zondag 1 december 2019

Open brief aan Tommy Wieringa.


 

Beste Tommy,

In uw NRC column  van 30 november schrijft U  neerbuigend over
de initiatiefnemers van Ongehoord Nederland. 

Uw negatieve kwalificaties zijn meestal gebaseerd op  zaken die U zelf aan de oprichters van ON  toeschrijft, en die vrijheid heeft U als columnist uiteraard. 
 
Maar over  Joost Niemöller geeft U concrete en dus verifieerbare informatie:  
“ Niemöller meent dat Afrikanen minder hersenen en meer geslachtshormonen bezitten dan Europeanen.”

Sta me toe mij te concentreren op deze ene uitspraak.

Hij is relevant voor de belangrijkste vraag waar we als Nederland mee worstelen: 
zijn immigranten een zegen of een last? '

Dan zijn deze vragen belangrijk:

1)      Is de bewering van Niemöller eenduidig te interpreteren?

2)      Is  de bewering verifieerbaar?  

3)      Is hij  waar of onwaar?

4)      Indien onwaar , wat zouden dan de  gevolgen moeten zijn?

5)      Indien waar, wat zouden dan de gevolgen moeten zijn?

6)      Indien  onwaar, wat zou Niemöller gemotiveerd hebben?

7)      Indien  waar, wie heeft dan die onware theoriën in de wereld gebracht, en met welke motieven?

Beste Tommy, ik denk niet dat U mij zult  gaan antwoorden,  

en dus wil ik U graag mijn antwoorden op de vragen voorleggen.1)      Is de bewering van Niemöller eenduidig te interpreteren?

“Meer hersenen’ is een zegswijze die we gebruiken als we iemand slimmer vinden dan anderen. 

Slimheid wordt soms uitgedrukt in IQ score, maar is ook gerelateerd aan maatschappelijk succes of aan rijkdom. Je kan ook de herseninhoud wegen of bepalen.

 

De hoeveelheid geslachtshormonen is te meten.

 

2)      Is  de bewering van Niemöller verifieerbaar?  

Ik ben van mening dat die verificatie al heeft plaatsgevonden. In 1994 verscheeen J P Rushton’s boek ‘Race, evolution and behavior’.  Rushton heeft alle onderzoeken en metingen die in vele decennia en op vele plaatsen in de wereld zijn gedaan, in zijn studie opgenomen. De conclusie is helaas dat er rasverschillen zijn.  Zwarten hebben minder zware  hersenen, en middels MRI is ook bepaald dat de herseninhoud kleiner is. Op vele manieren zijn er IQ tests afgenomen, en dan blijkt altijd dat mongoloïden slimmer zijn dan blanken, en dat blanken weer slimmer zijn dat zwarten. ( Maar er zijn meer variabelen die mee varieren met het ras, zoals ‘braafheid’ ( law abidingness) en ‘impulsiviteit’.

Ook als je ‘succes’ als maatstaaf voor ‘slimheid’ zou nemen, komen Afrikanen er slechter van af.  Hun SES ( sociaal economische status)   is in elk land waar ze wonen lager dan dat van de anderen ( inclusief andere immigranten)  en het continent Afrika was arm en blijft arm.

Volgens onderzoek van Rushton zijn de primaire geslachtskenmerken (penislengte, vagina, testikel-grootte etc.)  bij zwarte mensen groter dan bij de andere twee hoofdrassen, en het mannelijke androgeen niveau is hoger .  Over de vrouwelijke hormonen heb ik nu geen info bij de hand.  

3)      Is de propositie als waar of onwaar te klasseren?

Volgens onderzoekers als Rushton,  Lynn en Vanhanen, Steve Sailor en vele anderen is de propositie van Niemöller waar.   De westerse literatuur bevat ook veel boeken waarin wordt uitgelegd dat IQ niet bestaat, of dat het niks zinvols meet,  of dat die IQ onderzoeken onbetrouwbaar zijn, of dat de achterstand van zwarten een gevolg is van de slavernij en slechte voeding en onvolledige gezinnen.  Het doet mij vermoeden dat het niet is gelukt om aan te tonen dat zwarten even slim zijn als de andere rassen.

4)      Als de propositie onwaar is, wat zouden daarvan dan de gevolgen moeten zijn?

Dan moeten we dat voor eens en voor altijd met goede wetenschappelijke onderbouwing vastleggen.   = Bewijs dat rassen niet bestaan.   =Bewijs dat IQ niet bestaat.  = Bewijs dat alle volkeren even slim zijn. = Bewijs dat alle volkeren even veel geslachtshormonen hebben.  

Ter orientatie:
'Water' bestaat in vele varianten. Na destillatie is het heel zuiver. Soms heeft het een lage pH, soms een hoge pH. Soms zit er meer koolzuur in. Maar dat is geen reden om te beweren dat 'water' niet bestaat. Het begrip is onmisbaar als je wil overleven.  
Als 'ras' niet bestaat omdat raciale grenzen in elkaar over vloeien, dan zouden gemengde huwelijken niet bestaan. 'Gemengd' ? Wat is er dan gemengd? 

5)      Als de bewering van Niemöller waar is, wat zou daarvan dan het gevolg moeten zijn?

Als de 'Communis Opinio' fout blijkt te zijn, dan moeten we gaan kijken of dit een oprechte vergissing is van de Wetenschap, dan wel dat er opzet in het spel is.  Dan wordt het interessant:
Wie heeft dit voor elkaar gekregen?  Hoe kan het dat ‘De Wetenschap’ ondanks alle checks and balances en alle 'peer reviews' onwaarheid verkondigt?   Wat was het motief voor die wetenschappers?  Welke agenda wordt hiermee gediend ? Hoe kan het dat deze fraudeurs zo machtig zijn?
En, belangrijker,  want niet alleen maar van academisch belang:
als het tòch waar is dat er verschillen tussen de diverse mensen-rassen zijn, en als er aangeboren gedrags-voorkeuren zijn, dan moeten we daar rekening mee houden als we denken over immigratie en zeker als we denken om middels immigratie onze demografische problemen op te lossen. We zouden dan eeuwig durende rassenstrijd veroorzaken, zoals we die nu ook in de VS weer zien terugkomen.  Door de aangeboren verschillen wordt integratie lastig en assimilatie een ijdele wens.  

6)      Als onwaar, wat zou Niemöller dan gemotiveerd hebben?

Vroeger schreef Niemöller voor de Haagse Post. Dit soort standpunten over ras-verschillen  zijn niet goed voor de carriere van een journalist.  Eigenbelang zal niet Niemöllers motief zijn. Het kan ‘algemene opstandigheid’ zijn.   Of mogelijk bezorgdheid voor zijn eigen familie, op de lange termijn.

7)      Als waar, wie heeft dan die onware theoriën in de wereld gebracht, en met welke motieven?

Bertrand Russell schreef: "There is no nonsense so arrant that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action".

En Edward Bernays schreef: “The intelligent manipulation of the masses is an invisible government, which is the true ruling power in our country."

Volgens Bernays zijn ‘complotten’ dus geen ‘verzinsel’ maar bepalen ze ons wereldbeeld. Het zou zelfs kunnen dat U. Tommy Wieringa, -  zonder het te weten- onderdeel bent van dit complot. 
Dat zou U dan tot een  'unwitting asset' maken,  in CIA termen   :-)
 

Ik heb zelf een goed onderbouwde theorie als antwoord op deze 7de vraag, maar mijn brief is al lang genoeg, en ik wil dus voorstellen dat ik mijn antwoord  pas aan U toe stuur als U daar interesse voor heeft. Laat maar weten.

Met vriendelijke groet,  Jan Verheul.
 
 

50 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Dag Sofia,

   in elk geval blij dat je er nog bent. We hebben al genoeg mensen verloren ( door mijn harde woorden wellicht).

   Zoals je weet is het mogelijk om het er over eens te worden dat we het niet eens zijn.
   Dat zou mijn eerste voorstel zijn.

   Verder:
   Ja, ik gebruik bijna uitsluitend joodse bronnen om 'de joodse samenzwering' aan te klagen.

   Geen van deze mensen is kritisch op zijn familie omdat hij daar carriere mee denkt te maken. Of geld mee wil verdienen. Of een professoraat of columnisten -positie mee kan bereiken.

   Finkelstein verloor zijn professoraat.
   Gilad Atzmon ziet zijn optredens verstoord en bedelde laatst om geld omdat hij een dure rechtszaak moet voeren.
   Israel Shamir word verguisd op het internet.


   Nee, dan kun je beter een ex-moslim zijn. Ook met een middelmatige aanleg ligt er dan een mooie toekomst voor je klaar.
   Ayaan Hirshi Ali werd zomaar meteen lid van de Tweede Kamer.
   ( Neelie Smit Croes kon wel een moslim-basher gebruiken).
   En toen werd ze naar Amerika gehaald:
   Ayaan Hirsi Ali is a Fellow with the Hoover Institution at Stanford University, a Fellow with the Future of Diplomacy Project at the Belfer Center for Science and International Affairs at The Harvard Kennedy School, a visiting scholar at the American Enterprise Institute in Washington, D.C., and a member of the Council on Foreign Relations.[6]

   Dan hebben we nog Özcan Akyol, en Fidan Ekiz en Zihni Özdil tc etc. Ze hebben het allemaal ver geschopt, maar zijn altijd kritisch op de islam.
   Ken je een bekende moslim die de Islam verdedigt?
   Iemand die we op onze media mogen zien waar hij dat alles mag uitleggen?

   Maar jij komt zelfs niet met een van deze 'carriere-moslim-bashers' Jij komt met een anonieme 'ex-moslim'.

   Wedden dat ie op een kantoor in Tel Aviv zit ?

   Verwijderen
  3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  4. Dag Sofia (2)
   Ik begrijp dat de Koran vele (114 ?) hoofdstukken heeft.
   Een hoofdstuk heet Soera.
   Elk hoofdstuk is een op zichzelf staand stukje geloof.

   Tussen de Soera's is geen verband, want ze zijn op lengte gerangschikt.
   Van lang naar kort.

   We weten niet met zekerheid welke Soera ouder is.
   Wel zijn de Soera's uit Mekka ouder dan die uit Medina.
   Dus is er wel een schatting te maken.

   Toch is daar de aanname dat de jongere Soera de uitspraken van de oudere Soera vervangt ( ongeldig maakt) , in geval ze aan elkaar tegenstrijdig zijn.
   Dat zou blijken uit soera 2.106: "welk vers we ook opheffen, er komt altijd een betere of een even goede "
   Even goed?
   Het oude word dus niet waardeloos, want is 'even goed'.

   Volgens mij zijn de Mekka soera''s bedoeld voor vreedzame tijden , en de Medina soera's voor tijden van oorlog.
   Dat zou ik ook heel zinvol vinden.
   Zoals Haje van der Heijden zegt in het Tommy Wieringa artikel: „Niet omdat ik het altijd eens ben met wat [putin c s ] doen, maar omdat ik me realiseer dat ze in een andere context opereren.”


   Dus de 'annulering' van de eerdere uitspraak is voor mij niet zo met zekerheid af te leiden uit wat daar staat in 2.106 en 16.101.

   Ik heb het gevoel dat dit een manier van de moslim-bashers is om de vredelievende soera's er uit te gooien.

   ======
   Gisteren gaf je een vers (Ayah).
   Ik zocht het op en vond het vers dat er aan vooraf gaat.

   Het voorafgaande bepaalde hoe ik het door jou gegeven vers moest interpreteren.

   Verzen staan wel in volgorde. Soera's niet.
   Maar jij noemt de verzen 'soera's'. Daar vergis je je volgens mij.

   Hier de twee verzen:

   Vecht in de zaak van Allah tegen degenen die tegen je vechten, maar overschrijd geen grenzen; want Allah heeft geen overtreders lief.

   En dood ze, waar gij ze ook vangt, en keer ze af van waar ze u uitgezet hebben; want tumult en onderdrukking zijn erger dan slachting; maar vecht niet tegen hen in de Heilige Moskee, tenzij zij je daar (eerst) bestrijden; maar als ze tegen je vechten, dood ze dan. Dat is de beloning van degenen die het geloof onderdrukken.

   Verwijderen
  5. Sofia schrijft:
   [Tja, Jan op die manier kun je werkelijk alles weg redeneren. Zinloze discussie.]

   Nee, dat is niet zinloos. De ene bron is ijzersterk: iemand die alleen maar schade lijdt en risico loopt moet daar een motief voor hebben.

   Een anonieme bron is geen bron.

   Ik wil dit principe van de 'annulering' door latere soera's wel aan nemen, maar dan van een niet anoniem persoon die een stevige gelovige moslim is.

   Niet van anonieme lieden uit Tel Aviv.

   https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/jan/09/israel-foreign-ministry-media

   Ik had een hele reeks aan 'talkback' artikelen, maar ze zijn allemaal al 'dood'. Het is een hele industrie. Het is voor mij helemaal zeker dat jouw site in Israel is gemaakt.
   Ook om Wikipedia te veranderen zijn er duizenden Israeli's aan het werk. Continu. Jaar in jaar uit.

   DIT is de moderne oorlog.
   En zo bij jij een van HUN soldaten geworden.
   En zo werk je mee aan de ondergang van jouw eigen land.
   Precies zoals die jihadi's hùn land kapot maken.
   Helemaal identiek.

   Verwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ikje heeft al jaren lang mijn vragen, antwoorden of discussiepunten genegeerd. Wel jammer, want ik houd wel van wat sparring!

   Helaas heeft ze blijkbaar niet genoeg in huis daarvoor...

   Verwijderen
 3. Dit is nog ruim 1 maand voor 'Lehman Brothers':

  Jim Cramer: This is Armageddon 6 aug. 2007.
  http://www.youtube.com/watch?v=SWksEJQEYVU

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Canadese neocon Cristiana Freeland (the queen of regime change) is vervangen door een veel neutralere minister...

  https://theduran.com/a-sea-change-for-canada-foreign-policy-as-freeland-is-replaced-by-a-pro-chinese-politico/

  Haar positie was onhoudbaar geworden door het conflict met China en Rusland, waardoor veel bedrijven grote opdrachten misten, en haar reputatie was verder geschaad door haar steun voor de Ukraiense nazis, de witte helmen en haar rol in de Venezolaanse coup pogingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. TIP.

  Tom Zwitser is ca 40 jaar en een echte erudiet.
  Hij ontziet Israel, is niet-actief-moslim-opponent, maar is vooral Katholiek. En verlangt naar 'stijl', en is patriot.
  Ik bewonder hem om zijn daadkracht.

  Hij heeft de uitgeverij 'De Blauwe Tijger', die ook de boeken van Erik v d Beek uit geeft.( Ulfkotte, Nepnieuws)

  Jonathan van Tongeren die de voortreffelijke NOVINI website had. werkt nu bij hem.

  En tegenwoordig maakt hij ook video's.

  Dit is een opmerkelijk gesprek van twee heren met opmerkelijke interesses:

  YOUTUBE: Epoque Magazine op bezoek in Wenen! DEZE STAD ADEMT ALLES WAT NEDERLAND NU OVERBOORD KIEPERT.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Weer een aanwijzing dat die Taliban OK zijn.

  Hier mijn eigen recente aantekeningen :

  Mullah Omar was OK. Bood vrede aan. Rumsfeld weigerde: Luister naar Bette Dam op Weltschmerz.

  Hier op Vk de juist vrij gelaten prof. Timothy Weeks, na 3 jaar gevangen bij de Taliban:
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-na-drie-jaar-gevangenschap-taliban-voor-sommigen-voel-ik-bijna-liefde~b8fe73a0/

  Citaat:
  In de periode dat Weeks gevangen werd gehouden, leerde hij Pashtun spreken, de taal van zijn gijzelnemers, en leerde hen goed kennen. Sommigen waren volgens Weeks ‘geweldige mensen’ die hem goed behandelden. ‘Voor mij waren het soldaten die de orders van hun commandanten moesten uitvoeren. Ze hadden weinig keuze.’

  Fijne mensen
  ‘Ik haat hen niet’, vervolgde Weeks, ‘en voor sommigen heb ik diep respect, voel ik bijna liefde. Sommigen leefden enorm met me mee en waren echt heel fijne mensen. Dat heeft me wel aan het denken gezet… Hoe zijn zij hierin terechtgekomen?’

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het artikel van de Saker over de Islam is een van zijn must reads, en zeker relevant is de discussie over de islam hierboven

  http://thesaker.is/legitimate-questions-which-need-answers/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Rootman.

   Leuk dat je dat zegt.
   Ik heb het lange artikel van de Saker in het Nederlands google-vertaald, en heb het al voor 70% gecorrigeerd en van mijn comments voorzien.

   Nu er belangstelling lijkt, zal ik er dan hier een blog van maken. Wilde het op 'Evolutie' zetten. ( Omdat het zooo lang is. Zeker met die NL vertaling er tussen.

   Maar het is inderdaad wel belangrijk, en het is kennis die van waarde blijft.

   Welke discussie 'hierboven' bedoel je? Tussen mij en Sofia neem ik dan aan.
   Ja, dat is belangrijk.
   Ik kan echt niet geloven dat delen van de Koran 'ongeldig' zijn verklaard.
   In àlle heilige boeken staan tegenstrijdigheden.

   Ik weet niet of dat heel erg is.
   Om te overleven moet je soms keihard zijn, en vaak poeslief.
   Beide aansporingen horen dus in de 'handleiding'.

   Verwijderen
 8. De klimaat agenda zal de volgende gevolgen voor ons hebben en dat is de bedoeling van de agenda. Onze westers cultuur zoals we die kenden moet eraan schrijft Greta, luisa en Angela.
  https://www.infowars.com/greta-thunberg-admits-climate-crisis-agenda-not-just-about-the-environment/

  That action must be powerful and wide-ranging. After all, the climate crisis is not just about the environment. It is a crisis of human rights, of justice, and of political will. Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled it. We need to dismantle them all. Our political leaders can no longer shirk their responsibilities.

  Wie zijn de donoren van Project Syndicate:

  OUR NETWORK OF SUPPORT
  Prolonged global economic weakness since 2008 has exacerbated the impact of the long-term decline of print media on our financing model. In response, we have attracted support from foundations, enabling us to undertake major editorial initiatives on development, education, and sustainability issues, as well as to expand our offerings on Africa and Asia.

  Project Syndicate’s public service mission has received support from the Open Society Foundations, the Bill & Melinda Gates Foundation, the MasterCard Foundation, the European Climate Foundation, the European Journalism Centre, the Children’s Investment Fund Foundation, the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, the Heinrich Böll Stiftung, the Friedrich-Ebert-Stiftung, GAM, the Google Digital News Initiative, McKinsey Global Institute, the Nature Conservancy, and the Sustainable Development Solutions Network.

  https://www.project-syndicate.org/about

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is duidelijk dat er in de nieuwe wereld orde geen plaats meer is van een 1e wereld en een 3e wereld. Zowel de economieën moeten afgeknepen worden (co2 belasting etc.) als wel moet de de 3e wereld naar Europa en Amerika komen.(immmigratie)

   De legendarische woorden van Thierry over de boreale cultuur waren niet zomaar gekozen. Thierry kent de agenda.

   Verwijderen
  2. Beste Oligarch,

   gaan wij hier nu over de mening van Greta Thunberg discussieren?
   Ik schrok even...

   Ja, blijkbaar is zij nu de stem van 'de toekomst'.

   Of is het de stem van Soros en Gates en McKinsey etc?

   Verwijderen
  3. Beste Oligarch,

   ik 'sloeg aan' op het feit dat we nu in de krant moeten lezen wat een 16 jarig autistisch meisje van de wereld vindt. Iets dat me behoorlijk tegen staat.

   Ook Alex Jones en zeker die Watson zijn geen favorieten van me.

   Maar het artikel nog eens lezend vind ik het wel belangrijk:

   Dat ze 'Het Klimaat' willen gebruiken om tot trillions aan bankleningen te verplichten aan 'het Volk' waardoor ze hun klimaat-vernietigenden-GROEI-noodzaak kunnen realiseren, had ik al begrepen.

   Maar dat ze de hele wereldorde op de kop willen zetten, wist ik nog niet.
   "Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled it: de problemen met klimaat, mensenrechten, racisme etc.

   Ik twijfel daar ook nog even aan.

   En de suggestie dat China de lachende derde is ( en er dus misschien wel meer van zou weten?) vind ik helemaal moeilijk te volgen.

   Nogmaals: dat de Elitye het bankensysteem op de been wil houden, en dus investeringen moet verplichten, dat begrijp ik.

   Maar Bill Gates en McKinsey die de westerse wereldorde af breken?

   Verwijderen
  4. China hoeft bijna niets te betalen in het klimaatakkoord. Daarom de lachende derde. Het Chinese communistische regime is altijd verheerlijkt door David Rockefeller en de andere globalisten. Deze mensen willen alles op aarde controleren en de communisten in China zijn daar erg goed in. De westerse cultuur moet kapot om de nieuwe te kunnen introduceren. Binnen nu en 5 jaar zullen de mensen in Nederland smeken om AI controle in onze gehele maatschappij om zich veilig te voelen.

   Verwijderen
  5. De biljoenen wereldwijd van de mensen afgepakt voor het milieu zullen zeer beperkt voor het milieu worden ingezet. Het effect is wel armoede waardoor mensen niet meer kunnen reizen en kunnen consumeren.
   Het opgehaalde geld zal in een paar zakken verdwijnen van mensen die nu al miljarden en biljoenen hebben.

   Verwijderen
 9. Nu begrijp je waarom de demonstranten in Hong kong niet onder dit verschrikkelijke regime willen leven.

  https://www.infowars.com/china-man-interrogated-for-criticizing-police-on-social-media/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er zijn 1300 miljoen Chinezen die wèl onder dat regime willen leven hoor.

   Er is iets vreemds aan de hand: als ik dit filmpje geloof dan is de Chinese regering in staat om de sociaal-media gedrag van deze man heel goed te monitoren, en als iemand lelijke dingen over de politie zegt, zetten ze hem in een middeleeuwse stoel.

   Maar wat ik dan niet begrijp: welke agent heeft dit filmpje op het internet durven zetten?

   Want die zit dus morgen zelf in dat stoeltje.

   Tenzij het natuurlijk weer door Rita Katz is gemaakt, zoals wel vaker is gebeurd.

   Verwijderen
  2. Verheerlijk jij maar lekker de Chinese maatschappij Jan. Welterusten.
   Maar stel jezelf gerust. Wat zij daar nu hebben, hebben we over 5 jaar hier. Welterusten. Nederlanders zullen smeken om zo'n maatschappij door de invasie van de mensen uit het midden oosten, Afrika (inclusief de IS ers)
   Precies zoals George Soros en zijn bazen het willen. Aldous Huxley schreef er 85 jaar geleden al over.

   Verwijderen
  3. @oli: China bashing is domweg racisme. Staat niet goed op je cv.

   Verwijderen
  4. Beste Oliogarch,

   er is maar één groep in het Westen die ons wil controleren: de Usual Suspects.
   Ze werken op het gebied van Surveillance ook enorm samen met China.
   China is hun 'surveillance' oefengrond.
   Gaza is hun 'very slow genociode' oefenproject.

   Wetenschap en kennis die je hard nodig hebt als je de opdracht hebt van jopiuwu G-d om de hele mensheid te redden ( Tikkun Olam) door hem te controleren en vermoedelijk grotendeels uit te roeien. ( God gaf hen de volledige license. is ook onze eigen schuld: wij wezen een verbond met G-d af, dus kwam hij bij de joden en die accepteerden het contract. )


   Àls de Surveillance hier gemeen goed wordt, ligt het aan jouw vriendjes. Niet aan de Chinezen.

   Maar geef me eerst even antwoord op mijn vraag: welke Chinese agent zet zo'n filmpje op internet? Wie bedenkt zo'n stoel? Heb je als eens ooit zo'n stoel gezien? Is dat niet een 'verzonnen' stoel , voor extra impact op het publiek?
   Ik heb er nog nooit over gehoord. Maar als iemand weet dat zulke stoelen in China gebruikt worden, dan geef ik me graag gewonnen. Dan heb ik weer wat bijgeleerd.

   Dus: gemaakt door de Neocons en hun vrienden. Weet je nog dat al die ISIS filmpjes van terechtstellingen steevast door Rita Katz werden ontdekt ?
   Rita had ze zelf gemaakt met haar 'SITE Intelligence'.

   Verwijderen
  5. @Ben,kun je lezen?

   Ik bash het regime. Niet een volk.

   Verwijderen
  6. @Jan,

   Make no mistake, the state oligarchy who’s doing this to its own citizens, will have no trouble doing the same to the people of other countries, if they’re permitted… as people in pro-Washington regime states know too well, for the US does the same. If this footage leaves any of us cold, disinterested, we who have said stupid stuff on the internet about many things under the sun, then we’re too comfortable and don’t deserve free speech.

   China’s Orwellian Social Media Police

   https://theduran.com/chinas-orwellian-social-media-police/

   Kort geleden dacht je nog dat je auto gesaboteerd was, toch?

   Verwijderen
  7. Joop,
   ik word hier niet vrolijk van, zo'n man die in zo'n stoel zit.

   Maar ik heb geen bewijs dat het juist is.

   Mensen die lichte overtredingen maken worden licht gestraft.
   Ik ben er geen voorstander van, maar ik ben ook tot nu toe nooit slachtoffer van een lichte overtreding geweest.

   Mijn kind is niet door een dronken man dood gereden. ( Lichte overtreding, ernstige gevolgen)

   Nogmaals: ik houd er niet van. Ik hoop niet dat het die kant op haat, want waar het eindigt is duidelijk": dat het volk onvrij is ende regering almachtig.

   Maar dat is NU al zo bij ONS !

   En deze zomer was ik in Salisbury en vroeg aan wat verpleegsters of ze me iets konden zeggen over de Skripals.

   Binnen 5 minuten stond zo'n criminele security man mijn schouders uit elkaar te wringen!

   Ik heb met zekerheid meer pijn gehad dan de man die we op de video zien.

   Verwijderen
  8. Misschien kan de politie even zo'n handige verhoor-stoel bestellen bij Ali Baba:
   https://www.telegraaf.nl/nieuws/444869223/meisje-15-aangehouden-na-uitschelden-agenten

   Verwijderen
  9. @oli, nog een racistische opmerking. Jij weet blijkbaar helemaal niets van China.

   Verwijderen
  10. Beste Ben,

   Je moet wel zorgvuldiger worden als je hier wil reageren.
   Anders wordt het weg gehaald.

   3 dec 11.39 schrijf je: @oli: China bashing is domweg racisme. Staat niet goed op je cv.

   Maar een regering bekritiseren is geen racisme. ( Ook al nemen diverse States in de VS dat wèl als waarheid als kritiek op Israel wordt geeuit.)

   Oligarch heeft dus gelijk als hij zegt:
   oligarch3 december 2019 om 18:18
   @Ben,kun je lezen?

   Ik bash het regime. Niet een volk.

   En nou begin je weer :
   Ben4 december 2019 om 12:02
   @oli, nog een racistische opmerking. Jij weet blijkbaar helemaal niets van China.

   Ik zie niks racistisch van Oligarch. .
   Wijs het me maar even aan.

   Verwijderen
 10. Andreas Kinnegin ( Leiden, prof., moslimhater dus, echtgenoot van Naema Tahir) mag de studio van 'De Blauwe Tijger' openen.

  Op het eind van zijn toespraak zegt hij dat hij een groot fan is van Bill Kristol en zo no een paar moslim-killers: de hard core Neocons.

  Lekker volk !

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Kevin MacDonald heeft een nieuw boek geschreven.

  Daar verklaart hij waarom Noord West Europa zo succesvol is in de wereld: wij stammen af van mensen die twee ( bijna tegenstrijdige) kenmerken hebben:
  - We zijn monogaam: één vrouw. Gezin is belangrijk.
  - De 'familieband' is niet de manier om macht te verdelen. De mannen vormen een soort 'broederschap' en kiezen de sterkste en beste man als hun leider.

  In de rest van de wereld: als iemand iets bereikt, maakt hij de hele familie directeur en baas en onderbaas. Omdat de 'kinship' zo belangrijk is. Maar wij zijn dus meer een meritocratie.
  Dat geldt meer voor Noord Europa dan voor het zuiden.

  Mac Donald is al oud en is soms lastig te verstaan. TUBE: TOQ Live 9-30-19 Kevin MacDonald with host James Edwards


  Hier een goede lange samenvatting van het boek: Lees de review van Graham H Seibert. op: https://www.amazon.com/Individualism-Western-Liberal-Tradition-Evolutionary/dp/1089691483/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Een door Jan Verheul gehersenspoelde belde met NPO 1.
  Even horen wat hij allemaal te roeptoeteren had

  https://www.cidi.nl/inbeller-radio-1-geldgierig-jodengespuis-moet-uitgeroeid-worden/

  Profiat Jan. Jouw hersenspoeling heeft blijkbaar gewerkt.

  Nu mag je mij ook proberen uit te roeien omdat ik geld uit arbeid heb.
  Ik waarschuw je wel op voorhand.
  Ik verdedig mij en ben dan in staat jou 1 stap voor te zijn.
  Met die ene stap zul jij nooit meer thuis komen of nog maar 1 jodenhatende letter te typen.
  Victory to Israël.
  Houzee!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Iemand die de radio belt en roept over 'jodengespuis' en 'moet uitgeroeid worden'?
   Ik heb het niet beluisterd, maar het is in zulke gevallen bijna altijd zo dat dit door joden zelf wordt gedaan.

   Bekendste geval: Jules Croiset.
   In de VS: jopodse meiden die hakenkruisen op deuren schilderen ( betrapt door secret canmera's)

   Het doel is simpel:
   1) de mens kan maar één opinie hebben die ander is slachtoffer òf hij is dader.
   Dus door zich steeds als slachtoffer te 'plaatsen' kunnen ze doen wat ze willen.

   2) Als 'wij' slachtoffer zijn va de boze buitenwereld, dan komen wij dichter bij elkaar. We vergeten onze onderlinge strijd. We doneren voor onze leiders.

   Verwijderen
  2. maar het is in zulke gevallen bijna altijd zo dat dit door joden zelf wordt gedaan???????????

   Wat een grote onzin weer van jou Jan.
   Echt kerel. Laat je verstand nakijken man.

   Verwijderen
  3. https://www.digibron.nl/search/detail/012e922141ff76c460c8d5de/croiset-zette-eigen-ontvoering-in-sc-ne

   Verwijderen


 13. The Auschwitz Album- Visual Evidence of the Process Leading to the Mass Murder at Auschwitz-Birkenau
  https://www.youtube.com/watch?v=ATQp8rFXRkg

  Bosniaken und Nazis - muslimische SS-Division gegen Juden, Serben und Russen
  https://www.youtube.com/watch?v=uH0Dr_sJPNE

  10 grausame Nazi - Experimente!
  https://www.youtube.com/watch?v=RWuhNG4VtVU


  Der Todesarzt Hitlers Helfer Josef Mengele
  https://www.youtube.com/watch?v=cWwK-z_Ep8I&t=1s

  Jewish Demonstration Against Hitler - New York (1935)
  Large anti-Hitler demonstration / parade. Man carries banner which reads: "Judaism will survive Hitlerism." Shots of WWI veteran soldiers in march. Crowds of people look on. More views of the march. CU banner "Hitler This Is Not The Dark Ages." More views of crowds of people watching the march against Hitler's treatment of the Jews.

  https://www.youtube.com/watch?v=IBQkAGKRW2s

  Adolf Eichmann: Organisator der Endlösung
  https://www.youtube.com/watch?v=Nfb_XyKsG6Q


  Thomas Kysor (2005): on Arresting Goering
  https://www.youtube.com/watch?v=_oSTDQDH5ZU

  Dit zal de joden dus nooit meer gebeuren.
  iedere aanval op joden of op Israël zal met ijzeren vuist neergeslagen worden.
  Mark my words Jan en alle blikclowns  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb de eerste video gezien: een reeks foto's i Auschwitz.

   Elie Wiesel wordt daar nog in geciteerd.
   Wiesel schreef dat hij bij aankomst zag dat er babies levend in een groot vuur werden gegooid.
   Dat schreef hij rond 1957 in zijn boek 'Nacht'.
   Ik heb het boekje nu in mijn hand.
   Op pag 52 staat: "Mannen links! Vrouwen rechts ! Vier woorden rustig, onverschillig etc etc.
   De tekst in de film ( op 1.48 min) klopt dus niet. Maar het kan komen door de engelse vertaling.
   Op pag 53:
   Niet ver van ons stegen vlammen, reusachtige vlammen, op uit een kuil. Er werd iets verbraamnd. Er reed een vrachtwagen naar het gat die zijn lading er in stortte: het waren kleine kinderen.
   Baby's ! Ja, dat zag ik met mijn eigen ogen. .... Kinderen in de vlammen.
   ( Ee halve pagina verder zegt Wiesel tegen zijn vader:)
   pag 56 bovenaan: "Maar ik zei tegen hem [zijn vader] dat ik niet geloofde dat er in deze tijd mensen levend verbrand werden,
   dat de wereld dat ooit toe zou laten.

   Wiesel zegt dus dat er mensen levend verbrand werden. ( HIj zegt het zodanig dat hij het juridisch niet zegt, maar de lezer leest het wel zo)

   Later heeft hij dit moeten intrekken: Hij zei dat de 'litteraire verbeelding' soms dichter bij de waarheid zit dan de werkelijkheid.

   In Ossendrecht zeggen we dan: Hij loog dus, en hij gaf het toe.

   ( Ik meen dat hij uiteindelijk ook voor Oprah Winfrey niet te handhaven was. Te veel leugens. )

   Meulenhof, vertaling uit 2006.
   Uit het frans: La Nuit. ( Les editions de minuit. )

   Verwijderen
  2. In Auschwitz waren 2 boerderijen waar gaskamers waren.
   Op het kamp zelf waren alleen crematoria.

   Ik heb zelf Auschwitz kamp bezocht en zag daar die grote hoop met mensen haar en met schoenen.
   Dat vormt uiteraard totaal geen bewijs.

   Als je 1 miljoen mensen doodt, dan blijft er iets over: botresten in de grond, tenzij je die na verrotting van het vlees zou vermalen en uitspreiden. Maar ook daar is nooit een spoor van gevonden. Geen botresten.
   Als je 1 miljoen mensen cremeert, moet je capaciteit hebben in de ovens. En de ovens moeten dan jaren lang rook uitstoten.
   Is allemaal niet in de mate gebeurd dat er 1 miljoen kunnen zijn gecremeerd.
   Als je de lijken op houten stellingen verbrand heb je ontzettend veel hout aan te voeren, met treinen. Hele bossen moeten worden gekapt. Daar is niks van waar genomen.

   Sommigen beweren dat mensen vanzelf branden door hun vet. Maar dat lukt bij ons in de crematoria ook niet, en wij zijn veel vetter dan de mensen die toen zijn gestorven.

   Enfin er is door vele tientallen onderzoekers jaren lang gezocht naar een mogelijke manier waarop in Auschwitz 1 miljoen mensen kunnen zijn gedood en verdwenen: niemand weet hoe het kan.

   En dat verklaart wel waarom nu niemand over de holocaust mag discussieren : hij wordt als ontkenner weg gezet en zwart gemaakt. In vele landen ga je de gevangenis in.

   Al bij al exact het gedrag dat je kan verwachten als men een grote leugen moet verbergen.
   En dank zij die leugen kon Israel alles doen wat ze wilde. Een beschuldiging vaan antisemitisme: einde carriere. Einde professoraat. einde bedrijf. Einde familie-banden . Einde vrienden-banden.
   Dit soort standpunten is alleen voor de heel dapperen onder ons weg gelegd.
   Ik heb enorme bewondering voor mensen als David Cole, Ron Unz etc. En natuurlijk zeker ook voor de niet joodse revisionisten.

   Bijna allemaal zeggen ze: er was een holocaust, er zijn wel mensen vergast. Maar de aantallen waren veel en veel en veel lager. Daar zou iedereen heel blij mee moeten zijn. Zijn we ook allemaal. Behalve de joden het zou het einde van hun macht betekenen.

   Verwijderen
 14. Zij die het gemunt hebben op joden zoals "uitmoorden joden"komen er uiteindelijk zelf slecht vanaf.

  daar was die Eichman wel een mooi voorbeeldje van.
  lang geleden,maar geschiedenis verdwijnt niet. Ook niet als Jan Verheul denkt die uit te wissen.
  Zal hem nooit lukken.

  Mossad, the Israeli counterpart of the Central Intelligence Agency, had learned from a German prosecutor that a young German woman in Buenos Aires had befriended a young man there named Nicolas Eichmann, who lived with his family in a suburb of the city. His father, it was determined, was using the alias Ricardo Klement.

  Through surveillance, Mr. Eitan and his team established that Klement, who appeared to be Eichmann, returned home from work by bus each day. On May 11, 1960, Mr. Eitan and his team, pretending to be a group of men fixing a stalled car, snatched Eichmann after he got off the bus.

  “I grabbed him by the neck with such force that I could see his eyes bulge,” Mr. Eitan recalled. “A little tighter and I would have choked him to death.”

  They drove three miles to a safe house, where Eichmann was kept for seven days, during which he admitted that he was indeed Adolf Eichmann.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ( Een blog van iemand wiens naamiok niet wil geven. JV.)

   Adolf Eichmann en het zionisme

   Een van de vele moeilijke hoofdstukken in het leven en streven van Eichmann is zijn intense samenwerking met de zionisten.

   Voordat Eichmann tot organisator werd van de Holocaust zette hij zich lange tijd in voor een emigratie van alle joden naar Palestina. Hiervoor werkte hij nauw samen met zionisten.

   David Cesarani in zijn Eichmann-biografie:

   “[Men] wilde ernaar streven ‘het joodse vraagstuk’ in Duitsland op te lossen door een ordentelijke joodse emigratie naar Palestina te bepleiten. In 1936 en 1937 had Eichmann intensieve contacten met joden binnen de zionistische be­wegingen in Duitsland. Hij had een ontmoeting met Feivel Polkes, een Palestijnse jood, die voorstelde dat de nazi’s en de zionisten zouden samenwerken om de joodse emigratie te bevorderen. In november 1937 reisde Eichmann naar het Midden-Oosten om deze mogelijkheid te onderzoeken en hij bracht een kort be­zoek aan wat later de staat Israel zou worden. In deze fase combineerde hij een re­latiefwelwillende kijk op het zionisme met een traditioneel antisemitisch wereld­beeld.” (p 17)

   “Recentelijk opgedoken rapporten en lezingen die hij in 1937 schreef, tonen hem in de greep van een fantasie waarin sprake is van een wereldomvattende jood­se samenzwering tegen Duitsland. Eichmann zag, net als zijn kameraden in de 5D, de joden als een ‘vijandelijke’ macht. Ditwas een buitengewoon onpartijdige, afgeleide vorm van jodenhaat die hem in staat stelde normale relaties met indivi­duele joden te onderhouden, in het bijzonder met zionisten, terwijl hij onver­moeibaar werkte aan een plan het Rijk te bevrijden van zijn joodse inwoners en de strijd tegen de ‘macht’ van een mythisch, mondiaal jodendom.”

   “In 1940 was Eichmann betrokken bij andere massa-verdrijvingen en hij ont­wierp plannen om vier miljoen Europese joden naar Madagaskar te deporteren.”

   Eichmann noemde zichzelf zelfs de nieuwe Herzl.

   “Eichman zag zichzelf in die tijd zeker niet als een jodenmoorde­naar. Hij was nog steeds een voorstander van joodse emigratie en hij werkte het hele jaar 1940 samen met zionistische groeperingen en joodse mensensmokke­laars die heimelijk joden naar Palestina zonden” (p 19)   “Nieuw onderzoek ont­hult dat de voorbereidingen voor het proces [in Jeruzalem] aan politieke bemoeienis waren onderworpen. De Israëliërs ontweken gevoelige zaken zoals het contact tussen de zionisten en Eichmann in de jaren dertig en de onderhandelingen over het lot van de Hongaarse joden in 1944 waarbij Ben-Goerion zelf was betrokken.” (p 24)

   De samenwerking tussen nazi’s en zionisten is een donker hoofdstuk in de geschiedenis, ook is het nog zo goed te begrijpen dat de joden een veilige plek zochten.

   Verwijderen

  2. Ik heb mij eerder in ander verband bezig gehouden met de problematische geschiedenis van het zionisme, waarbij ik met racistische en antisemitische gedachten bij Max Nordau, de tweede man van het zionistisch verbond na Theodor Herzl.

   Ik heb met schrik vastgesteld dat Hitlers begrip van de “ontaarding” en “ontaarde kunst” een denkbeeld was die op 1000 pagina’s was uitgewerkt door een jood, de zionist Max Nordau.

   Max Nordau, auteur van het prefascistische werk Entartung ( “Ontaarding” 1892) was een collega van Theodor Herzl, en heeft samen met deze de zionistische wereldorganisatie bestuurd.
   In het verband met mijn literatuurwetenschappelijk onderzoek kwam ik in aanraking met Max Nordau en diens theorieën over de “ontaarding” van allerlei literaten en filosofen: Tolstoi, Ibsen, Nietzsche, Baudelaire bijvoorbeeld.
   Nordau neemt het in “ontaarding” op de voor de filister, de gewone, normale mens zonder kunstverstand, met een banale smaak en met bekrompen opvattingen.

   De zionist Max Nordau is het die het “ontaardings”begrip voor het eerst gebruikt heeft voor de moderne kunst, en die op deze manier belangrijk pionierswerk voor de nazi’s heeft geleverd. Nordau en de nationaal-socialisten zijn het helemaal eens in hun afkeuring van de moderne “ontaarde” kunst. In het laatste hoofdstuk van Nordaus “Entartung” is te lezen hoe Nordau het vocabulaire van de nazi´s heeft bepaald (en Nordau heeft daarbij bewust gebruik gemaakt van antisemitische metaforen, die hij tegen de kunstenaars keert) . Hij spreekt van de moderne kunstenaars als parasieten en als “bronvergiftigers” ; hij zegt dat men dit “maatschappelijke ongedierte” moet uitroeien en genadeloos met knuppels doodslaan. De titel “Entartung” sluit aan bij het gebruik van deze term in antisemitische schriften omtrent 1885.

   Nordau was een politieke en racistische zionist, die het culturele of religieuze zionisme afkeurde. Hij wilde geenszins een staat voor alle joden. Nee, hij wilde een staat alleen maar voor de sterke joden, de zogenoemde “Muskeljuden” . De sociaaldarwinist Nordau vond het antisemitisme nuttig, omdat het een test was die de zwakke joden niet konden bestaan, maar de sterke joden nog sterker maakte.

   Jan Blokker heeft in zijn recensie van de Nederlandse uitgave over Theodor Herzls boek Der Judenstaat geschreven dat de positieve reacties op dit boek toentertijd van antisemitische kant kwamen. ”En tekenend is het misschien apocrieve commentaar van de Duitse keizer, die zou hebben gezegd: ‘Laat die smouzen vooral weggaan. Hoe eerder hoe beter. Ik zal ze niks in de weg leggen.´ “(10-9-2004)

   Tot besluit: ik zeg NIET dat alle zionisten fascisten zijn of erger. Er zijn zeer verschillende vormen van zionisme.

   Ik zeg alleen dat ook de geschiedenis van het zionisme donkere hoofdstukken bevat.   Literatuur: Eichmann. De definitieve biografie van David Cesarani

   Zie ook hier over Nationaal-socialisme en Duitse geschiedenis

   Bettina Stangenth heeft met haar recent boek “Eichmann vor Jerusalem” het Eichmann-beeld (Eichmann als een bleek bureaucraat) gecorrigeerd. In september 2012 verschijnt een verzameling van dagboeknotities van Avner Less, de verhoorsleider die Eichmann verhoorde, verzameld door Eichmann-specialiste Bettina Stangenth.

   Verwijderen
  3. NB: Bovenstaande twee postings zijn dus niet door mij geschreven, maar door M.f T.

   Verwijderen
 15. Reacties
  1. Ter verduidelijking:
   De Saker heeft als " Man of the Year" Tulsi gekozen.
   En toch Trump op 2e plaats.

   Rootman zet Tulsi op 1e en 2e plaats. !

   En heeft ook een mooie plek voor Vladimir V.

   Verwijderen
  2. 'man' in de zin van 'human', toktok. Jezus zou in zijn tijd zeker aanspraak op die titel kunnen maken. Maar 'man of the year' gaat over in leven zijnde personen.

   Verwijderen
 16. Opmerkelijk:

  Op Ziggo zit bij mij een kanaal: RTV.
  Het is tv uit Curacao, en soms uit Suriname,denk ik.

  10 minuten gelden was er een toneelstukje met een aantal helemaal zwart geschminkte Zwarte Pieten !

  Geen probleem in Curacao, blijkbaar.

  BeantwoordenVerwijderen