zondag 3 augustus 2014

Update 3-8-14 En we hebben er weer een nieuwe conflict bij: Armenië-Azerbeidjan

2-8-2014 Situatie Nagornom Karabach

Azerbeidjan, geïnspireerd door het niet ingrijpen van Rusland in de slachting die Oekraïene in Donbass uitvoert, is begonnen met schieten op Armenië met Grad (multiple rocketlauncher, meestal per zes)

1. De oorlogshandelingen zijn zoals gebruikelijk begonnen met een beschieting van de grens, waarbij beide kanten overtuigend zeggen dat de ander begonnen is.

2. Beide partijen hebben vanaf het begin van de beschietingen al verlies aan manschappen geleden, zo'n 10-20 man.

3. Op dit moment is Azerbeidjan al overgegaan naar het stadium van beschieting van Armeense posities uit RSZO (weet iemand wat dat is?), aan de grens voegen zich tankeenheden bijeen, luchtmacht is opgestegen.

4. De Azerbeidjaanse media verspreiden actief oorlogshysterie, om de geesten rijp de maken in de samenleving een echte oorlog te beginnen.

5. Vanuit militair oogpunt, is het Azerbeidjaanse leger sterker, heeft meer voertuigen en soldaten, heeft er meer geld in gestoken en daarom ook moderner. Armenië is gericht op een situatie dat in geval van oorlog zij een vorm van ondersteuning ontvangt van Rusland

Bron, Strelkov.

Armenië is bondgenoot van Rusland; Azerbeidjan van de VS. UPDATE 3-8-2014 Putin op het economisch forum van St.Petersburg; kijk even vanaf 40 seconden naar wat hij over Oekraïene zegt. Vergeet niet de Engels Ondertiteling AAN te zettten svp.

02.08.14. Сводка по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Азербайджан, воодушевленный невмешательством РФ в резню, проводимую Украиной на Донбассе, начал обстреливать территорию Армении из Градов.

1. Боевые действия как обычно начались с перестрелок на границе, причем обе стороны уверенно заявляют, что это оппонент начал первым.

2. Обе стороны с начала боевых действий уже понесли потери в людях, потеряв по 10-20 солдат.

3. На данный момент Азербайджан уже перешел к стадии обстрела армянских позиций из РСЗО, к границе подтягиваются танковые соединения, в воздух поднята боевая авиация в готовности номер один.

4. Азербайджанские СМИ активно раскручивают военную истерию, подготавливая общественное мнение к вероятной войне.

5. С военной точки зрения, армия Азербайджана более сильная, у нее больше техники и солдат, причем на перевооружение армии, Азербайджан тратил куда как больше, поэтому его армия более современная. Армения же в целом ориентировалась на ситуацию, когда в случае войны она получит те или иные формы поддержки со стороны России."

English Computer translation:

"Azerbaijan inspired with non-interference of the Russian Federation in slaughter, carried out by Ukraine on Donbass, started firing at the territory of Armenia from Gradov.

1 . Operations as usual began with firefights on border, and both parties surely declare that it is the opponent of the beginnings the first.

2 . Both parties since the beginning of operations already suffered losses in people, having lost till 10-20 soldiers.

3 . At present Azerbaijan already passed to a stage of attack of the Armenian positions from RSZO, to border tank connections are tightened, in air the fighting aircraft in readiness number one is lifted.

4 . The Azerbaijani mass media actively untwist military hysteria, preparing public opinion for probable war.

5 . From the military point of view, army of Azerbaijan stronger, it has more equipment and the soldier, and on modernization of army, Azerbaijan spent where as more, therefore its army more modern. Armenia as a whole was guided by a situation when in case of war she will receive these or those forms of support from Russia."

1 opmerking:

  1. Met dank aan Diewer:
    Kon geen reactie plaatsen bij het artikel van vandaag. Even over je vraag naar RSZO: het is een (systeem van een) multiple rocket launcher. Voor uitleg van de term zie: http://acecombat.wikia.com/wiki/BM-30_Smerch

    BeantwoordenVerwijderen