is nou wel keihard bewijs, daar kunnen de Amerikanen nog van leren!