maandag 15 juni 2020

21 Juni, Den Haag, Malieveld
40 opmerkingen:

 1. Blik,

  leg nog eens uit waar Mark zich niet aan de grondwet houdt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tja, wat klopt er niet aan 9/11?

   Verwijderen
  2. Zet er maar weer een vraagteken achter Joop. Maak er maar weer een raadsel van Joop.'t Blijft toch een opmerking die nergens op slaat.

   Verwijderen
  3. Joop leeft in zijn eigen wereldje. Een heel late vorm van autisme, denk ik.

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. En welke vrijheid had jij dan op 10 september 2001 wel, die je op 10 sept 2002 niet meer had ?

   Verwijderen
  6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  7. De vrijheid om een flesje water mee het vliegtuig in te nemen, misschien?

   Verwijderen
  8. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  9. Of denkt @Verheul misschien dat de body scanners van Michael Chertoff een weldaad voor zijn lichaam is?

   Verwijderen
  10. Paar voorbeelden: strenge controles op luchthavens via bodyscan die je letterlijk in je blootje zetten.
   Je telefoon die massaal afgeluisterd wordt.
   Het internet wat zwaar gecensureerd wordt.
   Overal camera's die je in de gaten houden.
   Allemaal, en nog veel meer, gekomen als 'oplossing' tegen de dreiging van 'terrorisme'
   Maar de doorsnee mens laat zich niet zomaar kisten dus verzinnen ze een pandemie.

   Verwijderen
  11. Gelukkig blijven die westerse jihadisten tijdens de corona-crisis ook allemaal binnen. Het sterven aan corona levert waarschijnlijk geen 72 maagden op, een bomgordel wél.

   Verwijderen
  12. @ Sofia , Joop.

   Ja, de vrijheid om zomaar in een vliegtuig te stappen, die is weg.
   En ik denk dat 90% van de aanslagen in Tel Aviv is bedacht.
   Het is een manier voor hen om de wereld te controleren.
   Maar is dat een essentiele vrijheid die mij is ontnomen, die ongedwongen-in-het-vliegtuig stappen ?
   Als het niet erger wordt valt dat wel mee.

   Veel erger is dat we onze media kwijt zijn. Dat is eenzijdige propaganda geworden. Geen hoor en wederhoor.
   Erger is dat er gigantisch veel geld wordt geschapen dat dan aan de 0,5% wordt gegeven, en zo dus de werkende mensen steeds armer maakt.( Hun spaargeld vermindert in waarde. Een huis kunnen ze niet meer kopen. Gezondheidszorg is onbetaalbaar)
   Maar is dat door 911 gekomen ?
   Ik denk dat de MO oorlogen door 911 zijn gekomen.
   De geldpers en QE was zonder 911 ook mogelijk.

   Verwijderen
  13. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  14. Joop, laat je niets wijsmaken: het zijn niet 72 maagden maar 1 maagd van 72.
   Waar moeten ze er anders zoveel vandaan halen?

   Verwijderen
 2. Hier kun je het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting lezen.

  https://www.gemeente.nu/content/uploads/sites/5/2020/06/twm_covid-19_consultatieversie.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is 82 pagina's. Daar ga ik even niet aan beginnen.

   Ik denk dat dit land een democratie is. ( Nou ja, ik geloof het niet, maar in mijn eentje kan ik er niet tegen op)
   Dus hebben wij als volk macht aan de door ons gekozen mensen gegeven.

   Wij hebben rechten.
   Maar als er iets gevaarlijks gebeurt, bijv een vijand die ons aanvalt, dan kan de regering ons verplichten om dienst te nemen en ons leven te wagen. Niemand wil dat, maar zo is het afgesproken. Anders overleven we niet.

   Zo ook bij een erg besmettelijke ziekte: dan kan de regering ons tot veilig gedrag dwingen.

   Natuurlijk ben ik het oneens met Rutte, en met de maatregel etc.
   Maar qua grondwet: die wordt niet overtreden: De democratisch gekozen regering heeft het recht om deze maatregel te nemen.

   Verwijderen
  2. § 2. Veilige afstand en andere gedragsvoorschriften
   Artikel 58f [Veilige afstand]
   1. Het is verboden zich buiten de woning op te houden zonder tot andere personen een veilige afstand te houden.
   2. De veilige afstand wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, gehoord het RIVM. Na de plaatsing in het Staatsblad zendt Onze Minister onverwijld een afschrift van de algemene
   maatregel van bestuur aan beide Kamers van de Staten-Generaal.
   3. De krachtens het tweede lid vastgestelde veilige afstand kan, gehoord het RIVM, bij ministeriële regeling worden gewijzigd of op nihil worden gesteld.
   4. Het eerste lid geldt niet voor:
   a. personen die behoren tot een gemeenschappelijke huishouding;
   b. personen die werken als opsporingsambtenaar of als zorgverlener, of bij een justitiële inrichting,
   bij de brandweer of in de kinderopvang, voor zover de werkzaamheden niet op gepaste wijze
   kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degene jegens wie de werkzaamheden worden uitgevoerd;
   c. een persoon met een handicap, voor zover deze persoon zich niet met inachtneming van de veilige afstand buiten de woning kan ophouden, en diens begeleider.
   5. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het in het eerste lid bedoelde verbod. Aan een vrijstelling kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

   Verwijderen
  3. Onze rechten op vrijheid en autonomie worden dus op bepaalde momenten - rechtmatig- door de regering, ingeperkt.


   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. @ Jan

   In Nederland schijnen wetten niet aan de grondwet getoetst te worden. Kun je dan wel op een formele manier praten over het schenden van de grondwet? Lijkt me moeilijk, maar zullen juristen vast meer kijk op hebben.

   In onderstaande citaat wordt wat beter duidelijk wat het probleem is met het wetsvoorstel voor de nieuwe coronawet:

   "De nieuwe wet moet die basis bieden. In het conceptvoorstel, dat voor advies naar maatschappelijke organisaties is gestuurd, eigent het kabinet zichzelf verregaande macht toe. Bewindslieden mogen per ministeriële regeling evenementen weigeren, samenscholing op plekken verbieden, het openbaar vervoer stilleggen en scholen sluiten. Het parlement wordt min of meer buitenspel gezet: pas nadat de regeling in werking is getreden, gaat deze naar Tweede en Eerste Kamer.

   Daarmee ‘gaan we terug naar de tijd van koning Willem I’, zegt Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. ‘Die maakte ook regels per decreet en stuurde ze achteraf netjes naar het parlement.’

   Volgens Voermans is het ‘in strijd met de basisprincipes van de democratische rechtsstaat’ dat ministers zelfstandig belangrijke wettelijke regels opstellen. Dat is de taak van het parlement. ‘Deze spoedwet veroorzaakt kortsluiting in dat systeem.’

   Er zijn prima alternatieven, zegt hij. Het kabinet kan nu al de uitzonderingstoestand uitroepen en zich langs die weg macht toe-eigenen. ‘Maar daar kan het parlement een einde aan maken. Dat wil het kabinet waarschijnlijk niet.’"

   Dus geen grondwet waaraan de wet wordt getoetst, maar nu ook nog een parlement dat niets te vertellen heeft bij de totstandkoming van directieven die vaak een verregaande beperking van fundamentele vrijheden inhouden.

   Verwijderen
  6. linkje naar citaat:

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/grote-zorgen-over-spoedwet-corona-terug-naar-de-tijd-van-willem-i~b67b3650/

   Verwijderen
  7. "Onze rechten op vrijheid en autonomie worden dus op bepaalde momenten - rechtmatig- door de regering, ingeperkt."

   Ik denk dat @Verheul 19 jaar achterloopt, in 19 jaar tijd ernstig vergeetachtig (het woord "dement" wil ik (nog) niet gebruiken) is geworden of wat hij in 19 jaar geleerd heeft nu als een leugen ervaart.

   En dan spreek IK in raadsels?

   Verwijderen
  8. @ Sofia.

   Sofia schrijft: "Is jouw mening. Of het rechtmatig (laat staan democratisch) is, valt te bezien"

   Als je dus de regering de macht en het recht geeft om de lakens uit te delen (over jouzelf/over ons) , dan is het aan de regering om te besluiten wie ze gelooft. Je hebt je macht aan hen afgestaan.

   Zelfs als Rutte zou besluiten om aangaande Corona heel zijn beleid te laten afhangen van de visie van chauffeur Eddy, dan nog is dat grondwettelijk in orde.

   Als je de macht aan iemand over draagt, mag die daarna doen wat hij wil, maar zal zich wel moeten verantwoorden t o het parlement. Zolang ze de grondwet niet hebben geschonden, mogen ze elk dom besluit nemen dat ze willen. Ze zijn niet hoofdelijk aansprakelijk (geen gevangenis, geen boete), maar kunnen wel worden weggestuurd.
   ( Ik zuig het uit mijn duim, maar denk wel dat het klopt. Hoor graag als iemand het beter weet.)

   Verwijderen
  9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  10. @ Jan

   [Je hebt je macht aan hen afgestaan]

   Als dat zo was konden we het parlement meteen naar huis sturen.

   Verwijderen
  11. "Als dat zo was konden we het parlement meteen naar huis sturen."

   Ik denk dat het daar nu een beetje te laat voor is.

   Verwijderen
  12. Ja, jullie hebben gelijk: wij kiezen het parlement, en dat controleert namens ons de daden van de regering.

   Maar in geval van nood, als het algemeen belang dat vereist, mag de regering snel besluiten nemen, die dan achteraf pas worden beoordeeld door het parlement.

   Voermans vindt dat niet best, maar het is wel zo.
   In de VS doet de president bijna niet anders dan besluiten nemen die dan later pas door het Congres worden beoordeeld.
   'Executive order' heet dat meen ik.

   Het schuift allemaal stapje voor stapje op, en ik ben er ook niet gerust op. Maar of het ongrondwettelijk is, dat betwijfel ik.

   Nogmaals: het feit dat we al die oorlogen in het Midden Oosten voerden en landen vernietigden en vluchtelingen en immigranten binnen kregen en uit elkaar worden gespeeld met bullshit gender gedoe en geen openbare discussie meer hebben en elkaar als duivel afschilderen: dat vind ik pas echt schadelijk.

   Een onbekend virus dat je wil tegen houden en dus de mensen niet kan laten doen wat ze maar willen en dat bij wet wil regelen: er valt ook wel iets voor te zeggen. (Dat ze inhoudelijk ver achter lopen en zeer over-reageren is een àndere kwestie.)

   Verwijderen
  13. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  14. Ik kan me voorstellen dat Rutte en omgeving een kant op worden gestuurd, maar ik denk dat ze naïef zijn. Ik denk niet dat er bij henzelf boze opzet is.
   De kwaadaaardigheid van Rutte beperkt zich tot het bevoordelen van de Grote Bedrijven, en dat wellicht ook nog omdat hij nog in de Reagan-Thatcher bedrieglijke redenering gelooft van 'trickle down'. ( "Waar zouden we zijn zonder Big Corp?" Je gaat er spoedig achter komen, Mark, zou ik zeggen. )

   Verwijderen
  15. Weet je wat erg is? Jarenlang zitten schrijven dat wij het hier op dit blog wel even wisten hoe de hazen lopen en er met z'n allen zijn ingetuind.

   Wij hebben nog 2 keuzes, wij gaan mee in wat TPTB voor ons in petto hebben of er moet een revolutie gestart worden, want dit is niet meer op een vreedzame manier op te lossen.

   Verwijderen
  16. @ Jan

   [Ik kan me voorstellen dat Rutte en omgeving een kant op worden gestuurd, maar ik denk dat ze naïef zijn. Ik denk niet dat er bij henzelf boze opzet is.]

   Hoe krijg je het uit je keyboard Jan?

   Of het nu om de euro, het Associatieverdrag met UA, MH17, Syrie, global warming, of wat dan ook gaat, overal is duidelijk dat Rutte een enthousiaste opvolger is van marsorders die in ieder geval niet van de Nederlandse bevolking afkomstig zijn. Zie ook z'n laatste opmerkingen over racisme en Zwarte Piet. Als iemand niet naief is dan is het Ruute.

   Verwijderen
  17. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  18. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  19. Tja, in ben het met @Sofia eens. Wij hebben hier te maken met het pure kwaad en Rutte weet meer, veel meer.

   Verwijderen
  20. Ik ben het niet met je eens Dawg.

   Het zijn geen marsorders.
   Het is de bubble waarin hij leeft.
   De mensen die hij elke dag spreekt.
   De mensen die hij vertrouwt.

   De leugens over Assad die hij geloofde.
   De leugens over Putin die hi geloofde.
   De mooie verhalen over een volk op de Maidan dat zijn vrijheid wil en liever westers dan Russisch leeft.

   Ik heb opoit drie briefwisselingen met Bert Lanting (de gek !) gehad, en ik geloof dat hij gelooft wat hij schrijft.

   Ik was ooit op Het Plein en gaf een pamfletje aan minister Bijleveld die van het Plein naar dat andere gebouw liep, en ik liep met haar mee.
   Toen ik zei dat ik Putin vertrouwde keek ze oprecht verschrikt in mijn ogen !
   Deze mensen geloven in wat hen wordt voorgetoverd.

   Confirmation Bias: je ziet àlle gebeurtenissen op zulke manier dat ze jouw wereldbeeld bevestigen. Dat is een heel sterke psychologische zwakte in onze waarneming, waardoor we polariseren en van elkaar verwijderd raken, als het openbare debat wordt verbannen.

   Verwijderen
  21. "Het zijn geen marsorders."

   Tuurlijk niet, @Verheul. Voor jou is Bilderberg inderdaad een theekransje waar geheimhouding aan de Chatham House rules is verplicht.

   Verwijderen
  22. Inderdaad, het zijn geen marsorders. Misschien af en toe in de VS, maar hier in de EU zijn de onderknuppels koning.

   Dat betekent niet dat het ook hier vaak scheef gaat, maar voorlopig mogen we blij zijn met de incompetente Brusselse inertia...

   Verwijderen
  23. Op 5 juni 2010 vertelt Willy Claes in een interview op de Belgische Radio 1 dat de zaken die tijdens Bilderberg-conferenties worden besproken door de diverse regeringen óók geïmplementeerd dienen te worden.

   Wie ben jij, @Rootman, om dat tegen te spreken?

   Met figuren als @Verheul en @Rootman heb je geen vijanden meer nodig.

   Verwijderen