woensdag 8 december 2021

Atlas-Guadalajara bereikt de finale, 5-12-2021

 We schrijven zondag 5 December 2021. Atlas Guadalajara bereikt de finale van de Mexicaanse Cup. Vergelijk deze beelden (op de video 2 x op de pijl drukken) uit Guadalajara, waar alles ongelimiteerd open is, met de beelden van het bereiken van de volgende ronde Champions League van een Nederlandse club deze week in een lege Arena, in een unheimisch lege stad. Wat is nou gezonder?

29 opmerkingen:

 1. Chris Martenson episode 38 (video =/- 45 min.)

  "This episode reviews a previously hidden report by Pfizer to the FDA covering the first 90 days of ‘post authorization’ vaccine safety data. A judge ordered its release and, perhaps not surprisingly, no major news outlet has dared to cover the story.

  Report title: 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

  Within that first 90- day window, over 1,200 deaths were reported, with a significant number appearing to happen within the first 24 hours after vaccination. We can’t say for sure because the report lacks critical details that would allow us to align the specific deaths with the reported observation that the median elapsed time between vaccination and the adverse event was “less than 24 hours” for many types of AEs.

  This report is a ‘second go’ by Pfizer after the first report was deemed wholly insufficient and lacking detail. This one isn’t actually all that much better, as it is entirely passive (no active data collection undertaken – it relies entirely on “spontaneously” reported events, and no inquiry into the adverse events is part of this version of the report), there’s no attempt made to define the incidence of events, and there is no visible effort made to compare the levels of events to an expected baseline of such events.

  It is also impossible to determine first vs second vaccination injections (not reported) and the age brackets are not even age brackets (“child, adult and elderly”).

  Besides the 1,223 spontaneously reported deaths, there is an overwhelming tilt towards women reporting AE’s often on the order of 4x or more. None of these were deemed to be worthy of modifying either the administration of the vaccines or the collection of new data in more useful detail.
  Further, I track down the actual state of knowledge of what is and is not known about pregnancy and the vaccines to uncover the fact that no providers can say, one way or the other, if the vaccines are safe.

  In the most current language available to vaccine and health care providers, Pfizer says “Available data on COMIRNATY administered to pregnant women are insufficient to inform vaccine-associated risks in pregnancy.”

  Naturally, without being able to articulate the actual risk, true informed consent is not possible for pregnant women seeking to understand what the risks might be to their unborn child. All that can truthfully be said is “we don’t know.”

  If more robust data does exist, it is not yet been made public. We may have to wait up to 55 years for that. (Pfizer heeft een poging gedaan publicatie van de gegevens tot 2075 te voorkomen, maar werd door een rechter teruggefloten)

  https://www.youtube.com/watch?v=wCbohvmiigY

  Martenson bespreekt de publicatie in z'n typische onderkoelde manier zonder te vervallen in overdrijving of gezwollen taal, maar dat maakt z'n clip niet minder verontrustend. Er lijkt op geen enkele manier door Pfizer op systematische wijze onderzoek te zijn gedaan naar de nadelige bijwerking en de veiligheid van hun fekzien. Enige samenvattende conclusies:
  (op 43.10)
  - The post authorization data is impossible to decipher in any numerical way (de risico's op specifieke bijwerkingen bij specifieke doelgroepen kunnen niet in maat of getal worden afgeleid)
  -The lack of active surveillance seems like a huge oversight that the FDA should not have agreed to.
  -It's impossible for p[roviders to know this either, so they are not in any position to do anything more than to shrug "I guess we'll just have to find by doing this."
  - There is a truly puzzling lack of regulatory oversight on here, speaking to an avanced case of 'regulatory capture' ( d.i. de toezichthouders lopen aan het lijntje van degenen op wie ze toezicht moeten houden)

  Ondertussen houdt onze minister verantwoordelijk voor volksgezondheid vol dat de frikandellen 'uit en te na getest zijn op veiligheid'.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Public Health and Medical Professionals for Transparency

  Publicatie van de Pfizer documenten werd in FOIA verzoek afgedwongen door bovengenoemde coalitie van medici, wetenschappers en journalisten.

  Via deze link krijg je toegang tot de vrijgegeven documenten. Voor wie de tijd en het uithoudingsvermogen heeft:

  https://phmpt.org/

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "GUY HATCHARD: PFIZER DOCUMENT CONCEDES THAT THERE IS A LARGE INCREASE IN TYPES OF ADVERSE EVENT REACTION TO ITS VACCINE

  Document released by Pfizer apparently as a result of a Freedom Of Information court order in the USA reveals a vast array of previously unknown vaccine adverse effects compiled from official sources around the world.
  Pfizer concedes this is ‘a large increase’ in adverse event reports and that even this huge volume is under reported.
  Over 100+ diseases are listed, many very serious.
  This document was compiled by Pfizer in the very early days of the vaccine rollout in NZ but was possibly not supplied to our government.
  We examine the implications for government."

  verder lezen:

  https://dailytelegraph.co.nz/news/pfizer-document-concedes-that-there-is-a-large-increase-in-types-of-adverse-event-reaction-to-its-vaccine/#

  Wat wisten de Nieuw Zeelandse autoriteiten? Werden ze misleid of wilden ze niet weten? Onthielden ze het grote publiek en de medische professie met opzet de informatie benodigd voor 'informed consent'? De lijst met vragen is eindeloos.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Eh... Nieuw Zeeland

  https://twitter.com/JanBenninkCom/status/1468639077301989377

  'What is that thing, pompompompom, what is that thing, dingdongaling.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ‘Wat wisten de Nieuw Zeelandse autoriteiten? Werden ze misleid of wilden ze niet weten?’

   Misschien beiden. Eerst misleid. Nu wil je het niet weten…

   Verwijderen
 5. https://youtu.be/vd07qPJ1Mps Pieter derks

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik hen Martenson nog niet helemaal beluisterd, maar herinner mij dat de onderzoeks-resultaten van de Pfizer test ( liep okt 2020 tot jan 2021)

  eigenlijk 55 jaar geheim zouden blijven !!

  1) Ik wist niet dat dit soort zaken ook recht hadden op geheimhouding.
  In een democratie die beweert voor de gezondheid van het volk te waken kan dat echt niet.

  2) Ik dacht dat dit soort zaken nu juist onderdeel uitmaken van wetenschappelijke publicaties.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In een democratie. Hahahaha.
   Open en transparant. Hahahaha.

   Verwijderen
 7. 'Drie miljoen boosters voor nieuwjaar haalbaar' • 'Pandemie treft kinderen hard'
  https://nos.nl/liveblog/2408753-drie-miljoen-boosters-voor-nieuwjaar-haalbaar-pandemie-treft-kinderen-hard

  Kijk de propaganda!
  Ze willen de kinderen nu volspuiten. Hebben NIKS te vrezen van de pandemie.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Nog een keer het filmpje van Jensen, dat ik dus wel goed vind, maar er valt op af te dingen.

  Op minuut 29 zie je Larry Fink ( de baas van de wereld ?) die zegt:
  (Het duurt maar een halve minuut)

  "Voor de financiele wereld, de aandeelhouders etc ( 'Markets') is het fijner als alles voorspelbaar is. Dat heb je bij totalitaire systemen.
  Maar er komen steeds meer democratieën, en die zijn vaak onvoorspelbaar'.

  Jensen zegt dan: 'En wat zien we? We gaan naar een meer totalitaire wereld toe.' ( Hij bedoelt: Zij zitten er achter)

  Laat me proberen dit te ontleden. ( Graag correcties of andere visies)

  1. Belegging bestaat bij de gratie van onzekere markten. Als alles volledig geregeld word, is alles tevoren bekend, en kun je niet naar eigen inzicht een gok wagen op A of juist op B.

  2. Ja, we ontwikkelen naar Totalitaire staat toe, en Fink steunt dat, maar niet om de Beleggers een betere nachtrust te geven, maar om zijn samenzwerings-opdracht uit te voeren: Àlle Landen in de wereld moeten voor Gods volk buigen.

  ----
  Mijn mening: Er is niks beter dan een 'verlicht despoot': een leider die de belangen van het geheel dient, Van zijn hele volk. En dus de 1% wat meer laat verdienen dan de 99%. Maar de verhouding moet acceptabel zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties

  1. Nu zijn de 1% volledig de baas, en hun belangrijkste wapen zijn de Media.
   Dit is wat er gebeurt: de 1% profiteren van elke crisis en de 99% moeten hem steeds betalen.

   De media laat ons geloven de 99 % de baas is.

   Dat klopt dus niet.

   Vakbonden zijn weg, kritische journalisten zijn in tijdsbestek van 30 jaar 'afgevloeid' (ontmoedigd en vertrokken naar elders), en de toonaangevende politici zijn opgeleid in de Rhodse Scholarships of in Schwab's Young World Leaders klasjes.

   De eisen voor zo'n 'verraders-baan' zijn heel hoog:

   Je moet kunnen liegen als brugman.

   Je moet er in je hart van overtuigd zijn dat het volk het nooit zal leren, maar dat de Elite on-ontbeerlijk is voor het welzijn van het volk.

   Dat het dus goed is om het volk een beetje te misleiden.


   Walter Lippmann schreef het letterlijk: (Ik plak een stuk uit mijjn aantekeningen)

   Citaat Walter Lippmann: Al in 1922 stelde de meest vooraanstaande publicist van de VS in de twintigste eeuw, Walter Lippmann, in zijn standaardwerk Public Opinion dat

   public opinions must be organized for the press if they are to be sound, not by the press... Without some form of censorship, propaganda in the strict sense of the word is impossible. In order to conduct propaganda there must be some barrier between the public and the event. Access to the real environment must be limited, before anyone can create a pseudo-environment that he thinks is wise or desirable.

   de publieke opinie moet worden georganiseerd voor de pers, wil zij deugdelijk zijn, niet door de pers... Zonder enige vorm van censuur is propaganda in de strikte zin van het woord onmogelijk. Om propaganda te bedrijven moet er een barrière zijn tussen het publiek en de gebeurtenis. De toegang tot de werkelijke omgeving moet worden beperkt, voordat iemand een pseudo-omgeving kan scheppen waarvan hij denkt dat die verstandig of wenselijk is.


   Verwijderen
  2. Dit is een citaaat uit Bernays boek: Propaganda ( 1928)

   The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society.

   De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit manipulatie-mechanisme van de samenleving controleren vormen een onzichtbare regering die echt ons land controleert. We worden geregeerd, onze gedachten worden gekneed, onze smaak gevormd en onze ideeën worden ons grotendeels ingefluisterd door mensen van wie we nog nooit hebben gehoord. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving werkt. Als je grote aantallen mensen op soepele wijze wil laten samenleven in een goed functionerend land, dan moet je dat op deze manier doen.

   Verwijderen
 9. Ook Leo Strauss schreef dat de Elite het r3echt of de plicht heeft om het volk zaken wijs te maken. (de nobele leugen van dr Fauci, bijvoorbeeld)

  Maar dat is natuurlijk gemakkelijk afglijden naar: leugens die voor jòuw groep voordeel bieden en voor de opponenten nadeel.

  In 2004 heeft Adam Curtis enige goede docu's gemaakt. O a: The Power of Nightmares.

  Ik weet niet of die nog te vinden zijn ergens.

  Hier vind je wel de onofficiele transcript: 52 pagina's. Het lezen waard denk ik:

  https://ratical.org/ratville/CAH/linkscopy/PowerOfNM.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nog eeen stukje aantekeningen hieronder geplakt:

   Indeed, bearded heavies like Bin Laden and Charles Manson (de moordenaar) seem to come straight out of central casting.

   They remind us of neoconservative guru Leo Strauss’s advice to Machievellian operators:

   'Make your operation like a B-grade Hollywood Western: slap a big white hat on the good guy and a big black hat on the bad guy. And if you don’t have a real enemy to play the villain’s role, invent one.

   Ik interpreteer het als volg:
   Maak het volk bang, maak duidelijk wie de good guys zijn en wie de bad guys, zoals dat in die goedkope films altijd van ver al te zien is: John Wayne is de good guy, en de man met het scheve oog en het lidteken is de bad guy.
   Zò moet je het volk bang maken.

   ( Denk aan de foto van Putin op Time Magazine. De fotograaaf was er heel trots op dat hij door zijn techniek Putin als een schurk had kunnen neer zetten.)

   De Time foto:
   https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse2.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.a-bqDo1U9zgusUOVOn7kRAHaEK%26pid%3DApi&f=1

   Verwijderen
 10. Is Mordechai Krispijn te vertrouwen?
  Zo ja, heeft het zin om aangifte te doen?

  Je kunt samen met tienduizenden aangifte doen tegen Hugo de Jonge.
  https://www.aangiftehugodejonge.nl/contact/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik weet niet of Mordechai te vertrouwen is.

   Zijn boosheid en zijn verzet zijn terecht. Daar zal hij dus oprecht zijn.
   Het effect van zijn daad is wel precies wat de joodse agenda vraagt: Hij is een van de elementen die de verdeeldheid van de grond tilt.

   En verdeeldheid is wat nu nodig is om later de totalitaire staat acceptabel (ja, zelfs gewenst) te maken voor de goyim.

   Over Mordechai kan ik dus nu niet oordelen.

   -------------

   Wat ik wel weet is het volgende:
   Hewt zijn uitsluitend en alleen de joden in de VS die nu een oorlog in Oekraïne willen ontketenen.

   Niemand anders.

   Àltijd weer dezelfde mensen , àltijd.

   Je kan uren luisteren en lezen over de oporlogsdreiging in Oekraïne: centraal staan de Neocons.
   Zonder hen: geen oorlogsdreiging.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. Ik ben bang dat als er geen joodse organisatie was, er nooit een ( succesvolle) vakbond was geweest.
   En nooit een succesvolle kritische pers.
   En nooit een opstand was geweest.

   En nooit een redelijk opgetuigede Corona opstand was geweest.

   Mordechai: joods. ( Virus waanzin)
   Maurice de Hond ( joods)
   Rob Elens. ( Joods? Zou zomaar kunnen)

   Ik denk dat deze mensen wel oprecht in hun rebellie zijn, maar het gaat me om de mensen die Fauci en de zijnen aansturen: die weten dat ze met controversiele maatregelen kunnen rekenen op voldoende opstand ( tenzij de joodse rebellen het zouden laten afweten...)


   Disraëli over joodse invloed in revoluties:
   In Disraeli's THE LIFE OF LORD GEORGE BENTINCK, written in 1852, there occurs this quotation: -
   "The influence of the JEWS may be traced in the last outbreak of the destructive principle in Europe. An insurrection takes place against tradition and aristocracy, against religion and property. Destruction of the Semitic principles, extirpation of the JEWISH RELIGION, whether in the Mosaic or the CHRISTIAN form the natural equality of men and the abrogation of property are proclaimed by the Secret Societies which form Provisional Governments and men of the JEWISH RACE are found at the head of every one of them. The people of God cooperate with atheists; the most skillful accumulators of property ally themselves with Communists; the peculiar and chosen Race touch the hand of all the scum and low castes of Europe; and all this because they wish to destroy that ungrateful Christendom which owes to them its name, and whose tyranny they can no longer endure."

   (Ik heb nu geen tijd deze uitspraak weer volledig te bestuderen.En te becommentarieren.
   Neem mijn post als 'informatief' of : tot nadenken stemmend. )

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. Sofia schrijft:
   [ Wat wil je dan doen? Helemaal niets? Dan weet je ook zeker dat de agenda wordt uitgerold.]

   Livia Rokach schrijft in haar 60 paginas korte boekkje "Israel's sacred Terrorism' ongeveer het volgende:

   De joden duwen de palestijnen steeds verder in een klein hoekje.
   Zolang de Palestijn zich niet verzet is er niks aan de hand.
   Tot het hoekje echt te klein is. Dan kan de Palestijn niet anders daneen mep geven.
   DAN flitsen alle camera's aan en die mep woprdt versrpeid over de hele wereld.
   En herhaald. En besproken.

   In de maanden daarna wordn 100voudig wraak genomen o de Palestijnen: ze krijgen 100 meppen terug.
   Maar er is geen camera bij. Niemand die het weet.

   Die 100 meppen zorgen dat er zeker weer een verzets daad van de Palestijnen komt, en ook die wordt gefilmd en verspreid.

   Ergo: de manier waarop met Corona is omgegaan MOEST verzet opleveren. Dat was de bedoeling. ( maar de goyim zijn daarin niet zo georganiserd. Gelukkig lopen er wat onwetende joden rond die dat wel kunnen: Mordechai, Maurice, Rob etc.)
   En dat kunnen ze dan tegen de rebellen gebruiken. En zo krijg je een tweespalt in de samenleving.

   Het is gemakkelijk: Israels sacred terrorism. Hun heilige modus operandi.

   Verwijderen
  6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  7. Helemaal niets doen is geen optie. Maar zoek iets wat niet tegen je gebruikt kan worden.
   Ik was bezig om alle huisartsenbvan Nederland een email te sturen: ove rhet nit van Vitamine D.

   Maar ik verzuip in het werk, en de emailadressen kosten erg duur.
   Ik heb al 5 versies van die email gemaakt.

   Hoe dan ook: als ik tijd heb doe ik het: stel dat vitamine D toch steeds vaker word gegeven (tot level 50 ng/ml) en dat de virussen veel minder ziekmakend en bedreigend worden: dan is hun hele vaccinatie niet meer nodig.

   Je ontneemt hen het wapen, en niemand kan je zwart maken.
   zò moet je het doen, denk ik.

   Verwijderen
  8. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  9. Conclusie:
   SDR: wel meedoen met rechtszaak tegen H de Jonge
   JV: Niet meedoen met rechtszaak tegen H. de Jonge.

   Van fullmich weten we inmiddels dat we de agenda niet kunnen stoppen met de rechtbanken.

   Advocaat Reiner Fuellmich over Neurenberg 2.0: Gerechtigheid zal niet komen via de rechtbanken, maar door het volk dat in opstand komt
   https://www.frontnieuws.com/advocaat-reiner-fuellmich-over-neurenberg-2-0-gerechtigheid-zal-niet-komen-via-de-rechtbanken-maar-door-het-volk-dat-in-opstand-komt/

   Dat hoeft eigenlijk niets te verbazen als in de rechtbanken in Nederland het vrijmetselaars teken te vinden is. (dat zal in Duitsland wel niet anders zijn)

   Verwijderen
  10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  11. Is steun betuigen in de rechtszaak tegen H de Jonge verzet?

   Verwijderen
  12. Ik weet het antwoord al. Eem rechtszaak tegen H de Jonge is geen verzet. H de Jonge komt hier sterker uit.

   Waarom Jeroen Pols en Mordechai Krispijn nog steeds rechtszaken aanspannen is mij een raadsel nu ze tot nu toe niks gewonnen hebben en al 21 maanden op het schaakbord van de tegenstander spelen.
   De redding zal voornamelijk uit de Amerikaanse republiek en oost/midden Europa moeten komen. Daar verliest het monster rechtszaken tegen het volk.

   Verwijderen
 11. @ Sofia 16.53
  [maar het gaat me om de mensen die Fauci en de zijnen aansturen: die weten dat ze met controversiele maatregelen kunnen rekenen op voldoende opstand]

  Ja, dat begrijp ik, echter als er geen opstand komt, kunnen ze die controversiële maatregelen toch ook gewoon invoeren?
  Nee. Je kunt niet zomaar tegen een volk zeggen: Nu moet je vrijheid inleveren. Je moet het altijd als een NOODZAAK en als een KADO invoeren.
  Dus moet er een dreigende burgeroorlog komen. Die kun je alleen stoppen als de 'Verstandige mensen' ( die dus de regerig vormen) ons allemaal strikt gaan controleren en de rebellen zonder proces in het gevang stoppen.
  Het volk zal blij zijn. En ze zullen niks hebben en gelukkig zijn: tot blijkt dat de Elite zich fijner volet met 500 miljoen mensne op aarde.

  Dan zal het volk wel wat pecht hebben: verkeerde injecties? Kleine voedselschaarste omdat de PFAS en het stikstof zorgden dat de boeren werden weggestuurd?
  Voedselschaarste: vooral erg lastig voor de 99%. Minder erg voor de 1 %.

  [Er is echter, zoals ik het zie, een groot verschil met de tijd van Disraëli, nl degenen die de elite vormen. Toen moesten ze weg, nu willen ze hun macht consolideren. ]
  In detijd van Disraeli wrden de joden nog buiten gesloten. ( Topt de Verlichting was dat normaal. Joden wilden niet eens mee doen. Maar de 18 eeuw was de tijd dat de joden mee gingen doen, en in no time Academia , zakenleven, industrie, banken etc veroverden. Dat leidde tot allemaal boekjes: The Jewish Question.
  Zelfs Marx schreef een boek met die titel.

  Hoe kon je jouw land blijven behouden en toch de joden deel laten nemen in de samenleving, zonder dat ze alles ove rnamen. Dat was de vraag in de 19e eeuw.

  Na WO2 konden de joden Auschwitz gebruiken om hun positie af ter dwingen. Geen toeval dat ze meteen Hoitchcock mee namen om die kampen te filmen. Is goed over na gedacht, in eenheel vroeg stadium.

  Heb nu geen tijd om er verder ove rte schrijven.

  BeantwoordenVerwijderen