zondag 31 augustus 2014

Oekraïense Bataljonscommandant: "Verraad en incompetentie in militaire leiding"

"In the pocket"

De situatie is complex, maar ook simpel. Een groot aantal Oekraïense eenheden zijn ingesloten geraakt. In het Russisch heten dat "kotels" in het Engels "pockets". Die Oekraïense soldaten, geschat wordt zo'n 5-7.000, zitten letterlijk en figuurlijk in de pocket bij het leger van Noworossiya. We zullen vanaf nu ook zoveel mogelijk spreken over het leger van Noworossiya. Ze zijn de status van "verzet" en "rebellen" inmiddels wel overstegen. En ze "seperatisten" noemen vinden en vonden zij altijd al vreemd, want in hun ogen is het juist Kiev dat probeert zich te separeren van de natuurlijke banden met Rusland, en niet zij.

Onduidelijkheid rond "corridor"

Putin heeft vrijdagochtend vroeg Noworossiya opgeroepen onnodig bloedvergieten te voorkomen en deze opgesloten soldaten een korridor te verschaffen voor een levende aftocht. Noworossiya wilde daar naar hun eigen zeggen zeker aan meewerken. Over het corridor is sindsdien veel verwarring. Sommige troepen proberen met geweld door te breken, andere willen zich wel overgeven. Noworossiya heeft hele eenvoudige voorwaarden voor de "korridor des levens": wapens inleveren en niet kapot maken en ongewapende overgave. Nu schijnen sommmige Oekraiense eenheden wel een korridor te willen maar met hun wapens en voertuigen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling wat Noworossiya betreft: ze zo te laten vertrekken om vervolgens verder op hun en hun burgers te blijven schieten. Wat Noworossiya ook steekt is dat het in de Oekraïense media gebracht wordt alsof het korridor bereikt zou zijn door inspanningen van Petro Poroshenko, terwijl die er juist helemaal niets mee te maken heeft. Sterker, als dat wel waar zou zijn, dan zou het betekenen dat hij voor het eerst op de één of andere wijze met Noworossiya gesproken zou moeten hebben en dat zou pas echt wereldnieuws zijn. Resultaat: een groot aantal krijgsgevangenen, en een groot aantal doden en gewonden, en een groot aantal Oekraïense troepen die nog geen besluit hebben genomen.

Situatie Oekraïense leger

Slavyangrad.org stelt dat, als het al waar zou zijn dat Rusland 1.000 man gestuurd heeft om te vechten met Noworossiya, dan nog is dat a. geen invasie, en b. is dat geen verklaring voor de opmars van het leger van Noworossiya. Zeker als je in aanmerking neemt dat de Oekraïeners inmiddels zo'n 50.000 man op de been hebben. Wat er dan wel aan de hand is, maakt wellicht de FACEBOOKPAGINA van Semen Sementjenko duidelijk. Hij is een commandant van het bataljon "Donbass" van het Oekraïense leger en schrijft op zijn Facebookpagina onder andere het volgende:Foto: Semen Sementjenko, commandant bataljon Donbas.

"Er is een tragedie gebeurd. Ik heb redenen om te vermoeden dat de omsingeling van de vrijwilliger bataljons (dit zijn de meest gemotiveerde Oekraïense bataljons) het gevolg is van verraad en incompetentie in het systeem van de militaire leiding."

"Feit 1. De kolonne stond meer dan een uur op zijn plaats en begon pas naar voren te bewegen toen de beschieting begon."

"Feit 2. Tijdens de onderhandelingen zeiden paratroopers tegen onze soldaten dat ze ons al veel eerder ontzet zouden hebben als wij het niet geweest waren. Ze wachtten op ons gedurende de hele dag op de plek waar de kolonne had moeten doorkomen."

"Feit 3. Ik en Yuri Boetoesov spraken meer dan tien dagen open over deze situatie, we eisten versterking, we voerden actie bij de leiding. Resultaat: 0."

"Nu moet ik mijn jongens hieruit krijgen en de doden begraven, de gezinnen helpen die hun broodwinnaars zijn kwijtgeraakt. Nu is het belangrijkste: ik heb besloten bij mijn jongens te blijven. Als ze ons om 6.00 uur (was het ultimatum van Noworossiya) doodschieten, nou goed, dan ben ik er ook bij. Als ze eruit komen, dan zal ik ook met ze zijn." Aldus commandant Semen Sementjenko.

Reacties op de facebook pagina zelf

Ludmila schrijft: "DIT IS DE VOLLEDIG AFGANG, VRESELIJK!!!!!!!!!! Punt is dat net op Espresso tv een soldaat vanuit de omsingeling heeft gebeld, Wasili, hij sprak over een afrijselijk beeld, een zee aan lijken, een zee aan gewonden, en het meest onbegrijpelijke, iemand heeft zich afgeslpitst, gaf opdracht de groep MVS te splitsen van de vrijwil..."

Deze Ludmila schrijft verder dat gisteren op de Oekraïense tv wel duidelijk is geworden dat, terwijl het volk lijdt, de soldaten en masse sterven, Poroshenko gewoon volop zaken doet met Rusland en de mensen rond Putin en goed verdient aan het geld dat Oekraïene binnenkomt van de buitenlandse geldschieters. Jl. vrijdag is er weer een tranche van over een miljard Euro op de rekening van Kiev bijgeschreven, een lening van het IMF; het bedrag maakt deel uit van een groter pakket van meer dan 10 miljard euro. Voorwaarde voor al dat geld is dat Kiev de economie hervormt. Blijkbaar vindt het IMF dat Oekraïene daar goed mee bezig is.

"Ilowaisk: 70 % van de burgerbevolking omgekomen."

Op minuut 10.30 HIER, spreekt de commandant van een eenheid van Noworossiya over een percentage van 70% van de vreedzame burgerbevolking van Ilowaisk, die omgekomen is in de laatste dagen. Onder andere als gevolg van het gebruik van fosfor en giftige gassen door het Oekraïense leger. Er zijn analisten die dit percentage betwijffelen, argumenterend dat als het waar zou zijn, er sprake zou zijn van duizende burgerdoden.

Tussen de 1 en 4 Su-25 neergehaald

Vrijdag 29 Augustus zijn volgens Noworossiya 4 Su-25 neer gehaald. Bevestigd, ook van Oekraïense kant is 1 Su-25.

Andrei Stenin nog steeds niets bekend

Het is inmiddels weken gelden dat Andrei Stenin is meegenomen door eenheden van het Oekraïense leger. De authoriteiten in Kiev wensen geen vragen over hem meer te ontvangen.

UPDATE 1-9-2014 15:50: Onder nog enkele foto's van Semen Sementjenko. Hij werd met een helicopter uit de omsingeling gehaald waar zijn mannen achterbleven omdat hij gewond geraakt was. Hij krijgt een prijs uitgereikt door Jatsenjoek en geeft een persbriefing. Foto's ontvangen 1-9-2014 15:509 opmerkingen:

 1. Interessant opiniestuk over (een deel) van de achtergronden. Als je bedenkt dat ook deze journalist niet vrijuit kan schrijven op straffe van bureauwerk of zelfs ontslag, is dit een bijzonder moedig en eerlijk artikel

  Artikel door Antoine Uytterhaeghe in Uitpers van 2 mei 2014

  UITPERS - 2 mei 2014 - Informatie produceren is in onze samenleving een economische activiteit als een ander. In ons systeem zoekt elke uitgever winst te kunnen maken met zijn onderneming. Media zijn in handen van kapitaalkrachtige groepen, of vormen op zich een kapitalistisch investeringsproject. Het is het bestendig streven naar maximale winst dat de mediamensen 'verplicht' om berichten de wereld in te sturen die gunstig zijn voor hun broodheren. Er is zelfs geen censuur nodig; de toevoer van reclamegeld regelt dat wel.

  Op deze wijze krijgt de gewone burger een stroom berichten te verwerken die in tegenstrijd zijn met de realiteit op het terrein. Zo wordt onwaarheid waarheid. Herinneren we ons hoe onze media de Amerikaanse leugens colporteerden over het Tonkin incident in Vietnam (1964) of de massavernietigingswapens van Hoessein in Irak (2003), om maar deze twee te noemen.

  Het wordt tijd dat men de mensen in Oekraïne zelf de gelegenheid geeft om hun problemen in orde te brengen. Maar dan zijn er de belangen van de Europese en Amerikaanse transnationale monopolies. Onze gevestigde media, geschreven pers, radio en tv, geven een zeer eenzijdig beeld. Nochtans beweren ze dat ze onpartijdig zijn, maar ze creëren in feite een agressief vijandbeeld. Rusland wordt aan de schandpaal genageld en wordt er openlijk van verdacht boze plannen te smeden die de veiligheid van de westerse vrije wereld in gevaar brengen.

  In Rusland worden journalisten verhinderd hun werk te doen. Maar in Kiev zagen we hoe een journalist door Swoboda functionarissen afgeranseld werd en ook hoe brutaal bepaalde goed bewapende vrijheidstrijders tegen de politie optraden. Maar deze beelden verdwenen vrij vlug van het scherm. Het is opvallend hoe onze Oost-Europa-experts in hun uitleg zedig zwegen over de aanwezigheid van de fascistische groepen onder de “Maidamstrijders”. Onze verslaggevers hadden geen tijd om burgers te interviewen die niet akkoord waren met wat er zich in Kiev afspeelde. Kennelijk paste dat niet in hun opdracht en ze wilden zeker geen problemen met hun broodheren riskeren.

  De Russen mengen zich in het conflict, wordt door de Swoboda bevriende kringen met luid tromgeroffel uitgebazuind. Mengden de NAVO, VS en EU met hun arsenaal aan geheime diensten zich niet om de val van de gekozen president Janoekovitsj tot stand te brengen? Maar dat mochten we niet vernemen van onze media en hun verslaggevers ter plaatse.

  De mensen die zich vandaag verzetten, verzetten zich niet tegen een democratisch gekozen regering zoals de Maidangroepen, maar tegen een via een machtsgreep geïntroduceerde regering door de VS en EU. Het verzet van een groot deel van de bevolking, in tegenstelling tot de Euro-Maidam beweging, gaat vooral om het vrijwaren van hun rechten, het recht om hun moedertaal in hun regio’s als ambtelijke taal te behouden. Het is wel zo dat beide bewegingen – de maidangroepen van voor enkele maanden en de opstandelingen in Oost- en Zuid-Oekraïne van vandaag – strijd voer(d)en tegen de centrale autoriteit van de respectieve periode. Waarom wordt hier zo verschillend over bericht?

  Hoewel het algemene beeld van beide bewegingen enigszins op elkaar gelijkt, zijn de daarachter staande belangen zeer verschillend. Wat de officiële uitleg in EU-Brussel ook moge wezen, de verdere uitbreiding van de invloedsfeer van de VS en de EU vormt een essentieel element in deze problematiek. Precies dat wil Rusland verhinderen, daar Moskou's invloedsfeer op het Europese continent fel geleden heeft na de implosie van de Sovjet-Unie .

  (deel 1)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. (deel 2) Helaas was plaatsen in 1x niet mogelijk

  Achter al dat gehakketak staat niets anders dan het profijt. Rusland is rijk aan bodemschatten, het ontginnen van die bodemrijkdom schept de mogelijkheid tot grote winsten. Van deze winsten hebben de Amerikaanse en Europese monopolies, Exxon, Texaco, Total, Shell, BP om er maar enkele te vernoemen niet (of heel weinig) kunnen profiteren. Onder Jeltsin stonden de deuren voor de Westerse ondernemingen wijd op, sinds Poetin is daar fundamenteel verandering in gekomen. De profijten vloeien nu naar grote Russische ondernemingen en dus niet naar de bovenvermelde Westerse monopolies.

  Onze media verdedigen in de eerste plaats een economisch stelsel waarin de winstmaximalisatie centraal staat, omdat ze er zelf als onderneming een geïntegreerd deel van uitmaken. Het is het bestendig streven naar maximale winst, dat de mediamensen de berichtgeving doet moduleren naar de zin van hun broodheren. Het is gewoon in hun eigen belang. Zij hebben geen censuur nodig. Wie buiten de opgelegde lijn schrijft of bericht voelt dat onmiddellijk aan de reclame-inkomsten van zijn media-onderneming. Dat is een van de reden waarom alternatieve bladen het zo moeilijk hebben. De goed in het gareel lopende pers en tv, die de taak op zich hebben genomen om het rookgordijn te propageren, moeten geen angst hebben voor de permanente financiering en voor de rendabiliteit van hun bedrijvigheid.

  Dat doet denken aan het schilderwerk van Pieter Breugel de Oude: “De parabel van de blinden”. We zouden het kunnen als volgt vertalen: loop niet blindelings achter de berichtgeving van de gevestigde media, anders loopt het slecht af voor de wereldvrede.

  Antoine Uytterhaeghe.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Helder stuk, en geschreven op 2 mei, de dag van de slachpartij in Odessa. De analyse van Antoine werd die dag wel heel erg bewaarheid. Na enkele summiere berichten, over Odessa, nooit meer wat gehoord.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, omdat het totaal niet op waarheid gestoeld was...vandaar dat zulke "journalisten" niet meer mogen schrijven over de Oekraine. Niet omdat ze beter weten maar juist omdat ze er niks over weten en rare verzinsels gaan schrijven (lees aluhoedjesjournalistiek). Zij doen juist aan de bangmakerij, niet de MSM. Iedereen zag namelijk tot aan de Oekraïense crisis Rusland als een lucratieve zakenpartner maar was blind voor de oorlogs- dan wel uitbreidingsdrang van Poetin. Nu dat pijnlijk duidelijk wordt moet Europa wel zich enigszins verdedigen, al is het maar met sancties. Enige die tot nu toe het wapengekletter laat zien en horen is Poetin, en niemand anders!!

   Verwijderen
 4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-plant-fuenf-neue-stuetzpunkte-in-osteuropa-13127478.html
  NAVO plant nieuwe bases in Oost-Europa...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Iets wat onder Gorbatsjov en Jeltsin ook al besproken was, alleen onder Poetin kan er ineens niks meer. De NAVO wil het juist in samenspraak met Rusland, al jarenlang...alleen het Poetin-Rusland wijst het consequent af omdat hij nog zo in dat Sovjet-lichaam geroest zit dat hij het Westen niet vertrouwt. Terwijl de NAVO Rusland eerder als bondgenoot ziet dan als gevaar doet Poetin juist het meest domme wat een leider maar kan doen...zichzelf weer als gevaar aandienen door de conflicten in Georgie en nu Oekraine. Pas nu (!!!) stelt de NAVO ook de doelen bij en gaat het meer weer tegen het voormalige Oostblok richten, daar waar het dus totaal niet nodig was. Maar Poetin wil het oude Sovjet tijdperk terug, niet wetende dat de hele wereld veranderd is....maar hij blijft stronteigenwijs zijn eigen plan trekken en kan nu niet meer terug, wetende dat dat ook zijn einde is....

   Verwijderen
  2. Ik miste je geraaskal al, Gruwel. Ik was bang dat ze je in een dwangbuis hadden afgevoerd naar...... :)

   Verwijderen
  3. Nee mij niet, ik denk tenminste nog een beetje na...

   Verwijderen
 5. Samenvatting Noworossiya van de nacht van 30 op 31 augustus:
  Alle bij elkaar opgetelde verliezen opponent: tot 5 tanks, 8 pantservoertuigen, 24 stuks voertuigen, tot 120 man gewond/gedood, en 200 man krijgsgevangen gemaakt.

  Общие потери противника составили до 5 танков, 8 БМП и БТР, до 24 единиц автомобильной техники, до 120 человек убитыми и ранеными. Захвачены 6 танков. Разоружены и взяты в плен 200 карателей.

  BeantwoordenVerwijderen