zondag 22 februari 2015

De vijf antwoorden van Rudy Bouma

Rudy Bouma heeft gereageerd op onze vijf vragen betreffende zijn Nieuwsuur-item over Irina die in Augustus 2014 aan de schandpaal werd genageld in Donetsk. Met zijn toestemming en onder dankzegging geven wij onderstaand integraal zijn antwoorden. Mocht u onze vijf vragen nog niet gezien hebben, dan is het een goed idee die eerst te bekijken, in ons artikel HIER.

1) Dat dit omgekeerd mogelijk ook zou kunnen gebeuren maakt Irina’s verhaal niet irrelevant. Als er een soortgelijk incident andersom had plaatsgevonden had dat net zo goed onze uitzending kunnen halen, afhankelijk van allerlei praktische en logistieke factoren. Overigens wilde ik Irina al lange tijd interviewen maar kruisten nu pas onze wegen.

2) We belichten in Nieuwsuur het nieuws en actualiteiten maar blikken ook terug op opvallende of nieuwswaardige gebeurtenissen. Zo heb ik gisteren in een reportage met activisten, nabestaanden en Berkut teruggeblikt op de bloedigste dagen van de Maidan-protesten, nu een jaar geleden.

3) De andere verhalen die je aanhaalt zijn ook gruwelijke verhalen die mogelijk ook onze uitzending hadden kunnen halen, mits praktisch & logistiek haalbaar. We hebben in de korte tijd die ons dit –vanwege financiele beperkingen – is gegund zoveel mogelijk leed in Oost-Oekraine getracht te tonen. Helaas doen we daar altijd andere slachtoffers mee te kort.

3) Dat Irina slechts ‘met een tomaat was bekogeld’ klinkt wel degelijk bagataliserend. Er is nogal wat aan de ‘schandpaal’ vooraf gegaan tijdens het verhoor. Overigens stonden tegen deze reportage vorige week tegenover 5 (!) reportages over slachtoffers in Donbass, dus te weinig aandacht hiervoor kan ons redelijkerwijs niet worden verweten. We hebben overigens niet willen zeggen dat iedereen in Donbass en dergelijk anti-Oekraiens sentiment heeft, maar uit onze vele interviews blijkt wel degelijk dat er een sterk anti-Kiev sentiment leeft in Donbass. Al is dit vaak begrijpelijk, het rechtvaardigt geen behandeling zoals die van Irina.

4) Wij zijn als verslaggevers in het buitenland zeer vrij in onze onderwerpkeuze & aanpak.

5) Onderwerpsuggesties zijn natuurlijk altijd welkom. Ik moet echter – in tegenstelling tot bloggers of schrijvende pers- wel fysiek op de juiste tijd op de juiste plek moet zijn om een tv-reportage te kunnen maken, hetgeen in het gebied niet altijd even makkelijk is.

Reactie op Update

We wilden graag naar Jasinowata om wederhoor te vragen bij de dorpsbewoners maar mochten hier alleen heen met een begeleider van het Wostok-bataljon. Hiervoor zijn we naar hun hoofdkwartier gegaan en hebben we ook meerdere malen met hen gebeld. Dit werd echter niet toegestaan. Ook een interview over het onderzoek dat nog tegen Irina zou lopen is niet ingewilligd.

N.B. We waren voor andere reportages al in Kiev en Donetsk dus met de ‘kosten en moeite’ valt het erg mee.

Ik hoop dat bovenstaande u iets meer begrip verschaft.

Met vriendelijke groet, Rudy Bouma

woensdag 18 februari 2015

"Leuk dat u een opname van JINEK komt bijwonen"

English summary below.

"Leuk dat u een opname van JINEK komt bijwonen", zo klonk het veelbelovend in de bevestiging die we mochten ontvangen. Prima. Blik toog naar Amsterdam West en arriveerde dinsdag 17 Februari, rond 22:30 uur aan de balie."U mag er niet in!"

"Oh, waarom niet?"

Argumenten die wij hoorden: - Omdat blik de bewaker eerder op internet had gezet; en gewoon, omdat de aanwezigheid van Blik niet gewenst is. "Waarom dan niet?" Op die vraag kwam van de bewakers geen duidelijk antwoord meer.

We trachtten binnen deze ont-uitnodiging even op beeld te krijgen, maar dat stukje nieuwsgaring bleek ongewenst. De camera bleef uit. Daar werd het al een beetje fysiek. Maar dat was minder dan wat buiten nog zou volgen.

Eenmaal op straat waande Blik zich veilig om de camera alsnog aan te zetten, om direct belaagd te worden door twee bewakers die de camera wilden afpakken. Daar had Blik natuurlijk geen trek in. Een kort duwen en trekken volgde, waarbij Blik de aanval kon afslaan en de camera kon behouden. Dat leek namenlijk de angel voor de mannen, en die wilden we juist liever niet kwijtraken. Toen de vlijtige portiers zich terugtrokken, zette Blik de camera alsnog aan. Dat is waar dit filmpje begint.

De laatste keer dat we bij Jinek waren, werd ons notabene verzocht te vertrekken toen we met drankje en al, al in de opnamestudio zaten. De reden was toen dat we op de bonnefooi gekomen waren en Bert van der Veer het te riskant vond Blik zonder uitnodiging op de tribune te laten zitten.

Ok, dan doen we het toch met "officiële reservering", en aldus hebben we ons netjes aangemeld en de bevestiging (onderstaand) gekregen: "Leuk dat u een opname van JINEK komt bijwonen". Nou zo dachten wij er ook over. Maar bij de deur en balie stond het ontvangstcommité zoals geschetst al klaar en ging het feest niet door.Deze bevestiging ontvingen we Donderdag 12 Februari 2015

12 Februari, 14:50

Beste Huib,

Leuk dat u een opname van JINEK komt bijwonen.

We ontvangen u graag op dinsdag 17 februari, bijgevoegd vindt u een bevestiging met alle informatie.

Mocht u vragen hebben dan horen we dat graag.

Tot binnenkort in de studio!

Met vriendelijke groet,

Rxxxx

Productie JinekCommentaar Blik

Niet alleen de deelnemers aan het debat bij de Nederlandse staatsomroep worden streng geselecteerd op hun mening. Veel meer dan in Rusland. Het gaat in Nederland zover dat er voor een kritische geest zelfs op de tribune geen plaats is bij het bastion dat "Publieke Omroep" heet.

Dat je ontuitgenodigd wordt, het binnen filmen belemmerd wordt en "gevorderd" wordt om te vertrekken, waaraan Blik braaf bij eerste "vordering" voldeed, is één. Dat de Jinek-beveiligers vervolgens buiten een ordinaire street-schermutseling initiëren, Blik buiten het filmen trachten onmogelijk te maken, hem belagen en proberen hem van zijn camera te beroven, is van een heel andere orde. Waar halen deze "beveiligers" het lef vandaan? Wat vindt Jinek er zelf van? Binnen wordt de journalist van het jaar door Jinek gelauwerd omdat hij doorfilmt waar de Russen het hem verbieden. Buiten, bijna gelijktijdig, wordt Blik belaagd door de "Jinek-squads" omdat hij voor de studio van Jinek aan het filmen is. Wie het nog snapt mag het in de comments uitleggen.ENGLISH SUMMARY

"Nice you will be attending a recording of JINEK". That's the way the invitation sounded in the confirmation we received. Fine. Blik was pleased to attend the show and arrived Tuesday 17 February around 10.30 pm at the reception.

"You are not allowed in!"

"Oh, why not?"

Reasons we heard: Because Blik had posted a video with the bouncer on internet ; and simply, because the presence of Blik is undesireable."Why not then?" There was not a clear answer to that one anymore.

We then tried to get the des-invitation on camera, but we were not allowed. It got there already a little fysical, but not as much for what was still to come outside.

Once on the street, Blik regarded it safe to turn on the camera, when the two security members jumped onto Blik trying to get hold of his camera. Blik successfully repelled the attack and safed the camera. When the two bounchers retreated, Blik turned on the camera afterall. Finally. that is where the video starts.

The last time we were at JINEK, we were asked to leave when we were already high and dry in the recording studio, sipping on our drink. The reason given then was that we had arrived without an official invitation and Bert van der Veer found that too risky.

Allright, then we go by the official routing and "an official reservation", and thus we officially applied and got the official confirmation (see above in Dutch): "Nice you will be attending a recording of JINEK". that's what we thought as well. But at the the reception it all turned out to be a bit different and there was no show at all for Blik.

The situation in the Netherlands is as follows: Not only the active participants on the debate in the State media are carefully screened on their opinion. Much more than in russia for instance, as we analysed (in Dutch) HERE. In Holland it goes as far that no original thinkers are allowed even in the audience of the fortress that's called "Public Broadcasting".

That we were des-invited, that we were not allowed to film inside and that we were urged to leave, which we promptly did on first"official request, may still be understood. But the Jinek security staff initiating a street scrimmage, trying to prevent Blik from filming outside and trying to remove his camera, is of an other order. What gives them the confidence exhibbitting such a behaviour? Inside Olaf Koens is being praised by Jinek for contnuing to film in spite of being prohibbited to film. Outside, almost simultaneously, Blik is under attack by the "Jinek-squads" because he is filming outside of the studio. It's a strange world.

maandag 16 februari 2015

Debat in Nederland vs debat in Rusland

Het politieke debat in Nederland beweegt zich tussen de krappe marges van mild Pro-Kiev to Extreem Pro-Kiev. De eerst persoon die oproept tot sancties tegen Poroshenko en hulp voor Donetsk en Lugansk, zelfs humanitaire (!) moet op de radio of tv nog verschijnen.

Daarbij wordt er in ons mooie NAVO kikkerlandje vaak met dedain over de Russisch "staats" media gesproken: Allemaal propaganda!Een typisch voorbeeld van Nederlands "debat" rond Oekraïne is de Nieuws BV met Felix Meurders. Donderdag 12 Februari jl. kwamen daar Evgeniy Levchenko, Anna Grebrentchikova en Arend Jan Boekestijn tesamen. De marge van de discussie bewoog tussen enkel geld geven aan Kiev (Anna) tot geld en wapens aan Kiev geven (Levchenko). Arend Jan Boekestijn mocht de "gulden middenweg" bewandelen: "Wapens of geen wapens voor Kiev? "Een duivels dilemma!"". Terugluisteren kan HIER.

Buitenhof Zondag 15-2-2015

Laura Starink twittert Valentijnsdag: "Een jaar na Majdan is Poetin erin geslaagd Oekr in een puinhoop te veranderen..." De volgende dag mag zij aanschuiven bij Buitenhof...

Een ander, niet minder typisch voorbeeld, was gisteren het staatspraatprogramma Buitenhof. Daar mochten aanschuiven Laura Starink "Een jaar na Majdan is Poetin erin geslaagd Oekraïne in een puinhoop te veranderen" en oud-diplomaat Adriaan Jacobovits "Ik zou mogelijke wapenlevering aan Kiev boven de markt hebben laten hangen". De presentatrice vatte het gesprek, hoe verrassend, aan het eind samen: "Het gedrag van Poetin blijft volledig onvoorspelbaar. Dank voor het gesprek." Terugkijken kan HIER.

Talkshow Rusland: de Vonken vliegen er vanaf.

We maken even een sprongetje naar Moskou. Onderstaand ziet u de talkshow waar we het eerder over hebben gehad. Maar gisteren deden we een interessante ontdekking. Wie kwamen we namenlijk tegen in een oude uitzending (we schatten eind vorig jaar) van die talkshow? Inderdaad, op 12:00 Pieter Waterdrinker!


De correspondent van de Telegraaf, de pro-Kiev, pro-USA, pro-NATO krant. En hij was niet de enige die het Westerse geluid mocht laten horen. Ook "Michael", de Amerikaan waar we het eerder over hadden, die ook het pure VS geluid laat horen, was er weer bij. Er waren nog meer buitenlanders, maar daarvan weten we niet precies hoe ze in de discussie stonden. Maar vergelijk Buitenhof en het Russische discussieprogramma. Buitenhof is flets en iedereen is het gezellig met elkaar eens. In Rusland vliegen de dakpannen bijna van het studiodak af en beweegt de discussie zich in veel ruimere marges.Deze 18 minuten komt Zhirinovski veel aan het woord. Dat komt omdat deze samenvatting van zijn politieke partij komt en zij dus logischerwijs, de stukken met hem verzameld hebben. Het discussieprogramma zelf kan één of meer uren duren. Helaas hebben we geen andere versie van die betreffende uitzending kunnen vinden. Waterdrinker heeft zelf ook aangegeven dat je bij een Russische talkshow, in tegenstelling tot in Nederland, vooraf niet het hemd van je lijf gevraagd wordt over wat je wil of moet gaan zeggen. Veel vrijer, veel spontaner. De vrijheid en ruimte die u dus kunt zien is niet gespeeld maar echt. Voor de duidelijkheid, niet in Nederland, maar in Rusland dus! Het verschil in openheid en gespreksruimte wordt nog schrijnender als beseft wordt dat Nederland veel verder van het conflict staat, eigenlijk geen partij had hoeven zijn, eigenlijk heel neutraal had kunnen zijn en je hier daarom alle meningen had verwacht. De realiteit is dus weerbarstiger.

zondag 15 februari 2015

Staakt het vuren al met een uurtje gebroken door Oekraïense zijde.

Oekraïense zijde heeft na ingang van het staakt het vuren het vuur geopend en daarbij zijn al slachtoffers gevallen. Novorossiya heeft, om meer slachtoffers te voorkomen, tereuggeschoten. Zachartjenko heeft opgeroepen tot intern spoedberaad.

Oekraïens hellevuur over Donetsk en Gorlovka voor ingaan vuurstop.

Valentijsdag 2015 is de meest gewelddadige dag in de geschiedenis van de jonge Republiek Donetsk. De beschietingen kwamen van alle kanten, ook van binnen, door Oekraïense sabotagegroepen. "Onder sommige kozijnen zijn vuurgevechten met machinegeweren te horen". Ook Gorlovka en Enakievo kwamen in een hellevuur terecht, georganiseerd door het Oekraïense leger. Er wordt melding gemaakt van voortzetting van de gevechten na het ingaan van het staakt het vuren. Andere bronnen melden juist wel stilte in Donetsk. Het één hoeft niet noodzakelijkerwijs het ander tegen te spreken. Het kan even stil geweest zijn om later hervat te worden. De resultaten (enkele) van de Valentijnbeschieting:Oekraïense militairen komen op bezoek bij een burger die ze verdenken een "separatist" te zijn. De man doet in alle talen, met name in het Oekraïens, zijn best om ze te overtuigen dat hij dat niet is, en dat hij de boel niet bedriegt. Ondertussen laten de militairen hun oog vallen op een goede fles drank.Artemovsk, ver van de frontlijn, onder Oekraïense controle, wordt vrijdag de 13e plots belaagd met een kort maar hevig raketvuur. Deze Duitse journalisten horen het en gaan kijken.En dit was die kannonade op Artemovsk 13 Februari:

Het Oekraïense leger neemt Novorossiya militairen krijgsgevangen. De ene militair vraagt of hij de man uit Donetsk mag doodschieten. De ander beveelt juist ze dood te schieten. Twee zijn er inmiddels al "200" (dood).Beelden van Graham Phillips vlakbij Debaltsevo.

Interessante beelden van Graham Phillips van rond Debaltsevo, zijn HIER te zien. Phillips toont een karakteristieke Kazak, die Graham en Patrick de les een beetje leest en hen verzoekt 100 meter met hem mee te lopen. Ook wordt de spanning getoond van militairen die dekking zoeken in iets dat op een open bunker lijkt. Ook zijn enkele transportmiddelen van het verzet te zien die uit het museum lijken te komen.

Verzamelfilm Engels ondertiteld: "18+ A special film for Europe, see what they do Ukrainian fascists and Poroshenko 19.01.2015"In Marioepol werd zaterdag nog hevig en verbeten strijd geleverd. De kans dat het staakt het vuren in deze zuidelijke regio niet gaat werken schatten sommigen op 100%.vrijdag 13 februari 2015

Vijf Vragen aan Rudy Bouma, Nieuwsuur 13-2-2015

Update 22-2-2015: Antwoorden van Rudy Bouma inmiddels HIER.

Rudy Bouma is eigenlijk 1 van onze meest gewaardeerde journalisten. Des te onbegrijpelijker is het item dat hij vrijdag de 13e Januari (vanaf 22:00 uur) bij Nieuwsuur bracht.

Rudy duikt in een oud verhaal van Augustus vorig jaar, dus een half jaar geleden. Irina werd in het centrum van Donetsk 2 uur letterlijk en figuurlijk voor paal gezet en kreeg daar onder andere tomaten in haar gezicht. De hele uitzending HIER te zien. Meer informatie ook bij het door de VS gesteunde Radio Free Europe van September vorig jaar, HIER.

"Ze werd het symbool van het anti-Oekraïense sentiment hier in de Volksrepubliek Donetsk", stelt Rudy Bouma in de trailor.

1. Allereerst de vraag aan Rudy, wat denk je dat er met iemand in door Kiev gecontroleerd gebied gebeurt waar foto's van gevonden worden waar die persoon op staat om geld te overhandigen aan "de Seperatisten/Terroristen"?

2. Wat vind je nou zelf ervan dat je dit half jaar oude verhaal oppikt en daarmee bijvoorbeeld het verhaal van de familie van Dennis en Luba moet laten liggen? Hun kinderen zaten gisteren in bad en hij en zijn vrouw zaten in een andere kamer. Hij hoorde een raket inslag maar wist niet precies waar. Wat hij in de badkamer aantreft zal hij nooit meer vergeten. Hun kinderen Kyril van 2, Dasha van 7 en Nastya van 13 jaar zijn dood. Of het verhaal van Vera Ivanova. Haar man Alexei wilde zich niet laten kooien en ging de straat op. Getroffen door een projectiel en Vera zal het na 40 jaar samenzijn nu zonder hem moeten opknappen. Zie het onderstaande item van 1TV.ru (NU Engels ondertiteld!)3. Voor alle duidelijkheid, we willen het verhaal van Irina niet bagetaliseren, maar in het geweld wat er plaats vindt, en met name het Lijden van de Donbass bevolking, ben je het dan niet met ons eens dat je hier van een relatief oude mug, een verse olifant maakt?

Ook het stellen dat je hiermee het symbool van het "anti-Oekraïense sentiment" te pakken zou hebben, is een voorstelling van zaken die wij niet herkennen. Zie bijvoorbeeld onderstaand Lydia. Zij is sinds een tijdje bij "de legendarische" Motorola onder de wapenen. Op de vraag of er reconciliatie mogelijk is met de Oekraïeners als de strijd gestreden zou zijn, zegt ze volmondig "Ja". "Wij Russen/Slaven zijn grootmoedig". En dat geeft veel meer weer hoe de Donbassers in elkaar zitten. Net als de Russen. 20 Miljoen man verloren door een "Duits bezoek", maar je zult geen Rus met Duitserhaat vinden. Al decennia niet. Wellicht al vanaf 10 Mei 1945 niet. Integendeel juist!Het is dus niet alleen een oud kliekje opwarmen. Het is een verkeerd beeld neerzetten. En het is eigenlijk nog erger. Sorry Rudy, maar je doet eigenlijk met dit item wat Olaf Koens ook doet. Je tovert slachtoffers om in daders: "Donbassers met hun anti-Oekraïense sentiment". Zeker als je nog in aanmerking neemt wat die mensen te verduren hebben, hoe hun mensen, precies zoals Poroshenko het graag ziet, in de schuilkelders zitten, en ze dan beticht van een niet eens bestaand "anti-Oekraïens sentiment", is, laat ik het mild stellen, een opmerkelijke journalistieke insteek.

Nog een paar vragen:

4. Wie bepaalt nou de onderwerpen? Wie zegt "Rudy ga dit doen." Hoeveel inspraak heb je zelf? Mag Blik op NOSjournaal helpen met onderwerpen aandragen?

5. Is er van jouw kant (soms) frustratie over de onderwerpkeus?

Update 13-2-2015 23:48: Inmiddels is de hele uitzending HIER te zien.

De vrouw kwam dus uit Jasinowata. Ook Jasinowata heeft Blik bijgehouden, zie ons artikel HIER. Die plaats net boven Donetsk is dus 12 Augustus op een vreselijke en roekeloze manier geteisterd door het Oekraïense leger. Dus het leger dat hun stad kapot kwam bombarderen, werd door deze Irina actief gesteund. En het ergste wat haar is overkomen, zoals ze zelf aangeeft, als represaille, was die 2 uur voor paal staan.

Nog enkele opmerkingen Blik:

1. Let ook op het dramatiserend achtergrondmuziekje.

2. Als Nieuwsuur dit halfjaar oude verhaal moet gebruiken om "het anti-Oekraïense sentiment" kracht bij te zetten, dus als dit het afgelopen jaar het ergste is wat de Donbass gedaan heeft, dan kunnen we wel spreken over een enorm milde en vredelievende bevolking.

3. Let ook op de redenatietrant van Irina: "Ik had die foto's toch nodig om mijn sponsoren te tonen dat het geld echt bij het Oekraïense leger terecht kwam. En toen hebben die vervelende rebellen dat nog tegen me gebruikt ook!"

4. Aan het eind wordt ze dan van symbool "anti-Oekraiense sentiment" moeiteloos omgetoverd in "vluchteling", om daarna de presentatrice in de studio toe te laten voegen dat er 1 miljoen vluchtelingen zijn. Perceptie management: 1 Miljoen Irina's, 1 miljoen slachtoffers van het verzet.

5. Kosten noch moeiten zijn gespaard voor deze uitzending, met opnames op locatie in Donetsk en Kiev. Een vrouw die een half jaar na dato nog moet huilen hoe ze een half jaar geleden zo onheus bejegend is. Zet het af tegen Vera , Dennis en Luba die deze week hun dierbaren zijn kwijtgeraakt en minder huilen en geen aandacht van de Nederlandse pers krijgen. De onheuse behandeling van de arme Irina een half jaar geleden, dat moeten de Nederlandse burgers weten.

Kiev en EU vieren Minsk-2: 7 Doden (waaronder 3 kinderen) en nieuwe sancties tegen Rusland

Shockerende beelden beschieting Lugansk door het Oekraïense leger.

Verzetslid Alexei meldt: "Op Lugansk wordt gebombardeerd en gebombardeerd. Elke 10-15 minuten GRAD en nog eens GRAD. In mijn wijk zijn 7 gewonden en 4 omgekomenen. Dit is voorlopige informatie. Het verzet raadt mensen aan om binnen te blijven."

Basoerin (donderdagochtend 12-Februari) biedt omcirkelde Oekraïense soldaten, die grotendeels door hun officieren al in de steek zijn gelaten, een mogelijkheid zich over te geven en naar huis te gaan. Engels ondertiteld.

Tragedie in Gorlovka

Eduard Basoerin vertelt HIER (niet ondertiteld) in de 2e video over de laffe aanval op Gorlovka, waarbij in 1 gezin een jongetje van 1 en twee meisjes van 1, 6 en 11 het leven hebben gelaten. De moeder heeft het overleefd. "Deze tragedie vond plaats op het moment van de "vredesonderhandelingen" en de inkt van de "afspraken" nog niet eens droog was. Het toont de leugenachtigheid van de macht in kiev. Dit zijn geen mensen. Er zijn geen andere woorden voor. Dit zijn geen Nazi's of fascisten. Dit is iets groters. Uitdrukken wat een ieder van ons nu doormaakt met de dood van deze kinderen, voor wie het leven nog in de knop zat, die de schoonheid van het leven nog aan het ontdekken waren, dit leven is hen ontnomen. Gorlovka werd gedurende 40 minuten beschoten. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Er wordt nog onderzocht, als er meer informatie is wordt die gegeven." Aldus Eduard Basoerin.

Een verzetslid meldt ook de dood van de drie kinderen en meer: "Zojuist bij een beschieting van Gorlovka door de Ukrofascisten, bij een directe inslag op een woongebouw, zijn drie kinderen omgekomen. De beschieting van de stad verloopt chaotisch. Er is geen bepaalde richting. De bommen vallen over de hele stad. Allemaal in de schuilkelders! Er zijn al veel lijken. Er zijn doden en gewonden. Er is informatie dat op dit moment de 95e Luchtmobiele brigade (Pro USA/Kiev) vanuit Slavyansk vertrokken is om te komen helpen om de omcirkeling te doorbreken. Zo'n beetje alles en iedereen die ze hebben. Voertuigen hebben ze bijna niet." BRON.

Nieuwe sancties tegen Rusland

En terwijl de Russisch gezinde bevolking van Donbass omkomt als gevolg van het lukraak burgerdoelen treffen door het Oekraïense leger van Poroshenko, komen er nieuwe sancties tegen het Rusland van Poetin. BRON. De logica ligt in Europa niet altijd voor het oprapen. Je moet haast wel academisch geschoold zijn om het allemaal te kunnen begrijpen...

Poroshenko belt met zijn militaire mensen...

Nog meer Lugansk, let ook op knal op 0:57En zo ziet het er dan van dichtbij uit. Dode burger op straat.

donderdag 12 februari 2015

Minsk 2 accoord: Zonde van het papier

Alle analyses van de 10 of meer punten die "overeengekomen zijn", laten we aan anderen om te analyseren. Onze analyse is de volgende:

1. Francoise Hollande kan met een beetje geluk zij Mistral af gaan leveren. Moet hij wel snel zijn.

2. Poroshenko ligt met zijn leger en 6.000 man op de rug in het omcirkelde Debaltsevo. Hij gaat proberen die mannen er levend en liefst nog bewapend uit te krijgen en probeert zo een complete nederlaag af te wenden.

3. Putin mag een paar dagen hopen dat er geen nieuwe sancties komen, en geen VS-wapenleveranties aan de Oekraïners.

4. Merkel kan in ieder geval zeggen dat ze haar best gedaan heeft.

Als het allemaal niet zo ernstig was, dan was het gebeuren in Minsk gisteren een tragie-comedie voor liefhebbers.

Medialandschap

Gisteren avond was er op "Perwi Kanal", het belangrijkste Russische tv station, "staats tv", zoals men er in Nederland graag over spreekt, een marathon uitzending rond "Minsk". Kern van de avond was een pannel discussie met zo'n 8 of 10 mensen die er wat zinnigs over te zeggen hadden. Zo'n discussie gaat in Rusland met veel inhoud èn veel emotie gepaard. Het is interessant om naar te kijken. Er was een vertegenwoordiger van Donetsk aanwezig maar ook een Amerikaan Michael Blom die het pure VS sentiment mocht weergeven. Eerlijk is eerlijk, in de emotie en in "het geweld" van de andere sprekers, kreeg de Amerikaan niet heel veel ruimte. Als je negatief wilt spreken, was hij een doekje voor het bloeden. Hij moest door de talkshow host regelmatig verbaal ontzet worden, in de trant van "Jongens, heren, laat Michael nou even uitpraten", maar het was boeiend om te zien. Een andere spreker vroeg zich af wat de Amerikaan in de show deed, want "Zie je in de shows van het "democratische Amerika" soms ook Russische deputaten?"

Het loven van ons van Jinek eergisteren moet ook wel in perspectief gezien worden. Ja, Waterdinker en Sauer gaven een aardig verhaal, maar het waren de eerste 12 (?) minuutjes "discussie" op de Nederlandse staats tv. Het was alsof je na drie dagen zonder water door de woestijn een borrelglaasje lauw water krijgt aangereikt. Ja, natuurlijk ben je daar dan heel blij mee, en zou je graag nog zo'n glaasje willen. Maar het blijft wel afzien.

Hans van Baalen

Hans van Baalen in actie op Maidan in de voor hem karakteristieke pose. "Het is allemaal de schuld van Putin"

Gisteren mocht zelfs Hans van Baalen weer aanrukken bij radio 1 om zijn "vergezichten" met de luisteraars te delen. Op Twitter ging men los en wilde men verantwoording over zijn acties op Maidan. Maar in de uitzending zelf was dat voor de presentatrice helemaal geen thema en lag men aan zijn lippen. Van Baalen die allle schuld bij Poetin legt, kon op die voet, nauwelijks weersproken, doorgaan.

Nieuwsuur

Gisteren bij Nieuwsuur mocht zowel een pro-Russische commentator als de pro-VS commentatrice Anne Applebaum commentaar geven. Prima zou je zeggen. Maar Washington Post medewerkster Anne Applebaum die na de Rus aan het woord kwam, beklaagde zich bij de verbouwereerde Twan Huijs erover dat de Rus spreektijd kreeg. Hoeveel arrogantie is er in één persoon te verenigen? Nou, kijk zelf HIER vanaf 5:30. Anne Applebaum is volgens informatie van Wierd Duk getrouwd met Radek Sikorski, een volgens hem radicale Minister van Buitenlandse Zaken. Misschien verklaart het iets.

Kees Boonman ziet schuldbekentenis MH17 bij "rebellen"

In Nederland ontstaat ophef over het zinnetje in het accoord dat de MH17 daders amnesty zouden krijgen, omdat alle strijders en daders in het conflict amnesty zouden krijgen. Deze regeling lijkt vooral in het voordeel van de Oekraïense eskaders die veel op woonwijken en civiele objecten geschoten hebben. Nu wordt deze amnesty dus doorgetrokken naar de mogelijke MH17 daders en nu maakt Kees Boman er op NPO radio 1, Eénvandaag, van dat dit opgevat kan worden als een schuldbekentenis van "de rebellen" of van Poetin. Hoe iemand tot deze conclusie kan komen is volstrekt onduidelijk. Als het dan al als schuldbekentenis opgevat kan worden, waarom dan specifiek van de Russen en niet van de ProVS/Pro-Kiev troepen? Iemand die dat kan uitleggen, laat het weten in de comments. Applebaum wuifde trouwens ook de vraag weg over het nieuws dat de VS de Oekraïeners militair gaat trainen. "Maar dat was toch al bekend? Dus geen nieuws". Ja, zo kun je de vraag ook benaderen.

De MH17 kwam ook nog in de Russische talkshow naar voren. Het ging over de stuurbaarheid van de zogenaamd "oncontroleerbare" vrijwilligers eenheden die aan Kiev/USA zijde vechten. Die stuurbaarheid zat, in tegenstelling tot wat wel beweerd wordt, wel goed. De discussiedeelnemer kwam met de annekdote van het rampgedied net na het neerstorten van de Boeing. Het Oekraïense leger had het idee opgevat om juist in dat terrein de oorlog op te warmen. Het schieten kwam dichterbij. De OVSE medewerkers merkte op dat niemand zich zorgen hoefde te maken. Ze moesten enkel even een telefoontje plegen. En inderdaad, na het telefoontje was de rust in hun gebied direct hersteld.

Anna, Levshenko, Boekenstijn op radio 1

Deze drie mochten opdraven in de studio van staatsradio 1. Levshenko is duidelijk het felst pro-Kiev van de drie. Hij zou wapens en meer geld voor Kiev willen zien. Hij schemert ook immer met familie en vrienden uit Oost Oekraïne (rond Kramatorsk) die dat ook zouden willen. In het gesprek kwam naar voren dat Putin contact zou houden met de Donetsk en Loegansk mensen, tijdens de Minsk besprekingen. Wat echter daar aan tafel niet aan de orde kwam, en in de Russische media wel, was dat Poroshenko vele malen het overleg verliet om telfoontjes te plegen.

Het Russische 1e Kanaal wist te melden dat, wellicht anders dan verwacht, dat Poroshenko belde met zijn legerleiding.

Onderbelicht

Onderbelicht blijven de oorlogsmisdaden van de Pro-Kiev/USA eskaders die maar op burgerdoelen blijven schieten. Gisteren weer een ziekenhuis getroffen. Rudy Bouma berichtte er ook over voor Nieuwsuur. Bouma doet trouwens goed werk in en rond Donetsk. Ook vanavond is hij weer te zien rond 10 uur. Strelkov meldt dat het juist Putin had moeten zijn die een ultimatum aan Kiev had moeten stellen en verwijt hem halfslachtigheid: "Als jullie (Kiev/USA) niet stoppen met burgers te beschieten dan treden wij op". Maar het lijkt in het Westen helemaal niet uit te maken hoeveel burgers, bussen, ballistische raketten kinderen en speeltuinen beschoten en gedood worden door de door de VS gesteunde Oekraïense marionetten. Met 1 telefoontje zou dit gestopt kunnen worden, maar dat gaat niet gebeuren. "De Russen stoken onrust en die moeten met sancties en extra wapens bestreden worden", zo luidt het algemene discours. En wat de wapens van Amerika of het westen betreft, die zijn er al vollop en dat gaat al maar meer worden. De eventuele wapenpauze is voor Kiev/USA enkel nodig om op adem te komen en die aanvoerlijn op orde te krijgen. Eén miljard dollar aan militaire steun is zojuist goedgekeurd door het congres en de instructeurs zijn al geregeld. Daarbij gaat de mobilisatie aan Oekraïense zijde ook door. Dat is ook zo grappig. De mensen van Klingendaal spreken altijd in de trant dat het leger van Oekraïne onder janoekovitsh niks voorstelde. Alsof dat een probleem is! Het land verspilde daar geen geld aan. Maar met de Europese waarden revolutie van maidan schijnt dat nu het hoogste goed te zijn. Terwijl de bevolking verarmt en de Grivna verschrompelt, moet volgens Klingendaal het leger de peiler van het land zijn of worden! Kijk, dat zijn nog eens Europese waarden!

Afgedankte Britse Saxons vinden een markt in het landschap van Oost Oekraïne

Het verzet is dankbaar voor materieel uit NATO landen. Al deze cadeau's hebben de Pro-USA-Kiev krachten in goede staat achtergelaten voor het verzet dat er content mee is. Het is geen slechte kwaliteit. (Sorry, helaas nog niet ondetiteld, maar de beelden spreken aardig voor zich.)

Nog een kleinigheidje: 15 Miljard Euro van EU/IMF erbij voor Kiev

En omdat Oekraïne zo ontzettend zijn best doet en de Europese waarden als geen ander vertegenwoordigt is er vandaag weer een lening van 15 Miljard Euro doorheen geloodst waarmee het totale "hulppakket" op 40 miljard USD uitkomt. Met een bevolking van rond de 40 miljoen gaat elke Oekraïener, Baby's en Baboeshka's meegerekend, voor rond de 1000 usd in het rood. Wat de logica en wat de vooruitgang voor het land is ten opzichte van een jaar terug toen het helemaal geen IMF leningen nodig had is ons niet duidelijk. Als iemand het wel weet, leg het ons uit in de comments.

P.s.1: Nederland kan weer rustig ademhalen: NOS radio 1 journaal meldt dat Poroshenko heeft gezegd dat de MH17 daders niet onder de amnesty vallen. Het is een hele geruststelling. P.s.2: NOS meldt over Debaltsevo enkel dat er bij dat "belangrijke knooppunt gevechten plaats vinden". Wat NOS niet meldt, is dat Debaltsevo geheel omcirkeld is door het verzet. Dit is natuurlijk een essentieel punt. Dit feit gaat Zondag bij ingang van het staakt het vuren direct het eerste probleem worden. Hoe dient er omgegaan te worden met deze omcirkelde Oekraïense troepen, en wat zijn ze zelf daar van plan? Wat het opmerkelijke gedrag van de NOS betreft: het loopt geheel in de pas met de Oekraïense staats televisie, die net dus als de Nederlandse staatstelevisie niet wenst te spreken over de oncirkeling. Ook gisteren scheen Poroshenko tijdens de onderhandelingen net te doen alsof er geen circa 6.000 van zijn manschappen bij Debaltsevo omsingeld zijn en afgesneden van aanvoerlijnen.

woensdag 11 februari 2015

Busstation Donetsk zwaar beschoten Update 12-2

UPDATE:

We hebben de waarschuwingstweets voor de bus-attack gevonden. Ze waren van Novorossiya News @AltairSound in zowel het Russisch als het Engels.

Novorossiya News @AltairSound · 11 feb. Please avoid public transport in Donetsk city. We believe Kiev forces are planning an attack, a provocation to blame Novorossiya.

Novorossiya News ‏@AltairSound Пожалуйста, не общественный транспорт в городе Донецке. Мы считаем, Киев силы планировали нападение, провокации виноват Новороссии.

Lees ook verder over de False Flag van Poroshenko bij Kramatorsk bij de Saker. De (buitenlandse) journalisten waren eerder ter plekke dan de medische hulp.

Volgens Eduard Basoerin, woordvoerder van de volksrepubliek Donetsk is het busstation "Centrum" in Donetsk door een aan het Oekraïense leger gelieerde sabotage groep beschoten.

Blik op NOSjournaal had gisterenavond een tweet voorbij zien komen met een uitdrukkelijke waarschuwing het openbaar vervoer te mijden vandaag in Donetsk uit angst voor een provocatieve aanslag. Helaas lukt het ons niet de tweet terug te vinden.

NOS radio journaal bericht ook over deze aanval. Vertelt er niet bij wie het gedaan zou hebben en houdt het vooralsnog op 1 gedode chauffeur. Volgens Life news gaat het om 3 doden. Andere Russische media, zoals 1TV.ru, spreken, in combinatie met de aanval vandaag op een metaalfabriek, over 5-6 doden. Er zijn inmiddels behoorlijk wat Nederlandse journalisten in Donetsk, inclusief van de tv: NOSjournaal en Nieuwsuur. Enigen waren ook op deze rampplek vanochtend om de aanslag te bekijken. De vraag is waar de Nederlandse tv mee gaat komen.

Onderstaand de reportage van Vesti. Excuses geen ondertitels; maar er wordt gezegd dat er veel mensen waren, Piekuur, maar bij de bushalte slechts 2 doden. Met andere plekken in de stad, totaal 4 burgers gedood. Eén van die andere plekken, betrof ook het centrum van het Petrovski rayon in Donetsk. Ook daar als gevolg van beschietingen die niets met militaire doelen te maken hebben, doden en gewonden onder de burgerbevolking.

Prima gesprek Waterdrinker en Sauer bij Jinek

UPDATE JINEK SAUER EN WATERDRINKER

Vandaag was dan de eerste keer dat Jinek de stoute schoenen aantrok en het onderwerp Oekraïne aan durfde te snijden. Jammer dat terwijl Pieter Waterdrinker net bezig was met een uithaal naar Poroshenko, hij van Jinek zijn betoog moest staken om over de dinosaurussen en T-Rexen verder te gaan praten met een andere gast. Die uithaal kwam nadat Pieter eerst nog braaf antwoord ging geven op de door Team Jinek voorbereide vraag: "Volgens de CIA lijdt Putin aan Asperger, wat kun je daar over zeggen?". Daar ging Pieter dus serieus op in. Terwijl het feit dat de CIA dat "lekt" alles zegt over de CIA en hun infameringscampagne en weinig tot niets over Putin. Maar goed, zo kwamen er wel meer zaken naar voren waar we het niet mee eens zijn, zoals Sauer die meer steun wil voor West Oekraïne, of Waterdrinker (als we het goed zeggen) die meldde dat Rusland wel geweld wil gebruiken, maar Europa niet. Dan denken we, wacht eens even, Kiev is begonnen met tanks sturen, en Kiev is toch het voorbeeld van Europa?

Maar, dat maakt allemaal niet uit, en verschillen, mogen, moeten, en zullen er zijn, zoalang de verhalen maar integer zijn en daar leek het vanavond zeker op. Met name het appelleren van Sauer aan het gigantische leed van de lokale bevolking, was duidelijk. En ook Sauer's inschatting dat Oost-Oekraïne niet meer terug te brengen valt onder (volledig) Kiev bewind en hun beider pleidooi geen wapens te sturen waren heldere punten. In het kort: Prima werk van de twee heren. Het zou mooi zijn als we van dit type gesprekken over Oekraïne er meer zouden krijgen op de Nederlandse tv.

Ook maakten de heren het punt: Maidan mocht wel in opstand komen tegen Janoekovitsh, maar Donbass mocht niet in opstand komen tegen Maidan. Vreemd.

dinsdag 10 februari 2015

Burger Letland helemaal niet bang voor Russen

Zojuist was Minister van Defensie Jeanine Hennis op Radio 1 met haar betoog over de Baltics. Ze legde uit dat ze lang in het gebied gewoond heeft en er nog veel contacten heeft, en de spanning zou er oplopen, de angst voor de Russen groeit. Volgens Hennis. Ook jl. vrijdag mocht ze wederom haar stukje met Twan Huijs in Nieuwsuur opvoeren. Er zijn Russen in het luchtruim! Gevaar! NAVO troepen die kant op! Het gaat hier vrij éénzijdige, enigszins hitserige bangmakerij.

Omdat Blik in de Baltics zijn relaties heeft, contacteerden we maar meteen de eerste. Ze had geen zin om er een opgenomen gesprek van te maken, maar onderstaand communiceerde zij, wat wij met haar toestemming hier publiceren.

***************************************************************

Sorry no, I`m not ready. Very hard to talk about war and politic for me... I`m too psysicacally weak I even cant watch TV program about Ukraine...its terrible

I more afraid of agression NATO...

I don`t see any agression from Russia...but I`m Russian speaking person in Latvia and I was born in Soviet Union. Here in Latvia very complicated relation between nations: Rusian and Latvian people. And this concering not only about different languages it concering mostly about different politic views.

No, I`m not scared... but talking about politic just not mine.

***************************************************************

Derk Sauer, groot geworden in Moskou met media.

Medialandschap 10-2-2015

Allereerst: Vanavond zijn bij Jinek te gast Pieter Waterdrinker en Derk Sauer. Het is de eerste keer in dit al weken lopende seizoen dat Oekraïne behandeld wordt. Maar kijk dat schrijven wij wel, maar waar het over moet gaan vanavond in het staatspraatprogramma, zo lezen we op de website, is het volgende:

Waterdrinker: Correspondent tegen wil en dank. Hij schrijft het liefst romans

Pieter Waterdrinker en Derk Sauer

Rusland correspondent Pieter Waterdrinker en media-ondernemer Derk Sauer vertellen aan de vooravond van het vredesoverleg in Minsk over de gril en wil én over de geestestoestand van de Russische leider Vladimir Poetin.

De aankondiging belooft wederom dat de feiten genegeerd gaan worden, en het speculeren over Poetin naar een nieuw niveau getild gaat worden. Want we lezen het toch echt: "de gril en wil én over de geestestoestand van de Russische leider Vladimir Poetin". Blik geeft hier verder niet eens nog commentaar op. Iedereen die dit leest kan moet dit voor zichzelf analyseren. De vraag is, of het nog steeds Bert van der Veer is die achter de coulissen aan de touwtjes trekt. Wie het weet mag het zeggen. Het wordt toch interessant om te zien of de heren Waterdrinker en Sauer zich laten kooien door dit lugubere frame of dat ze wellicht toch wat "ondeugende" dingetjes gaan zeggen.

Journaal 20:00 uur

Op het journaal werd stil gestaan bij de raketaanval op Kramatorsk. Het item werd redelijk neutraal gebracht, dus prima. Enkel op Teletekst stond eigenlijk wel al vast wie de dader zou moeten zijn: "Rebellen vallen stad Kramatorsk aan". Maar nogmaals, in het journaal zelf werd er netje bijgezegd dat de rebellen ontkennen. De licht insinuerende info die zou wijzen op daderschap "rebellen" laten we maar even buiten beschouwing. Daarna kwamen de besprekingen in Minsk aan de orde, "waar iedereen zich op voorbereid, maar Poetin zit in Egypte". Ook hier weer een lichte negatieve insinuatie, dat Poetin helemaal niet met Minsk bezig is, maar Kalashnikovs zit uit te delen in Egypte. Als Obama India bezoekt kennen de superlatieven geen grenzen om het "enthousiasme" van de ontvangende partij te beschrijven. als Poetin, zowel India als Egypte bezoekt en behoorlijk warm ontvangen wordt, dan wordt dit slechts besmuikt getoond. Trouwens, we hebben met één contact in Kramatorsk gesproken, geheel niet representatief, maar contact denkt eerder dat Oekraïne het gedaan heeft dan het verzet. Een ander contact geeft aan dat het een zaak is voor experts.

NOS Teletekst 225   J O U R N A A L  20.00-20.30 uur NPO 1 * VVD:Griekenland desnoods uit Eurozone * Morgen topoverleg over Oekraïne * Rebellen vallen stad Kramatorsk aan * Kamer:meer armslag geheime diensten * DSK ontkent schuld aan prostitutie * Amerikaanse hulpverleenster gedood * Overheidswebsites plat door storing * Nieuwe beelden bombardementen R'dam * Recordhoeveelheid sneeuw rond Boston * Van Rijn:ouderenzorg moet snel beter * Helft schoolpleinen nu rookvrij * Ede onderzoekt 'Muur van Mussert' * Het weer (onderwerpen onder voorbehoud) volgende journaal:22.00 uur,NPO 2 index tv 200 radio 250

Wierd Duk. Zegt de laatste tijd behoorlijk zinnige dingen betreffende het Oekraïne conflict.

Kijker aan Zet bij RTL-Z

Morgen bij RTL-Z, Kijker aan zet. Wierd Duk en Rob de Wijk beantwoorden vragen van kijkers over Oekraïne. Stel deze mannen een vraag via hun website HIER.

Verbeten strijd met vele slachtoffers

Het verzet heeft de pocket rond Debaltsevo gesloten en de aanvoerlijnen afgesneden. Dat is de ene kant van het verhaal. Onderstaand geven we integraal het net binnengekomen bericht van Eduard Gilazov weer, van de special forces eenheid Ryazan van 10-2-2015 00:30 uur.

"Van het front met zware gevechten hebben we de prijs van 3 soldaten betaald, van mijn eenheid "Ryazan". Het is ons gelukt 2 stormpeletons te redden. Mijn soldaten zijn gewond. We zitten bij het ziekenhuis en we wachten op het begin van de operatie van de neurochirurg bij "Psicha" die twee kogels in zijn hoofd heeft van een mortier. En Shaman werd bedolven met cluster van artillerie. Op de reanimatie ligt "Demon", een scherf in de rug, het rechter been gewond, we hopen dat het gered kan worden. Op de reanimatie twee gewonden. Eén licht gewond. Eeuwige nagedachtenis aan de instructor die anderen te hulp schoot onder vuur en betaalde met zijn leven. Dank broeder!" Verder maakt het bericht melding van veel verlies bij gelieerde groepen. BRON.

Kortom, er woedt een verbeten strijd, waarbij de indruk bestaat dat er nu meer doden vallen, dat er "wilder gevochten wordt", dan in de zomer toen de strijd ook hevig was.

Dubbele artillerieaanval oekraïense leger leidt tot 5 doden en tientallen gewonden.

Een dubbele artillerie aanval van het Oekraïense leger op 2 plaatsen in Lugansk, met onder andere een SMERCH raket. Zie de enorme krater die geslagen is. Daar kun je je hond in uitlaten en hem bijna krijtraken. 5 Burgers omgekomen. Meer dan 50 gewond. Als je denkt dat de mensen er door breken... Nee. De dame zegt juist (op 2:09): "Nu kan ik makkelijk het verzet in. Ga ik koken voor de verzetsleden en ze verzorgen en ondersteunen."

De eerste bom viel op Zoerinsk. Een 2 etage woongebouw is volledig vernietigd. Waaar men met de buldozer bezig is, zoekt men een 53-jarige vrouw die onder het puin omgekomen moet zijn. De oude vrouw op 45 seconden heeft het wel overleefd. Verderop (op 55 seconden) huisjes kapot en een oude man gedood. "Babushka" (oma) heeft het overleefd, "dedoeshka" (opa) is gedood. Hij is in stukjes uit elkaar gerukt. De tweede aanval was op Brijanka. Helaas niet ondertiteld (excuus)

Ron Paul over vaccinaties en in vanaf minuut 10 over Oekraïne.

Putin krijgt in Oekraïne voor veel zaken de schuld. Daar kan nu een nieuw item aan toegevoegd worden. Zie de video (30 seconden) wat het nu weer is.

Mensen in Kiev zijn gemaskerde mannen zat. Die zijn panisch dat ze met hun gezicht op de camera komen.

Voormalig politiek adviseur van Clinton/Gore praat openlijk over fake nieuws en False Flags in combinatie met Boston bombing.

Amerikanen die waarschuwen dat Oekraïne uit de hand gaat lopen.

En de moeder aller kraters is toch wel die van de inslag van gisterenavond. De authoriteiten van Donetsk houden het op een Totshka U ballistische raket. De journalisten daar ter plaatse zien als luciferhoutjes afgeknakte bomen en verbazen zich over de grootte en de diepte van de krater. Ze spreken zelfs over het "epicentreum" van de knal.

Het lukte ons niet om DEZE video (Engels ondertiteld) te embedden, maar het laat heel mooi zien hoe mensen in Avdeevka (Donbass) denken over Kiev en de Oekraïense tv. Op het moment dat er over Khakhli of Khakhlov gesproken wordt moet men weten dat dat een licht denigrerende manier van spreken is over Oekraïeners, vergelijkbaar met Oekraïeners die over Russen spreken in termen als "Moskal"Ook de link HIER konden we niet goed kopieeren. We herkennen (als we het goed zien) de ons inmiddels bekende muzikant/verzetslid die de aanslag op de brug van maandag 9 Februari verslaat. Een auto geraakt en een fietser (omgekomen). Enig militair doel was er niet. De aanval kwam uit de richting Walnovakha, waar het Oekraïense leger resorteert. UPDATE 1-2 14:27 uur: 3 man omgekomen, waaronder een man op zijn fiets, bij deze laffe Oekraïense brugaanval die geen enkel militair doel dient.


Hier eveneens de aanslag op de brug, met Engelse ondertitels.

maandag 9 februari 2015

Giga raketaanval Oekraïense leger op/bij Chemiefabriek Donetsk

Olaf Koens maakte zich vorige week nog zorgen erom dat het Oekraïense leger niet voldoende zware wapens had en te weinig steun uit het Westen. Ook zouden de Kievse boys enkel verdedigend vuren. Kijk naar de onderstaande ontploffing, veroorzaakt door het Oekraïense leger op zondagavond 8 Februari rond 23 uur, en oordeel zelf of u het met Olaf de verhaaltjesverteller eens bent. De ruiten springen in ieder geval met een flinke vertraging en duidelijk op een enorme afstand van de ontploffingshaard, waar zich een typische paddestoel ontwikkelt. Experts zijn er nog niet uit welk wapen gebruikt is. Er wordt gesproken over de Totshka-U ballistische raket en Luna-M. Ook een speciale bom uit Israel wordt genoemd. Parallel aan deze giga-klap is de stad ook bestookt met de zware multiple rocket launchers Oeragan. BRON.

De klap kwam aan in Donetsk op de chemiefabriek ДКЗХИ. Wat dit verder nog betekent wordt morgen bij daglicht bekeken. In het rayon Krasnoarmeiskaya ("Rode Leger") zijn pantservoertuigen van de Oekraïeners gesignaleerd en wordt er geschoten over en weer. BRON.

Witte fosfor (of gelijkend) over Donetsk

De afgelopen week was het ook raak met witte fosfor bommen van het Oekraïense leger of iets gelijkends.

zondag 8 februari 2015

Blik calling with Gorlovka (2) ENG+NL subs

English summary below.

Vrijdag 6 Februari hebben we weer met Gorlovka gebeld met een andere vrouw. Zij was erbij toen een jongen getroffen werd door een bomscherf en gewond raakte. Zijn darmen kwamen naar buiten. Militaire doelen waren niet in de buurt zodat we weer kunnen spreken van het in het wild bombarderen door het door Washington gesteunde Oekraïense leger.Er zijn vele, vele getuigenissen van oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger. Onderstaande video ook van een slachtoffer uit Gorlovka; het slachtoffer heeft nog enkele woorden over voor Poroshenko. Maar de woorden kunnen net zo goed opgevat worden als zijnde voor Bert Koenders en Marc Rutte. Die steunen namenlijk Poroshenko en zijn leger met woorden, met geld, en met warme kleren voor dat leger. Wat zou de boodschap van Rutte voor deze mensen terug zijn: "Kom op houd nog ff vol. Jullie worden gebombardeerd voor jullie eigen bestwil door Poroshenko!" Zoiets?Opvallend is dat de mensen over het Oekraïense leger klagen vanuit door het verzet gecontroleerd gebied als vanuit door Oekraïne gecontroleerd gebied zoals Debaltsevo, zie HIER.Media update:

Nieuwsuur vrijdag jl. was een stevig staaltje pro-NATO rethoriek. Ivo Daalder mocht aan het woord komen om wapenleveranties aan het Oekraïense leger te verdedigen. Vreemd was, dat deze voor een Amerikaans instituut werkende nederlander, die perfect Nederlands spreekt, het interview met Twan Huijs in het Engels deed (...). Daarna ging Huijs met Jeanine Hennis in gesprek en kwam voor de zoveelste maal het zwaar opgeklopte verhaal van de Russische vliegtuigen aan bod, als verklaring dat de NAVO tropenmacht aan de Russische grenzen wel opgevoerd moest worden. Nieuwsuur met Twan Huijs in de hoofdrol heeft zich nu ook geplaatst in de rij van oorloghitsers.

Ook David Jan Godfroid kwam weer voorbij. Nadat hij toch ook duidelijk beelden had getoond eindelijk van burgers die zich over Poroshenko beklaagden kwam hij de laatste keer weer met het actie-reactie verhaal. Daarbij kwam hij ook zelf onder vuur te liggen. Waar de installaties van het verzet op dat moment dan waren liet de reportage echter niet zien.

Vanuit Donetsk wordt vollop gewaarschuwd voor "Diversanten-operaties". Operaties van kleine groepjes achter de linies. In Donetsk zijn zulke groepjes actief. Gewaarschuwd wordt nu dat ze in Russische of verzetskledij zulke acties plannen om het verzet en de Russen verder te discrediteren. Gisteren zou een groep van 12 diversanten gepakt zijn en vandaag twee man. Hier zijn echter geen beelden van.

English summary

Friday 6 February we called to Gorlovka again. To another woman. She witnessed a boy being hit and in jurred by a Ukrainian shell. No military objects were even close. We may speak of another example of indiscriminate shelling and another warcrime from the Washington backed Ukrainian army.

zaterdag 7 februari 2015

Protest tegen gedwongen mobilisatie in Zaporozhe, Oekraïne

Dappere vrouw neemt het woord over van een militair en zegt wat ze van de mobilisatie en de politiek van Poroshenko vindt. Het vindt plaats in Velikaya ("Groots"), een klein plaatsje in de regio Zaporozhe. ENG-subsOnderstaand de Oekraïense politica en econome Nataliya Vitrenko die commentaar geeft op Kiev's poging om rusland tot agressor staat te benoemen en om alle onbewezen rampen (MH17, Volnovakha, Donetsk, Marioepol) in Rusland's schoenen te schuiven. Duitse ondertitels.

donderdag 5 februari 2015

ENG+NLsubs. Blik op NOSjournaal calls directly with woman in Gorlovka

English below.

Blik belt dinsdag 3 Februari 2015 direct met een inwoonster van Gorlovka.

We hebben diverse contacten, in Gorlovka en andere plaatsen. Met name vanuit Gorlovka krijgen we zeer verontrustende berichten binnen. Dat het Oekraïense leger daar bezig is het leven voor de gewone burger onmogelijk te maken. Bombarderen zonder militair doel. Oorlogsmisdaden dus.

Weinig mensen willen hun verhaal openlijk doen.

Maar deze vrouw die we dinsdag 3 Februari spraken wilde het wel. Opdat de mensen de waarheid horen over Gorlovka en het Oekraïense leger. Luistert u zelf:

* De bommen komen van de Oekraïense Natsguardia.

* Ze vallen overal, chaotisch en ordeloos.

* Ze vallen over alle wijken van de stad. Ook daar waar geen militair doel is.

* Alsof ze onze stad willen vernietigen, met de grond gelijk willen maken.

ENG+NLsubsBlik op NOSjournaal calls directly with woman in Gorlovka, tuesday 3 February 2015

The bombs come from the side of the Ukraine natsguardia

They fall chaotically and indiscriminately.

As if they want to destroy our town and level it with the ground.

woensdag 4 februari 2015

David Jan Godfroid en de Mortieraanval op ziekenhuis Donetsk

Onderstaand treft u enige beelden van de aanval op het ziekenhuis in Donetsk vandaag. Tijdens die aanval werden ook scholen en creches geraakt. De genoemde aantallen dodelijke slachtoffers variëren tussen de 3 en 5.

David Jan Godfroid deed er vandaag verslag van op radio 1. In het kort kwam zijn verhaal er op neer, dat er gevochten wordt, het is actie-reactie, het is niet te zeggen wie er begonnen is met schieten. Allemaal vaag.

Accoord, omdat wij de beroerdsten niet zijn, gaan we mee in het verhaal van Godfroid. Het Oekraïense leger is daadwerkelijk met een bevrijdingsoperatie bezig, en probeert de verzetshaarden van Donetsk uit te schakelen. Daar zijn de laatste dagen vele burgerdoden bij gevallen op uitermate pijnlijke plaatsen. Niet alleen vandaag; eerder was een humanitair uitgiftepunt doelwit. In Gorlovka vielen maandag zo'n twintig burgerdoden te betreuren. We gaan nog steeds mee in het verhaal van Godfroid (hoe macaber ook): waar gewerkt wordt, vallen spaanders.

Maar dan wordt wel de volgende vraag actueel. Met al die burgerobjecten en -slachtoffers in de cenrtra van steden, wat is de militaire "opbrengst" dan geweest van het Oekraïense "bevrijdings"-leger?

Journalistieke uitdaging voor @djmoskou

Want als er bij die stedelijke beschietingen (we hebben het over de echte stedelijke beschietingen van flatgebouwen, ziekenhuizen, scholen en creches) nooit een man in een groen pak zit, of nooit een mobiele mortierinstallatie of iets anders militairs zit, dan is het van tweeën één: 1. Het verzet beweegt dermate snel, dat terugvuren geen zin heeft, je raakt ze 9 van de 10 keer toch niet en je raakt enkel (je eigen?) burgerbevolking. 2. Misschien vuurt het Oekraïense leger wel, zoals vermoed wordt, lukraak op burgerdoelen.

Wij zijn door David Jan Godfroid helaas geblokt op Twitter. Maar ons lijkt dit de journalistieke uitdaging van de week. Zeker nu de anchorman van het Oekraïne nieuws toch in Donetsk zit. Wie wil hem vragen dit uit te zoeken? Je kunt hem gewoon naar dit artikel uitnodigen. Hij is meer dan welkom. Zijn Twitter: @djmoskou

Iets heel anders: Syrië

Heeft iemand verstand van wat er in Syrië aan de hand is? Want ik begrijp daar weinig van. Jordanië wil daar nu posities gaan aanvallen van IS. De VS staan ook al schietgraag klaar. Om IS aan te vallen. Maar IS valt weer Assad aan. En de VS willen Assad ook weg hebben. Kortom, ik heb het idee, dat er ergens een klein linkje onderbelicht blijft. Want zo is het verhaal niet logisch. Onderstaand weer foto's van Donetsk vandaag, het geraakte kinderspeelplaatsje.

DNR waarschuwt voor een Oekraïense provocatieve actie, mogelijk met een bus vluchtelingen, deze week.

Olaf Koens hitst oorlog verder op

"Druk op Obama om Kiev te bewapenen"

"Druk op Obama om Kiev te bewapenen", zo luidt de kop van het artikel dat de hele voorpagina van de Volkskrant van 3 Februari beslaat. Het stuk is geschreven door Arie Elshout en Olaf Koens.

Eerder viel al op hoe het morele kompass bij Olaf Koens in de war is: hij had een minutenlang warverhaal nodig om een simpele vraag over Vanya te omzeilen. In de Volkskrant van vandaag gooit hij het over een andere boeg.

Volgens het artikel van Koens, wil Obama het niet maar blijft de Nobelprijswinnaar welhaast geen andere keus. "De situatie is zo nijpend geworden voor de Oekraïners..." Het artikel ook van Koens verderop in de krant met beelden en verhalen die aan de oude tv serie MASH doen denken, dienen blijkbaar niet om de waanzin van deze onnodige broederoorlog te tonen en Obama te bewegen Poroshenko tot zinnen te brengen. Nee, de pennenvruchten van Koens, dienen ervoor om op de voorpagina te komen met: "Druk op Obama om Kiev te bewapenen"."In Washington klinkt alom de roep om hun (Kiev) wapens te gaan leveren"

Wie die "alom" betreffen, wordt niet duidelijk in het artikel of het moeten de in het artikel genoemde Navo-bevelhebber Philip Breedlove zijn en de vertrekkende Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel die wapenleveranties steunen en Kerry die er voor open zou staan, "volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen".

Kortom, volgens anonieme regeringsfunctionarissen zouden deze 3 heren niet perse tegen leveringen staan. Het is vaag, het is geen "roepen om", en al helemaal niet "alom roepen om". Vooralsnog is het dus enkel Koens met zijn artikel die druk bezig is druk uit te oefenen en de weg voor Obama publicitair te plaveien om tot wapenleveringen over te gaan!

Verder gaat Koens voorbij aan het inteview met Obama op CNN waar de president ruiterlijk toegeeft geholpen te hebben de Maidan-omwenteling een handje geholpen te hebben om zo een Washington gezind bewind aan de macht te helpen. Koens doceert tegen beter weten in over de mogelijke wapenleveranties: "Tot nu toe heeft president Barack Obama die grens niet willen oversteken uit angst dat Amerikanen en Russen op een hellend vlak belandenen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ook nu aarzelt hij nog. Hij wil geen 'proxy war' beginnen. Dat is een oorlog die Amerika en Rusland door hun bondgenoten laten uitvechten, terwijl ze zelf op de achtergrond blijven."

Koens doet net alsof die "proxy" war niet al -vanaf het begin- in volle hevigheid bezig is. Koens fantaseert alsof de oorlog nog beginnen moet. Het valt trouwens op dat Koens graag de interessant uitziende woorden "Proxy-oorlog" en "hybride-oorlog" gebruikt, alleen lukt het hem niet altijd ze ook daadwerkelijk in de juiste context te zetten.

Wij herinneren verder aan zijn speculaties over Putin die volgens de sterreporter een doorgang van Marioepol tot de Krim zou willen forceren. Over Nobelprijswinnaar Obama speculeert de journalist van het jaar veel milder: "Obama geeft de voorkeur aan een diplomatieke oplossing", het doet de vraag rijzen waarom deze Amerikaanse Vredespresident niet vanaf het begin er bij Poroshenko op aandrong de tanks in de remises te laten staan.

Koens, die trouwens ontkent voor de CIA te werken, gaat verder over hoe Obama zijn best doet:

"Met economische sancties probeert hij de Russische president Poetin te doen inbinden."

Volgens Koens wil Obama niet, maar moet hij gewoon, als ware het een natuurwet:

"Vanwege het strijdverloop komt Obama onder steeds grotere druk te staan over te gaan op het leveren van wapens."

Koens, van wie al eerder aangetoond is dat het empathisch vermogen met de lijdende Donbass bevolking beperkt is, probeert de agressie van Poroshenko/Obama niet te beteugelen, maar dicht hen juist nieuwe argumenten toe het conflict verder te laten escaleren. Dat Koens soepel en moreelloos een dader kan omtoveren in een slachtoffer toonde hij al eerder aan. Het lijkt zijn nieuwe handelsmerk te worden.

"De separatisten maken gebruik van zware wapens, zoals tanks, meervoudige raketsystemen, artillerie en pantserwagens. De Oekraïense strijdkrachten zijn daartegen niet opgewassen en moeten terrein prijs geven." Geen woord van Koens erover dat de Oekraïensers die wapens ook hebben, en nog meer: een (inmiddels wel gekortiekte) luchtmacht en ballistische raketten zoals de Totshka-U die het regime niet schroomt in te zetten.

En dan nog een keer, en weer vaag:

"Al deze ontwikkelingen doen aan Amerikaanse kant stemmen opgaan voor wapenleveranties aan de in het nauw gedreven Oekraïners."

Zodra de ontmaskering van Koens nabij is, schiet de journalist van het jaar in de stress, en reageert hij als een kat in het nauw, zo viel op bij de volgende twitterconversatie:De ster journalist, die sinds kort volgens eigen zeggen, een deel van zijn salaris schenkt aan bedelaars, voegt er 2 februari nog een hysterische tweet aan toe:

Olaf Koens ‏@obk

@marcelvandenber Ik heb een broertje dood aan mensen die godverdomme mij er van beschuldigen dat ik voor deze shit verantwoordelijk ben

Het lijkt de jonge reporter, die 17 Februari zijn prijs mag ophalen, allemaal naar het hoofd te stijgen. Hij wist gisteren vanuit de trein van Kharkov naar Kiev nog te melden : "Het ontbreekt ze (het Oekraïense leger) aan zware wapens en het ontbreekt ze vooral aan steun uit het Westen", en verder: "Oekraïense leger beweert nog altijd dat men alleen defensief vuurt en dat men niet de aanval kiest. Misschien gaat dat veranderen de komende tijd, dat men echt een hardere confrontatie zoekt."

Precies gisteren werd bekend dat het Oekraïense leger met Smerch is begonnen te schieten. Dit is veel zwaarder dan GRAD. Het gaat om 300 mm kaliber, een half miljoen dodelijke deeltjes, en een oppervlakte van 8 voetbalvelden dat met een aanval geraakt kan worden. Dit gegeven staat dus in schril contrast met het beeld dat Koens de huiskamer in probeert te brengen. Koens lijkt de kunst te beheersen van feiten en fictie een cocktail te kunnen brouwen. Een overstap van feiten journalistiek naar fact-fiction romans lijkt bij hem in het verschiet te liggen. Onderstaande video over de Smerch en zijn verwoestende werking, helaas niet ondertiteld ("enkel defensief schieten").21+ Onderstaand horrifieke beelden uit Gorlovka van 2-2-2015, ENG-subs. (Gesproken wordt over 20 doden. Resultaat van wat Koens eufemistisch "defensief schieten" noemt)

Volgens Koens is het niet de burgerbevolking die lijdt onder het gebrek aan steun uit het Westen. Het is het leger dat dit veroorzaakt dat volgens Koens niet genoeg steun uit het Westen krijgt. Een leger dat volgens Koens citerend, "alleen maar defensief vuurt", maar voegt Koens eraan toe: "...misschien gaat dat veranderen", waarmee hij dus in feite de eerdere uitspraak van het "enkel defensief" vuren onderschrijft. Koens' wartaal gaat er bij Bureau Buitenland en Chris Kijne in als God's woord in een ouderling.

Krater van 5 meter diameter in Donetsk vandaag, "defensief schieten".Aanval op een vol ziekenhuis in Donetsk, 3 doden, vele gewonden, vandaag. DJ Godfroid (NOS) is op de hoogte. We gaan afwachten of/wat hij bericht. Volgen Koens, "enkel defensief schieten"Udo Ulfkotte maakte eerder melding over buitenlandse correspondenten waarvan sommigen niet officiële banden zouden onderhouden met inlichtingendiensten.

ENG-subs Novorossiya militair vertelt over gevangenschap bij Prawi Sectordinsdag 3 februari 2015

Het verzet evacueert bewoners Uglegorsk ENG + NL subs

Reportage van 3 Februari van de evacuatie door het verzet van de burgerbevolking van Uglegorsk. Het Oekraïense leger is daar net verjaagd. De bevolking verkeert nog in shock. Met dank aan Komsomolski Prava, Dimitri Steshina en Alexander Kots. BRON.

ENG + NL subs gedaan door BlikENG subs done by KazzuraVideo van Uglegorsk na inname door het verzet (video ook van 3 Februari)