woensdag 30 juli 2014

"Oekraïene biedt Humanitair Horror Corridor des Doods aan" (Must read)

ENGLISH SUMMARY BELOW. Het Oekraïense biedt nu een humanitair corridor aan wat volgens het verzet in het beste geval een deportatie route is, en in het slechtere geval een corridor des doods. Lees onderstaand de integrale mededeling vanuit het pers centrum LNR (Volksrepubliek Donbass, Aleksei Toporov.

30.7.2014 Mededeling journalist persdienst LNR (Volksrepubliek Lugansk), Alexei Toporov

Oekraïense authoriteiten laten bewoners Lugansk door via filtratiepunten

Vertegenwoordigers van de plaatselijke staf van de Anti-terroristische Operatie (ATO) van de Oekraïense strijdkrachten, in de stad Swatov, regio Lugansk, heeft medegedeeld dat ze bereid zijn de bewoners van Lugansk een humanitair corridor te verschaffen door de dorpjes Shastje (betekent "Geluk" in het Nederlands), ook bekend onder de naam Metalist. Luganskers moeten er doorheen met witte tekens op de mauw en vervolgens wordt hen toegang verschaft tot de zogenaamde "filtratie-punten".

In het document van de ATO authoriteiten staat onder andere: "Als herkenningsteken moet een wit stuk doek voor de groep aanwezig zijn en een wit teken op de arm voor elk lid van de colonne of zijn leiders... De corridor looopt via de Sovjet straat - Straat van de 16e lijn, Froenzestraat, Shevshenko straat, verder over de Luganskweg, Shastje via Metalist. Bij blockpost 3001 (noordelijk bevolkingspunt Metalist) en 1203 (Weselaya Gora ("vrolijke berg") zijn verzamelpunten en controlepunten. Het filtratiepunt zal werken op het gebied van de Staatsdienst voor uitzonderlijke situaties van Oekraïene in de stad Shastje ("Geluk"). De leiding van ATTs per Oekraïense Staatsveiligheidsdienst heeft een order uitgevaardigd dagelijks het vuur te staken op een afstand van 200 meter rechts en links van de genoemde corridor tussen 10:00 en 16:00.

Er dient opgemerkt te worden dat het dorp Metalist en het 12 kilometer ten noorden van Lugansk liggende stadje Shastje ("Geluk") bezet worden door het Oekraïense leger en op een plek ligt waar actieve oorlogshandelingen plaatsvinden. De humanitaire corridor is niet overeengekomen vanuit de Oekraïense kant met de leiding van LNR en is genomen op geheel éénzijdige basis. Terwijl burgers van Lugansk ongestoord de stad kunnen verlaten in oostelijke richting, hetgeen dagelijks plaatsvindt. In verband hiermee beschouwt LNR deze stap van de staf van de ATO als een van te vooren geplande provocatie. "De de fascisten bevorderde zogenaamde "humanitaire corridor" betreft niets anders als een "corridor des doods", aldus een speciale mededeling van het perscentrum van de LNR. Met het oproepen van mensen onder kogels en granaten door te lopen begaan ze wederom een bloedige daad tegen onze burgers. Als de Kievse authoriteiten echt een humanitaire corridor zouden willen openen, dan zouden ze die moeten overeenkomen op het niveau van leiding met onze republiek en het betrekken van medewerkers van OVSE en het Rode Kruis. Niets van dit alles is gebeurd. Daarom durven wij te stellen dat dit worstje dat voor de neus van vreedzame burgers wordt gehangen een "corridor des doods" betreft. Van onze kant bestaat een echte humanitaire corridor, een "corridor des levens". In de richting Lugansk-Krasnodon-Izwarino-Donetsk (Rostov gebied Russische Federatie) kunnen burgers van LNR veilig vertrekken in elke richting, zowel naar Rusland als naar Oekraïene. Deze route wordt gecontroleerd door ons leger en de doorgang voor elk transport is veilig. De leiding van de republiek roept de burgers van Lugansk op zich niet te laten leiden door de provocatie van de Oekraïense Junta en zich niet te bewegen in de richting Lugansk-Metalist-Shastje. Het is gevaarlijk voor uw leven.

Op basis van gegevens van een correspondent van IA REGNUM wordt iedereen op de "Filtratie punten", zoals eerder in andere steden het geval was, gecontroleerd op loyaliteit aan LNR. Degenen die positief bevonden worden, belanden achter de tralies. De door de strijdkrachten van het Oekraïense leger recent aldus opgepakte mannen van een bepaalde leeftijd zijn allemaal het leger ingestuurd om deel te nemen aan de oorlog.

Witte lintjes en armbanden en filtratiekampen - allemaal tradities uit het Derde Rijk. Trouwens, vreedzame burgers door een strijdveld te laten vertrekken, daar is Hitler nooit op gekomen.

BRON: http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_9613%2F72c9e17aa0bb432de0Originele tekst in het Russisch:

30.07.2014. Сообщение журналиста пресс-службы ЛНР Алексея Топорова. Украинские власти хотят пропустить жителей Луганска через фильтрационные пункты. Представители местного штаба антитеррористической операции (АТО) Вооруженных сил Украины в г. Сватово (Луганская область) заявили, что готовы предоставить жителям Луганска гуманитарный коридор через поселок Счастье в занимаемый ими поселок Металлист. Луганчане должны пройти по нему с белыми повязками на рукавах, а впоследствии их пропустят через так называемые "фильтрационные пункты". Соответствующую информацию штаб АТО распространил через пресс-службу Луганской облгорадминистрации (ОГА) "в изгнании", также располагающуюся в г. Сватово. В документе, в частности, сообщается: "Опознавательным знаком для гражданского населения должно быть белое полотнище для групп людей и широкая белая повязка на руке для каждого гражданина или ведущего колонны и замыкающего... Коридор будет проходить по направлению по ул. Советской - ул. 16-я линия - ул. Фрунзе - ул. Шевченко, далее по шоссе Луганск - Счастье через Металлист. На блокпостах 3001 (севернее н.п. Металлист) и 1203 (Веселая Гора) будут организованы пункты сбора и проверки. Фильтрационный пункт будет работать на территории части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Счастье. Руководство АТЦ при СБ Украины в Луганской области издало приказ прекратить огонь на расстоянии 200 метров справа и слева от определенного коридора с 10:00 до 16:00 ежедневно". Нужно отметить, что поселок Металлист и находящийся в 12 км севернее Луганска городок Счастье, занятые украинскими войсками, расположены в месте, где ведутся активные боевые действия. Предоставление гуманитарного коридора никак не согласовывалось украинской стороной с руководством ЛНР и было принято в одностороннем порядке. При этом беспрепятственно выйти из города жители Луганска могут с восточного направления, что происходит ежедневно. В этой связи власти Луганской народной республики восприняли подобный шаг штаба АТО как заранее спланированную провокацию. "Объявленный фашистами так называемый "гуманитарный коридор" ни что иное как "коридор смерти", - говорится в специальном сообщении пресс-службы ЛНР. - Призывая людей идти под пули и мины, они снова совершают кровавый акт расправы над нашими гражданами. Если бы киевские власти действительно хотели сделать гуманитарный коридор, то они его должны были согласовывать на уровне руководства нашей республики и при этом привлечь сотрудников ОБСЕ и Красного креста. Ничего этого сделано не было. Поэтому мы может смело утверждать, что это ловушка для мирных жителей, - это "коридор смерти". С нашей же стороны есть настоящий гуманитарный коридор - "дорога жизни". В направлении Луганск-Краснодон-Изварино-Донецк (Ростовская обл. РФ) жители ЛНР могут безопасно выехать в любом направлении, как в Россию, так и на Украину. Это направление контролируется нашей армией, и передвижение по ней безопасно для любого транспорта, выезжающего за пределы республики. Руководство республики призывает жителей Луганска не поддаваться на провокации украинской хунты, не передвигаться в направлении Луганск-Металлист-Счастье. Это опасно для вашей жизни". По данным корреспондента ИА REGNUM, в "фильтрационных пунктах", организованных ранее в других городах и населенных пунктах Луганщины, занятым украинской армией, всех проверяют на лояльность к ЛНР - уличенные в этом попадают за решетку. В недавно захваченных ВС Украины Северодонецке и Лисичанске всех мужчин призывного возраста отправляли в действующую армию для участия в боевых действиях. Белые повязки и фильтрационные лагеря - все в традициях Третьего Рейха. Впрочем, до выхода мирных жителей через зону боевых действий даже Гитлер не додумался.

ENGLISH SUMMARY

Ukrainian authorities offer the people of Lugansk a so-called "humanitarian corridor". Resistance forces claim it is all but a humanitarion corridor but a corridor of Death, as it goes straight through an active war zone. And if you make it alive to the end, everybody is being awaited for a check on LNR loyalty; unability to pass the test will lead to sitting behind bars. LNR strongly advises to use their corridor which is save and leaves people a free choice to go either to Russia or to Ukraine.

1 opmerking:

  1. Misschien wil je een kort transsript maken, Stekeldier; bij mij werkt de link niet en blijft het een "still"

    BeantwoordenVerwijderen