dinsdag 14 november 2023

Oorloghitser Rutte wil nu gewonde baby's helpen

Het is van een hypocriet cynisme, zoals je het in de politiek helaas wel vaker tegenkomt. Er is geen oorlog in de wereld waar zowel de Amerikanen als Rutte, ontbreken om extra olie op het vuur te gooien: 
Toyota's voor terreurgroepen tegen Assad, Oekraïne als goedkoop kanonnenvoor om Rusland te treiteren, Bibi the Butcher steunen om ethnische zuiveringen en genocide te plegen. En dan nu wil meneer de halfdode baby's naar Nederland halen....

Tekening ontvangen via @lienepien1 op Twitter.


30 opmerkingen:

 1. Waarom nemen buurlanden Egypte en Jordanië niet mensen op in ziekenhuizen?
  Of Iran of Turkijen?
  Van Islamitische "vrienden" moet je het hebben hè?
  En maar zielig doen allemaal en wat achterlijke Blik propaganda lezen.
  Gewoon de beuk erin blijven houden en Israël moet zich niks aan trekken van die huil propaganda.
  Blijven doorgaan met gaza verwoesten en die hele hamas tot letterlijk de bodem(tunnel netwerk) uitroeien.
  Het rode kruis hamert er op................
  Gewonden en vooral jonge kinderen tot aan baby's toe in Egyptische ziekenhuizen opvangen.
  Het rode kruis verwerpt het voorstel van het demissionair Nederlandse kabinet.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er moet gewoon internationale druk gevoerd worden op de Egyptische regering. Dat ligt het dichtsbij.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Egypte zou dan meewerken aan ethnic cleansing, en alle respect en steun van de Arabische landen verliezen. Sisi zou zijn baan en hoofd verliezen. Egypte is nu samen met Saoedi BRICS lid geworden. Die zijn neutraal in dit conflict maar zullen Egypte tegen druk (sancties en zo) afschermen. Rusland heeft nog wat Ukraiens graan over dankzij de sancties, en maakt dit graag nuttig voor wat extra geopolitieke invloed.

   Verwijderen
  2. Ook voor slachtoffers heeft Egypte geen ziekenhuiscapaciteit. Vervoer is ook zowat onmogelijk.

   Verwijderen
 3. De schurkenstaat dient ontbonden te worden, het bestaansrecht was al discutabel maar is in de afgelopen maand, zelfs voor de twijffelaars, geheel komen te vervallen. Voor genocide-regime's geen plaats. Free Palestine.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Flikker toch op idioot dat je bent.

   Verwijderen
  2. Free Israel from islamic terror.
   Snuif die maar op mafketel.

   Verwijderen
  3. Netanyahu is er druk mee bezig. Er schijnt daar zowat burgeroorlog te woeden.

   Verwijderen
 4. De strijd tussen Israël en de Arabieren is dus meer dan vierduizend jaar geleden begonnen als een ruzie tussen twee broers, zonen van dezelfde vader, maar wel van verschillende moeders. Joden zowel als Arabieren, zijn dus in letterlijke zin allebei nakomelingen van Abraham.
  Ismaël was wel de oudste zoon in het gezin van Abraham. Deze Ismaël is de onmiddellijke voorvader van de tegenwoordige Arabieren. Hij was Abrahams eerstgeborene, maar wel geboren uit de slavin van Sara genaamd Hagar. Abraham had geen andere zoon, dus beschouwde Abraham Ismaël vanzelfsprekend als zijn erfgenaam, waarop ook Gods verbondsbelofte met betrekking tot het land zou over gaan.

  Ismaël bleek echter niet Gods keuze te zijn en daarom kwam de Heer opnieuw tot Abraham en bevestigde Zijn belofte dat Sara zelf nog een zoon zou baren, die de feitelijke erfgenaam zou zijn. (lees Gen. 17:19-21) "En God zeide: Voorwaar, Sara, uw vrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izaäk; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond voor zijn zaad na hem. En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen; maar mijn verbond zal Ik met Izaäk oprichten, die u Sara op dezen gezette tijd in het andere jaar baren zal".
  Deze uitspraak is duidelijk en kan niet worden misverstaan. God zegt duidelijk, dat Ismaël geen recht heeft op het land der belofte. Het behoort toe aan Isaäk, de zoon van het verbond.
  Dit alles is het begin van de strijd tussen Israël en de Arabische volken. Later werd de naam Jakob veranderd in Israël. Zijn nakomelingen zijn het zaad van Abraham, de Israëlieten, zoals wij hen nu en uit de geschiedenis kennen. De Arabieren zijn de nakomelingen van Ismaël.

  Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. (Zacharia 12:3).
  Tot Sion zegt God: 'Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden' (Jesaja 60:12). Laat dit een waarschuwing zijn voor alle landen en volken die zich nu tegen Israel keren.

  De jodenhatende islam kennende laat zich niet graag waarschuwen dus zie je nu dat het volk wat het tegen Israel opneemt vernietigd wordt.

  Anders pak je maar je biezen Blik en ga je ook maar vertillen aan die steen, koppige ezel dat je bent.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik hef helemaal niks!!! Laat ze zichzelf maar opheffen! Heb je er ooit over nagedacht dat Likud niet hetzelfde als Israel is?

   Verwijderen
  2. Heb ik het tegen jou debiele smurf?

   Verwijderen
 5. Abraham was de vader van Isaak, Isaak de vader van Jakob, Jakob de vader van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach. Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron de vader van Aram, Aram de vader van Amminádab, Amminádab de vader van Nachson, Nachson de vader van Salmon, Salmon de vader van Boaz. Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed, Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï en Isaï van David, de koning. David was de vader van Salomo, zijn moeder was de vrouw van Uría. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam de vader van Abia, Abia de vader van Asa, Asa de vader van Josafat, Josafat de vader van Joram, Joram de vader van Uzzia, Uzzia de vader van Jotam, Jotam de vader van Achaz, Achaz de vader van Hizkia, Hizkia de vader van Manasse, Manasse de vader van Amon, Amon de vader van Josia, Josia de vader van Jechonja en zijn broers in de tijd van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap werd Jechonja de vader van Seáltiël, Seáltiël de vader van Zerubbabel, Zerubbabel de vader van Abiúd, Abiúd de vader van Eljakim, Eljakim de vader van Azor, Azor de vader van Sadok, Sadok de vader van Achim, Achim de vader van Eliud, Eliud de vader van Eleazar, Eleazar de vader van Mattan, Mattan de vader van Jakob. Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, zij werd de moeder van Jezus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En voor ons is dit nogal betekenisloos geworden. OK, Jezus stamde van Abraham af en zo, maar zelfs de meest fanatieke jevova of evangelical doet niet aan voorouderverering (misschien kun je een paar christenen uit Korea of Taiwan vinden die hier nog wat van kunnen begrijpen). Voor ons zegt het helemaal niks meer. Wij doen al heel lang niet meer aan bloedlijnen, offeren geen beesten en hebben geen hogepriesters. Je moet echt wel naar Haiti om nog een kip te kunnen offeren.
   Het is al moeilijk genoeg om Jezus te begrijpen, omdat we veel van de symboliek die hij gebruikte niet goed meer verstaan.

   Maar al dat yeshua-gedoe is even irrelevant als toen de Romeinen rond het jaar 0 allerlei godsdiensten uit de buitengebieden gingen importeren.Paulus heeft hier nog mee te maken gehad toen hij het tempeltje voor de onbekende God bezocht.

   Verwijderen
  2. De Romeinen!!!! Daar denken we minstens elke dag even aan, toch? Zelfs wanneer we geen Latijn leren.

   Verwijderen
  3. De Romeinen waren ook joden onderdrukkers.Romeinen hadden niks te zoeken in Israël. Die kwamen alleen maar om er plunderen en te heersen. Hebben de Romeinen in heel Europa gedaan. Stelletje klootzakken waren het. De Galliërs bevochten de Romeinen dapper maar verloren de strijd in Alesia.
   Ook de farao's in Egypte hielden joden in Egypte in slavernij om hun occulte bouwwerken te realiseren.
   Het was Mozes die de uittocht uit Egypte leidde en de joden terug leidde naar Israel.


   Verwijderen
  4. Asterix en Obelix deden hun best, maar in Frankrijk spreken ze nu een Romaanse taal, geen Gallisch (=gaelic, = keltisch). En ja, ze waren ook in Palestina. Bijzaken in een uithoek van hun rijk.
   Gelukkig heb ik helemaal niks met joden of Palestijnen te maken, en wat mij betreft gaat dat zo blijven. Probleem opgelost.

   Verwijderen
  5. "Gelukkig heb ik helemaal niks met joden of Palestijnen te maken"

   Dan moet je ook niet hier achterlijk lullen iedere dag alsof je overal verstand van hebt.
   Ik kan nog zat postings herhinneren van jou afgelopen jaren waar
   je het telkens opnam en sympathiseerde met terreurnetwerken hamas en hezbollah. En dan nu schijnheilig schrijven "ik heb niks met palestijnen of joden"
   Je zwamt altijd over zionisme maar je hebt geen flauw idee wat zionisme werkelijk is en waar het om draait binnen het joodse geloof en hun traditionele joodse feestdagen.

   Je bent net zoals die andere jodenhater Jan Verheul.
   Die mafkees gelooft nog altijd dat hij en de hele wereld vermoord zal worden door joden.
   Dan heb je ze echt niet meer op een rij. Trieste zaak.
   Ik kan er niet meer om treuren dat achterlijk gezever.
   Kan zulk verwarde personen beter uitlachen!

   Verwijderen
 6. Weet jij überhaupt wel wie jouw vader is, hoerenzoon?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ach kijk, daar hebben we dat jalourse kanker varken dwarsligger ook weer.
  Je zou oprotten had ik je gezegd.
  Ga terug in de modder verder liggen knorren achterlijk varken en zoon van een slet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je hebt maar een beperkt vocabulaire pikske.

   Verwijderen
  2. Moet jij vooral beweren met weinig taalkennis en woordenkeuze.
   Als jij niet normaal iemand aanspreekt, krijg je de drek gewoon terug op jou bordje taalzwijn.
   Als ik wil heb nog een schat aan scheldwoorden om naar jouw hoofd te slingeren.
   Ik houd het nog redelijk netjes.
   Maar blijf gewoon dooretteren debiel en ik etter jouw terug.
   Geen enkel probleem mee.
   Pas als je stopt, stop ik.


   Verwijderen
  3. Blijf vooral doorkliederen hier.

   Probeer 5000 dode kinderen nog wat goed te praten voor je haakneusbazen.

   Altijd leuk wanneer een jodenknecht zichzelf , tot in den eeuwigheid, belachelijk maakt.

   Verwijderen
  4. Die doden zijn hamas leiders te danken.
   Hamas liet Palestijnen niet tijdig vluchten weken geleden toen het IDF leger aan de grens stond en waarschuwde dat ze de hele hamas kwamen vernietigen.

   Maar ja, jij weet niet meer wat hamas allemaal al aan schade heeft aangericht op Israelisch grondgebied.
   Vanaf dat bewuste weekend toen hamas moordend door Israel trok wist ik al dat de wraak van Israel 1000x erger zou zijn.

   Verwijderen
 8. Zo ja dat bedoel ik, probeer het maar goed te praten en anders zijn anderen schuldig. Of het is wraak. Wat het in elk geval niet is, is zelfverdediging.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wraak is terecht.
  Hamas is tuig wat duidelijk maakt in zijn handvest dat ze Israel en joden compleet willen vernietigen.
  Heel eenvoudig, zodra hamas Israel aanvalt en Israelische burgers voor vermaak vermoord zal de Israelische wraak terecht zijn.
  Het is tevens zelfverdediging voor het voortbestaan van de staat Israel.
  hamas gaat eraan. Met onschuldige burgers of zonder onschuldige burgers.
  Dat laatste heeft hamas zelf in de hand.
  Zoals ik het iedere dag zie en volg heeft hamas geen enkele moeite om de onschuldige gazanen te offeren voor wat hun noemen hun jihad.

  Snapt die achterlijke hamas en de pislam nog steeds niet, van Israel en joden win je nooit!
  Alleen Hitler dacht de joden te kunnen uitmoorden.
  Hamas en iedere islamitische verzetsbeweging zal falen.
  Ze lopen regelrecht hun dood tegenmoet.  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hamas zal alleen groeien.
  Ieder vermoord kind staat garant voor meerdere nieuwe strijders

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Omdat ze door hamas gehersenspoelt zijn hè schijnheilige heidense "kinderbeschermer" ?

  BeantwoordenVerwijderen