vrijdag 7 mei 2021

De drogredenen en het de morele kaart spelen van Jan Paternotte D66

"(Meer dan) 250 mensen onder de 60 liggen op de IC", stelt Paternotte.

Blik: Ja, en? So what? (op waarschijnlijk iets van 12 miljoen 60-Minners)
Paternotte gaat door: "Betkent dat dat u ervoor pleit voor een manier van verspreiding van het virus, die er dus toe leidt, dat er honderden, meer dan 500 60-Min-ers straks op de IC liggen? En is dat echt iets waarvan u zegt, "prima"?"

Blik: 1. Niemand pleit voor meer mensen op een IC.
2. Waar haalt de heer Paternotte de wijsheid vandaan dat er sowieso een manier zou bestaan om specifiek 500 60Minners op de IC's te krijgen? Waar baseert meneer dat op? Florida, Wit-Rusland, Rusland, Mexico, Sayulita, Japan, Brazilie, Cambuur, Ajax, Koffiedrinkers, Black Live matters, bewijzen juist het tegendeel van wat Paternotte zo stellig, onweersproken, de Kamer inslingert.
3. "Is dat echt iets waarvan u zegt, "prima"? " Hier speelt Paternotte de morele kaart. Jammer dat van Haga dit niet helemaal lijkt te doorzien en hem de oren wast met zijn drogredenen en valse tegenstellingen in een moreel verheven sausje.

Paternotte vervolgt: "Ik constateer dat FvD veel meer mensen op de IC wil."

Blik: Wederom een dubieuze verdraaiïng van zaken en woorden in de mond leggen van de D66 politicus. Nogmaals, jammer dat hij hier zo makkelijk mee weg komt.

12 opmerkingen:

 1. @Blik, had je hier ook al na gekeken?
  Ik heb wat uit het pdf bestand gehaald dat mij wel belangrijk leek over wat Nederland nog te wachten staat.

  Eindverslag informateur Tjeenk Willink

  Vertrouwen tussen partijen
  Het tweede deel van mijn opdracht betreft de vraag “of en zo ja, onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden”. Deze impasse is ontstaan in het debat op 1 april 2021 waarin een motie van afkeuring tegen de fractievoorzitter van de VVD, tevens demissionair minister- president,breed werd gesteund (alleen de VVD-fractie stemde tegen), nadat daarvoor een motie van wantrouwen tegen de demissionair minister-president was verworpen. In staatkundige zin veranderde er niets (er is vertrouwen tot door het aanvaarden van een motie van wantrouwen het tegendeel blijkt), politiek des te meer, al bleef het toen onduidelijk hoe diep de vertrouwensbreuk was en is. Impasse.
  De vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan, kan op tenminste 3 manieren worden beantwoord:
  a. Door een gemeenschappelijke aanpak van de grote problemen;
  b. Door gemeenschappelijk gedeelde waarden of fundamentele verschillen tussen partijen;
  c. Door de personen die partijen vertegenwoordigen
  Een overgrote meerderheid van de fractievoorzitters wil in de komende fase van de formatie de nadruk leggen op het eerste: de gemeenschappelijke aanpak van grote problemen met als prioriteit het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Overeenstemming daarover kan aan herstel van vertrouwen tussen partijen bijdragen. De opdracht voor de volgende fase in de formatie is op die gemeenschappelijke aanpak gericht.
  Daarnaast leeft vrij breed het verlangen naar een andere bestuursstijl en meer dualisme. Dat stelt eisen aan de Kamer als instituut en aan het kabinet. De gemeenschappelijke bereidheid om in de praktijk die andere bestuursstijl te beproeven en, onder meer door een ander karakter van het regeerakkoord, ruimte te bieden aan het politiek-inhoudelijke debat in de Kamer, is ook een uiting van vertrouwen. In die algemene lijn (zie bijlage 1) kunnen partijen zich vinden. Over de verschillende onderdelen en hun eigen bijdrage aan de ontwikkeling naar meer dualisme hebben partijen zich nog niet uitgesproken.
  Uitdrukkelijk wordt in de komende fase van de formatie niet de vraag ‘wie met wie’ vooropgesteld. In een daarop volgende fase kan een antwoord op de vraag welke partijen bereid zijn met elkaar een coalitie te vormen, niet worden ontlopen. Met een beroep op fundamentele verschillen sluiten de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GL, Volt, Denk en Bij1 samenwerking met de PVV en FvD bij voorbaat uit. De fractievoorzitters van Volt, Denk en Bij1 sluiten tevens JA21 bij voorbaat uit van samenwerking. Andere partijen sluiten elkaar niet bij voorbaat uit, al achten de fractievoorzitters van de PvdD, Denk en BBB samenwerking met ‘de VVD van Mark Rutte’ niet geloofwaardig. De voorzitter van de PVV-fractie acht de vraag naar mogelijke samenwerking minder relevant. Hij pleit voor nieuwe verkiezingen.
  _____________________________________________________________

  Debat over eindverslag informateur op 12 mei
  Vorige week vrijdag heeft informateur Tjeenk Willink zijn eindverslag gepresenteerd. Naar aanleiding van dit verslag vindt op woensdag 12 mei vanaf 10.15 uur het debat plaats.

  Het is gebruikelijk dat er een debat plaatsvindt over het eindverslag van de informateur. In het debat zal de volgende stap van de formatie worden bepaald en zal een nieuwe informateur worden benoemd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mag ik even reklame maken voor een favoriet van mij?

  Audio Recordings Of My Latest Articles – Caitlin Johnstone

  https://caitlinjohnstone.com/2021/05/06/audio-recordings-of-my-latest-articles/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties


  1. Deze kwam ik tegen en heb ik even vertaald, speciaal voor reageerder Eddy:

   Palestijnen verzetten zich tegen een genocidaal, nucleair bewapend regime (van Netanyahu, JV) dat voor een bedrag van $ 10 miljoen per dag wordt gefinancierd door het machtigste land ter wereld (de VS) , maar U (Eddy en vrienden) eist van die Palestijnen dat ze zich geweldloos verzetten tegen het koloniale geweld waaraan ze decennialang zijn blootgesteld. ” ?

   Ben je niet helemaal in orde in je hoofd, of zo?

   Verwijderen
  2. Dit is de originele tekst, die ik vertaald had, hierboven:

   "Palestinians are up against a genocidal, nuclear-armed regime that’s funded to the tune of $10 million a day by the most powerful country in the world, yet you insist that they resist the colonial violence that they’ve been subjected to for decades “nonviolently”? The audacity. "

   (Getwitterd door: "Human Rights Watch watcher")

   Verwijderen
 3. Israël is nucleair bewapend. Het land is dus in staat zichzelf te beschermen tegen alle haat van buitenaf.
  Nu vraagt jodenhater( wat dat is hij gewoon) of Nederlander Eddy nog wel in orde is in zijn hoofd.
  Waar slaat jouw opmerking nou op Verheul?
  Zie je mij jouw vragen of jij nog wel in orde bent in jouw hoofd omdat Rusland (Putin) een nucleaire wapenarsenaal heeft en machtig infiltratieleger om Rusland te beveiligen en als ze het nodig vinden om via propaganda en geweld de Krim van Ukraine af te pakken?

  Jij schopt hier als eerste weer die bal, ik kaats die weer direct terug naar jou.
  En zo dwalen we weer af waar het werkelijk omgaat hier.
  Het bedrog van die klote corona hysterie in ons eigen land wat eens opgelost moet worden.
  Waarom doe jij daar niet eens mee zoals blik wel onverbitterd zijn aandacht aan blijft schenken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voor de mensen die wèl een Nederlandse tekst kunnen begrijpen is jouw reactie triest en grappig tegelijk, Eddy.

   Maar goed. Een chauffeur moet een voertuig besturen zonder brokken te maken. Hij hoeft geen teksten te kunnen begrijpen, en het land aansturen wordt al helemaal niet van hem verwacht.

   Het kan dus allemaal weinig kwaad. En gun hem dan maar dat ie 'een God is in het diepst van zijn eigen gedachten'.
   Een beetje zelf-overschating, daar hebben we allemaal wel eens last van.

   Verwijderen
  2. Ik heb de originele tekst er onder geplaatst.
   "The audacity !" , wat je kan vertalen met 'de brutaliteit', of : 'wat een gotspe! ' heb ik wat vrijer vertaald: 'Ben je wel goed in je hoofd? '

   Verwijderen
 4. Ach, wat kun je van een boer ook anders verwachten?
  In ieder geval geen kennis van geschiedenis. Hoogstens de geschiedenis in z'n eigen familie waar hij niet verder komt dan een paar honderd jaar.
  Dan kijkt een chauffeur toch wel verder met zijn hoofd.
  Wat de boer dan alleen nog maar rest is het proberen demoniseren van iemand die een ruimere blik dan hem heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ter inspiratie:

   Houden van.
   Bemind worden.
   Nooit je eigen nietigheid te vergeten.
   Nooit gewend te worden aan het onvatbare geweld en de brute ongelijkheid rondom.
   Geluk te zoeken op de droefste plaatsen.
   Schoonheid te volgen tot waar ze thuis is.
   Nooit te vereenvoudigen wat complex is of compliceren wat eenvoudig is.
   Kracht te respecteren, nooit macht.
   En boven al, te kijken.
   Trachten te begrijpen.
   Nooit weg te kijken.
   En nooit of nooit te vergeten.

   Arundhati Roy.

   Verwijderen
 5. Deze Arundhati Roy soms?

  Loop jij die charlatan maar na boer.
  Jij laat wel heel makkelijk zien hoe jijzelf erin tuint.
  Van jou hoef ik niks te verwachten omdat jij het spoor bijster bent.


  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ga jouw prik nou maar halen boer. Dan krijg je er ook een paspoortje bij.
  Oh, je wilt nog geen spuitje?
  Ga maar even op een stoel zitten zodat iemand met een breinaald in je neus kan porren.
  Wil je beiden niet? is niet erg,maar je komt niet binnen waar je jaren geleden wel gewoon naar binnen kon.

  BeantwoordenVerwijderen