maandag 10 mei 2021

Rake Collumn van Thierry Baudet: Het belang van Ophef

 Rake collumn van Thierry Baudet. Van de FVD website.

Over het nut van “ophef”. Waarom FVD de mediamacht niet schuwt

Al sinds het ontstaan van FVD is de partij regelmatig “in opspraak”, zoals dat wordt genoemd. Er ontstaat “ophef” - grote verontwaardiging in media en politiek over een uitspraak, een appje of een gesprekspartner.

In de loop van de jaren zijn er velen geweest die mij en de partij op allerlei standpunten steunden - maar die moeite hadden met die “ophef”. Zij meenden dan dat dit ging om “bijzaken” en dat het ons afhield van ons “politieke werk”. Dat we ons, kortom, moesten focussen op de breed geaccepteerde, centrumrechtse stokpaardjes en verder binnen de bandbreedte van het maatschappelijk betamelijke moesten blijven. Zo zouden we het effectiefst kunnen opereren. Salonfähig worden. Een breed publiek kunnen aanspreken.

Ik ben het met deze opvatting niet eens. Daarom schuw ik het niet om “ophef” te veroorzaken. Daarom trotseer ik steeds weer zo’n mediastorm en ben ik zelfs bereid geweest om afsplitsingen te laten ontstaan.

Maar ik heb de reden daarvoor eigenlijk nooit echt uitgelegd. Waarom ik de zaken die “ophef” veroorzaken juist niét zie als bijzaken - maar als de essentie van wat wij moeten doen.

Wat winnen we erbij?

Ik kan me goed voorstellen dat dit voor velen contra-intuïtief aanvoelt. Dat ze misschien zelfs boos op mij worden van dat regelmatig terugkerende “gedoe”. Want waarom zou je als politieke partij nou continu in allerlei schandalen verwikkeld willen raken? Waarom steeds die filosofische vragen? Waarom die provocerende tweets? Wat heb je daarbij te winnen?

De sleutel ligt in het effect dat beoogd wordt met de schandalen - die, welbeschouwd, worden gecreëerd en enorm worden opgeklopt door de gevestigde macht. Zíj maken steeds iets tot “ophef”, zíj bepalen wanneer een woordje of grapje of ontmoeting iets heel verdachts of gevaarlijks is (en het is ook lang niet altijd precies te voorspellen wanneer dat eigenlijk gebeurt en hoe iets kleins ineens groot wordt of iets groots merkwaardig genoeg klein blijft) - maar áls het gebeurt is dat altijd met een reden, met een doel: het buiten de orde verklaren van een standpunt of opvatting. Het afgrenzen van de acceptabele discussieruimte. Om daarmee, uiteindelijk, en dat is de kern, de randvoorwaarden van het debat zó af te bakenen dat zij altijd winnen.

Taboes doorbreken

Dus de dingen waar wij - politiek gezien - tegen zijn - zoals massale immigratie, klimaatbeleid, Europese eenmaking, coronaregels - worden als het ware “beschermd” door frames die tegenstanders opgeplakt krijgen en die een vertaling zijn van een bewust gecreëerd en in stand gehouden taboe.

Ik zal een aantal voorbeelden geven van frames en taboes die ik in mijn leven heb geïdentificeerd en - hopelijk - tot op zekere hoogte heb doorbroken.

Nationalisme

Allereerst: het taboe op “nationalisme”. In mijn jeugd was het volstrekt aanvaard dat dit zou leiden tot oorlog. De “acceptabele”, “salonfähige” rechtse positie was dat nationalisme inderdaad gevaarlijk is, maar dat er wellicht praktische of temporele belemmeringen zijn voor Europese eenmaking. Wie het frame van “enge nationalist” (of “xenofoob”) opgeplakt kreeg was “af”. En daardoor verdedigde niemand ronduit de natiestaat en ging de Europese eenmaking zonder veel tegenstand door.

Dat taboe heb ik proberen te doorbreken door in De Aanval op de Natiestaat te laten zien (met enorme woede en ophef tot gevolg) dat nationalisme juist kan leiden tot vrede, en imperialisme en eenmaking tot oorlog. Ik trotseerde het frame (“enge nationalist!”) en ontmaskerde het achterliggende taboe.

Met als gevolg dat de argumentatieruimte om tegen de EU te zijn extreem is vergroot en onze tegenstanders (de voorstanders van eenmaking) feitelijk met lege handen zijn komen te staan. Hun “argument”, zeg maar, was het taboe op nationalisme. Wie dat taboe doorbreekt, wint de discussie.

Klimaat

Iets vergelijkbaars kwam ik tegen in het debat over klimaat. “CO2 leidt tot klimaatverandering en moet worden teruggedrongen” - dat was ook de positie van “acceptabel rechts”. Dus meegaan in het verhaal over “vervuiling”, over “schoon” en “duurzaam” - met dan als maximale uitkomst het toevoegen van kernenergie aan de energiemix. Maar ondertussen krachteloos blijven tegen het groene verhaal an sich, de klimaatakkoorden, de klimaatwet, Kyoto: enfin, de duurzaamheidsreligie als zodanig.

Ook hier kreeg ik aanvankelijk heel het land (en een groot deel van onze aanvankelijke supporters) over me heen toen ik zei: we gaan het “CO2-is-gevaarlijk” frame doorbreken! Er ís geen versnelde opwarming als je een wat langer tijdspad overziet. En CO2 leidt juist tot vergroening. Er dreigt geen tekort aan olie en gas - want de fossiele brandstoffen zijn mogelijk überhaupt niet eens “fossiel” en sowieso nog voor duizenden jaren voorhanden.

Opnieuw: een zeer groot taboe. Iets ondenkbaars. Wat zo’n beetje niemand in mijn omgeving aandurfde. Iedereen riep: blijf daar nou weg, focus je alleen op immigratie en EU, of desnoods op de kosten van de klimaatplannen, niet op de achterliggende filosofie, dat leidt tot ophef, dat begrijpen mensen niet, dat is onnodig..!

Toch heb ik dat gedaan en ook daarmee vervolgens enorme speelruimte verworven om buiten de “kaders” te treden die door de tegenstander waren gesteld. Het gevolg is dat ook op dat onderwerp de gevestigde orde nu in feite zonder verhaal zit. Omdat hun wapen, het taboe op “schaarste”, “vervuiling” en het frame van “u bent niet duurzaam, u vernietigt de aarde” onschadelijk is gemaakt.

Het coronataboe

Iets vergelijkbaars speelde met corona. Hier was het frame “wappie”, en het taboe “griep”. Ook dat hebben we doorbroken. Toen Wybren de moed had om met Lange Frans en Tisjeboy Jay af te spreken was de wereld te klein (want de tegenstanders van de maatregelen moesten uit elkaar worden gespeeld - met “wappies” mocht je niet omgaan). Het bekritiseren van de absurde persconferenties met doventolk (alsof we te maken hadden met een kernramp of een dijkdoorbraak) leidde tot een soort nationale haatorgie. En - meest belangrijk - het was ten strengste verboden om corona te vergelijken met de griep - wat het vervolgens onmogelijk maakte om het (feitelijk onjuiste) “pandemieframe” van de regering (grootste crisis sinds mensenheugenis, nooit eerder vertoond, etc.) met een feitelijk correct tegenframe “zware griepgolf” (wat corona immers ís) te bestrijden.

Ook hier hebben we dus de noodzakelijke ophef doorstaan, het frame doorbroken en het taboe ontmaskerd om de strijd te kunnen aangaan. Als we dat niet hadden gedaan (en waren blijven doen wat o.a. de JA21-afsplitsers wilden: de maatregelen bekritiseren op inconsistentie, maar niets zeggen over de mortaliteit van corona, de risico’s cq. onnodigheid van vaccinaties, de hysterische aard van de “crisis”) hadden we nooit een effectieve oppositie tegen de maatregelen kunnen organiseren.

Nog meer estabiishment-taboes

Maar met deze drie taboes zijn we er nog lang niet. Want onze tegenstander (het links-liberale blok dat de macht heeft in ons land, de beschikking heeft over zo’n 110 Kamerzetels, de steun heeft van journalistiek, academie, ambtenarij en multinationals) maakt gebruik van nog veel meer taboes of semi-onaanvechtbare claims om de eigen agenda door te drukken.

Eén daarvan - niet te missen - is de Tweede Wereldoorlog, die al decennia wordt ingezet om massale immigratie en multiculturalisme te promoten en kritiek daarop te smoren. Zolang wij dat niet ontzenuwen zullen we nooit effectief ons volk en onze identiteit kunnen beschermen. Omdat zij dan altijd weer dingen gaan roepen als: “Oh, wilt u dat de treinen weer gaan rijden…!?”

Daarom was de “poster” van 5 mei zo belangrijk. En daarom werd iedereen ook zo boos: we hadden raak geschoten. Hun thema, hun wapen, de vergelijkingen van Grunberg en Geert Mak tussen Marokkanen en joden, het in stelling brengen door Thom de Graaf van Anne Frank in de strijd tegen Fortuyn - we pakten het van ze af. We zeiden: de Oorlog ís niet van jullie. En bevrijdingsdag mogen wij op onze eigen wijze invullen. De volgende keer dat ze weer met de Oorlog aankomen om hun immigratiestandpunt kracht bij te zetten staan zijzélf nu te kijk - want je mocht de Oorlog toch niet “politiseren”?

En zo zijn er nog veel meer frame-ophef-taboe combinaties. Neem de anti-Rusland-propaganda die ingezet wordt om (opnieuw) Europese eenmaking te propageren, de klimaatagenda te pushen (Russisch gas mag niet!) en de Amerikaanse geopolitieke upper hand ten opzichte van Europa te handhaven (want zolang contacten met Rusland out of the question zijn, kan de natuurlijke Europese “brugfunctie” tussen de Atlantische wereld en Eurazië niet tot stand komen - en zijn we totaal afhankelijk van de ”grote broer” in DC). Het frame waarmee mensen worden gecancelled is “Poetin-fanboy”. Uit angst om dat label opgeplakt te krijgen, hoopt de gevestigde macht dat niemand zich sympathiek over Rusland durft uit te spreken en de gewenste politieke richting ook hier ongestoord kan worden voortgezet.

“Vrouwenhaat”, nog zo’n frame, dat het taboe op de keerzijde van feminisme moet beschermen. Wie spreekt over de verschillen tussen mannen en vrouwen, de uitdagingen van werken én kinderen opvoeden, het belang van het huwelijk, de schoonheid van jing en jang, rolverdelingen, etc. - die wordt uitgescholden voor “seksist”. Ophef. Angst. Er wordt “afstand nemen” geëist - en de discussie is gesloten.

Ga zo maar door. Elk frame dat ophef veroorzaakt, beschermt een taboe dat op zijn beurt weer een belangrijk ideologisch programmapunt van de gevestigde macht ondersteunt.

Conclusie

Zolang we bang blijven voor die frames blijven de onderliggende taboes onaangetast en vechten we met één arm op de rug. Strijden we altijd op eigen helft - zijn we altijd in de verdediging. En winnen we dus nooit.

Daarom is het absoluut essentieel om de frames één voor één te blijven ontzenuwen en de taboes stuk voor stuk te doorbreken. Daarom is het onvermijdelijk dat FVD in de ogen van het establishment “controversieel” blijft - en dus niét “salonfähig” hoeft te worden. Die controverse rekt vervolgens het debat op. Het verschaft ademruimte. Niet alleen voor onszelf - maar voor iedereen die zich benauwd voelt door de steeds kleiner wordende discussiekaders van de gevestigde macht. Zo zijn we daadwerkelijk een bevrijdingsbeweging. Wij werpen elke keer weer het juk af van de gevestigde macht (en voor de goede orde: in onze eigen ogen zijn wij geheel niet “controversieel”, maar extreem gematigd, redelijk, rustig en bestuurswaardig - maar omdat we de moraalmacht uitdagen worden we niet zo bezien).

Dat betekent dat ons werk zwaar is - veel zwaarder dan alleen maar binnen de gestelde marges “redelijk rechts” zijn - en het vergt mensen met een zeer sterke geest. Met moed, heldenmoed. Het vergt ook grote intelligentie, omdat je elke keer “om het hoekje” moet kijken. Wanneer een frame wordt gehanteerd is de normale menselijke reactie om weg te kijken. Om te zeggen: oh, oeps, sorry! Maar wij moeten elke keer tóch kijken. De verboden ruimte betreden. De deur openen, laten zien dat er geen spook verstopt zit onder het bed. En nooit “sorry” zeggen. Nooit! Want dan erkennen we de morele macht van degenen die het ophefframe creëren. Dan winnen zij.

Daarom ga ik steeds weer de ophef aan. Daarom “is er altijd wat” rond FVD. Daarom is het vaak niet “leuk”, niet “prettig”: precies dát is ons werk. Onze baan. Alleen dán doen we iets dat betekenis heeft. Dus FVD zal ophef zijn - of zal niet zijn. Enjoy the ride.

Thierry Baudet

51 opmerkingen:

 1. Briljant stuk, volkomen mee eens. Enige aanvulling is gewenst, alsmede wat voorbeelden, maar zo kan het ook.
  [ “Oh, wilt u dat de treinen weer gaan rijden…!?”]
  Hoe eerder hoe liever. Niet richting vernietigingskampen, maar in ieder geval uit dit land, maakt niet uit waar naartoe.

  Ik mis wel het feit, dat de uitverkorenen de complete macht in handen hebben: regering, parlement, burgemeesters en ander bestuurlijk niveau, nagenoeg alle media, banken, verzekeringsmaatschappijen, ngo's, de grote bedrijven, woningbouwverenigingen, noem het maar op.
  De rot zit werkelijk overal. Een Augiasstal is er niets bij.

  En alles "in Your Face!".

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wolf schrijft: [En alles "in Your Face!".]

   Voor jou en mij wel, Wolf.

   Maar de meeste mensen hebben echt niet in de gaten ( ik citeer Wolf) : dat de uitverkorenen de complete macht in handen hebben: regering, parlement, burgemeesters en ander bestuurlijk niveau, nagenoeg alle media, banken, verzekeringsmaatschappijen, ngo's, de grote bedrijven, woningbouwverenigingen, noem het maar op.

   Ook hier bij Blik zijn er volop die het niet kunnen zien.

   Noem me één groot westers Media bedrijf dat niet compleet wordt gecontroleerd door hen ... noem er één !

   Idem: Grote banken.

   Idem: Grote bedrijven

   Idem: Grote Social Media bedrijven .

   Idem: De Westerse geopolitiek. (Invloedrijke Politici, pundits, professoren.)

   'In your face' betekent dat je iets heel brutaals of kwetsends doet, en dat degene die het slachtoffer is, WEET dat hij nu gepakt wordt. Maar ze zien het niet. Ze zijn gebrainwashed.

   Verwijderen
 2. De enige verstandige FvD 2e kamer zetelhouder is Wybren van Haga.
  Verstandig genoeg om gepaste afstand te nemen van wat Baudet “ophef” in de aanloop naar Bevrijdingsdag noemde.
  Goed onderbouwde en verstandige ophef zie ik alleen bij Wybren.
  Zonder Wybren geen kans en gezond verstand op dit moment in de 2e kamer.
  Petje af voor hem....... doe het daar in de 2e kamer maar eens in je eentje op een beschaafde manier.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben het volledig met je eens. De man is geloof ik de enige met een gezond verstand.

   Have a nice day Ed.

   Verwijderen
  2. Remi en zijn hartsvriendje Eddy.

   Kleffe toestanden, Remi !

   Verwijderen
  3. Klef antwoord Meneer J. Verheul.

   Verwijderen
 3. Vaxxed vandaag! Ik heb nog geen staart, horentjes, en ben nog net zo gek als voorheen. Geen enkel side effect nog.

  Ik ben het niet altijd met Baudet eens, maar waardeer zijn geluid zeker!

  Je kunt nog geen grapje meer maken! De mevrouw voor mij kocht wat tuinprullaria bij de Action. Ik zei: dus de oeigoeren doen dus af en toe toch wel iets goeds! Om zo de afkeuring van de hele wachtrij te krijgen...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Staart en horentjes zul je nú hoogstwaarschijnlijk nog niet krijgen.
   Jammer voor je dat je zo bang gemaakt bent, dat je iets in je hebt laten spuiten waarvan je de gevolgen iedere dag kan verwachten. Iedere dag, zo lang (of kort) je nog leeft, die onzekerheid. Het is niet meer uit je te halen, sterker, over een paar maanden moet je weer gespoten worden. Je hele leven lang, tot ze aan Covid 33 gekomen zijn. En dan komt er iets nóg gevaarlijkers, met nog meer mutaties. Mafkees.
   Kreeg je de afkeuring van het wachtende plebs omdat ze vonden dat die Oeigoeren helemaal niks goed doen?

   Verwijderen

  2. Tja, succes ermee Rootman. Je zit nu in een experiment dat kijkt naar de korte en lange termijn gevolgen van gentherapie voor een ziekte die niet bestaat. Dat je nu misschien maar het buitenland kunt, was naar ík begreep de voornaamste reden om voor de prik te gaan? - Wie ben ik om daar iets van te zeggen, zeker nu het feit achter de rug is. Wat ik zeg: succes ermee

   Verwijderen
  3. Willem schrijft: [ een ziekte die niet bestaat ]

   Zo is het. En dat ze 1300 miljoen Indiers hebben omgekocht om een toneelstukje op te voeren, daar zal Willem ook wel van weten hoe ze dat gedaan hebben.

   Het kan natuurlijk ook zijn dat niet Rootman de 'mafkees' is, zoals Dwarsligger zo fijnzinnig (maar uiteraard niet onderbouwd) beweert, maar Willem.

   Verwijderen
  4. Waar heeft die boer het nu weer over?
   Ramen en deuren sluiten blikmensen.
   De India variant komt eraan.
   Snel de Gen spuit halen voordat die variant in Nederland komt. Gen Spuiten in overvloed, want ze raken die zelfs aan de straatstenen hier niet kwijt.
   Ik vind die Willem en dwarsligger wel verstandig. Ofschoon Willem een of ander vrijmetselaar is, dwarsligger een gelukkig gepensioneerde en ik chauffeur. :-)

   Verwijderen
  5. [En dat ze 1300 miljoen Indiers hebben omgekocht om een toneelstukje op te voeren]
   Slaat weer even helemaal nergens op, @JV. Je geeft nu te kennen slecht te zijn geïnformeerd. Er is helemaal niets aan de hand, behalve dat de media weer moord & brand schreeuwen en misselijke foto's en films plaatsen over lijkverbrandingen. Dat is daar namelijk de gewoonte. En jij bent daar nog wel geweest... Toch iets gemist tijdens je reis.

   Verwijderen
  6. BERICHT VAN ROOTMAN.

   (Toelichting: Rootman staat op 'Blogspot Rantsoen', een soort censuur waarbij je maar enkele posts per dag er door krijgt.
   Hij mailt zijn opmerkingen dan naar mij. JV)

   Ik krijg er steeds minder berichten door! Zou jij deze post bij blik willen plaatsen in het draadje over mijn inenting?


   [ Het is inderdaad om te kunnen reizen etc. , en daar ben ik best blij over! Ik heb al corona gehad, en heb bovendien een noodvoorraad ivermectine en eigen geteelde Artemisia annua. Verder ben ik dus niet bang voor corona maar ook niet voor die prik.(als grote held kan ik er niet naar kijken; dan zou ik flauwvallen)


   Dr Kory heeft een slimme strategie ontwikkeld om vele levens te kunnen redden (waarom zo extreem doen om corona totaal te ontkennen??? Dat komt op mij over als alles of niets ideologische blindheid): niet meer tegen de vaccins ageren en ivermectine als een hulpgeneesmiddel te promoten. Zo hoopt hij de extreme weerstand van machtige big pharma te omzeilen...
   ]

   Verwijderen
  7. Wolf 2.45

   schrijft: [ Je geeft nu te kennen slecht te zijn geïnformeerd. Er is helemaal niets aan de hand,]

   Iemand is slecht geïnformeerd als hij weinig betrouwbare bronnen heeft.
   Ik beschouw Arundhati Roy als de allerlaatste persoon ter wereld die in een Big Pharma conspiracy zou deelnemen.

   Wat zij schrijft overtuigt mij: http://www.informationclearinghouse.info/56513.htm

   citaat:
   ( Ze beschrijft de ongelooflijke chaos en de corruptie: artsen die nu snel rijk wqillen worden van wanhoipige mensen etc etc ... en vertelt dan een korte eigen ervaring met haar kennis T. )

   None of this conveys the full depth and range of the trauma, the chaos and, above all, the indignity that people are being subjected to. What happened to my young friend T is just one of hundreds, perhaps thousands of similar stories in Delhi alone. T, who is in his 20s, lives in his parents’ tiny flat in Ghaziabad on the outskirts of Delhi. All three of them tested positive for Covid. His mother was critically ill. Since it was in the early days, he was lucky enough to find a hospital bed for her. His father, diagnosed with severe bipolar depression, turned violent and began to harm himself. He stopped sleeping. He soiled himself. His psychiatrist was online trying to help, although she also broke down from time to time because her husband had just died from Covid. She said T’s father needed hospitalisation, but since he was Covid positive there was no chance of that. So T stayed awake, night after night, holding his father down, sponging him, cleaning him up. Each time I spoke to him I felt my own breath falter. Finally, the message came: “Father’s dead.”

   Verwijderen
  8. Rekensommetje


   Don’t be “bedazzled” by the media hype about Covid infections in India. During normal times, India’s per year death rate is roughly 7.3 persons/1000 people. India has about 1.3 billion people. Do the math and you get an average per day death of roughly 26,000 DEAD PER DAY…..this is NORMAL. To all the hysterical Covidiots, calm down unless the daily death toll from Covid rises above 26,000 per day. As many should already know, the virus is a scam; never isolated or proven to exist.

   Verwijderen
  9. Willem,

   Ik kan elke dag weer een andere rekenmeester citeren die bewijst dat Corona veel meer dan 500.000 doden veroorzaakte in de VS, en elke dag ook weer een andere rekenmeester die toont dat het er veel minder zijn dan 500.000.

   Daarom houd ik me daar niet zo mee bezig.

   Ik zie dat er in zowat elk land ter wereld periodes zijn dat de pleuris uitbreekt, dat er chaos is en ellende.
   En dan denk ik: dat heb ik nooit eerder gezien.

   Het lijkt me onwaarschijnlijk dat je 7 miljard mensen kan omkopen om een toneelstuk op te voeren - enkel en alleen voor de Big Pharma winsten, of voor de NWO ambities om de wereld te regeren.

   Heel, Heel Heel veel van wat er wordt beweert is niet waar. Soms zijn het opzettelijke leugens, maar meestal verkeerde voorspellingen.

   Ik weet nog dat hier op Blik mensen waren die vorig jaar zeker wisten dat we nu (2021) al wel 300 miljoen doden zouden hebben door de hongersnood. Er is nog nergens een hongersnood. Nul doden.

   Verwijderen
  10. Kijktip: Dark Horse. ( 30 min)

   https://www.youtube.com/watch?v=X2t1bEQKUXA&t=649s

   Ze analyseren de uitspraak van Joe Rogan ( als je 20 jaar bent kun je beter geen vaccin nemen),

   ze tonen de schijnheiligheid van Fauci ( Hij zorgde ervoor dat 'gain of function' onderzoek weer werd opgepakt. En als je een mogelijke veroorzaker van de Corona ellende moet aanwijzen, dan hoort Fauci daar bij)

   Ze tonen de verschillende risico's ( wel vaccin, geen vaccin) en wegen die tegen elkaar af.

   Ze beseffen dat de keuze die je voor jezelf maakt ( bijv: " geen vaccin want ik overleef een besmetting gemakkelijk") wel betekent dat je een tijdje besmettelijk kan zijn voor een omgeving waarin misschien heel kwetsbare mensen rondlopen.

   Etc.

   Verwijderen
  11. @JV, [Vaxxed vandaag! Ik heb nog geen staart, horentjes, en ben nog net zo gek als voorheen. Geen enkel side effect nog.]
   Wat betreft onderbouwing van mijn schrijven denk ik dat dit schrijven van Rootman ook niet echt de veiligheid van de diverse vaccins onderbouwt.

   Verwijderen
  12. @ Dwarsligger.
   Rootman heeft nooit geschreven dat het vaccin veilig is.
   Hij denkt alleen niet dat het meer nadelen geeft dan wanneer hij het niet neemt< want dan kan hij niet naar Spanje.
   Verder geeft hij schertsend weer dat er tot nu toe geen side effects zijn.( Geen hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, bedoelt hij natuurlijk, maar hij doet het ironisch.)
   Ik zie dus nergens een niet-onderbouwde bewering ( bij Rootman).

   Maar wel bij Dwarsligger. Die fantaseert alles aan elkaar (*), en trekt dan de conclusie: 'mafkees'.

   (*) ... over een paar maanden moet je weer gespoten worden. Je hele leven lang, tot ze aan Covid 33 gekomen zijn. En dan komt er iets nóg gevaarlijkers, met nog meer mutaties. Mafkees.

   Ik zie dit soort zaken onmiddellijk, want mijn opponenten hebben nooit ook maar één poot om op te staan, en hun werkwijze is dus altijd hetzelfde:
   Ze bedenken een hoop slechte eigenschappen die ik in hun fantasie heb, en roepen dan een scheldwoord naar me.

   'Armoe troef', zeggen wij in Brabant over zulke opponenten.

   Verwijderen
  13. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  14. Wa da de gullie in broabaant zeggen za me amme reet roesten.
   Hier zeggen wij quatschkop tegen betweterige kwezels als gij.
   SDR heeft verder gekeken dan jij en geeft een zinvoller kommentaar.
   Wat betreft vaccins laat ik iedereen vrij in zijn/haar keuze.
   Dat ik iemand een mafkees vindt als ie een vaccin neemt, is mijn eigen mening en daar motte gij ut moar meei doen manneke.

   Verwijderen
  15. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  16. SDR,

   was jij het niet die een jaar geleden beweerde dat er nu 300 miljoen doden door honger zouden zijn? Als gevolg van de Corona maatregelen?

   Waar zijn ze?


   Verwijderen
  17. JV, was jij het niet die een jaar geleden met allerlei berekeningen kwam met als uitkomst een krankzinnige hoeveelheid doden, om de Coronamaatregels te promoten en nog aan te willen scherpen?
   Waar zijn al die dooien?
   Als er geen Corona was geweest hadden we het voorbije jaar wereldwijd een enorme ondersterfte gehad.

   Verwijderen
  18. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  20. [Wat betreft vaccins laat ik iedereen vrij in zijn/haar keuze]

   Dank je de koekoek. Je hebt er helemaal niks over te zeggen.

   Iedereen moet zich informeren, naar zijn eigen lichaam, leeftijd en conditie kijken en dan bepalen welke gok hij maakt:
   - met vaccin heb je minder kans op Corona, maar wel een kans op rare gevolgen.
   - zonder vaccin heb je iets meer kans op corona, maar geen kans op onbekende gevolgen in de toekomst


   Dark Horse podcast is nu interessant.


   Geert van den Bossche zegt: wie nu een vaccin neemt maakt antistoffen aan van type x. Als later Corona33 komt, dan herkent jouw lichaam dat aan de Corona eigenschap en begint heel veel antistoffen x aan te maken. Maar variant 33 laat zich niet stoppen door x.

   Geert van den Bossche zegt: zònder vaccin zou je mogelijk wèl de juiste antistoffen ( y) aan maken om corona33 te stoppen.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Original_antigenic_sin

   Ik weet niet of Geert gelijk heeft of zal krijgen.

   We zien al wel dat er nu veel meer jonge mensen ziek worden van Corona.
   Dat is een slechte ontwikkeling. En misschien wel een gevolg van waar Geert voor waarschuwde.

   Beste optie op dit moment: Gezond eten, bewegen, vitamine D op orde ( minstens 35 ng/ml), zink en nog wat stofjes slikken, af en toe een sauna of koud bad, elke 10 dagen wat Ivermectine. Niet zingen in de kerk...of voor het zingen de kerk uit: gebruik je verstand.

   Verwijderen
  21. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  22. Ja, in de eerste maanden van Corona heb ik de cijfers gebruikt die uit China kwamen en ik zag welke maatregelen in China werden genomen.
   Mijn conclusie was: Als de Rnul zo hoog is, en de CFR zo hoog is, dan gaan er heel erg veel doden vallen.
   ( Ik rekende met Rnul = 2,5 Onderzoeker Wathelet zei dat de Rnul=7 ook best mogelijk zou zijn. Ik was dus nog voorzichtig: en dan kom je toch al op 400.000 doden in geval je niks zou doen)

   Die Rnul en die CFR waren gewoon bekend en stonden op de CDC en RIVM website begin februari. Maar vreemd genoeg riepen RIVM en regering: het is maar een griepje! Het komt niet hier! Paniek is het grootste gevaar! En op sommige websites werd gedacht dat Corona maar een biertje was. (Geloof je niet hè ! Stel je voor:
   een heel jaar in de hele wereld ruzie over een biertje !)

   Nou, de Rnul en de CFR bleken gelukkig veel lager dan eerst gedacht, dus viel het mee.

   Ik had natuurlijk wel gelijk: Zolang je niet weet wat het is, ga je uit van de worst case scenario.
   Wat ik in febuari schreef was dus niet fout.
   Enfin: de rest is history. Z
   oek op mijn blog maar naar fouten. Je zal ze niet vinden.

   Verwijderen
  23. @ SDR
   Ik heb al jouw links nagekeken.


   Katholiek Nederland:
   "Het aantal mensen dat te maken krijgt met hongersnood zou kunnen groeien van 135 miljoen tot meer dan 250 miljoen, stelt het WFP. Ten minste dertig miljoen mensen zouden binnen enkele maanden kunnen sterven wanneer de voedselhulp niet op gang komt."

   Geen 300 miljoen.

   =====
   https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/12/corona-laat-de-hongersnood-in-de-wereld-versnellen/

   Nergens een woord over 300 miljoen doden.

   =====
   https://actionaid.nl/2020/05/06/corona-verergert-bestaande-hongersnood/

   Nergens een woord over 300 miljoen doden.

   =======
   https://nos.nl/artikel/2334114-hongerpandemie-dreigt-niet-corona-zelf-maar-gevolgen-maken-meeste-slachtoffers


   "Door de coronacrisis verdubbelt het aantal mensen in acute hongersnood nagenoeg van 135 naar 260 miljoen aan het eind van dit jaar."

   Geen 300 miljoen hongerdoden dus.

   Verwijderen
  24. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  25. Ik meen dat Matt degene was die het meldde.

   Maar ik zou niet weten hoe ik die posts kan vinden.

   Verwijderen
  26. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  27. Ik gebruikte Rnul en CRF van Corona zoals die op dat moment door de meest betrouwbare bronnen ( zo dachten we destijds toch) werden genoemd.

   Dat is wel even andere koek dan te beweren dat er 300 miljoen doden door hongersnood door Corona zullen vallen, wat dan met google nergens meer is te vinden, al sugerreert SDR dat diverse bronnen 'hier wel voor waarschuwden'.

   Ze waarschuwen nergens voor 300 miljoen honger doden.

   =======


   [Er is nog nergens een hongersnood. Nul doden.]

   Ik heb in het nieuws nog geen alarm gehoord over een hongersnood her of der.

   Er is een al heel lang durende oorlog in Yemen met veel sterfte door ondervoeding, maar de link met Corona ontbreekt volgens mij.

   En zo is het in veel meer landen: Veel landen zijn arm, slecht georganioseerd, en dan is er hier en daar ondervoeding, waardoor mensen sterven die niet zouden sterven als ze voldoende eten hadden.
   Maar wordt dat ergens als een direct gevolg van de Corona opgevoerd? Ik heb er niks over gelezen.
   Om dat goed duidelijk te maken schrijf ik: Nul doden.

   Dat zal nooit precies zo zijn, maar in elk geval niet 1 miljoen doden. Dan hadden we er elke dag over gelezen.

   Dus die 300 miljoen was destijds enorm overdreven. Maar erger: het was niet onderbouwd.

   Mijn bewering was destijds veel beter onderbouwd dan wat je in de krant las (griepje!!) of op de blogs ( biertje !) .

   Verwijderen
  28. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
 4. Wat is hij blij lijkt wel die Rootman.
  Joepie, ik mag weer meer. Ik hoor erbij.
  Niet beseffend dat hij zich beet heeft laten nemen door de angst die hem is aangepraat via tv en andere tv slachtoffers.
  Geen medelijden heb ik met zulk dove mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Misselijke twitter-truc nummer zoveel: Iemand geeft een link naar een bericht, dat Neurenberg 2 van start gaat. De link van twitter is: https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/amp/?__twitter_impression=true

  Het venijn zit 'm in de staart: na de slash achter 'info' voegt twitter er iets aan toe, met als resultaat, dat de pagine zwart wordt.
  Knip en plak de link opnieuw, maar haal "amp/?__twitter_impression=true" weg en je krijgt de pagina in volle glorie. Zo werkt dat dus -not- bij de (kuch) sociale media.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uiteraard mag je de link ook lezen, lijkt me belangrijk genoeg.

   Verwijderen
  2. Nog meer leuk nieuws van die website: Thus, this study indicates that smokers in China are significantly less likely to be hospitalized due to COVID-19.

   Ik steek er nog maar weer eentje op. Proost.
   (ja, ik ben weer begonnen, dom dom dom, maar het niet-roken leverde meer stress op dan het roken...

   Verwijderen
 6. JV, je schreef:
  [Ik beschouw Arundhati Roy als de allerlaatste persoon ter wereld die in een Big Pharma conspiracy zou deelnemen.]

  Die Arundhati Roy schreef: the pandemic is a portal.
  Quote van de Klaus Waus lakeien:

  Arundhati agreed that we can use her words in the context of this film, to raise awareness of the Global Goals for Sustainable Development.


  In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). It's now five years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses, civil society and the general public to work together to build a better future for everyone.


  Iets korter en duidelijker: Arundhati Roy staat min of meer voor build back better.
  En de build back better van een zakkenvullende professor van de weet niks kunde Klaus Schwab (vandaar Klaus Waus) is wel degelijk een complot tegen onze vrijheid in Nederland van een club die niemand hier in Nederland gekozen heeft waarbij big farma een hulpmiddel voor hun is. Hun doel heiligt immers alle middelen.

  En dan schrijf jij vrolijk, Ik beschouw Arundhati Roy als de allerlaatste persoon ter wereld die in een Big Pharma conspiracy zou deelnemen.


  Zal ik het jou zeggen JV om je oogkleppen af te zetten.
  Arundhati Roy zit er juist midden in en laat zich gebruiken om mee te werken aan die bbb agenda.

  Uitgerekend JV wat zichzelf ook wel een kundig complotdenker noemt laat zich in de luren leggen door Arundhati Roy.

  Maar zoals vaker in de geschiedenis, ik heb complotdenker JV vaker bekritiseerd.
  Deze keer heb ik het redelijk onderbouwd waarom nu weer de kritiek op hem.
  Heb een fijne dag nog allen hier.  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Arundhati Roy schreef teksten voor een film waarin ze toont dat het anders moet in India.
   De arme klasse leeft als slaaf. Het land is een ramp op velerlei gebied. ( Door Corona ontslagen mensen moesten duizend kilometer naar hun dorp lopen, en stierven onderweg van honger....)

   Poltici (Modi is haar grote vijand) doen er niks aan.

   Ze hoopt dat de Corona-ellende een begin zal zijn van een betere wereld in India.

   Zo lang haar woorden in die context worden hgebruikt, heeft ze geen bezwaar als die teksten door 'Build Back Better' worden geciteerd.
   Ze lift een beetje mee (in de strijd tegen Modi) met de Machtigen uit Davos.

   Maar ze is voorzichtig:
   Arundhati agreed that we can use her words in the context of this film,

   Dat doet Eddy dus niet.

   Maar waar is nou dat Big Pharma bedrijf waar mevrouw Roy mee in
   een complot zit? Wat dàt is wat ik beweerde.

   Verwijderen
  2. De vrouwelijke Klaus Schwab, uit Kerala: https://www.youtube.com/watch?v=57560OKZBiY

   Verwijderen
  3. Tsja, blijf je oogkleppen maar ophouden JV.
   It's bbb in your face and you refuse to see it.
   Waarom zou ik mij nog moeite nemen voor die blindheid van jou.

   Verwijderen
  4. Nee, je hebt gelijk JV.
   Aan een bbb paard trekken is ook zinloos. Het lijkt veel op iets wat dood lijkt of naar de dood leid.
   Ik heb mijn punt toch al duidelijk gemaakt en zie dat blik dit niet censureert.
   Misschien is hij mijn post toch diepzinniger aan het bestuderen.
   Echt zeker weet ik dat natuurlijk niet,want niemand heeft er op gereageerd hier op jou na,
   Maakt verder dan ook weer niet uit, zolang ik als compleetdenker het maar voor mijzelf heb bestudeerd.
   Dat heb ik deels aan jou te danken JV omdat jij ermee kwam.

   Verwijderen
  5. Zo is't maar net, Eddy. Ga zo door.


   (Jongens, waar heeft ie het over? Hij begint elke dag meer op Joe Biden te lijken. )

   Verwijderen
  6. Joe Biden?
   Is dat alles wat hij weer kan verzinnen?
   De vraag wat de meesten stellen hier: wat raaskalt die JV toch weer telkens.
   Je past wel in het OMT@JV.

   Verwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Marten Dekker (in een reactie op Dark Horse) schreef het volgende:
  ( Ik heb het zelf vertaald)

  Geert van den Bossche gelooft dat het krijgen van het vaccin voor Covid 19 ervoor zorgt dat je immuunsysteem zich gaat concentreren op het produceren van antilichamen tegen het oorspronkelijke covid-19-virus.
  En dat deze antilichamen 99% van de virussen zullen vernietigen, en er een paar achterlaten die gemuteerd en zeer resistent zijn tegen die antilichamen. Deze gemuteerde virussen zullen zich vermenigvuldigen, en het resultaat is een nieuwe variant / nieuwe mutante vorm van het virus ... We zien deze nu over de hele wereld ontstaan, en Geert zegt dat dit komt door de vaccinaties, en maakt de ziekte meer gevaarlijk.

  Hij legt ook uit dat na de vaccinatie tegen de originele covid-19, je immuunsysteem klaar is om de nieuwe variantie te bestrijden met de antilichamen gemaakt voor de originele covid-19, EN DIT ZAL JE IMMUUNSYSTEEM MINDER IN STAAT MAKEN OM DE NIEUWE VARIANTEN TE BESTRIJDEN.

  Daarom zegt hij dat je beste verdediging niet is om het vaccin tegen de originele covid-19 te krijgen, en dus je bloed voorlopig seronegatief te houden voor antilichamen.
  Dat een gezond immuunsysteem, waarvan de focus niet is verkleind door het vaccin, een betere verdediging is tegen de nieuwe varianten.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Viruses are NOT Transmissible

  Hoeveel varianten worden er in de toekomst nog uit de hoeden getoverd om die vaccinatie campagne (uit de mond van Hugo de Jong) op stoom te houden.?

  BeantwoordenVerwijderen