maandag 10 mei 2021

Rake Collumn van Thierry Baudet: Het belang van Ophef

 Rake collumn van Thierry Baudet. Van de FVD website.

Over het nut van “ophef”. Waarom FVD de mediamacht niet schuwt

Al sinds het ontstaan van FVD is de partij regelmatig “in opspraak”, zoals dat wordt genoemd. Er ontstaat “ophef” - grote verontwaardiging in media en politiek over een uitspraak, een appje of een gesprekspartner.

In de loop van de jaren zijn er velen geweest die mij en de partij op allerlei standpunten steunden - maar die moeite hadden met die “ophef”. Zij meenden dan dat dit ging om “bijzaken” en dat het ons afhield van ons “politieke werk”. Dat we ons, kortom, moesten focussen op de breed geaccepteerde, centrumrechtse stokpaardjes en verder binnen de bandbreedte van het maatschappelijk betamelijke moesten blijven. Zo zouden we het effectiefst kunnen opereren. Salonfähig worden. Een breed publiek kunnen aanspreken.

Ik ben het met deze opvatting niet eens. Daarom schuw ik het niet om “ophef” te veroorzaken. Daarom trotseer ik steeds weer zo’n mediastorm en ben ik zelfs bereid geweest om afsplitsingen te laten ontstaan.

Maar ik heb de reden daarvoor eigenlijk nooit echt uitgelegd. Waarom ik de zaken die “ophef” veroorzaken juist niét zie als bijzaken - maar als de essentie van wat wij moeten doen.

Wat winnen we erbij?

Ik kan me goed voorstellen dat dit voor velen contra-intuïtief aanvoelt. Dat ze misschien zelfs boos op mij worden van dat regelmatig terugkerende “gedoe”. Want waarom zou je als politieke partij nou continu in allerlei schandalen verwikkeld willen raken? Waarom steeds die filosofische vragen? Waarom die provocerende tweets? Wat heb je daarbij te winnen?

De sleutel ligt in het effect dat beoogd wordt met de schandalen - die, welbeschouwd, worden gecreëerd en enorm worden opgeklopt door de gevestigde macht. Zíj maken steeds iets tot “ophef”, zíj bepalen wanneer een woordje of grapje of ontmoeting iets heel verdachts of gevaarlijks is (en het is ook lang niet altijd precies te voorspellen wanneer dat eigenlijk gebeurt en hoe iets kleins ineens groot wordt of iets groots merkwaardig genoeg klein blijft) - maar áls het gebeurt is dat altijd met een reden, met een doel: het buiten de orde verklaren van een standpunt of opvatting. Het afgrenzen van de acceptabele discussieruimte. Om daarmee, uiteindelijk, en dat is de kern, de randvoorwaarden van het debat zó af te bakenen dat zij altijd winnen.

Taboes doorbreken

Dus de dingen waar wij - politiek gezien - tegen zijn - zoals massale immigratie, klimaatbeleid, Europese eenmaking, coronaregels - worden als het ware “beschermd” door frames die tegenstanders opgeplakt krijgen en die een vertaling zijn van een bewust gecreëerd en in stand gehouden taboe.

Ik zal een aantal voorbeelden geven van frames en taboes die ik in mijn leven heb geïdentificeerd en - hopelijk - tot op zekere hoogte heb doorbroken.

Nationalisme

Allereerst: het taboe op “nationalisme”. In mijn jeugd was het volstrekt aanvaard dat dit zou leiden tot oorlog. De “acceptabele”, “salonfähige” rechtse positie was dat nationalisme inderdaad gevaarlijk is, maar dat er wellicht praktische of temporele belemmeringen zijn voor Europese eenmaking. Wie het frame van “enge nationalist” (of “xenofoob”) opgeplakt kreeg was “af”. En daardoor verdedigde niemand ronduit de natiestaat en ging de Europese eenmaking zonder veel tegenstand door.

Dat taboe heb ik proberen te doorbreken door in De Aanval op de Natiestaat te laten zien (met enorme woede en ophef tot gevolg) dat nationalisme juist kan leiden tot vrede, en imperialisme en eenmaking tot oorlog. Ik trotseerde het frame (“enge nationalist!”) en ontmaskerde het achterliggende taboe.

Met als gevolg dat de argumentatieruimte om tegen de EU te zijn extreem is vergroot en onze tegenstanders (de voorstanders van eenmaking) feitelijk met lege handen zijn komen te staan. Hun “argument”, zeg maar, was het taboe op nationalisme. Wie dat taboe doorbreekt, wint de discussie.

Klimaat

Iets vergelijkbaars kwam ik tegen in het debat over klimaat. “CO2 leidt tot klimaatverandering en moet worden teruggedrongen” - dat was ook de positie van “acceptabel rechts”. Dus meegaan in het verhaal over “vervuiling”, over “schoon” en “duurzaam” - met dan als maximale uitkomst het toevoegen van kernenergie aan de energiemix. Maar ondertussen krachteloos blijven tegen het groene verhaal an sich, de klimaatakkoorden, de klimaatwet, Kyoto: enfin, de duurzaamheidsreligie als zodanig.

Ook hier kreeg ik aanvankelijk heel het land (en een groot deel van onze aanvankelijke supporters) over me heen toen ik zei: we gaan het “CO2-is-gevaarlijk” frame doorbreken! Er ís geen versnelde opwarming als je een wat langer tijdspad overziet. En CO2 leidt juist tot vergroening. Er dreigt geen tekort aan olie en gas - want de fossiele brandstoffen zijn mogelijk überhaupt niet eens “fossiel” en sowieso nog voor duizenden jaren voorhanden.

Opnieuw: een zeer groot taboe. Iets ondenkbaars. Wat zo’n beetje niemand in mijn omgeving aandurfde. Iedereen riep: blijf daar nou weg, focus je alleen op immigratie en EU, of desnoods op de kosten van de klimaatplannen, niet op de achterliggende filosofie, dat leidt tot ophef, dat begrijpen mensen niet, dat is onnodig..!

Toch heb ik dat gedaan en ook daarmee vervolgens enorme speelruimte verworven om buiten de “kaders” te treden die door de tegenstander waren gesteld. Het gevolg is dat ook op dat onderwerp de gevestigde orde nu in feite zonder verhaal zit. Omdat hun wapen, het taboe op “schaarste”, “vervuiling” en het frame van “u bent niet duurzaam, u vernietigt de aarde” onschadelijk is gemaakt.

Het coronataboe

Iets vergelijkbaars speelde met corona. Hier was het frame “wappie”, en het taboe “griep”. Ook dat hebben we doorbroken. Toen Wybren de moed had om met Lange Frans en Tisjeboy Jay af te spreken was de wereld te klein (want de tegenstanders van de maatregelen moesten uit elkaar worden gespeeld - met “wappies” mocht je niet omgaan). Het bekritiseren van de absurde persconferenties met doventolk (alsof we te maken hadden met een kernramp of een dijkdoorbraak) leidde tot een soort nationale haatorgie. En - meest belangrijk - het was ten strengste verboden om corona te vergelijken met de griep - wat het vervolgens onmogelijk maakte om het (feitelijk onjuiste) “pandemieframe” van de regering (grootste crisis sinds mensenheugenis, nooit eerder vertoond, etc.) met een feitelijk correct tegenframe “zware griepgolf” (wat corona immers ís) te bestrijden.

Ook hier hebben we dus de noodzakelijke ophef doorstaan, het frame doorbroken en het taboe ontmaskerd om de strijd te kunnen aangaan. Als we dat niet hadden gedaan (en waren blijven doen wat o.a. de JA21-afsplitsers wilden: de maatregelen bekritiseren op inconsistentie, maar niets zeggen over de mortaliteit van corona, de risico’s cq. onnodigheid van vaccinaties, de hysterische aard van de “crisis”) hadden we nooit een effectieve oppositie tegen de maatregelen kunnen organiseren.

Nog meer estabiishment-taboes

Maar met deze drie taboes zijn we er nog lang niet. Want onze tegenstander (het links-liberale blok dat de macht heeft in ons land, de beschikking heeft over zo’n 110 Kamerzetels, de steun heeft van journalistiek, academie, ambtenarij en multinationals) maakt gebruik van nog veel meer taboes of semi-onaanvechtbare claims om de eigen agenda door te drukken.

Eén daarvan - niet te missen - is de Tweede Wereldoorlog, die al decennia wordt ingezet om massale immigratie en multiculturalisme te promoten en kritiek daarop te smoren. Zolang wij dat niet ontzenuwen zullen we nooit effectief ons volk en onze identiteit kunnen beschermen. Omdat zij dan altijd weer dingen gaan roepen als: “Oh, wilt u dat de treinen weer gaan rijden…!?”

Daarom was de “poster” van 5 mei zo belangrijk. En daarom werd iedereen ook zo boos: we hadden raak geschoten. Hun thema, hun wapen, de vergelijkingen van Grunberg en Geert Mak tussen Marokkanen en joden, het in stelling brengen door Thom de Graaf van Anne Frank in de strijd tegen Fortuyn - we pakten het van ze af. We zeiden: de Oorlog ís niet van jullie. En bevrijdingsdag mogen wij op onze eigen wijze invullen. De volgende keer dat ze weer met de Oorlog aankomen om hun immigratiestandpunt kracht bij te zetten staan zijzélf nu te kijk - want je mocht de Oorlog toch niet “politiseren”?

En zo zijn er nog veel meer frame-ophef-taboe combinaties. Neem de anti-Rusland-propaganda die ingezet wordt om (opnieuw) Europese eenmaking te propageren, de klimaatagenda te pushen (Russisch gas mag niet!) en de Amerikaanse geopolitieke upper hand ten opzichte van Europa te handhaven (want zolang contacten met Rusland out of the question zijn, kan de natuurlijke Europese “brugfunctie” tussen de Atlantische wereld en Eurazië niet tot stand komen - en zijn we totaal afhankelijk van de ”grote broer” in DC). Het frame waarmee mensen worden gecancelled is “Poetin-fanboy”. Uit angst om dat label opgeplakt te krijgen, hoopt de gevestigde macht dat niemand zich sympathiek over Rusland durft uit te spreken en de gewenste politieke richting ook hier ongestoord kan worden voortgezet.

“Vrouwenhaat”, nog zo’n frame, dat het taboe op de keerzijde van feminisme moet beschermen. Wie spreekt over de verschillen tussen mannen en vrouwen, de uitdagingen van werken én kinderen opvoeden, het belang van het huwelijk, de schoonheid van jing en jang, rolverdelingen, etc. - die wordt uitgescholden voor “seksist”. Ophef. Angst. Er wordt “afstand nemen” geëist - en de discussie is gesloten.

Ga zo maar door. Elk frame dat ophef veroorzaakt, beschermt een taboe dat op zijn beurt weer een belangrijk ideologisch programmapunt van de gevestigde macht ondersteunt.

Conclusie

Zolang we bang blijven voor die frames blijven de onderliggende taboes onaangetast en vechten we met één arm op de rug. Strijden we altijd op eigen helft - zijn we altijd in de verdediging. En winnen we dus nooit.

Daarom is het absoluut essentieel om de frames één voor één te blijven ontzenuwen en de taboes stuk voor stuk te doorbreken. Daarom is het onvermijdelijk dat FVD in de ogen van het establishment “controversieel” blijft - en dus niét “salonfähig” hoeft te worden. Die controverse rekt vervolgens het debat op. Het verschaft ademruimte. Niet alleen voor onszelf - maar voor iedereen die zich benauwd voelt door de steeds kleiner wordende discussiekaders van de gevestigde macht. Zo zijn we daadwerkelijk een bevrijdingsbeweging. Wij werpen elke keer weer het juk af van de gevestigde macht (en voor de goede orde: in onze eigen ogen zijn wij geheel niet “controversieel”, maar extreem gematigd, redelijk, rustig en bestuurswaardig - maar omdat we de moraalmacht uitdagen worden we niet zo bezien).

Dat betekent dat ons werk zwaar is - veel zwaarder dan alleen maar binnen de gestelde marges “redelijk rechts” zijn - en het vergt mensen met een zeer sterke geest. Met moed, heldenmoed. Het vergt ook grote intelligentie, omdat je elke keer “om het hoekje” moet kijken. Wanneer een frame wordt gehanteerd is de normale menselijke reactie om weg te kijken. Om te zeggen: oh, oeps, sorry! Maar wij moeten elke keer tóch kijken. De verboden ruimte betreden. De deur openen, laten zien dat er geen spook verstopt zit onder het bed. En nooit “sorry” zeggen. Nooit! Want dan erkennen we de morele macht van degenen die het ophefframe creëren. Dan winnen zij.

Daarom ga ik steeds weer de ophef aan. Daarom “is er altijd wat” rond FVD. Daarom is het vaak niet “leuk”, niet “prettig”: precies dát is ons werk. Onze baan. Alleen dán doen we iets dat betekenis heeft. Dus FVD zal ophef zijn - of zal niet zijn. Enjoy the ride.

Thierry Baudet

Waarom reduceert de NOS Overwinningsdag tot een Putin-evenement?

Dat gebeurt in Nederland nou nooit. Het verwijt dat Rutte Koningsdag, Bevrijdingsdag of Dodenherdenking gebruikt om zijn eigen populariteit te versterken.

Maar als het om Rusland en Putin gaat, is dat voor de kersverse NOS-correspondent Larissa de Graaf en de gepokte en gemazelde presentator Rob Trip, geen enkele probleem. Geen woord over de 26 Miljoen Sovjet burgers die het leven lieten in de strijd tegen het monster. Geen woord, dat als de Russen en de Sovjets niet de standvastigheid en moed hadden getoond, het heel anders had kunnen aflopen. Hele dorpen en gebieden in Wit-Rusland zijn uitgeroeid en met de grond gelijk gemaakt. Met hand en tand hebben ze zich verzet. Dat lijden en die trots voel je daar overal. Dat zit in nagenoeg iedere Rus. Die 9 Mei is een hele speciale dag. Die reduceren tot "Putin werkt aan de verkiezingen later dit jaar", is gewoon een regelrechte blamage. Maar het past wel in een patroon... waar newby de Graaf, voor grof geld, zich soepeltjes in plooit. HIER voor de verandering beelden uit St.Petersburg van gisteren. 

De video onderstaand is eigenlijk een foutje, maar laten we staan voor het plaatje, omdat we technisch geen ander filmpje kunnen plaatsen.

zondag 9 mei 2021

Wat heeft jouw voorkeur: Mexico City of Sayulita?

Terwijl Nederland verandert in HügoRuttistan, is rondkijken op de wereldkaart natuurlijk een logische zaak. We zoomen daarom nogmaals in op Mexico. En vandaag voor de verandering op de hoofdstad met de Nomad Capitalists. 

Als je Nederland wil verlaten, maar dat gevoel van een kleine 20 miljoen man op een postzegel, dan is Mexico Stad misschien wel een optie. Groot voordeel van deze megapolis is natuurlijk... dat het een megapolis is. Alles is er. Zelfs rust. In de wijk Coyoacan van Frida Kahlo bijvoorbeeld. En zoals in het filmpje wordt aangegeven, je vliegt vanaf Mexico City elk weekend non-stop uiteraard door heel Mexico, maar ook veel landen zijn non-stop bereikbaar, inclusief Amsterdam, voor 500 eurootjes retour. En het grote voordeel van het grote Mexico, is dat je wel even bezig bent, voordat je uitgekeken bent op de stad of het land. 


Maar goed, de kust blijft natuurlijk ook trekken. We pikken, voor het vergelijk, even SAYULITA er weer uit, met een nieuw filmpje. Maar het kan natuurlijk net zo goed Cancun, Tulum, Puerto Vallarta, Bucerias, Melaque of Mazunte zijn.

Laat in de comments weten waar jij voor kiest / zou kiezen. En een verzoek: verspreid ons blog, via je vrienden, kennissen, twitter of anderszins!

zaterdag 8 mei 2021

Heeft Rober Willemsen mis gegokt?

Tequila Barrel, Santito's, la Embajada, Coconut Disco, waar gaan we naartoe in Playa del Carmen, aan de Mexicaanse Caribean? Dit zijn beelden van Februari dit jaar. Toen wij gelockdowned en geavondklokt opgehokt zaten in onze huizen, op straffe van boetes, repressie en arrestatie. En het wordt alleen maar drukker in Playa del Carmen en de horeca daar, want steeds meer mensen uit de VS en de EU ontvluchten hun regime en strijken neer in het heerlijke no-lockdown Mexico.


Rober Willemsen (48), één van de bazen van KHN (Koninklijke Horeca Nederland) heeft in deze "crisis" nog een etalissement bijgekocht. Rober denkt waarschijnlijk een goede deal gedaan te hebben. Hij heeft er blijkbaar vertrouwen in dat op redelijke termijn de horeca hier weer gaat lopen. Wij wensen hem veel succes. 

De verkoper van de betreffende tent is wellicht met de opbrengst naar Playa del Carmen vertrokken, en is nu, terwijl Rober wacht en hoopt op betere tijden hier, lekker aan het werk aan de Mexicaanse Caribean, waar geen Corona heerst en alles open is.

Ondertussen in de Al Aqsa Moskee....

Deze beelden gaan door merg en been. Israëlische terreur-eenheden dringen één van de drie heilige plaatsen van de Islam binnen. De Al Aqsa Moskee staat er al sinds het begin van de 8e eeuw. Wie of wat is Israel, gesticht een paar decennia geleden, powered by USA, om die Moskee binnen te dringen, notabene in hoog Ramadan dagen?

En ondertussen in Rotterdam...

En Ruttë gaat maar door met zijn misdragingen en repressie. Vandaag probeerde hij weer het leven van de voetbalsupporters zuur te maken. Die waren daar echter niet van gediend en verdreven de regime-eenheden. Beelden HIER. Wat een verschil, de kille beelden van kou en repressie in Nederland, notabene in de stad van Rober Willemsen (nogmaals, succes met de nieuwe aankoop), met het verrukkeleijke en relaxte Mexico.

vrijdag 7 mei 2021

De drogredenen en het de morele kaart spelen van Jan Paternotte D66

"(Meer dan) 250 mensen onder de 60 liggen op de IC", stelt Paternotte.

Blik: Ja, en? So what? (op waarschijnlijk iets van 12 miljoen 60-Minners)
Paternotte gaat door: "Betkent dat dat u ervoor pleit voor een manier van verspreiding van het virus, die er dus toe leidt, dat er honderden, meer dan 500 60-Min-ers straks op de IC liggen? En is dat echt iets waarvan u zegt, "prima"?"

Blik: 1. Niemand pleit voor meer mensen op een IC.
2. Waar haalt de heer Paternotte de wijsheid vandaan dat er sowieso een manier zou bestaan om specifiek 500 60Minners op de IC's te krijgen? Waar baseert meneer dat op? Florida, Wit-Rusland, Rusland, Mexico, Sayulita, Japan, Brazilie, Cambuur, Ajax, Koffiedrinkers, Black Live matters, bewijzen juist het tegendeel van wat Paternotte zo stellig, onweersproken, de Kamer inslingert.
3. "Is dat echt iets waarvan u zegt, "prima"? " Hier speelt Paternotte de morele kaart. Jammer dat van Haga dit niet helemaal lijkt te doorzien en hem de oren wast met zijn drogredenen en valse tegenstellingen in een moreel verheven sausje.

Paternotte vervolgt: "Ik constateer dat FvD veel meer mensen op de IC wil."

Blik: Wederom een dubieuze verdraaiïng van zaken en woorden in de mond leggen van de D66 politicus. Nogmaals, jammer dat hij hier zo makkelijk mee weg komt.

"Masochistisch vermogen" van de Nederlander schiet te kort, volgens Hügo

Volgens Hügo de Jonge is het masochistisch vermogen van de Nederlander, de mate waarin hij trek heeft om pijn te lijden, de diepte waarmee de Nederlander een stok in de neus nog lekker vindt, onvoldoende.

Zie het fragment HIER. Bizar.

Wat Blik zich om verbaast, is dat men op Twitter de man voor gek verklaart. Want dat is hij volgens ons niet. Hügo weet precies wat hij doet, en gaat zover als hem toegelaten wordt. Degenen die die bij Blik verbazing oproepen, zijn degenen die zich die stok vrijwillig door de neus laten boren.

Kijk, als je voor zaken weg moet en je kan niet anders, daar hebben we het niet over. Maar al die ouders die hun schoolkinderen laten penetreren, al die volwassenen die zich laten testen omdat Tante Mien dat graag wil voor haar verjaardag volgende week, of omdat je moest niezen en kuchen en je dochter je er op wees en jij gelijk maar even bent gaan testen. Wie is er nou gek? Hügo, of die mensen?

En dan nog dit...

Baudet over 5 Mei. Hij heeft gereageerd over de ophef. Zijn stuk is spot on. Enige kritiekpuntje, waarom maakt hij er toch weer deels een links/rechts verhaal van. Maar goed, verder, zoals gezegd, prima. Wie is het establishment om uit te maken wat wel en wat niet besproken mag worden rond 5 Mei? In een vrij land gaan de mensen daar zelf over...

Het verschil in ophef tussen Hügo's bizarre masochistische uitspraken (0) en de poster van Thierry (hele land op zijn kop), is veelzeggend.


Staan we aan de vooravond van Hyper-Inflatie?

Staan we aan de vooravond van hyper-inflatie?

Volgens Greg, en hij is vaak spot on, wel. Hij redeneert dat de geldcirculatie zeer gereduceerd is en dat daarom de geldcreatie die gaande is, nog niet opvalt. Als de economie, ooit weer eens iets zou aantrekken, zouden met name grondstoffen flink duurder worden. iemand? Hoe bewapen je je hiertegen? Zilver kopen zoals Greg aanraadt? Waar?

Verder hoor je hier natuurlijk nooit iemand over de FED, maar daar hebben wij Greg ook weer voor. Om te vertellen wat die zeggen, en dat te vertalen naar wat er aan zit te komen.

Ondertussen zijn er deze week weer een half miljoen first time unemployed bijgemomen in de VS. Dat is op maandbasis twee miljoen.

Twee miljoen! Ja, op een 300 miljoen inwoners wellicht nog te overzien. Maar het is al maanden gaande, en dan kom je toch op tientallen miljoenen. En de beurs boekt elke dag nieuwe records. Huizenprijzen stijgen. Crypto stijgt. De centrale banken steunen geen economie, maar de beurzen. De rijken worden rijker. De middenklasse verarmt. By design. Met opzet. 


En dan nog dit...

Gisterenavond bij Op1, ging het over Pim Fortuyn. Prima. Maar even tussen neus en lippen liet Jort Kelder weer vallen: Extreem Rechts. Hij liet dit welliswaar in de vraagvorm vallen, maar is het nu inmiddels niet klaar om het nog bvanuit dat perspectief te benaderen? Maar goed, dat is ons punt niet. Ons punt is het volgende. Eveneens liet Kelder in die openingszinnen zeer stellig vallen, dat Fortuyn het deed met jonge jongens, minderjarig. Met een vergoeilijkend lachje. Nu weten we allemaal dat Fortuyn het deed met jongens. Maar het doen met jongens, en het doen met minderjarige jongens is een verschil. Een groot verschil. Met name ook in juridische zin. Als je dat stelt, moet je met bewijs komen. Anders is het laster, en dien je te rectificeren en excuseren. Minimaal.

Wij hebben Kelder en Op1 hier op twitter op aangesproken. Nog zonder reactie daar. Laat ons weten in de comments hoe jij dit ziet. En hebben wij wellicht iets gemist en heeft Fortuyn het inderdaad met minderjarigen gedaan? Of moet Jort dit gewoon kunnen insinueren of is het onacceptabel? Laat het weten.