donderdag 9 april 2020

Volgens recent onderzoek is Corona veel besmettelijker dan Rnul =2.

Ingezonden bericht van Jan Verheul

De Londense onderzoeker Neil Ferguson,  naar wie velen in de wereld luisteren,
heeft vele data verzameld en berekend dat de R-nul waarde in geval je helemaal niks doet,  3,79 is.
Dus niet 2, zoals het RIVM  al maanden zegt , en zeker niet 1,28 zoals bij een gewone griep.

De gevolgen kunt U zelf in een excel sheet in 1 minuut berekenen.
Stel dat het een week duurt voor een besmet iemand de anderen besmet.
Dan zal na 14 weken de griep patient  31 mensen griep hebben gegeven.
Als Rnul = 2, dan zijn na 14 weken  16384 mensen met Corona besmet.
Als Rnul = 3,79 dan  zijn na 14 weken  33.289688 mensen met Corona besmet.

Niet ingrijpen is dus geen optie. Dat wordt een slachtveld. Wie gaat al die doden opruimen?  Zelfs gezonde mensen zullen sterven door ziekten die daar uit voortkomen. ( In week 18 is de hele wereld besmet)

Epidemiologen kennen deze gevaren, en zorgen dat overheden zich daar enigszins op voorbereiden.
In Amerika zijn vele rapporten verschenen. In Duitsland is in 2013 ook zo'n onderzoek verschenen.
Jensen gebruikt dat onderzoek nu om ons te overtuigen dat het de bedoeling is om ons 3 jaar lang op te sluiten en ons van onze vrijheden te beroven.

Dàt de Elite graag volledige controle over ons heeft, dat weten de mensen die opletten al 3000 jaar. En voor die tijd zal het niet anders zijn geweest. Dat is des mensen.
En zeker:  deze Corona biedt hen alle kansen om de zaak op de rails te zetten.

Op Weltschmerz staat Rico Brouwer ( die ik waardeer) op zijn achterste potenwant : die volg app gaat onze privacy wegnemen. In het veel te lange en warrige gesprek blijkt dat ie niks heeft begrepen van die app.   Ik denk dat de app misschien wel nuttig kan zijn, en als we die hele app over 2 jaar van onze telefoon verwijderen, is de zaak opgelost.  ( Niet in Israel: Daar is nu gebleken dat de overheid zo'n app al lang op elk telefoontje had staan, en al wist wie bij wie in de buurt was geweest. Zonder Corona hadden we dat nooit geweten.  En het toont aan dat we goed moeten opletten dat di eapp toch niet stiekem in onze tel verscholen blijft. )

Deze inleiding is al weer veel te lang.

Als tegenhanger tegen Jensen  (Plannen om ons 3 jaar op te sluiten zijn in Duitsland al in 2013 gemaakt !)  wil ik een informatief artikel uit de NRC hier plaatsen.

Daaruit blijkt hoe men worstelt met enerzijds de economie gaande houden, en anderzijds die enorme sterfte te voorkomen.  Alle scenario's worden besproken en er wordt erg gerekend.
Ook mijn scenario: isolatie op leeftijd , komt voorbij maar wordt niet besproken verder.  Wel op de Volkskrant, door Maarten Keulemans,  maar dat was niet overtuigend.

Hier het NRC artikel.  Ik hoop dat Blik het laat staan. Zo niet: ik plaats het ook op mijn blog als het hier zou worden weggehaald.


‘Ik zag de eerste resultaten, en ik dacht: holy fuck, die tijdlijn’

Exitscenario’s Er is nog geen uitweg bedacht uit deze crisis. Wetenschappers denken nu met het RIVM mee over een exitstrategie voor de pandemie. Die kan zo één tot twee jaar duren. Eén nies, één hoest en het virus kan weer uitslaan.


Een tijdelijke huisartsenpost voor de opvang van patiënten met griep- en coronaverschijnselen in een sportcentrum in Koog aan de Zaan.
Een tijdelijke huisartsenpost voor de opvang van patiënten met griep- en coronaverschijnselen in een sportcentrum in Koog aan de Zaan.Foto Olaf Kraak/ANP Premier Mark Rutte heeft op tv het volk net op het hart gedrukt nog geen plannen voor de meivakantie te maken, en nu heeft hoogleraar infectieziektenmodellering Sake de Vlas tijd voor videobellen. Op het scherm in een vak naast hem verschijnen de warrige krullen van zijn collega Luc Coffeng van het Erasmus MC. De onderzoeker heeft zich net „twee weken opgesloten” met een rekenmodel, en kan vanavond zijn eerste resultaten tonen. Het is een ruwe schets voor een mogelijke uitweg uit de pandemie voor Nederland, een exitstrategie.
Coffengs vinger gaat langs de curves op het plaatje. Hier omhoog, en hier, en hier een piek, en nog één en dan daar omlaag. En dan is het SARS-CoV-2-virus in Nederland uitgewoed.
Goed nieuws op zich: er ís een uitweg. Maar, zegt Coffeng met een wrang lachje. „Ik zag de eerste resultaten, en ik dacht: holy fuck, die tijdlijn.” Als in hun model alle maatregelen zijn opgeheven, dan is dat bij dag 800, over meer dan twee jaar.
De doodstijding die het RIVM elke dag om klokslag twee uur de wereld instuurt, is de laatste dagen iets minder apocalyptisch. De curve van nieuwe besmettingen vlakt af en het aantal doden stijgt niet meer in de hoogste versnelling. In de lentezon lijkt het ineens alsof Nederland in juni terug kan naar een versie van normaal.
Is dat zo? De cijfers geven de ministeries en de ziekenhuizen hoogstens wat ademruimte. Die moeten ze gebruiken om na te denken over de veel grotere vraag die nu opdoemt. Waar is de uitgang uit deze pandemie? Is er een uitgang?
Het antwoord neemt al die ademruimte in één klap weer in. De wereld, volstrekt onvoorbereid op deze pandemie, weet het niet. Wat er nu in allerijl aan strategieën wordt bedacht is allemaal extreem moeilijk uit te voeren, maatschappelijk zeer ontwrichtend, duur, en lang.

Slackgroepje

Het is druk in het digitale overlegkanaal ‘exit strategy’. „We zouden kunnen helpen met exitstrategieën waarbij bepaalde regio’s eerder worden vrijgelaten”, schrijft hoogleraar Piet Van Mieghem van de TU Delft. Iets later tikt hoogleraar Bert Zwart van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam: „Interessant idee uit het Weizmann instituut” en linkt naar een artikel met de naam Containing SARS-CoV-2 with a two day workweek. „Bij het UMCU werken we aan een model met leeftijdsstructuur”, schrijft hoogleraar Mirjam Kretzschmar. Van Mieghem zit dan al in een complexe discussie met een psycholoog over curing vectors.
Het was toen iedereen antwoorden begon te mailen aan iedereen en zijn mailbox overliep, dat hoogleraar Hans Heesterbeek twee weken geleden een groep aanmaakte op digitaal overlegplatform Slack. Daarin verzamelde de theoretisch epidemioloog van de Universiteit Utrecht zo’n 40 collega-epidemiologen, psychologen, wiskundigen en modelleurs uit heel Nederland. Ook De Vlas en Coffeng zitten erin, net als Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM met twee collega’s. Er is een overlegkanaal met de naam ‘transmission’, met ‘uncertainty’, ‘immunity’, ‘behaviour’, ‘R0’ en ‘exit strategy’. In deze ad hoc-groep worden scenario’s voor heel Nederland bedacht en besproken, van regionale lockdown tot uitsmeertactiek.

Lees ook:Hoelang blijft het virus besmettelijk op oppervlakken? En 38 andere vragen over het coronavirus
De slackgroep wil meerekenen met het RIVM, dat daarom heeft gevraagd. De afdeling van het rijksinstituut die infectieziekten modelleert heeft slechts een handvol mensen om te calculeren aan het coronavirus en moet voortdurend actuele rapporten aanleveren. Het heeft in de hectiek te weinig capaciteit om intensief te werken aan een langetermijnstrategie.
De groep wetenschappers staat klaar, maar heeft data en vraagstellingen van het instituut nodig. Dat gaat niet vanzelf. Sommige datasets zijn bijvoorbeeld privacygevoelig, en kunnen niet zomaar gedeeld worden. Heesterbeek: „Het is lastig, iedereen is nu zo druk met deze acute crisis. Maar het is evident dat we moeten gaan rekenen. De politieke en maatschappelijke keuzes die voorliggen, zijn zo groot. We moeten scenario’s hebben waarover we kunnen brainstormen.”

Eén jaar, twee jaar

Die scenario’s duren zonder uitzondering lang. De x-assen van grafieken in recente wetenschappelijke publicaties laten dat ook zien. Er is een artikel van de Universiteit Utrecht, het Imperial College in Londen en het RIVM in het tijdschrift The Lancet van 9 maart. De grafiek met besmettingen loopt daarin tot voorjaar 2021. Er is een veel geciteerd rekenmodel van Stanford University, waarin in het voorjaar van 2021 een nieuwe besmettingspiek is te zien. Er is de alarmerende studie van het Imperial College in Londen van half maart (waarna de Britse overheid acuut overstapte op een lockdown), waarin de grafiek tot ver in 2021 loopt.
Eén jaar, twee jaar, dat is waar wetenschappers naar kijken.
En denk maar niet dat als je het virus vrij laat rondrazen, je er binnen een paar weken bent, zegt De Vlas. „In ons model zit je bij een volledig ongecontroleerde uitbraak al 200 dagen lang met zo veel zieken dat de IC’s het niet meer aankunnen.”
Dat de tijdpaden zo ver gaan, komt door het enorme potentieel in de bevolking om nog ziek te worden van het nieuwe coronavirus. Nederland is nog niet erg immuun. Eén nies, één hoest, en het virus kan weer uitslaan, als vuur dat op zoek is naar brandstof. Dat gaat door tot die voorraad brandstof, de vatbare mensen, ver genoeg geslonken is. Dat is pas bij 60 tot 80 procent immuniteit, zo’n tien tot dertien miljoen besmette mensen.

Lichtknopmethode

Hoe vindt een land, een wereld, de weg uit een pandemie als deze? Hoogleraar Sake de Vlas bestudeerde in China de uitbraak van sars. „Daar was de strategie echt beheersing.” Mensen opsporen, testen, isoleren. Dat kon bij sars beter dan bij dit virus, omdat mensen pas besmettelijk waren als ze zich ziek voelden. Van dit nieuwe coronavirus zijn velen ongemerkt drager. De Vlas: „En bij de Mexicaanse griep was het gewoon een kwestie van uitzitten. We wisten dat het vaccin er in een half jaar zou zijn.”
Maar nu. Eén strategie is om SARS-CoV-2 maximaal te onderdrukken, totdat er een vaccin is, zoals China en Zuid-Korea doen. Dat is intensief en riskant voor een compleet nieuw virus. Voor hiv is in veertig jaar tijd nooit een vaccin gevonden. En stel dat het lukt om over een jaar of anderhalf wel een vaccin te hebben, dan is de vraag wanneer dat beschikbaar is voor de grote groep kwetsbaren in Nederland.
Een mogelijkheid, blijkt uit simulaties, is het virus laten smeulen. Het mag hier en daar wat opflakkeren, maar het mag niet echt uitbreken. Dat geeft mensen enige bewegingsvrijheid, en de immuniteit loopt op, wat verspreiding vertraagt.Het Imperial College in Londen stelde zoiets voor in een rapport van 16 maart. De strategie van ‘tijdelijke onderdrukking’ of ‘pompend remmen’ houdt in dat de social distancing-maatregelen versoepeld worden, totdat de besmettingsgraad boven een bepaalde drempelwaarde uitkomt. Dan moet het regime tijdelijk weer strikter, om overvolle ziekenhuizen te voorkomen. Dus: een tijdje wel naar school en werk, en een tijd weer op slot. Als een lichtknopje: aan, uit, aan, uit.
Het model laat zien dat het kan. Alleen, schreef de Britse wetenschappelijke crisisraad SAGE na lezing van de studie: „Deze maatregelen moeten minstens een jaar gelden. Zeker een half jaar daarvan moet het strikte regime gelden.”

Loslaten per regio

De Vlas en Coffeng hebben bewust geen rekening gehouden met de komst van een vaccin, om te kijken wat er dan gebeurt. Ze hebben ook twijfels over het lichtknopvoorstel van de Britten. „Kijk naar deze berekening”, zegt Coffeng, wijzend op zijn eigen model. Beperkt de overheid het contact tot, zeg, 40 procent van wat normaal is, dan is het vuurtje gecontroleerd brandend te houden. Maar bij, zeg, 55 procent laait het te veel op. „Dat is zo’n kleine bandbreedte, dat gaat niet.” De Vlas: „Hoe leg je dat aan een bevolking op? Hoelang blijven mensen gehoorzaam?”
Coffeng en De Vlas stellen een geografisch model voor als uitweg. Verdeel Nederland in tien regio’s met evenveel inwoners. Leg al deze regio’s strenge maatregelen op, maar laat het virus in één regio ‘los’. Stel tegelijk de intensive care-capaciteit van heel Nederland open voor de zieken uit dat ene gebied. Is gebied één over z’n piek heen en is daar voldoende immuniteit, dan mag gebied twee los. In regio’s waar het virus uitbreekt, moeten kwetsbaren zo goed mogelijk beschermd. In het ‘gewone’ scenario zijn dan alle maatregelen na 800 dagen voorbij. In het ‘positieve’ scenario, met meer IC-bedden of effectieve medicijnen, kan de duur tot bijna de helft ingekort.
Bij een volledige uitbraak zit je met zo veel zieken dat de intensive cares het niet aankunnen
Sake de Vlas - hoogleraar
De Vlas en Coffeng snappen zelf ook wel dat dit levensgrote experiment onmogelijke dilemma’s oproept. Welk deel mag dan eerst? Welk laatst? Zeeland? Wie bepaalt dat? Hoe hou je de mensen uit de gebieden zo lang uit elkaar? En is het ethisch om mensen moedwillig bloot te stellen aan dit virus? „Meer dan twee jaar > 120 doden per dag”, schrijft een wiskundige op Slack als reactie. „Dat zijn een hoop slachtoffers die in een (regionale) test & trace tot vaccinstrategie waarschijnlijk niet nodig zijn.” De Vlas: „Dan ga je ervan uit dat je iedereen blootstelt, terwijl wij het afschermen van kwetsbaren vooropstellen. Wij zeggen niet dat het zo moet. Dat is aan de politiek en aan de maatschappij. Wij geven alleen maar denkrichtingen voor hoe het theoretisch zóú kunnen.”

Individuele maatregelen

Of een land wil wachten op een vaccin of wil werken aan groepsimmuniteit, de methode is min of meer hetzelfde. Het virus moet worden onderdrukt, zonder het maatschappelijk leven volledig te slopen. Lockdowns zijn al snel erger dan de kwaal. Individuele maatregelen kunnen het juk van massale social distancing verlichten. Zoals een telefoon-app die contacten bijhoudt en waarschuwt als je in de buurt was van een besmet persoon. Dan dien je jezelf te isoleren tot een test uitwijst dat jij virusvrij bent.
Epidemioloog Hans Heesterbeek heeft wel kritiek. „Het klinkt als een leuk idee, maar het wordt lastig als blijkt dat veel mensen het virus dragen zonder symptomen te hebben. Los daarvan: we gaan in het Westen uit van vrijwilligheid. Dan moet je kijken welke mensen zo’n app willen. Dat is misschien niet een goede afspiegeling van de bevolking. Bijvoorbeeld mensen die toch al voorzichtig zijn. Als enige maatregel kan dit niet werken.”
En het Duitse plan om mensen ‘immuniteitscertificaten’ te geven als ze het virus achter de rug hebben, waarmee ze weer aan het werk kunnen ? Heesterbeek: „Wil je zo’n tweedeling in je maatschappij? Denk je dat mensen lang gehoorzaam binnen blijven, als ze hun buurman lekker naar zijn werk en het café zien gaan?”
Vrouwendagen en mannendagen, zoals in Panama? Opheffen van maatregelen per leeftijdscohort – kleuters eerst? Massaal wekelijks testen en verplichte quarantaines in sporthallen? Coronavrije zones?
Elk plan is hoogst onzeker, roept bizarre maatschappelijke vragen op en is ontwrichtend. Geconfronteerd met de schade door de Britse lockdown pleitte één van de belangrijkste overheidsadviseurs er dit weekeinde toch maar weer voor het virus los te laten onder gezonde Britten.

Twee grote vraagstukken

Gezondheidssocioloog Johan Mackenbach is nog niet om zijn mening over de langetermijnaanpak gevraagd, waarin niet enkel sterfte door corona, maar ook neveneffecten worden meegenomen. Collega’s bij zijn weten ook nog niet. Ook de discussies in de Tweede Kamer gaan er niet nog echt over, zag hij.
Maar het wordt wel erg tijd om na te gaan denken over hoe we hieruit komen, zegt de hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC. „Als we nog zes tot twaalf maanden zo’n ‘intelligente lockdown’ nodig hebben, dan moet de eerste vraag zijn: wat hebben we daarvoor over?” Schade aan de economie, gezondheidsschade door minder zorg, kinderen die thuis achterstanden oplopen, werkloosheid. „We kunnen er niet bij voorbaat van uitgaan dat het voorkomen van sterfgevallen boven alles gaat.”
Er doemen twee grote verdelingsvraagstukken op, zegt Mackenbach. In hoeverre mogen maatregelen tegen deze ziekte, die vooral ouderen treft, schade aanrichten onder jongere generaties die hierdoor banen verliezen en leerachterstanden oplopen? En in hoeverre laten we door deze ziekte en de tegenmaatregelen de ongelijkheid verder oplopen? Sociaal-economisch kwetsbare mensen lopen grotere kans om heel ziek te worden, maar de drastische bestrijding treft hen ook onevenredig hard.
Over die vraagstukken moet gauw in breed verband worden nagedacht, zegt Mackenbach. „Hoe we hieruit gaan komen gaat over economie, over gedrag, over volksgezondheid, over ethiek. En niemand heeft een kant-en-klaar antwoord.”
Daar moeten wel gauw berekeningen bijkomen, anders blijft het bij vrijblijvend gefilosofeer. In de slackgroep vraagt er één: „Hoeveel tijd is er precies?”
Met medewerking van Marcel aan de Brugh12 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. Al ben ik het nog zo hardgrondig met je oneens, je mag hier gewoon je mening in een artikel verkondigen. :-)

   Verwijderen
  2. Heel goed, Blik. Zo ken ik je weer.
   En dat is ook die open discussie waar Karel van Wolferen om vraagt in zijn laatste video.
   Die ontbreekt volledig in de MSM.

   En ja, ik doe harde uitspraken, maar ik ben hier ook nooit gespaard, door niemand.

   Hoop dat onze 'relatie' het vol houdt.
   Is niet meer wat het was, natuurlijk, maar als we elkaar helemaal vaarwel zeggen, dat zou jammer zijn.

   Verwijderen
 2. Opmerking.
  We horen nu steeds vaker dat 50% van de mensen in de IC overlijdt.

  Maar 2 maanden geleden waren de cijfers anders: 5% van de mensen zou IC nodig hebben, en dan overleefden 4 van de 5 mensen.

  Volgens mij toont dit aan dat er nu alleen maar héél zieke mensen naar de IC gaan, en dat we dus in wezen al veel te weinig IC's hebben nu.
  Er worden mensen de dood in gestuurd die buiten-Corona-tijden gewoon zouden overleven.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Leuk, het NSB Handelsblatt met een review van mogelijke exit strategieen. Kunnen we alsvast een beetje vetrouwd raken met de sociale knevelinstrumenten die wetenschappers alvast in de week komen leggen.

  Zou eerst wel eens willen weten of er betrouwbare schattingen zijn van het aantal Nederlanders dat inmiddels geinfecteerd is door het virus en daar dus een zekere resistentie tegen heeft opgebouwd. Lijkt me toch een van de vetrekpunten bij het concipieren van een exitstrategie. Ik heb ze nog nergens gelezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. https://www.gnmonlineseminars.com/covid-19-newsletter/

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze opmerking ook bij xevolutie geplaatst.
  [En het toont aan dat we goed moeten opletten dat die app toch niet stiekem in onze tel verscholen blijft.]

  Reken maar van yes. Of je moet je telefoon helemaal leeghalen en dan terugzetten naar fabrieksinstellingen. Daarna in je router kijken, wat voor verkeer plaatsvindt, terwijl je de telefoon niet gebruikt. De dan vermelde ip-nummers nagaan, van wie die zijn.
  Blijkt, dat er toch nog iets is blijven hangen, dan een nieuw toestel kopen, of een oude 2e handse, waarop die app niet heeft gestaan.

  Eigenlijk is het het beste, een simpel toestel te kopen, waarmee je alleen kunt bellen en sms-en. Dan nog ben je wel te volgen -d.m.v. kruispeilingen van de zenders, maar dat heb je nu ook al.

  Ik heb het als volgt opgelost: vast nummer bij de kpn en je kunt dat doorschakelen naar je mobiel, die uit staat. Een keer per dag toestel aanzetten, ergens in the middle of nowhere, en dan zie je, of je gesprekken hebt gemist. Dan kan je met het huisnummer terugbellen. Het doorschakelen kost één keer €0,75. Je blijft doorgeschakeld, totdat je het zelf opheft.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. [Dan ben je ook via de vaste lijn niet te bereiken.]

   Mijn vaste lijn toestel laat niet zien, wie er heeft gebeld, die heeft ook geen nummerherkenning, mijn mobiel wel.
   Mijn vaste lijn gaat eerst 7x over, voordat hij doorschakelt. Dus als ik te laat ben met opnemen, dan pas wordt er doorgeschakeld. Er is over het algemeen altijd wel iemand thuis, maar als we op visite gaan, vangt mijn mobiel het nummer af, of, als ik een telefoontje verwacht, dan houd ik mijn mobiel aan en kan ik het gesprek via mijn mobiel aannemen.

   Als jij naar mij belt, terwijl ik in Spanje zit, kunnen we toch met elkaar praten. Het kostenplaatje is wel anders dan: jij betaald van jouw telefoon tot mijn huis (in Nederland) en ik krijg de rekening van KPN van mijn huis naar Spanje.

   Verwijderen
 7. Algemeen probleem is, hoe kan de bevolking Mark R. laten weten, dat wij zijn maatregelen niet pikken?
  Er was gistermiddag een bericht op de radio, dat 2 agenten een groep jongeren aansprak op de afstandsregel. Die agenten hebben voor hun leven moeten rennen. Of er arrestaties volgden, gaf het bericht niet weer. (radio-item)

  Daar begint het dus mee. Maar de MSM blijft maar verkeerde berichten weergeven. Die zouden normaliter het kanaal moeten zijn. Nu hebben we alleen RJ & Co op youtube, dat schiet dus niet op.

  Ik heb nog steeds geen bericht van Weltschmerz gehad, over mijn voorstel.

  BeantwoordenVerwijderen