woensdag 27 april 2022

Het Westerse "Massagraf-verhaal" Marioepol gedebunked

Veel nonsense van Oekraïne zijde wordt door de Westerse media rond gepompt alsof het een lieve lust is.

Gelukkig hebben we Eva Bartlett, om erop af te gaan en het te onderzoeken. Wat blijkt? Er klopt geen bal van het hele verhaal. Weer een "blame it on the Russians verhaal" compleet ontkracht.

1 opmerking: