vrijdag 12 januari 2024

Gonzalo Lira dood in Oekraïne

Nieuws zojuist naar buiten gekomen; hieronder via het doorgaans betrouwbare MintPress. Gonzalo Lira, VS-staatsburger, berichtte vanuit door Oekraïne bezet gebied (Kharkov), kritisch over Zelenskiy en Biden. Hij werd gevangen, gemarteld, en nu is hij dood. De Oekraïners deden het. De Amerikanen keken ernaar en vonden het goed.

Je zult de verloederende staatsmedia van NOS en Telegraaf er niet of slechts mondjesmaat over horen. Israël heeft inmiddels sinds 7 Oktober ook al meer dan 100 journalisten vermoord; ook daar hoor je de gecontroleerde media niet over. Het Westen is in verval en de zieltogende "journalistiek" is daar het bewijs van.

US journalist Gonzalo Lira died in a hospital in Kharkiv on January 11, 2024, following a long period of torture and neglect in a Ukrainian prison. “I cannot accept the way my son has died. He was tortured, extorted, incommunicado for 8 months and 11 days and the US Embassy did nothing to help my son. The responsibility of this tragedy is the dictator Zelensky with the concurrence of a senile American President, Joe Biden,”

4 opmerkingen:

 1. Biden kan binnenkort weer een oorlog beginnen. In Taiwan is een separatistische CIA president verkozen.
  Zoals gebruikelijk zijn deze typen gekozen met een opdracht, en gaan net zoals Zelenski vrij snel minder goed luisteren naar de matigende aanwijzingen van hun betaalmeesters. Dus in de loop van dit jaar, waarschijnlijk spoediger, gaat deze man zich vijandelijk naar China gedragen. China heeft geen haast maar zal ongetwijfeld de enorme zwakte die de VS voor zichzelf dit jaar creeërt benutten voor tegenmaatregelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Op BNR legt Marcouch uit dat de Koran verbranding door moest kunnen gaan.

  Mijn reactie:

  Mag ik dan ook de Torah verbranden ?
  Anders gezegd: Hebben wij ook het recht onszelf te verdedigen?

  In Deuteronomium krijgt het uitverkoren volk de taak om alle andere volken uit te roeien.
  Hieronder 10 bijbelteksten, met korte samenvatting vooraf.

  1 U bent God’s uitverkoren volk
  2 En als God die onwillige volken met ùw hulp heeft verslagen ( verlost), onderdruk hen dan en sluit geen vriendschap.
  3 God sluit een verbond met de joden. De Joden staan boven alle andere volken die God geschapen heeft.
  4 Zoals het Mossad slogan luidt: Maak oorlog door te misleiden.
  5 Als ze zich verzetten, executeer dan alle mannen en neem de vrouwen en kinderen als jullie eigendom.
  6 U moet de héle wereld in uw macht nemen.
  7 Maar de volken die wonen in "Groot-Israël" , die moet je tot de laatste man uitmoorden.
  8 Maak de landen tot slaaf door ze geld te lenen en hoge rentes te eisen.
  9 Zelf mag je niks lenen. Zo onderwerp je de hele wereld.
  10 Zei ik ‘overheersen? Ik bedoel natuurlijk: langzaam maar zeker vernietigen.


  Hieronder de hele tekst:

  1 Deut. 7:6 ( Vrij vertaald: U bent God’s uitverkoren volk)
  Want gij zijt een heilig volk van den HEERE. Uw God, heeft u uitverkoren tot een bijzonder volk voor Zichzelven, boven alle volk, dat op het aangezicht der aarde is.

  2 Deut. 7:2-3 (Vrij vertaald: En als God die onwillige volken met ùw hulp heeft verslagen ( verlost), onderdruk hen dan en sluit geen vriendschap. )
  En wanneer de HEERE, uw God, hen voor uw aangezicht verlossen zal, zo zult gij hen slaan en volkomen verderven; gij zult met hen geen verbond sluiten, noch hun barmhartigheid betonen: Ook zult gij met hen geen huwelijk sluiten; uw dochter zult gij aan zijn zoon niet geven, en zijn dochter zult gij aan uw zoon niet nemen.

  3. (Deut 26:18-19 God sluit een verbond met de joden. De Joden staan boven alle andere volken die God geschapen heeft.)
  En de HEERE heeft u heden toegezegd, dat gij Zijn bijzonder volk zoudt zijn, gelijk Hij u beloofd heeft, en dat gij al Zijn geboden zoudt bewaren; en dat Hij u verheffen zou boven alle volken, die Hij gemaakt heeft, in lof, en in naam, en in eer; en dat gij den HEERE, uw God, een heilig volk zoudt zijn, gelijk Hij gesproken heeft.

  4 ( Deut. 20:10-11 Zoals het Mossad slogan luidt: Maak oorlog door te misleiden. )
  Wanneer gij een stad nadert, om er tegen te strijden, verkondig haar dan vrede. En het zal geschieden, als zij u van vrede antwoord geeft, en voor u opendoet, dan zal het geschieden, dat al het volk, dat daarin gevonden wordt, u tot onderdanen zal zijn, en zij zullen u dienen.

  5 (Deut. 20:12-14 Als ze zich verzetten, executeer dan alle mannen en neem de vrouwen en kinderen als jullie eigendom.)
  En indien het geen vrede met u wil sluiten, maar oorlog tegen u voeren, zo zult gij het belegeren: Maar de vrouwen, en de kleinen, en het vee, en al wat in de stad is, ja, al haar buit, zult gij tot u nemen; en de buit uwer vijanden, die de HERE, uw God, u gegeven heeft, zult gij eten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. VERVOLG:   6 ( Deut 20:15 U moet de héle wereld in uw macht nemen.)
   Alzo zult gij doen aan al de steden, die zeer ver van u zijn, die niet zijn van de steden dezer volken.

   7 ( Deut 20:16-17 Maar de volken die wonen in "Groot-Israël" , die moet je tot de laatste man uitmoorden.)
   Maar van de steden dezer volken, die de HEERE, uw God, u tot een erfdeel geven zal, zult gij niets, wat ademt, in leven laten: Maar de Hethieten en de Amorieten, de Kanaänieten en de Perizzieten, de Hivieten en de Jebusieten zult gij geheel en al verdelgen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft.

   8 ( Deut. 23:19-20 Maak de landen tot slaaf door ze geld te lenen en hoge rentes te eisen.)
   Gij zult uw broeder niet op woeker uitlenen; woeker op geld, woeker op levensmiddelen, woeker op alles, wat op woeker geleend wordt: Aan een vreemdeling zult gij woekerleningen doen, maar aan uw broeder zult gij geen woekerleningen doen, opdat de HEERE, uw God, u zegene, in alles, waartoe gij uw hand gezet hebt, in het land, waarheen gij heengaat, om het te bezitten.

   9 ( Deut. 15:6 Zelf mag je niks lenen. Zo onderwerp je de hele wereld.)
   Want de HEERE, uw God, zegent u, zoals Hij u beloofd heeft; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet lenen; en gij zult over vele volken heersen, maar zij zullen over u niet heersen.

   10 (Deut. 7:22-23 Zei ik ‘overheersen? Ik bedoel natuurlijk: langzaam maar zeker vernietigen.)
   En de HEERE, uw God, zal die volken beetje bij beetje voor uw aangezicht uitroeien; gij zult ze niet terstond verteren, opdat het gedierte des velds niet over u zal toenemen. Maar de HEERE, uw God, zal-+hen aan u overleveren, en zal hen met een machtige verwoesting verdelgen, totdat zij verdelgd zijn.

   Verwijderen
  2. Video: BNR: Marcouch reageert op koranverbranding van Pegida in Arnhem: ‘Teleurgesteld in tegendemonstratie’

   Verwijderen